Søk

Kategorier

april 2010
M T O T F L S
« mar   mai »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Simonsen i Ytringsfrihetsforeningen: Norge blir muslimsk i dette århundre

simonsen3_bok«De fleste muslimene som bor i Vesten kom hit for å få en bedre levestandard , fordi de var forfulgt av fundamentalistiske islamske regimer, eller fordi de gjerne vil gifte seg med slektninger som bor i land med høy levestandard. Vi er ikke gjenstand for noen bevisst invasjon av muslimer som har en hemmelig plan om å erobre Europa for en islamsk ideologi som mangler respekt for våre demokratiske rettigheter,»  sa Ytringsfrihetsforeningens leder, Jan Simonsen, under møtet om islamiseringen i Oslo i går kveld. «Men,» fortsatte han: «Det er likevel det som er i ferd med å skje.» Her kan du lese resten av hans foredrag:

«Europa er i ferd med å få et flertall av muslimer.

Samtidig som den radikale og mest udemokratiske fortolkningen av islam som religion, ideologi og politisk system er i ferd med å få en voksende oppslutning blant den muslimske delen av befolkningen.

Stanser vi ikke denne utviklingen vil de vestlige delene av Europa, inkludert Norge, kunne få et befolkningsflertall ved slutten av dette århundre som ikke verdsetter våre vestlige demokratiske verdier.

Vi risikerer et flertall i parlamentene av ekstreme islamister som setter våre rettigheter og friheter tilbake til middelalderen.
Underveis mot denne katastrofen vil vår personlige frihet langsomt, men sikkert, bli snevret inn.  Våre egne, kristne etnisk europeiske politikere, vil innføre stadig nye forbud rettet mot oss, og ikke mot muslimene, – i den hensikten å sikre seg støtte fra den voksende skaren av muslimske velgere. Samtidig vil antisemittiske og rasistiske holdninger vokse i styrke. 

Antisemittisme er jo den mest ytterliggående formen for rasisme, og vi ser allerede i dag en tendens til rasistiske holdninger fra enkelte innvandrermiljøer rettet mot nordmenn.Det skal jeg komme tilbake til.

Muslimsk flertall mot slutten av århudre

La oss først se på befolkningsutviklingen i Europa:

gronlandAntallet innvandrere i Norge vil vokse sterkt, fra 365.000 i dag til ca to millioner innvandrere i 2060. Det viser resultatene fra den første framskrivingen av innvandrerbefolkningen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble offentliggjort i august 2009. Mange fagfolk, som eksempelvis Hege Storhaug i Human Rights Service, har dessuten bestridt SSBs tall, og mener de er alt for forsiktige.

Oslo har over 21 prosent ikke-vestlige innvandrere. I 1995 var det 11,5 %. Det betyr at Oslo får et flertall av ikke-vestlige befolkningsgrupper innen 20 år. Drammen vil følge like etterpå. Det store flertallet av disse har muslimsk bakgrunn.

 Andelen minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen har vokst med ett prosentpoeng årlig de siste årene, noe som betyr at elevene med norsk som morsmål vil være i mindretall i Oslo i 2021 om økningen fortsetter, skrev VG i mars i fjor. I 2000 hadde 31 prosent av elevene i Oslo minoritetsbakgrunn. Ti år senere er andelen 40 prosent. I dag har over 60 prosent av elevene som begynner i grunnskolen minoritetsbakgrunn. Da er det ikke noe vanskelig regnestykke som trengs for å konkludere med at det med nødvendighet vil bli et muslimsk flertall i Oslo med tiden. Uansett om vi sette helt bom for flere innvandrere fra i morgen av.

I landet som helhet bor det nå 10 % ikke-vestlige innvandrere. Størst er andelen i kommunene rundt Oslo. Drammen har 17 % ikke-vestlige innvandrere, Lørenskog 14 %, Skedsmo 13 % og Askim 12 %. I Bergen er det mange nok muslimer til at deres menighet er det største trossamfunnet utenom statskirken.

Hege Storhaug har regnet ut at Sverige vil ha et muslimsk flertall i 2050 og Norge mot slutten av dette århundre. Utviklingen er tilsvarende i flere andre land i Vest Europa. Leicester blir eksempelvis den første byen i Storbritannia som får muslimsk flertall, allerede i år.

