Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Bør bordeller legaliseres?

prostitusjon5I løpet av det siste halvåret har politiet tatt 23 menn for å kjøpe sex på innemarkedet, mens 19 er bøtelagt for å ha kjøpt sex på gata, skrev avisen for fire dager siden.

Politiet mente at lovforbudet har virket etter intensjonen. Før nyttår var det vanligvis over 100 prostituerte ute i gatene i løpet av et døgn, men forbudet har ført til at antallet har minket.

I dag skriver VG om prostitsjonsboom i hovedstaden. Oslo flommer over av gateprostituerte.

Når markedet er blitt illegalt øker det faren for de prostituerte. Alt skjer mer i det skjute enn tidligere, og det vil gi halliker og bakmenn større spillerom.

Sexmarkedet vil alltid eksistere, enten det fører til bot for kjøperen eller ikke.  Det viktigste hensynet må derfor ikke være moralske fordommer, men hensynet til de prostituerte selv, og mulighetene til å forhindre og forebygge at jenter blir mishandlet og misbrukt av bakmenn. Grov utnyttelse av sexslaver har vi skrevet om tidligere på frie-ytringer.

Den beste måten å få kontroll med sexmarkedet på er etter min vurdering å legalisere bordellvirksomhet. Da kan tjenestene foregå innendørs, hvilket er langt tryggere og mer hygienisk for de prostituerte, og selvsagt langt mer behagelig enn å stå ute for å kapre kunder.

Samtidig kan det stilles de samme kravene til driften av bordellene, som det stilles til andre bedrifter. Det må føres regnskap som må revideres, og det må betales arbeidsgiveravgift for de ansatte. Og, ikke minst: De ansatte må ha arbeids-og opppholdstillatelse i Norge.

Hadde en sik ordning, som man har i flere andre land, vært innført for flere år siden, ville de afrikanske prostituerte som mange har følt som et problem i Oslo de siste årene, ikke kunnet jobbe i Norge som prostituerte. De ville blitt utvist. Det samme ville skjedd med de prostituerte fra andre land utenfor EU. 

VG: Politiet skal ut på gaten igjen, for å jakte kunder

17 comments to Bør bordeller legaliseres?

 • Oppgitt over handlingslamheten i Norge

  Ikke sikker på om bordeller bør legaliseres.
  Da skal plutselig hvem som helst få lov å åpne bordell her og der?
  Og hvem tror du vil overleve i det markedet?
  Mafia,ofte drevet av nettopp utlendinger som egentlig ikke skulle vært her i det hele tatt…eller til og med drevet fra utlandet.

  Nei…det finnes en enkel løsning på MANGE av Norge «innvandrerproblem» … som prostitusjons-innvandringen , rumenere som hvalfarter hit for å rundlure og stjele som ravner +++

  VISUMPLIKT!!

  Vet det er mange som sier at vi ikke kan innføre visumplikt til Norge fordi vi er med i Schengen.
  TULL…..det er ingen plikt for Norge å være med med i Schengen.
  Og spesielt ikke når dette går ut over norske borgeres rettigheter,trygghet og helse.

  SÅ…..ut av Schengen og innfør Visumplikt….da vil MANGE av problemene kunne bli løst. (og myndighetene vil få MYE bedre kontroll over det de tydeligvis har mistet nå).

 • Jeg syns ikke bordeller er tingen akkurat, men loven mot sex- kjøp er latterlig naiv, hvis intensjonen var å blir kvitt prostitusjon. Den rammer helt feil gruppe av prostituerte.

  Den norske stat må bli bedre til å se helhetlige bilder – ikke bare i denne saken, men generelt. Forbud og restriksjoner ser ut til å være det eneste virkemidlet de kjenner til.

  • nord

   Sverige innførte forbud mot sex-kjøp og da må Norge følge etter.
   Så når Sverige innfører bordeller kommer Norge til og følge etter…
   Vi lever på apeberget.

 • .K

  Det er vel nokså opplagt at loven mot sexkjøp kun har til hensikt å få innpåslitne nigerianere vekk fra gatene i Oslo. For å få dette til, blidgjør man den moralske majoriteten i Aps kvinnegruppe ved å rette forbudet mot menn.

