Søk

Kategorier

februar 2009
M T O T F L S
    mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Ungdom doper seg på barneverninstitusjoner

barnVi vet om flere unge som startet sine ruskarrierer på barnevernsinstitusjoner. Det kunne de gjøre fordi stoff og brukerutstyr var tilgjengelig der, sier Marit Sagen Grung i Utekontakten til Bergen kommune, til Bergens Tidende.  Avisen har pratet med en 17-åring som flyttet 15 ganger på fem år i regi av barnevernet. På samtlige steder har han ruset seg. 

I desember overleverte Marit Sagene Grung rapporten «Unge med tilknytning til tunge rusmiljøer i Bergen sentrum» til Bergen kommune.  Utekontakten har snakket med ungdommer som forteller at de satte sine første sprøyter med narkotika på barnevernsinstitusjoner, skriver BT.

”Problemet er at ungdommer som ikke har rusproblemer blir plassert sammen med ungdom med en lang ruskarriere,” sier Grung til BT. «Det er et klart funn at det både er tilgang på rusmidler og utstrakt rusmisbruk blant ungdom på de ordinære ungdomshjemmene. Dette er en stor utfordring», fastslår Utekontakten i rapporten.

”Barn som plasseres i institusjoner er barn i krise. De trenger mye omsorg og trygge omgivelser. I stedet utsettes de for risiko ved at de plasseres tett på rus,” sier Grung.

Rusmisbruk på barnevernsinstitusjoner ble grundig dokumentert da Utekontakten arbeidet med rapporten om unge med tunge rusproblemer. I rapporten vises det til at både offentlige etater og en rekke informanter uttrykker bekymring for at «unge med rusproblemer plasseres i institusjoner med lav kontroll og lav kompetanse på rus».

Denne uken ble en 13 år gammel gutt tatt for å selge hasj på Bystasjonen. Gutten var i barnevernets omsorg da han ble tatt for langingen, skriver Bergens Tidende.

Allerede i 2006 advarte politi og Utekontakten mot et voksende miljø rundt Bystasjonen, der unge ruset seg og begikk kriminalitet. ” Vi la merke til at vi sendte og flere bekymringsmeldinger i forhold til rus og omsorgssituasjon om barn og ungdom som allerede bodde på barnevernsinstitusjoner,” sier Grung.

Mange av barnevernsinstitusjonene i Bergen ligger i Fana. Norvald Visnes, sjef for Bergen Sør politistasjonsdistrikt, har mye kontakt med barnevernet. ”Vi opplever jevnlig at ungdommer stikker av fra institusjonene. Politiet finner dem ofte igjen i belastede miljøer, der personer ruser seg og begår kriminalitet,” sier han til Bergens Tidende.  Han bekrefter at politiet kjenner til at ungdom ruser seg på barnevernsinstitusjoner.

”Vi har informasjon om at mindreårige jenter som har vært på rømmen har prostituert seg,” sier Visnes. I et brev til barnevernet tok han nylig opp politiets bekymring. ”Noen institusjoner har en utfordring med at mange belastede ungdommer er samlet på et sted. Vi ser at det særlig er når de slår seg sammen at de rømmer for å stjele biler, og begå skadeverk og annen kriminalitet,” sier sjefen for politidistriktet til BT.

”Jeg røyker hasj to-tre ganger for dagen. Jeg har røykt i dag også. Det er jo ikke noe annet å ta seg til her,” sier 17-åringen som Bergens Tidende besøker på en barneverninstitusjon. 

Han er kraftig bygd, håret er kortklipt og håndtrykket fast. På veggen henger et ninjasverd og en Bruce Lee-plakat. I bokhyllen står en flaske Koskenkorva vodka, et ølfat og en nissefigur. Nissen holder rundt en hasjpipe. På gulvet ved sofaen står en sekspakning øl, skriver avisen. Leiligheten tilhører en stor barnevernsinstitusjon i Hordaland. Huset har to leiligheter, det bor en ungdom i hver.