Kriminalisering av den politiske debatten

Denne utviklingen alene er med på å presse Europa vekk fra våre gamle tradisjonelle demokratiske idealer.

geertwildersI flere land er det innført lover som skal forhindre fornærmende ytringer mot muslimer.  Det finnes derimot ingen lover som forhindrer ekstremistiske muslimer i å fornærme kristne. Muslimsk rasisme og grov antisemittisme tillates. Samtidig er saklig kritikk av islam i ferd med å bli straffbart. Når muslimene taler er det ytringsfrihet. Når muslimene kritiseres kalles det “hatefull tale” og er straffbart.
Den kjente nederlandske islamkritikeren og parlamentarikeren Geert Wilders ble nektet adgang til London hvor han var invitert til å holde foredrag, fordi det kunne provosere landets muslimer. Nå står han for retten i Nederland tiltalt for å ha sagt at Nederland ikke bør ta imot flere innvandrere med muslimsk bakgrunn, og for å ha sammenliknet Koranen med Mein Kampf og islam med nazistisk ideologi.

Brigitte Bardot ble i 2008 dømt av en fransk rett for å ha ”spredt religiøst hat” ved å sende et åpent brev til Nicolas Sarkozy der hun påstod at muslimene ruinerte Frankrike. Den østerrikske politikeren, Susanne Winter, ble i fjor tømt til å betale 31 000 euro i bot fordi hun hadde uttalt at profeten Muhammed var pedofil fordi han hadde sex med sin 9 år gamle hustru. En finsk politiker er nettopp siktet for å ha fremsatt en liknende påstand.

Også norske konger i Vikingtiden var gift med mindreårige, og for så vidt kunne vi godt stemplet disse for pedofile også, men vi ville jo ikke bli stilt for retten eller måttet ha betalt bøter for å gjøre det. Jeg har aldri vært tilhenger av å bruke ytringsfriheten til å fornærme andre mennesker eller deres religion. Fornærmelser for fornærmelsenes egen skyld finner jeg umoralsk, uetisk og til tider ondskapsfullt.
Men det kan ikke være straffbart.

Det alvorlige i disse tilfellene er imidlertid at det ikke dreier seg om å slenge med leppene og fornærme andre mennesker kun for å fornærme.  Både Wilders og de andre politikerne og samfunnsdebattørene argumenterer for det de tror på. I Europa er vi i ferd med å kriminalisere den frie politiske debatten, og beveger oss dermed vekk fra våre demokratiske grunnprinsipper og inn i diktaturet.
Og vi gjør det etter press fra islamister.

Samtidig legger vi ofte unødvendig bånd på oss selv, ikke for å være hyggelige, men av frykt for vårt eget liv og helse.

Fem år etter at Muhammed-tegningene ble trykt har det utviklet seg en utbredt selvsensur blant danske kunstnere og forfattere, viser en undersøkelse fra ”Ukebrevet A4”, som ble referert i Dansk Radio.  Undersøkelsen som Dansk Radio refererer til er foretatt blant 654 forfattere, bildekunstnere og ledere ved danske museer. Nesten halvdelen av de spurte mener at ytringsfriheten i Danmark er truet, og hver åttende har forkastet prosjekter på grunn av selvsensur.

Kriminalforfatteren Lotte Petri forteller til Dansk Radio at hun er ferd med å legge siste hånd på et nytt manuskript. Hennes roman handler om nåtidens terror, men hennes hovedskurk ble endret fra å være en araber til å være en etnisk dansk muslim.
Hun endret også  manuskriptet slik at det står Gud og ikke Allah, forteller Dansk Radio.

”Muhammed-tegningene har gjort at det er en grense for hva man kan gjøre i forhold til kunsten, og jeg tror ikke det er mange som har lyst til å overtre den grensen,” sier hun. ”Det er sterkt bekymrende og et demokratisk problem dersom kunstnere utøver selvsensur og avholder seg fra ytringer og kunstneriske prosjekt,” sa den danske kulturministeren til radiostasjonen. Også den danske statsministeren, Lars Løkke Rasmussen, sier han er bekymret over resultatene i undersøkelsen. ”Det understreker at vi står overfor et meget prinsipielt problem,” sier han.

Det er med andre ord ikke noe ekstremt standpunkt jeg inntar når jeg advarer mot islamistenes trussel mot vår ytringsfrihet.
De deles så vel av den danske kulturministeren som av den danske statsministeren.

Vil forby religionskritikk, støtter terror og stemmer rødt

københavnDanske muslimer stemmer rødt, vil forby religionskritikk og ønsker å innskrenke ytringsfriheten, viser en undersøkelse offentliggjort i Jyllands Posten for et år siden. 55 prosent av danske muslimer mener det bør være forbudt å kritisere religioner.
Det er ingen grunn til å tro at holdningene blant norske muslimer skulle være annerledes.