  Loven i seg selv er nokså grotesk, men den oppnår i alle fall delvis hensikten, og den kan heller ikke diskuteres uten å diskreditere kritikere (hvem vil vel forsvare horekunder, trafficking, eller sex som handelsvare? Kanskje Staff?) . Jeg synes derfor derfor den er et imponerende stykke politisk håndtverk.

 • Knut Are

  Dette spørsmålet handel om hvilket land vi ønsker å ha, hvilke verdier vi skal ha. Nrå vi har satt en standard for hvordan vi ønsker å ha det må det gjennomføres.
  Mitt livsmotto er: Treat the problem, not the symptom. Når oljelampen i bilen lyser har du 2 valg. Du kan enten trekke ut ledningen til oljelampen eller du kan fylle på olje. Hvilket valg velger du?
  Oljelampen er symptomet som kommer pga for lite olje.

  Å bygge bordeller er å behandle symptomer. Nå er det på tide å behanlde problemer. Ta bakmenn, stoppe trafficking, mishandling av jenter, organisert kriminalitet som styrer markedet osv. En har ingen garanti for at dette IKKE vil følge med inn i tilsynelatende «ordnede» former i et bordell.

  Jeg er enig i mye av det du skriver Mr. Simonsen, men her er jeg sterkt uenig. Norge må begynne å behandle problemer og ikke symptomer.

 • Av hensyn til prostituerte selv burde de få hjelp til å komme seg ut av prostitusjonen. Flertallet av prostituerte verden over er ofre for overgrep i barndommen. De burde få profesjonell traumehjelp.

 • Kurt Guldvik

  Mange av de prostituerte ville ikke kommet til Norge ,dersom vi ikke hadde hatt denne EOS/Shengen avtalene.De nigerianske horene kommer via korupte Italiensle konsulater.Men mange av de Ost Europeiske,kommer via andre korrupte konsulater.Fri flyt og aapne grenser,sier seg selv.At man trekker der velferden,og pengene er.Og da vil alltid presset bli store paa land som Norge.

 • må bare få nevne at
  ett aspekt ved prostitusjon
  som er grovt fortiet for det meste

  nemlig at scandinavisce kvinner kjøper sex av tyrkiske gigoloer i stort omfang(gjerne middelaldrene med god økonomi)

  menn blir derimot fotfulgt og passet på
  til og med i utlandet
  vårt feminisme og rødgrønne hykleriet samfunn
  kjøper ikke sex selv

  men good grief for en skjev fokus i media

 • Bjørn

  Forbudet mot prostistusjon må i alle fall bort. Intensjonen ved dette forbudet er jo ikke en gang å få bort prostitusjon, men å stoppe menneskesmugling og utnytting. Vi har allerede lover mot dette, og det er noe vi alle synes er riktig. Men, fordi det er så ressurskrevende, vi skal jo helst ikke ha politi her i landet, så må slike idiotlover til.

  Sigrun kommer med informasjon om at de fleste prostituerte er ofre. Jeg trodde vi var forbi den type argumenter nå. Ja, det finnes ofre blant prostituerte. Men, vi kan jo ikke forby alt som ofre gjør eller som skaper ofre. Da ville listen blitt lang.

  Forby, overvåk, reguler, avgiftsbelegg og kontrollèr. Norge i et nøtteskall.

 • utvdr.

  «uderzo» har et poeng.

  Ikke bare middelaldrende kvinner forresten , dog også på «studentalder» , men da er det selvsagt mer dop-relatert.

  Derved er det slutt på den tiden at det bare er mannen som er en «gris» , selv kvinner kan være feilbare.

 • Bjørn: Forbi?

  Det er påvist 40 ganger høyere dødelighet blant prostituerte enn blant befolkningen ellers.

  Prostitusjonsforskning antyder at de aller fleste prostituerte vil ut av dette og at flertallet har store helseproblemer.

