vaksiner

Nei til vaksiner?

Alle barn født i Norge får tilbud om vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. I dette programmet er det anbefalt at alle barn

Mer