Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Fjerne støtten til Islamsk Råd: Greit forslag fra FrP, men med feil begrunnelse

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen vil fjerne statsstøtten fra Islamsk Råd, og har også lagt frem endel andre tiltak for å hindre islamisering.  Som regel er jeg enig i FrPs innvandringspolitikk, og mener at de på enkelte områder kunne ha strammet inn hardere. Det nye partiprogrammet er eksempelvis en alvorlig oppmykning av innvandringspolitikken, spesielt fordi FrP ikke lenger automatisk vil utvise kriminelle innvandrere, men bare mener at de bør utvises, og vil gi lovhjemmel for det, noe som allerede finnes.

Når Per Willy Amundsen vil fjerne statsstøtten til Islamsk Råd fordi «de spyr ut edder og galle», er det lkevel et bekymringsfullt angrep på ytringsfriheten.  Det er nettopp retten til å ytre meninger som flertallet er sterkt uenig i, som er viktig å verne om, dersom vi skal leve i et fritt og demokratisk samfunn. Det er denne retten Amundsen nå angriper, i den tro at flertallet ureflektert hyller hans argumentasjon. «Det vi ikke liker, vil vi gjerne forby». Slik er det dessverre mange nordmenn som tenker.

Dersom statsstøtten skal fjernes fra Islamsk Råd, noe jeg mener den skal, må det ikke være fordi organisasjonen argumenterer for å endre nokrske lover slik at det eksempelvis blir innført dødsstraff for homofile, hvor avskyelig et slikt standpunkt enn måtte være.  Dersom Islamsk Råd derimot hadde argumentert for å ta loven i egne hender, og sagt at det var greit å gå fysisk til angrep på homofile, ville saken stilt seg annerledes. Det kan og bør settes en grense ved å oppfordre til lovbrudd.

Men: Islamsk Råd bør uansett ikke motta statsstøtte. Det er ingen menneskerett å motta økonomisk støtte fra staten. Vi kan diskriminere mellom religiøse samfunn så lenge Norge, gjennom vår grunnlov, har en statskirkeordning. Vi kan rett og slett si at vi gir støtte til statskirken, og ikke til noen andre religiøse samfunn, enten det er den katolske kirken i Norge eller det er Islamsk Råd.

Vi er heller ikke forpliktet til å gi økonomisk støtte til en organisasjon kun fordi det er en såkalt «innvandrerorganisasjon». Så Amundsen kan tyrgt argumentere for å frata Islamsk Råd all statsstøtte, og han kan kritisere Islamsk Råd for deres ekstreme meninger, og dessuten kan han trygt foreslå at organisasjonen bør overvåkes av sikkerhetstjenesten for å være sikker på at det ikke finnes grupperinger med basis i organisasjonen, som planlegger terrorhandlinger. Men han kan ikke si at Islamsk Råd må miste statsstøtten fordi de spyr ut edder og galle, med mindre edden og gallen går ut på at en oppfordring til å bryte norsk lov.

Dagbladet: Fjern støtten til Islamsk Råd

VG: Fjern støtten til Islamsk Råd

30 comments to Fjerne støtten til Islamsk Råd: Greit forslag fra FrP, men med feil begrunnelse

 • Jan Mayen

  Bra sagt. Kunne nok ikke sagt det bedre selv. Islamsk Råd er rett og slett et søppelråd.

 • Tor I.

  Ja, vi bør snarest avvikle statkirkeordningen (som Sverige gjorde i 2000). Så får vi heller leve med at mørkemennene fra Menighetsfakultetet vil få økt innflytelse der i gården når departementet ikke lenger kan overstyre middelalder-avgjørelsene deres.

 • undrende.