Begge ungdommene er underlagt barnevernets omsorg. All bruk av rus her er strengt forbudt. Det er ikke lov å ha rusmidler i huset. De to ungdommene skal stelle seg selv; lage sin egen mat, vaske sine egne klær, holde det rent og ryddig. Overnattingsbesøk er ikke tillatt. Miljøarbeidere skal følge med og se til at det ikke sklir ut. Virkeligheten ser annerledes ut, skriver BT.

”Det er jo som et stort narkoreir. Folk kommer hit for å kjøpe dop, for å selge dop eller for å bruke dop,” sier 17-åringen. Den daglige kontakten hans med de ansatte begrenser seg stort sett til at en av dem kommer innom i 23-tiden, for å sjekke at han her hjemme og at alt står bra til.

”Nå har de ikke vært her på et par dager. Uansett ringer de alltid før de kommer. Og om jeg er ruset, så merker de ingenting. Eller de vil ikke merke. Om jeg har folk i huset, stikker jeg bare hodet ut i døren når de kommer. Da er det greit,” sier 17-åringen.

Han har bodd alene i leiligheten i ett og et halvt år. Kontroller har han aldri opplevd, heller ikke tilsyn fra Fylkesmannen. Han viser oss hasjklumpen han har liggende i kjøkkenskapet.

Han har invitert Bergens Tidende fordi han mener barnevernsinstitusjonene fungerer som en skole i rusbruk. Han sier han ønsker seg et vanlig liv, med utdanning og arbeid. ”Jeg har gjort mye dumt, det er ikke det. Det er jo en grunn til at jeg bor her. Men måten det er lagt opp på, er håpløs: Å samle ungdom med store problemer, uten faste rammer og ingenting fornuftig å gjøre på. Det må jo gå galt,” sier 17-åringen til BT.

Livet hans i barnevernet begynte da han var 13. Han bodde i en kommune utenfor Bergen, og fikk stadig større atferdsproblemer på skolen. Han fikk diagnosen ADHD, og foreldrene følte at de måtte ha hjelp. De henvendte seg til barnevernet. Sønnen fikk plass på et akuttmottak i Kalfaret, før han ble plassert hos en ungdomsfamilie.

Hos fosterfamilien ble han boende sammen med en eldre ungdom som også var tatt under barnevernets vinger. ”Han hadde store rusproblemer. Det gikk bare en måned før vi satt sammen i båthuset og røykte hasj. Det var skikkelig lurt, å plassere meg sammen med en sånn en,” sier 17-åringen.

Oppholdet i ungdomshjemmet ble begynnelsen på en lang karriere som barnevernsbarn og hasjmisbruker. Han er blitt sendt hit og dit, har bodd både på lukkede og åpne institusjoner – 15 flyttinger i alt. Plasseringene har vært hjemlet i alt fra tvangsparagrafer til frivillighet. Fellesnevneren på alle stedene har vært at han har ruset seg, skriver BT.

”Det er umulig å slutte, fordi det er så mye av det. Alle vennene jeg har fått på disse stedene misbruker narkotika,” sier 17-åringen.

I etasjen under bor en 18 år gammel jente. Leiligheten er ekstremt rotete. I en glasskrukke på salongbordet ligger en hasjklump, pipen ligger under sofaen. Også hun har bodd på en lang rekke institusjoner i Hordaland de siste fire årene. En av dem var særlig tilrettelagt for ungdom med rusproblemer.

”Jeg har aldri ruset meg så mye noe sted som jeg gjorde der. Det går ikke an å slutte på institusjon. De ruser jo ræven av seg alle sammen,” sier hun til Bergens Tidende.

At unge mennesker havner opp i problemer med narkotika både på barneverninstitusjoner og hos fosterforeldre forbauser ikke Åge Simonsen, som er medlem av Nordisk Forening for Menneskerettigheter, og en av de fremste ekspertene på barnevernsspørsmål i Norge.