Det forteller med stor tydelighet hvilken vei vårt samfunn vil gå etter hvert som denne befolkningsgruppen vokser seg enda større og får enda større politisk makt og innflytelse.

Muslimenes holdning til kritikk av religion og til ytringsfrihet står i sterk kontrast til de danske velgernes holdninger. Blant dansker som ikke er muslimer sier 20 prosent av det bør være forbudt å kritisere religioner.

Et overveldende flertall av den danske befolkningen tar klart avstand fra terror. Men i gruppen av muslimer er tallet ikke så høyt som i resten av befolkningen, viser den samme undersøkelsen. Spør man den ikke-muslimske delen av befolkningen sier 97 prosent at terror er uakseptabelt, men kun 82 prosent av muslimene tar klar avstand fra terror. Resten av muslimene vil derimot ikke direkte ta avstand fra terror. Seks prosent er enig i at terror kan være akseptabelt.

Den danske justisministeren, Brian Mikkelsen, er bekymret over tallet. ”Vi bor i et rettssamfunn og et demokrati. I et samfunn som vårt burde det være alle muslimer uten unntakelse som tok skarpt avstand til terrorisme,” sier han til Dansk Radio.

Og jeg sier det samme. Å ta avstand fra terror burde være en selvfølge for alle mennesker, muslimer eller ikke. Men er det dessverre ikke.
Hele seks prosent av danske muslimer sympatiserer med al-Qaeda, og enda flere, 18 prosent, støtter terroristorganisasjonen Islamsk Jihad som er kjent for å sprenge israelere i luften ved hjelp av selvmordbombere.

Det er bekymringsfullt fordi det forteller oss at vi kan risikere terrorhandlinger i våre nordiske land utført av egne statsborgere.
Og det er bekymringsfullt fordi det forteller oss noe om groteske holdninger som finnes hos et betydelig mindretall av muslimer i våre land. Holdninger som ikke fantes i de nordiske landene før innvandringen fra muslimske land tok seg opp på 80 og 90-tallet.

En del andre holdninger er også relativt nye.

Flerkoneri blant muslimer i Danmark er eksempelvis langt vanligere enn myndighetene aner. Flere imamer vier gjerne en muslimsk mann til både kone nummer to og tre. Det sier flere kilder i det muslimske miljøet i Danmark til Jyllands Posten. De samme opplysningene fremkommer av en rapport som det danske Velferdsdepartementet har fått laget.

Muslimske menn kommer fra en kultur med et annet syn enn vår på kvinnenes stilling i hjemmet, og slår sine kvinner langt oftere enn vestlige menn, viser også den samme rapporten.  Annenhver gang Danmarks kvinnesentre åpner sine dører for en kvinne med hevede blå øyne, rifter og merker etter slag eller spark, er hun født i et annet land enn Danmark, skriver Kristeligt Dagblad. De etniske minoritetskvinnene utgjør 45 prosent av kvinnene på Danmarks krisesentre, men kun ni prosent av den samlede befolkningen.

Ungdom med utenlandsk bakgrunn utgjorde 69 prosent av de ungdommene som ble fremstilt i Dommervakten hos politiet i København i 2007. Bare litt under en tredjedel av de kriminelle ungdommene hadde etnisk dansk bakgrunn, viste årsberetningen til politiet i København i 2008.

Antisemittismen sprer seg i all sin avskyelighet

jøder4Antisemittisme er etter min vurdering den verste formen for rasisme som finnes. Det er ikke bare nynazister og konspirasjonsteoretikere som er antisemitter og hater jøder. De fleste innvandrerne fra muslimske land gjør det også, viser en dansk undersøkelse, også gjengitt i Kristeligt Dagblad. Undersøkelsen viser at antijødiske holdninger er mer en regel enn en unntakelse blant innvandrere fra fem forskjellige land, skriver avisen.

Nær 75 prosent av innvandreren fra de fem landene, Tyrkia, Pakistan, Somalia, ”Palestina”, og eks-Jugoslavia, og knapt 20 prosent av etniske danskene har antijødiske holdninger, viste undersøkelsen, som ble offentliggjort i boken ”Danmark og de fremmede. Om møtet med den arabisk-muslimske verden.”

Vi har sett den økende antisemittismen spre seg i vårt land, som et ekko fra nazitiden. I Malmø der 25 prosent av befolkningen er muslimer, har det vært voldsomme voldelige aksjoner og hærverk det siste året, satt i scene av den muslimske befolkningsgruppen
Der tør ikke jødene ha på seg synlige symboler som viser at de er jøder. De tar av Davidstjerner og kippaer på vei til synagogen. Alle har fått beskjed om at de aldri må gå alene på den jødiske gravplassen. På veien til synagogen opplever jødene ofte at folk kjører forbi og skriker ”jøde djevel”. Mange av de 700 jødene i Malmö er etterkommere etter flyktninger fra pogromene i Øst-Europa og noen er overlevende etter Holocaust. De må nå pakke sine kofferter på ny, fortrengt av de 60.000 muslimene som allerede er i Malmö.