  Atter engang et godt inlegg fra Jan Simonsen med en flott konklusjon. Vi har en stats kirke og det er den man skal støtte. Jeg er selv ateist.
  Innvandring blir av flere beskrevet som et stort gode for Norge, det også med rette. Desverre er det store grupper som ikke vil tilpasse seg det norske samfunnet. Uten å være rasistisk vil jeg si at Somaliere er noe vi kan være foruten. En annen gruppe som sitter med store sær rettigheter er sigøynerne, det er vel neppe noen som kan si at de har styrket norsk arbeidsliv med sin deltakelse. Det er tvilsomt om noen av dem er i noen form for arbeide, uten om å stjele, svindle og motta trygd.

 • Tommy

  Kan man forvente at en religiøs organisasjon tar avstand fra deres religions ord?

 • WS

  Med andre ord vil du at man skal forskjellsbehandle forskjellige religioner, noe som i i praksis vil si at man forskjellsbehandler folk med forskjellig religion.

  Blir jo et jo et godt eksempel på den nøytrale og frie staten man gir uttrykk for at Norge er, eller hva? Hva blir neste? Velge å prioritere den kristne statskirken og de som er medlemmer der i sykehuskøen og? 😉

  • Vidar

   SELVSAGT kan man forskjellsbehandle religioner! Her snakker vi om ideologi, ikke om mennesker! Den norske GRUNNLOVEN bestemmer at kristendommen (Luthers versjon) skal være kongeriket Norges religion. Dette er et VERDIVALG, og selvsagt både kan og SKAL vi være beviste på de verdier vi vil skal prege vårt samfunn. Islams ideologi er så desidert noe vi IKKE ønsker! Derfor burde det være en selvfølge, om enn ikke annet så i forhold til vår grunnlov, at deg offentlige selvsagt ikke gir økonomisk støtte til islam, en ideologi som motarbeider omtrent ALT det det norske samfunnet skal (skulle…?) stå for!
   Jeg støtter Jan Simonsen’s forslag om at det offentlige kun skal sponse Den norske Kirke! Øvrige menigheter og trossamfunn «og ymist anna» får finansiere sin egen drift uten hjelp fra det offentlige!

 • Ola dunk

  Forslaget er bra men FRP er inkonsikvente. Skal de bestemme hva som skal ha støtte vil det gå galt.

 • Espen

  Dette blir for dumt. Ikke engang i barnehagen er det akseptert å forskjellsbehandle.

  Enten må all støtte til religiøse organisasjoner fjernes (noe jeg er for), eller så må alle støttes.

  Skal det være forbudt for politiet å bruke religiøse symboler, må det være for alle religiøse symboler.

 • Frp'er

  Bra skrevet. Men spør du meg, bør man ikke gi penger til å støtte innvandring i det hele tatt.

 • Motstand

  Kun støtte til NORSKE organisasjoner som har rot i norsk/germansk kultur! Alt annet; forbud!

 • Rydd opp!

  på tide å bruke de over 100 milliardene som innvandring å uhjelp koster oss årlig på noe nyttig! Og stopp all bygging, støtte til islamsk (terror) råd og allt annet slikt fjask som underbygger det NORSKE samfunn.. Alle kriminelle innvandrere som bryter loven 3 ganger eller mer, eller ved grove forbrytelser = De sendes ut av Norge med samtlige familiemedlemmer!!

  Nå er det nok å ofre de som har slitt og bygd opp dette landet med blod svette og tårer.. Jeg blir så lei meg når slike komplette idioter som stoltenberg og hans muslimsk elskedene venner lar norge stikken på en slik måte.. Dette nærmer seg quisling nivå jo !!

 • trine

  Islamistene har plass i regjeringen og de har islamsk råd, får de folka aldri nok av makt her i landet

 • Lasse

  Synes det er tullete og bruke statspenger på religion og sånt vås! og da mener jeg ikke bare muslimsk råd, men alt som har med det «overnaturlige» og gjøre.
  Jeg vil ikke bruke mine skattepenger på eventyr fortellinger.
  At islamsk råd i heletatt har fått penger er skremmende.