”Det er gjort flere undersøkelser der man har sammenliknet hvordan det har gått senere i livet med barn som ble tatt fra foreldrene og plassert i fosterhjem, og barn som barnevernet ønsket å plassere i fosterhjem, men likevel, fordi de ikke fant egnede fosterhjem, valgte å få bli boende hos sine foreldre. Flere slike undersøkelser gir et entydig svar. De viser at den siste gruppen barn klarte seg like godt eller bedre enn den gruppen barn som ble fratatt sine foreldre og plassert i fosterhjem,” sier han til Demokratene.no.   

2 comments to Ungdom doper seg på barneverninstitusjoner

 • HØRINGS UTTALELSE FRA Gruppen til Familiens Selvstendige Rett (GFSR), Redd Våre Barn (RVB) og BarnasRett.no OVERFOR FORSLAG TIL ENDRINGER
  I BARNEVERNLOVEN

  Critical comments to norway fourth periodic report to the UN committee on the rights of the child 2008

  FN skriver (Oversatt til norsk):

  Barn fratatt sine familiemiljøer

  23. Komiteen er bekymret over antallet barn som har blitt flyttet fra familien og lever i fosterhjem eller institusjoner. Komiteen tar til etterretning at staten (Norge) er villig til å gå gjennom praksisen med å flytte barn ut av sine familier.

  24. Komiteen anbefaler at staten undersøker hvorfor antallet barn som fjernes øker så kraftig, og sørge for at det ytes hjelp til biologisk familie. Komiteen oppfordrer staten til å beskytte biologisk familie, og sørge for at barn bare fjernes som siste utvei når det er til barnets beste.

  Periodisk tilsyn ved plassering

  25. Komiteen er positiv til bestrebelsene fra Barn- og Familiedepartement på dette område, men er bekymret for det utilstrekkelig tilsyn som føres med barnet etter barnet er plassert. Dette på grunn av for få tilsynsførere og oppfølging av dem faglig.

  26. Komiteen anbefaler at staten fremmer tiltak for å sikre nødvendig tilsyn med situasjonen for de plasserte barna både i fosterhjem og institusjoner.

  Viser også til denne diskusjon som ble sensurert på Mensa, når jeg begynte å dokumentere. 🙂

 • Hvorfor så mye rus?

  Jaså, så Marit Sagene Grung vet ikke bedre enn å si «Barn som plasseres i institusjoner er barn i krise. De trenger mye omsorg og trygge omgivelser.»

  Dette er kun tilfelle når barn flyttes fra ett barnevernstiltak til et annet. Det er ikke i nærheten av sannheten en gang når barnevernet går hen og tar barna bort fra barnas egne foreldre eller annen familie. Barna ER ikke i krise, men de BLIR det naturligvis når barnevernet fratar dem deres egne kjære. Nei, de trenger ikke «mye omsorg og trygge omgivelser», de trenger sine egne kjære, for tvunget til å være uten dem blir de ulykkelige og rotløse, med god grunn.

  Barnevernet produserer en uendelighet av løgnaktige rapporter og utredninger som de bruker til å tvinge barn bort fra friheten hos dem de er glad i og inn under barnevernets makt. Jeg anbefaler alle å se på de «grunner» barnevernet påberoper seg for omsorgsovertagelser, og så sammenligne det (og mangelen på bevis mot foreldrene i de aller, aller fleste saker) med de graverende forholdene (meget godt bevist) i institusjoner og foster»hjem» hvor barn holdes med tvang.

  Slike rapporter som den det vises til her, gjentar og gjentar den feil – eller bevisste forvrengning – å late som om det naturligvis var god grunn, til og med nødvendig, at barnevernet fjernet barnet fra foreldrene og gjorde barnet til fange hos barnevernet og deres fosterpersoner og deres institusjoner.

  Slikt barne»vern» produserer nye horder av asosiale barn og unge, til glede kun for de tusener som livnærer seg av geskjeften. Og det norske folk har utstyrt seg med skylapper for denne virkeligheten og er så forbauset så forbauset. Og så pøser man på med mere barnevern, mere av det samme. Resultatene uteblir ikke. Nei, de uteblir ikke.