I Dagsrevyen 13.mars tok NRK for seg det voksende muslimske jødehatet i Oslo og Malmö, og avslørte at det først og fremst er muslimske elever som står bak den alvorlige trakasseringen av jødiske barn ved norske skoler. Muslimske skoleelever hetser og truer jødiske skolebarn. De jødiske foreldrene er så skremt av truslene at de ikke tør stå frem med navn og bilde og fortelle om sine barns opplevelse og den angst og lidelse de muslimske truslene fører med seg. Lærerne tør bare anonymt fortelle hva de opplever fra muslimske elever på skolen.  De forteller om alt fra nedverdigende hån mot jøder til drapstrusler. En av lærerne forteller at elever sier: «Det står i Koranen at du skal ta livet av jøder, alle riktige muslimer hater jøder. Jøder skal drepes hvis de kommer hit til denne skolen.»  Å rose Hitler for det han gjorde med jødene er en annen gjenganger fra elever ved min skole, sier læreren.

 Jeg har opplevd det selv. I Oslo i januar 2009. Det var så godt som bare ungdom med muslimsk bakgrunn som deltok i opptøyene.
Denne steinen ( viser frem en knyttneve stor stein) traff en 70 år gammel dame i brystet. Jeg fikk den av henne.  Den kunne like gjerne ha truffet i hodet. Jeg så eldre kristne kvinner, som nok sjelden har deltatt på møter utenfor bedehusene, og som hadde kommet med busser fra Sørlandet, bli steinet. Da de forlot møtet utenfor Stortinget måtte de gråtende pakke ned de israelske flaggene og ta av seg jødestjernene. P ersoner som bar på synlige symboler på at de var jøder eller støttet Israel ble fysisk angrepet og var i livsfare.

Det er ingen tvil om hvordan situasjonen i Europa, Skandinavia og Norge er i dag: Det er ikke jødiske ungdommer som utgjør stormtroppene i gatene, som leter opp muslimsk ungdommer som de banker opp eller som kaster steiner mot demonstrasjoner til støtte for Hamas. Det er ikke kristne ungdommer som kaster steiner på muslimenes arrangementer, og mobber jøder i skolegårdene.
Det er muslimske ungdommer.  Utelukkende muslimske ungdommer.

 Og det er illevarslende for fremtiden for vårt land. I Oslo er de snart i flertall.

Når mediene er tause som graven

TorturofferI fjor ble en fransk jøde, Ilan Halimis, kidnappet og torturert av en muslimsk bande i 24 dager, før han ble drept. De muslimske drapsmennene ringte Ilan Halimis (23) foreldre og leste opp vers fra Koranen. Skrikende fra den torturerte sønnen kunne høres i bakgrunnen. Torturistene skar dype sår i kroppen til den unge jøden. De kuttet fingrer og ører, helte bensin på kroppsdeler og satt fyr på, og kuttet av tungen.  Han døde av skadene få timer etter at han var sluppet løs.

I alt 23 muslimske ungdommer, flere av dem mindreårige, deltok på en eller annen måte i kidnappingen og torturen av den unge jøder, som ble tilfeldig plukket ut fordi han var jøde.  20 andre muslimske ungdommer skal ha visst om hva som skjedde uten å ha varslet det franske politiet.

Det interessante er at det nesten ikke ble skrevet noe om denne spektakulære saken i norske aviser. De var tause som graven.
Saken ble også dysset ned av den franske pressen. Den var redd for konsekvensene av å fortelle franskmennene om den barbariske handlingen. 

Torturistene sendte et torturbilde av den unge jøden til hans familie. Jeg trykket bildet på Frie Ytringer, etter at det var trykket i enkelte franske nettsteder. Den franske domstolen har senere nektet franske aviser å publisere bildet, og truet med bøter for aviser som måtte bryte forbudet. Rettssaken ble holdt for lukkede dører, til protest både fra moren til den myrdede jøden og fra hans advokater, som mente at Frankrike dermed brøt viktige prinsipper i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

New York Times var en av de få avisene i verden som dekket saken, og var forbauset over den totale mangelen på medieinteresse for saken. Den kunne vært dekket til tross for stengte dører til rettslokalet. ”Hallen utenfor rettslokalet er nesten tom utenom politivaktene. Fraværende er reporterne, fotografene og TV-teamene som ville ha fylt opp hallen 24 timer i døgnet ved en tilsvarende rettssak i Storbritannia eller USA,” skrev New York Times. Også VG, Dagbladet, Aftenposten og de andre norske avisene har vært talende tause om denne saken.