 • Salamu Aleykum.
  Mine kjære medmennesker.. Om det blir full stopp med Støtte til Islamsk Råd, så vil uansett islam spre seg. Islam er den religionen som raskest vokser verden over. Jeg aner ikke hva slags fordommer dere har mot Islam. Islam i seg selv er en religion av fred. Dere har ikke tatt dere tid til studere religionen islam i det hele tatt, men dere velger heller å høre noe fra andre folk som ikke har noe peiling på religionen islam. Hva en enkelt muslim gjør kan du ikke skylde på Islam, hvis en kristen prest er «pedofil» som jeg ofte har sett i nyhetene, betyr det at alle kristne mennesker er pedofile? Jeg tror ikke grunnleggeren av denne siden vet hva islam er. Denne siden har en del ytringsfrihet og jeg er for det, men denne siden er også med på å spre hat og feil propaganda mot islam og det er jeg imot. Alt jeg ber dere om er å ta dere tid til studere den virkelige islam.
  Må fred være med dere.

  • Karoline

   Har studert islam, og finner ikke at det er en fredens religion: drep ikke-muslimene, sitat koranen 9:5.

  • Motstand

   Det som er forskjellen på Islam og kristendommen er at muslimer tilber en pedofil drapsmann!
   Den kriste gud sier: elsk din fiende
   Muslimens pedo gud: drep din fiende

   Den kristen gud døde for menneskene
   Den muslimske pedoguden vil at menneskene skal DØ for han i kamp ved å drepe andre som ikke deler muslimens pedo religion.

   Dette tilsier at folk som tilkjenner seg den SYKE SYKE pedo drapsreligonen Islam er SKE i hodet! Denne såkalte religionen bør forbyes og dens tilbedere kjeppjagest!

   Nei til Muslimer og Islam og informasjon om PEDO muhammed og dødsguden Allah

  • arild

   Muslimeen:

   Buddhismen ble ikke grunnlagt av en barnepuler. Det skjedde bare innen Islam.

   Kristendommen ble ikke grunnlagt av en landeveisrøver.
   Det skjedde bare innen Islam.

   Sikhismen ble ikke grunnlagt av en voldtektsmann.
   Det skjedde bare innen Islam.

   Hinduismen ble ikke grunnlagt av en mann som hadde for vane å halshugge jødiske guttunger som hadde fått litt hår på tissen.

   Det skjedde bare innen Islam.

   Forsvinn fra dette landet, ditt kriminelle, fascistiske søppelmenneske.

  • Vidar

   Kjære muslim og medmenneske!
   For det førstge blir det for enkelt å tro at alle som kritiserer islam egentlig ikke veit hva islam er eller står for, er «fordomsfulle» etc. TROR du egentlig det sjøl…? Sjøl har jeg lest Koranen – og bare det er jo mer enn god nok grunn til ikke bare å forkaste, men å ta AVSTAND fra alt som lukter av islam! Dernest har undertegnede også en viss kjennskap til historien, og det spor av vold, krig, terror og blod som har fulgt i kjølvannet av islams utbredelse, gjør ihvertfall ikke undertegnede vennligere stemt. Å hevde at «islam er fredens religion» er jo, med all manglende respekt å melde, propagandistisk tullpreik!
   Nordmenn flest ønsker IKKE at islam skal få noen innflyhtelse i Norge. Dèt er noe dere muslimske innvandrere burde legge dere på hjertet! Dere snakker så titt om «respekt»… Hva med å vise en smule respekt for NORDMENNS ønsker? Nordmenns ønsker om hvilke verdier VI vil bygge landet VÅRT på?
   Hva med å vise sn smule respekt for Norges GRUNNLOV? Som fastslår at det er KRISTENDOMMEN som skal være vårt lands ofisielle religion!
   Dere får lov til å oppholde dere i vårt land, fordi vi ønsker å vise KRISTEN nestekjærlighet. Tror ikke det er veldig smart å strekke den strikken FOR langt…

