Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Legger skylden på ofrene – og reduserer erstatningene

alkoholismeFaren hans ble likvidert på Vollheim gård, og retten bestemte at sønnen, Odd Arne Gauksrud, skulle få 200.000 kroner og moren 150.000 kroner i erstatning fra de dømte. Men nå har voldsofferkontoret halvert erstatningene, stikk i strid med rettens beslutning. De begrunner det med at drapet skjedde som ledd i et kriminelt oppgjør, meldte TV2. Lederen for Landsforeningen for Voldsofre, Margit Lømo, reagerer sterkt.

Lømo viser til at familiens bistandsadvokat, Marie støen, sier til TV2 at retten ikke har funnet noe entydig svar på hvorfor Odd Arne Gauksruds far ble drept.  ”Han tilhørte øyesynlig det miljøet han ble drept av, men det bør ikke ha han noen betydning for erstatningen til sønnen som har mistet sin far. Det finnes ingen unnskyldning for å ta et menneskeliv, og det er helt uakseptabelt å gi ofrene deler av skylden for at de blir drept eller utsatt for vold,” sier hun.

Det Lømo likevel reager sterkest på er den graderingen av menneskeverdet som beslutningen til nemnden i praksis betyr. ”Voldsoffererstatningsnemnden signaliserer at den mener at den drepte er mindre verd enn andre mennesker fordi han ferdes i et tvilsomt miljø. Det minner om nazistenes gradering av mennesker,” sier hun.

”Denne beslutningen er feil og jeg ser på dette som et nytt overgrep. For her har familien innstilt seg på en erstatning. Og selv om den er veldig liten, er det en erstatning. Og at de da halverer summen kan bare ikke skje, ”sier de etterlattes bistandsadvokat til TV2.

Margit Lømo forteller at det er vanlig praksis at nemnden sparer penger ved å legge skyld på ofrene, og bruke det til å redusere erstatningsbeløpene.

Ved et tilfelle som Frie Ytringer kjenner til ble en norsk ungdom slått helseløs på t-banen i Oslo etter at han viste fingen til en gjeng etnisk pakistanere. Han fikk blant annet ødelagt flere tenner. Da han fikk utbetalt erstatningen ble det trukket fra et større beløp begrunnet med at han selv delvis var skyld i at han ble slått ned fordi han provoserte ved å vise fingen. På den andre siden ble han berømmet for å ha innrømmet fingerbruken, og nemnden tok det som bevis for at han snakket sant.

Det står i loven at erstatningsbeløpene kan reduseres dersom ofrene fremprovoserte volden, men Lømo mener det kun er ment i tilfeller der det har vært en slåsskamp der begge parter har noenlunde lik skyld i at slagsmålet oppstod. Hun mener at denne paragrafen i loven må fjernes helt.

De mange håpløse beslutningene i voldsoffererstatningsnemden har fått Landsforeningen for Voldsofre til å foreslå å bytte dagens 3 personers store nemnd, bestående av 2 jurister og en psykolog, med en større og bredere sammensatt fast nemnd som dessuten bør komme sammen langt oftere enn dagens nemnd.  I dag møtes nemnden en gang i måneden, sier Lømo. Resultatet er en saksbehandlingstid på 8 måneder. Lømo presiserer at et av medlemmene i nemnden vanligvis treffer kloke avgjørelser, men han kommer som regel i mindretall.

Etter at TV2 avslørte at voldsofferkontoret reduserte erstatningssummen til de etterlatte etter drapet på Vollheim Gård, krever nå leder for Stortingets justiskomité, Per Sandberg (Frp), at rutinene til voldsofferkontoret granskes.

Sandberg mener det er helt feil at voldsofferkontoret skal kunne overprøve domstolene. «Det harmonerer jo ikke med det som domstolen har sagt. Nå opptrer voldsofferkontoret nærmest som en egen domstol, og sånn kan vi ikke ha det. De kan ikke overprøve dommen fra lagmannsretten,» sier Sandberg til TV 2 Nyhetene.

«Det fremstår som at denne personen og hans familie er mindre verdt enn andre. Hvorvidt det var i et kriminelt miljø eller ikke skal ikke være avgjørende for om familien får sin rettmessige erstatning. Jeg sender nå en henvendelse til statsråden for å få grundig belyst saken», sier Sandberg.

TV2: FrP krever granskning

2 comments to Legger skylden på ofrene – og reduserer erstatningene

  • JILL WHITE FANEBUST

    I 95 % får ofrene skylden.

    AVE

    • nord

      Norge er nok nesten det eneste landet i Europa hvor rettsvesnet operer med uskydige ofre. I andre land er de kommet så langt at det er en grunn til at ofret ble ett offer.