Hvordan ville medieoppslagene ha vært dersom det var en bande med jødiske eller kristne ungdommer som kidnappet og torturerte en muslimsk ungdom på denne måten? Det ville vært førstesdieoppslag i mange uker, i samtlige større aviser over hele verden.

Igjen et graverende eksempel på hvordan myndigheter og journalister lar seg skremme til taushet, av frykt for enten selv å komme i faresonen, eller i frykt for å hisse opp Europas mange muslimer. Det er ingen tvil om at islamiseringen av Europa presser tilbake ytringsfriheten og trenger oss i et mørkt hjørne med mindre frihet og mindre åpenhet.

Den tredje verdenskrig

terror4Samtidig som våre demokratiske, jødisk-kristne, humanitære verdier er under press her hjemme, presses den frie verden også utenfra. Fra den muslimske verden. I virkeligheten er vi allerede inne i den tredje verdenskrigen.  Situasjonen er farligere enn den var før kommunismens kollapset.

De kommunistiske lederne strebet etter verdensherredømme, og forsøkte å undertrykke, legge under seg eller kontrollere flest mulig land. Men de var stort sett rasjonelle mennesker. Atomvåpenbalansen fungerte. De visste at en atomkrig ville utslette dem selv og deres egne land. Men vil atomvåpenbalansen fungere like bra når fienden er radikale muslimer, som i Iran, som synes det er helt greit at egen befolkning blir drept, ettersom krigsofrene er martyrer og havner i paradiset. Atomvåpen i hendene på Irans ledere er noe helt annet enn atomvåpen under Bresjnevs kontroll.

Ut fra land som Iran springer terrorbevegelser som Hitzbollah, som nå også samarbeider med Hamas.  I tillegg har vi mange al Qaeda-grupper med utspring fra Afghanistan. Og Russland sliter med separatistiske muslimske terrorbevegelser fra Kaukasus. De bruker andre metoder enn kommunistene. De blander seg med oss og sprenger oss i luften. Og de har sympati og støtte blant et voksende antall muslimer som allerede er bosatt i Europa.

Både i Sverige, Danmark og Storbritannia er muslimske terrorister dømt til fengselsstraffer og terrorhandlinger avverget.
I USA pågår det en rettssak mot terrorister som planla å angripe lokalene til en dansk avis. Der var planen å ta ansatte i avisen som gisler for deretter å halshogge dem og så kaste hodene ut av vinduene i avishuset.

Jeg minner om at 6 prosent av muslimer i Danmark støtter al-Qaeda, og nærmere 20 prosent støtter islamsk Jihad, som er kjent for å sprenge tilferdige personer i diskotek køer, på busser, markedsplasser eller restauranter i luften.

Konklusjon

Det er altså denne utviklingen vi ser i dag:

En raskt voksende muslimsk befolkningsgruppe, som etter hvert vil bli i flertall, med et voksende antall ekstremister i sin midte.

Kombinert med en verdensomfattende trussel fra radikale islamistiske terrorister, som slår til over alt i Europa, og samarbeider med et muslimsk regime som er i ferd med å skaffe seg atomvåpen.

Europeiske politikere som ikke tør å beskytte ytringsfriheten av frykt for å provosere muslimer, og som derfor innfører forbud mot en fri og åpen politisk debatt om de problemene dette fører med seg.

Jeg har ingen fasit på hvordan vi kan stanse denne utviklingen. Men jeg er fast overbevist om at vi må forsvare våre demokratiske idealer
Vi må gå imot ethvert forsøk på å innføre lovbestemmelser som innskrenker den frie politiske debatten, og den åpne religionsdebatten.

22 comments to Simonsen i Ytringsfrihetsforeningen: Norge blir muslimsk i dette århundre

 • Christen Krogvig

  Hyggelig møte. Mye øl etterpå…

 • Bård

  Hørtes bra ut, jeg lover å bli med neste gang. God helg!

 • Espen Franck-Nielsen

  Jeg leste bl.a. at mange danske muslimer ønsker å forby religionskritikk, det vil si kritikk av islam. Vi må bare ikke finne på å gi etter for slike særkrav. Ytringsfriheten er en bærebjelke i vårt demokrati, og hva skjer hvis vi svekker ei bærebjelke? Det raser sammen. Muslimene må tåle at noen på en saklig måte kritiserer islam. Det er noe de bare må lære seg å leve med. De som ikke liker islamkritikk kan flytte til f.eks. Saudi-Arabia eller Iran. De vil nok ikke få samme levestandard som her, men det er slik her i livet at man kan ikke få i pose og sekk.