 • Lasse

  Som mye annet er hensiktene gode. Men desverre blir det ikke slik. Man bruker religionen sin til og fremme personlige meninger og handlinger.
  For all del, all religion er en religion av fred. Men hvorfor er det da ikke slik?
  Jeg synes ikke kristendommen er bedre en islam, eller andre religioner. Jeg synes begge deler er like tullete!
  Jeg skal lese koranen en dag, bare for og ha gjort det, selv om jeg er en atheist.
  Med andre ord jeg fordømmer ikke religionen din, men menneskene som bruker den til sine egne formål.
  Jeg synes bare ikke det er riktig og finnansiere religion, fordi det er en PERSONLIG tro.

  • Karoline

   Lasse, du bør virkelig studere islam. Din påstand om at kristendom og islam er «like tullete» henger ikke på greip.

   Kristendom er en fredens religion. Mange i dag skjønner ikke en gang forskjellen på Gamle og Nye testamentet. I Gamle testamentet finner man mye likt som islam, steining som straffeform, f.eks. I Nye testamentet innføres humanismen: Jesus sier: Den som er uten synd, kan kaste den første stein.

   Jesus innfører ikke-vold som svar på aggresjon: Snu det andre kinnet til. Han innfører toleranse: Det er lett å se splinten i sin nestes øye, men ikke bjelken i sitt eget. Etc, etc. INGEN steder oppfordrer Jesus Kristus til vold, krig, barbariske straffeformer eller lignende.

   Kristendom, etter Nye testamentet, etter Jesus Kristus altså (ikke etter Gamle testamentet) er radikalt ulikt islam. Kristendom er hundre skritt fram i humanisme. Islam er tusen skritt tilbake.

   Islam innfører barbariske straffeformer, som dødsstraff, steining, avkapping av armer og bein etc. Islam oppfordrer til krig mot de som ikke vil omvende seg, og de skal drepes, Koranen 9:5, les den her: http://www.quranexplorer.com/Quran/Default.aspx

   Jeg kunne ha nevnt mange, mange, mange diametrale forskjeller mellom kristendom og islam, som f eks kvinnesynet, der Jesus Kristus behandler en hore som en vanlig kvinne, søk litt på synet på horer i islam, etc etc etc.

   Håper du tar en titt på Nye testamentet og sammenligner med Koranen, som suppleres med Hadith.

   Din påstand om at Kristendom og islam er like, er HELT gal, og uttrykker skremmende utvitenhet. Jeg synes faktisk synd på deg som er så utvitende, men synes mest synd på Norge, for at det finnes mange uvitende mennesker slik som deg i dette landet, og denne uvitenheten kan bli vår bane.

 • Karoline

  Mange tenker nok at islam er det samme som Kristendom, bare at islamistene kler seg litt annerledes, og så kaller de Gud for allah og slikt noe. Det er helt feil !

  Kristendom er en fredens religion. Mange i dag skjønner ikke en gang forskjellen på Gamle og Nye testamentet. I Gamle testamentet finner man mye likt som islam, steining som straffeform, f.eks. I Nye testamentet innføres humanismen: Jesus sier: Den som er uten synd, kan kaste den første stein.

  Jesus oppfordrer til ikke-vold som svar på aggresjon: Snu det andre kinnet til. Han oppfordrer til toleranse: Det er lett å se splinten i sin nestes øye, men ikke bjelken i sitt eget. Etc, etc. INGEN steder oppfordrer Jesus Kristus til vold, krig, barbariske straffeformer eller lignende.

  Kristendom, etter Nye testamentet, etter Jesus Kristus altså (ikke etter Gamle testamentet) er radikalt ulikt islam. Kristendom er hundre skritt fram i humanisme. Islam er tusen skritt tilbake.