  En studie fra fire kontinenter viste at hele 85 prosent hadde store posttraumatiske plager. 67 prosent av intervjuede prostituerte oppfylte kriteriet for diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD): gjenopplevelse, unnvikelsesatferd og hyperaktivering.

  Prostitusjon gjør traumene enda dypere.

  Jeg synes at de som ble seksuelt misbrukt som barn, bør få bedre tilbud som voksne enn å fortsetet å stille opp for andres behov.

  • Bjørn

   Selvfølgelig skal de som blir seksuelt misbrukt som barn få hjelp. Men, hører dette hjemme i en debatt om prostitusjon? Vil det bli mindre misbruk av barn om vi forbyr prostitusjon? Og, mener du virkelig at lovlig prostitusjon er det samme som et «tilbud til seksuelt misbrukte»?

   Prostitusjon er så mangt. Det er alt fra sprøytenarkomane som gjør det før å skaffe dop, gjennom jenter som utnyttes til ressurssterke jenter som ser på dette som en mulighet til raske og «enkle» penger.

   Oppmerksomheten i slike undersøkelser går nok mest på de som skaffer penger til stoff eller halliker. Og da er det nok sannsynlig en del bakenforliggende årsaker til PTSD og andre lidelser.

   Vi har allerede lover mot misbruk av barn. Vi har allerede lover som omhandler narkotika. Vi har et lovverk som omfatter menneskesmugling og utnyttelse av andre. Hvorfor ikke bruke disse? Nei, det er vi ikke noe flinke til, for vi synes det er så dyrt og vanskelig. Derfor regulerer vi enda litt mer. Og tror det løser problemet.

   I den grad du har rett, så har du jo rett enten prostitusjon er lovlig eller ei. De jentene som gikk på gaten før nyttår hadde det kanskje slik du beskriver. Og de jentene som går på gaten i dag har det likens.

   Jeg kjenner godt til PTSD. Man kan få det av å leve over en lengre periode sammen med folk med personlighetsforstyrrelse. Jeg har vært gift i 20 år med en narsissist. Skal vi forby personlighetsforstyrrelser? Hva? Det går ikke, nei? Neivel. Men, prostistusjon forsvinner med et pennestrøk?

 • Det hører hjemme i denne debatten fordi de fleste prostituerte er traumatiserte og bør få traumehjelp.

  Jeg synes prostituerte bør få traumehjelp først, og så kan de velge om de vil være prostituerte, eller om de vil ha et annet yrke. Først da blir det snakk om frivillighet.

  • Bjørn

   Og forskjellen på om prostitusjon skal være lovlig eller ikke har derfor ingen betydning for hva du ønsker å oppnå.

 • Bjørn: Det har det. For dersom prostitusjon legaliseres og man skal bygge bordeller, så må man forsikre seg om at det er reell frivillighet og at «arbeidstakerne» ikke påføres (ytterligere) helseskader av «jobben».

  • Bjørn

   Men, det virker på meg som at du ikke synes dette er nødvendig om prostitusjon er forbudt. Hvorvidt en prostituert skal få hjelp eller ikke, burde jo ikke ha noe med om det er lovlig eller ikke.

   Jeg føler det vel som så at den dagen vi bygger lovlige bordeller her i landet, så vil de bli omfattet av diverse regler og restriksjoner, som også tar for seg den prostituertes behov.

   Det finnes prostituerte i dag, til tross for forbudet. De sniker seg rundt gatehjørnene og gjemmer seg i leiligheter.

   I hvilken av disse situasjonene føler du at det vil være enklest å ha oversikt over dette og mulighet til å hjelpe? I hvilken situasjon ville den prostituerte føle seg tryggest? I et rom med en alarmknapp, eller i en bil på en tom parkeringsplass på Trollvann? Hvor er det best å vente på kunder? I et rom med 20 pluss eller ute på gaten i 20 minus?

 • Bjørn: Det virker som at du har et meget statisk menneskesyn; en gang prostituert, alltid prostituert. Hvorfor ikke rette fokuset mot hjelp til å komme ut av prostitusjonen? For flertallet av prostituerte er prostitusjonen en senvirkning av traumer i barndommen.