 • Amund

  Saken er den at våre naive og lettlurte politikere forlengst har gitt disse folka BÅDE i pose og sekk, og jo mer en gir etter for disse krava til muslimene, jo mere skal de ha. Helt til de sitter med hele hånden (makta) og hva gjør vi da?
  Skulle så gjerne ha vært på det møte hvor Jan Simonsen holdt dette meget gode foredraget. Et foredrag som hver eneste politikere her i landet burde lyttet til. Ja ikke bare disse politikerne som lager så mye elendighet i fedrelandet, men også hver eneste journalist. Men kan tenke meg at de alle glimret med sitt fravær?

  Ja, hvert eneste ord i dette foredraget er bare sannheten, men som vi vet, sannheten den er tung å svelge, mot løgna som de heller vil høre,for den glir så mye lettere inn.

  At vi nå må ta dette alvorlige problemet opp til full gjennomgang er det liten tvil om. Men det ser for meg ut som det vil gå med den norske mann og kvinne som det gikk med indianerne i USA. Om 100 år bor etterkommerne av nordmenn i reservat om de da ikke trolig er blitt kjeppjaget av muslimene for lengst?

  Ja det er dystre tider Jan Simonsen tegner opp for oss, og dette er ikke eventyr men FAKTA!

  Så får vi håpe at det ikke igjen blir blod og jern som til slutt må ta seg av tinga, når politikerne over hele Europa kjører hele dette kontinentet i klørne på muslimene. De spiller iallefall et meget høyt spill med oss alle…

 • Noen rettelser.
  Islam vil ikke overleve slutten av dette århundret. -Fordi islam ikke er levedyktig i et moderne verden. Muslimiske aktivister har kjønt dette og vil gjøre alt for å ødelegge vestlig sivilisasjonen.
  Uten vestlig sivilisasjonen, er islam i store vansker. Islam klarer ikke å gi fød til sine tilhengere. Alt hva den muslimske verden forbruker er produsert i vesten. Muslimske landene er helt avhengig av vesten.
  – Så lenge muslimsk landene har nok kapital til å handle de nødvendige varene, kan muslimene forsett å slå seg i bruste og har en Tarzan skrik.
  Den kapitalen er ikke en produkt av muslimenes arbeid, men av oljen (som er oppfunnet, ekstrakt og forbrukt av vesten). Den dagen oljen tar slutt, eller noen finner et erstatningsprodukt, vil den muslimske verden falle i kaos. De vil slakte hverandre frit, uten at et eneste vestlig land skal prøve å hindre dem å gå til helvete.

  – Men alt dette vet muslimske aktivistene…de bare prøver a gjøre meste skad før den tid kommer. Det er det som gjøre at islam er farlig. Den kan slakte millionvis av mennesker som om det er sauer.

  • Ugle Sett

   Da er det både god miljøpolitikk og fredspolitikk å forske på og senere å ta i bruk andre energikilder enn olje.
   2 fluer i en smekk, islam med null innflytelse pluss en pk-CO2 politikk.
   Norsk olje har gode egenskaper som smøreolje, noe arabisk olje ikke har.
   Den kan fortsatt da selges til god pris.

   Håper jeg lever lenge nok til å opplevde furtne muslimer sittende i ørkensanden med sin verdiløse olje.

  • Veldig godt poeng, og gladnyheten er at ny teknologi er i ferd med å gjøre vesten uavhengig av utenlandsk gass. Skifergass finnes nemmelig i store mengder i Europa og USA, og har allerede gjort USA uavhengig når det gjelder gass. Ny teknologi for å finne alternativer til olje er muligens heller ikke så veldig langt unna, og da kan USA og Europa klare seg helt uten utenlandsk energi.

   Da gjennstår det bare å endre trygdesystemet i vesten slik at det ikke lar seg utnytte av immigranter som heller vil intimidere andre enn å skape verdier, så vil det økonomiske grunnlaget for terroristene falle helt fra hverandre.

   Energipolitisk uavhengighet vil muligens skje allerede i løpet av dette tiåret, og velferdsstaten kan også komme til å bli kraftig tilpasset i løpet av de neste ti årene.

   Kanskje du ikke trenger å vente så lenge før vinden begynner å snu. La oss i alle fall håpe det.