  Islam innfører barbariske straffeformer, som dødsstraff, steining, avkapping av armer og bein etc. Islam oppfordrer til krig mot de som ikke vil omvende seg, og de skal drepes, Koranen 9:5, les den her: http://www.quranexplorer.com/Quran/Default.aspx

  Jeg kunne ha nevnt mange, mange, mange diametrale forskjeller mellom kristendom og islam, som f eks kvinnesynet, der Jesus Kristus behandler en hore som en vanlig kvinne, søk litt på synet på horer i islam, etc etc etc.

  Håper du tar en titt på Nye testamentet og sammenligner med Koranen, som suppleres med Hadith.

  En påstand om at Kristendom og islam er like, er HELT gal, og uttrykker skremmende utvitenhet. Jeg synes faktisk synd på den som er så utvitende, men synes mest synd på Norge, for at det finnes mange uvitende mennesker i dette landet, og denne uvitenheten kan bli vår bane.

 • Rockman

  Slapp av folkens…..
  Det er ikke bare i Norge disse Islamistene får pengestøtte. Dere har vel hørt om en «mann»??? ved navn Solheim? Han er jo verdensmester i å strø rundt om seg med pengene VÅRE…..
  Har dere sett GLISET hans når han «tror» han har reddet verden? Jeg tror han har et problem med ørevoks i munnvikene?

  Mvh. Rockman

 • trine

  ser dessuten forslag om å åpne asylmottak i afrika.

  vel…..hvorfor skal afrika motta all dritten fra td midt-østen. Midt-østen får lære seg medmenneskelighet de som andre.

  er ikke det grann rart det blir krig i verden med en så fordømmende religion som islam. de vil henrette homofile, kvinner som ikke er inntullet i mil av laken skal steines, kvinner har ikke lov å ha omgang med menn, ikke-muslimer skal hugges hodet av.

  er så skremmende uttalelser fra et folk som påstår at islam er fredens religion.

 • trine

  mente ikke å skrive dritten, men det må da vere bedre å hjelpe folka der de er hjemmehørende.
  avskaff diktatorer etc

 • utvdr.

  til muslimeen og hans likesinnede:

  Ja , det er greit nok om «deres tro sprer seg» for meg.
  Og som du sier «studer islam» , ja er den egentlig så ulik det gamle testamentet i bibelen ?
  Dagens kriste forholder seg stort sett til det nye testament – dog er dette begge religioner fra samme oppinnellsesland – nemlig oldtidens mesopotamia.

  Tror nok islam overlever uten norsk statstøtte ,slik også kristendommen gjør uten deres støtte.
  Blodige er di begge to , det har historien vist.

 • utvdr.

  Jeg tror islam og derav muslimene lett blir misforstått av oss vestlige , ikke minst grunnet di volds-konflikter som regjerer i området , spessiellt di i midt-østen.
  Tviler sterkt på at dagens islam er mer voldelig enn dagens kristne , ville heller sagt omvendt i så fall.
  Det føres krig i dag , ikke glem det – og det er ikke muslimene som har startet den , ikke «islam» heller.

  Statstøtte derimot burde ikke vet gitt til noen religion overhodet , hverken den ene eller den andre etter min mening.

 • Ugle Sett

  Mener at utvsdr. nok bør lese historie.
  Da vil han finne ut at islam kun har blitt utbredd gjennom krig,vold,drap og erobring.
  Alle områder som i dag er islamske var kristne,buddhistiske,hinduistiske osv.
  Den arven føres videre også i dag.
  En muslim er og blir en muslim.
  La deg ikke lure av muslimløgnen, taqiya.
  Det er i denne fella de uten kunnskaper om islam går dessverre.

 • Vidar

  Det er både likheter og diamentrale forskjeller mellom islam og kristendom. I overveiende kristne settinger, er muslimene (og deres medløpere) flinke til å påpeke likhetene; trua på èn gud, plikta til å hjelpe de fattige, diverse moralske leveregler, noen felles profeter – og selvsagt en viss felles plattform i det vi kaller Det Gamle Testamente. Dessuten har de to religionene det til felles at begge utnevner seg sjøl til «den eneste saliggjørende», den eneste rette.
  Men de stopper sannelig også all likhet!
  Mens islam maner til tvang – den som ikke vil underlegge seg «profetens» ord og tilbe Allah, skal enten tvinges, straffes, bøtelegges, eller drepes! – er kristendommen en «tilbuds-religion»!; Gud sender sin sønn (eller seg sjøl, om du vil) til jorda for å gi menneskene et tilbud om frelse. Og ser vi på Jesus, var det ikke mye tvang, vold og trusler med i bildet… 😉 «Take it or leave it», var heller innstillinga. Tilbudet er der, det er bare å ta imot. Og tilbudet er der så lenge du lever. Ikke skal noen tro de er spesielt «rett-troende» heller, ingen skal fordømme andre, i kristendommen er det faktisk «tros-frihet»! Det begrepet eksisterer ikke i islam… Islam betyr underkastelse, kristendommen er «det GLADE budskap»!
  Så har selvfølgelig kristne føkka opp dette gjennom historien – på samme måte som det selvsagt også har vært – og ær – hederlige, gode muslimer. Men IDEOLOGIENE er totalt-forskjellige. Hvilket også gjør at islam er totalt inkompatibel med vår vestlige, «kristen-humanistiske» kultur! De er som ild og vann! Og det burde «våre ledere» være klar over! Men både pga. manglende kunnskap om islam, men hovedsakelig pga. manglende kunnskap om vår EGEN kultur, historie og religion, tror faktisk nordmenn flest at islam og kristendom ikke er så forskjellige, og at problemer og motsetninger vil «gå seg til»…
  Hvor lang tid, hvor mange generasjoner – og hvor mye konflikter og tapt frihet – må til for å oppklare denne misforståelsen?
  NEI TIL ISLAM I NORGE!

 • Lasse

  Karoline. Du Burde kanskje lese hele kommentaren min før du hamrer løs med radikale meninger, JA det er det jeg kaller det! Poenget mitt her var ikke at det står værre ting i koranen, enn det gjør i bibelen. Men begge grupper bruker det til egne formål.
  Kristendommen i Norge er ikke like ille som den er i USA. Det samme gjelder Islam. Den er nok ikke like radikal i Norge. Uansett, Her sitter du og slenger ut masse dritt om Islam, og du kaller meg uvitende?? Fordi DU følger nye testamentet betyr ikke at de resterende Kristne gjør det. Og selv om det finnes mennesker i Norge som trur på Islam og ikke er radikale, betyr ikke det at resten av den muslimske verden ikke er det. Du må gå litt inn i definisjonen på hva som står i koranen, og hva som praktiseres!

  Men poenget mitt var ikke og slenge dritt om religionen, men mot menneskene som bruker den til eget formål, slik du gjør nå! DU trur religionen din er SÅ mye bedre enn andres religion.
  Det er faktisk DU som er uvitende!
  Og Konklusjonen min handler ikke om hva man trur på, men heller at jeg synes det blir feil og bruke statspenger på eventyr fortellinger. Og der mener jeg ikke kristendommen er noe bedre en islam. Ingen av dem skal trenge og få statstøtte. Det er galskap!!
  Ett eksempel på hva jeg mener er når Nav betaler for en healing utdannelse. hva faen??? Alt folk trur de kan magi er en ting, men at staten sponser det?

  Jeg har ikke lest bibelen, eller koranen. Du kan heller ikke bruke det som ett argument. Bibelen er ingen bevis i seg selv for NOENTING. Kall meg gjerne arrogant for det, men jeg tenker iallefall rasjonelt og logisk på ting, og jeg synes faktisk synd på deg som ikke gjør det samme. http://www.dagbladet.no/2009/06/02/nyheter/alternativ_medisin/helse/utdanning/nav/6466820/