 • Amund

  Sitter for tiden i Bangkok og leser dagens utgave av Dagbladet. Det smeller litt i gatene her, men det er nå thaienes forsøk på å lage litt demokrati ser det ut som…
  Men jeg fikk bare lyst til å sitere litt fra Gunnar «Kjakan» Sønsteby sitt intervju i avisa, og der han sier det like ut, det som Jan Simonsen prøvde å få fram i sitt foredrag: «Nye landsmenn vet ikke bedre» og da sikter han til jødehetsen ved Osloskolene nylig.

  Så fortsetter Sønsteby med å oppfordre norsk ungdom til å føre kampen videre – for demokratiet! Det demokratiet som vi nå ser forsvinne mer og mer og som Jan Simonsen minner oss om kan forsvinne som dugg for sol.

  Ja, landets høyest dekorerte borger har likvidert mange motstandere. Han har unnsluppet døden med et nødskrik en rekke ganger. Han har drept i kamp – og forteller gjerne om det, uten blygsel og store ord står det videre i intervjuet.

  Og hans viktigste budskap til dagens unge er følgende: At de kjemper mot alle trusler demokratiet utsettes for, være seg i striden om Muhammed-tegningene eller det gryende jødehatet i skolene!

  Det handler om å ta et kraftig oppgjør, og det må gjøres MED EN GANG, sier Sønsteby.
  Nye landsmenn vet ikke bedre. De må lære hva vårt demokrati er. fortsetter Sønstebye i denne lengre intervjuet som jeg håper alle nordmenn får med seg.

  Ja, hadde bare våre politikere vært like klar i tankegangen som Gunnar Sønsteby, da hadde mye vært vunnet for fedrelandet!

  • Anonym

   så kom deg hjem og kjemp for «fedrelandet» du er så glad i
   og ikke sitt å sikle etter småjentene der nede
   om det var atter 9 april 1940
   jeg ville stått på tysk side i valdres(bagnkleivane)
   og brent ned disse gårdene nær fagernes og skrautvål
   disse falske «nordmennene»
   hilsen
   major daubert
   panzeroffizier der deutschen wehrmacht

 • Christen Krogvig

  Sønsteby er en ekte norsk helt!

 • Drine

  Norge blir muslimsk om ikke så lenge. Vi bor i et demokrati.. Der flertallet (om enn så finurlig) vinner. Muslimer har stemmerett og kan velges inn på tinget. Long story short, å bo i et demokrati der velgerne velger vil raskt bite oss en viss plass. Drine er klar til å emigrere..

 • Sigurd

  Ja, Norge vil bli muslimsk i dette århundret. Forutsett at ingen gjør noe men fortsetter å stemme på AP og Sv.
  Men jeg ser på bevegelsene i Europa, og det er en dreining i folkets vilje til å stemme på det mest ekstreme bare for å demme opp for islam.

  Så jeg tror det kommer en endring i Europeisk politikk som vil destabilisere Europa til å begynne med. Desuten vil vi se horrible eksempler på hva folk kommer til å gjøre som resultat av dette multikulturelle eksperimentet.

  Vi så det på balkan, og vi kommer til å se det i flere Europeiske land. Folk kommer til å bli dritt lei av å bli ranet på gaten av muslimske bander, folk kommer til å bli dritt lei av å få sine rettigheter innskrenket av islam. Dette kommer til å utvikle seg til en krig mellom folk. Det er resultatet av å forsøke å ødelegge nasjonalstaten, menneskerettighetene og folks generelle rettsoppfatning.

  For det er nettopp det AP og Sv bedriver av politikk, det er det sosialistiske partier rundt om i Europa bedriver av politikk. De ødelegger samfunnet som vi kjenner det. Sosialistiske miljøer må være noe av de mest destruktive og selvhatende miljøer i verden?
  Bare se på Sv Kristin der hun takker pakistanere og påstår at de bygget Norge, bare se på JG Støre der han hevder at Polakker er skyldige i det Norge vi har idag.

  Det er ikke det, det er Nordmenn som er årsak til det Norge vi har idag. På godt og vondt.

  Jeg tror ikke Europa blir som statistikken tilsier! Det er noen faktorer statistikken ikke tar med seg.

 • Rockman

  Har vi i det hele tatt noen gang hørt hvilken meningen venstresia har, hvis det en gang i nær fremtid vill sitte en i statsministerstolen iført hijab el. burka? Hvilket argument har de for at dette ikke vil skje? Lurer de oss? Kanskje vet de det allerede, at dette vil bli virkeligheten om ikke så lenge, og at det allerede er for sent?

  Mvh. Rockman

 • Sigurd

  Jan Simonsen sa:
  “De fleste muslimene som bor i Vesten kom hit for å få en bedre levestandard , fordi de var forfulgt av fundamentalistiske islamske regimer, eller fordi de gjerne vil gifte seg med slektninger som bor i land med høy levestandard. Vi er ikke gjenstand for noen bevisst invasjon av muslimer som har en hemmelig plan om å erobre Europa for en islamsk ideologi som mangler respekt for våre demokratiske rettigheter,”

  Det er her det grunnleggende feilen til vestlige politikere ligger. De kommer ikke hit for å få det bedre, de kommer hit for å overta!

  Akkurat sistnevnte setning sa en muslim på TV for en stund tilbake, og Irans president smilte så lurt da han sa at verden vil islamiseres! Så her er det en plan bak det hele!

  Alle disse unge guttene som flommer inn over asylmottak i hele vesten, tror dere virkelig at disse kommer hit fordi de har rømt hjemmefra?
  Nei de er islamister, jihadsoldater eller kall det hva du vil. De kommer hit for å være innenfor grensen av dar-al harb (krigens hus). Det samme skjedde under balkan-krigen, ikke fult så unge menn, for der var krigen allerede igang, så dit flommet det mere stridsdyktige muslimer, som skulle likvidere alle vantro de kom over!

  Det koster utrolig mye penger å komme seg til Norge, ikke si meg at alle disse muslimene har så mye penger at de har råd til å dra hit for å søke lykken på egen hånd, de er sponset av noen!

  Vel vel, dere kommer kanskje aldri til å innse før dere blir drept av en slik gjeng en gang uti fremtiden!
  Men da var det vel kun snakk om et enkelttilfelle da også, bare så trist at enkelttilfellet i det kun hjalt deg!

  Det er JG Støres fremtidige «det nye vi»!

 • Siv

  Misforstått integrering av disse ”vantro” muslimene. For MEG er alle muslimer vantro. De er med andre ord ”ikke – kristne” og derfor er de ateister og vantro i forhold til mitt ståsted. Norge har innført kristendommen for 1000 år siden, og dermed er jeg en del av den kristne kulturarven. Alle nykomlinger(som prøver å presse på MEG sine barbariske ideer bør hold munn) og de har vær så god – å rette seg etter mitt ståsted og ikke kreve at jeg som var her først skal innføre en ny levevei!

 • Mitt naive land

  Simonsen har helt rett. Hva skjer i Sverige om 30-40 år når det er et muslimsk flertall? Hvilke krav vil de da stille?

 • Skulle gjerne vært med på møtet, men måtte jobbe hele helgen…

 • Vidar

  Aller først, takk for et hyggelig møte – og et godt foredrag – på Deichmannske!
  Men la meg få hevde en LITT ny tanke for enkelte; Skyld ikke på de innflyttende muslimene, men skyld mest på nordmenn selv og våre høyst etniske politikere!
  Aktive «hijadister» er i et forsvinnende lite mindretall blant muslimske flyktninger/asylsøkere og innvandrere. De aller, aller fleste vil til Europa pga. vår overlegne materielle levestandard – og akkurat DET har ingen noen grunn til å kritisere dem for! Det er derimot «det norske folk» og NORSKE politikere som fortjener kritikk! For naivitet, for feighet, for populisme – og for ikke å følge opp egne vedtak… Som nevnt i noen innlegg tidligere, det NORSKE Storting vedtok i 1975 «Lov om INNVANDRINGSSTOPP»! Kan noen fortelle meg hvorfor den loven ALDRI er blitt fulgt opp? Og det er NORSKE, folkevalgte politikere som åpent frir til muslimer, som aldri TØR å ytre kritikk mot verken muslimske lover, skikker eller tradisjoner – og som heller ikke TØR å støtte NORDMENN (eller andre…) som er i konflikt med muslimer… Jfr. norske politikeres uttalelser og holdninger da både danske og norske redaktører blei drapstrua av muslimer i forb. med de såkalte «Muhammed-karrikaturene»! Men det norske FOLK fortsetter å gi sin «demokratiske» stemme til de samme politikerne…
  Muslimer som ÅPENT uttaler at de vil «overta vesten», er sjeldne, men ærlige. De benytter seg kun av vår lovlig ytringsfrihet… Muslimer som uttrykker seg en smule mer «diplomatisk», men med samme langsiktige mål, handler kun i samsvar med sin egen ideologi. OG DET ER DENNE IDEOLOGIEN – ISLAM – VI MÅ TA AVSTAND FRA! Inntill «våre politikere» tør – og GJØR – dette, har vi egentlig fortrinnsvis oss sjøl å takke for utviklinga mot et islamsk samfunn her i landet!