Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Kristne palestinere undertrykkes

kristne_palestinere2Antallet kriste palestinere er redusert kraftig de siste årene. I Gaza er de nesten eliminert fullstendig, og selv i Bethlehem er antall dramatisk redusert. De er ikke drept, og de har ikke konvertert til islam, men de har flyktet. Mange har reist til USA.  Flere vestlige politikere og kirkeledere, inkludert Vatikanet, har gitt Israel skylden. De kristne palestinerne har flyttet på grunn av israelsk undertrykkelse og sikkerhetsgjerdet, påstås det. Men de kristne palestinerne har en annen forklaring.  Se disse videoene:

httpv://www.youtube.com/watch?v=UX5a9lSG0Rk&feature=player_embedded

httpv://www.youtube.com/watch?v=Rm7JEqdZ128&feature=player_embedded

httpv://www.youtube.com/watch?v=Glpd032iqT8&feature=related

httpv://www.youtube.com/watch?v=VS0cols_X_M&feature=player_embedded

httpv://www.youtube.com/watch?v=pPs_S19laMY&feature=player_embedded

34 comments to Kristne palestinere undertrykkes

 • Christen Krogvig

  Koranens sure 9:29 fastslår at kristne skal betale mer skatt og ha en svakere rettslig status enn muslimer. Hvis muslimene behandler de kristne slik koranen foreskriver, burde de kristne forsøke å alliere seg med Israel.

  • Anonym

   Qur’an, the peaceful god of the peace-loving religion said: Qur’an 9:29 «Fight those who do not believe in Allah nor the Last Day, who do not forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the Religion of Truth (Islam), (even if they are) of the People of the Book (Christians and Jews), until they pay the Jizyah tribute tax in submission, feeling themselves subdued and brought low.» Everything you need to know about Islam is contained in this one verse. Muslims are ordered to fight Christians and Jews until they either surrender and become Muslims or they commit financial suicide by paying the Jizyah tribute tax in submission. (Paying Muslims the «Jizyah» is not unlike giving the godfather’s goons a bribe to keep the mafia from killing you and your family.) Confirming that Allah is too dumb to be god and that Islam’s enemies are Christians and Jews: Qur’an 9:30 «The Jews call Uzair (Ezra) the son of Allah, and the Christians say that the Messiah is the son of Allah. That is their saying from their mouths; they but imitate what the unbelievers of old used to say. Allah’s (Himself) fights against them, cursing them, damning and destroying them. How perverse are they!» God ought to be smarter than this. Ezra was but one of many Hebrew priests. He was neither a prophet nor divine. The Messiah is Yahweh’s Anointed and has nothing to do with Allah. No one mouthed these delusional thoughts save Muhammad. But he has revealed the source of his rage. Jews and Christians did not accept his preposterous claim of being a prophet, so his insecurity caused him to hate them, to call them perverse, to curse them, and then to kill them. He was even willing to contradict his scriptures to do it. Remember: Qur’an 2:286 «We make no distinction between His Messengers.» And: Qur’an 2:285 «Surely those who believe and Jews, and Nazareans [Christians], and the Sabaeans [Zoroastrians], whoever believes in Allah and in the Last Day shall have his reward with his Lord and will not have fear or regret.» The next time you hear a Muslim say that Islam is tolerant because Muslims believe that Jesus was a prophet, you’ll know how they define tolerance: «fighting against them, cursing them, damning and destroying them: how perverse are they!» As with everything in Islam, good is bad; truth is deceit; peace is surrender; and tolerance is marked by hate and violence.

 • Shakir

  Simonsen@ Du kan bare blåse i å sende de propaganda videoene dine. Det er bare sludder fra 2-3 personers egne meninger. Dersom vatikanet,kirkeledere og vestlige politikere har sagt at det er slik så er det slik. Jeg velger heller å tro på de øverste kristne enn disse Israel har plukket fra gata. Kristne og muslimer har blitt skviset ut fra både Betlehem og Jerusalem. Fordi det er Sionistenes Mekka og guds utvalgte folk over denne jord. De legitimerer brudd på menneskerettigheter og drap med denne utvalgte folke lisensen. Du trenger ikke å kverulere denne i det hele tatt. Hele verden veit hva slags religiøs rensing sionistene driver med. Sionister er som nazister, de liker ingen andre enne seg selv. De er grådige og deres religion er penger. Her er et klassisk brudd på ytringsfriheten fra sionistenes side. Mordechai Vanunu har sittet 18 år i fengsel etter at han avslørte Israels atomprogram på 1980-tallet. Han ble dopet ned og bortført av Mossad-agenter i Italia og stilt for retten i hjemlandet. 11 av årene i fengsel tilbrakte Vanunu på isolat. Var det virkelig nødvendig at han skulle sitte i Isolat over halvparten av fengselstiden?? Hvorfor straffe denne ærlige mannen så hardt?? Israel har selv drevet med hemmelig utvikling og produksjon av atom våpen. Noe som strider imot atomavtalen. Hvorfor er det ingen som eliminerer Israels atom lagre?? Dersom det skal være snakk om demokrati og lik behandling til alle så må Israel stoppes som atom makt. Ikke kom med den at de skal overleve fra de truende naboene. Det klarer de fint uten atom våpen har vi sett. Hvis ikke annet er mulig så må verden tillate Iran en mer lovlig og kontrollert anriking av uran. Israel gjorde dette på en kriminell måte mens Iran ønsker dette på en kontrollert og lovlig måte.

 • nord

  Muslimske palestineres sanne ansikt…

 • Shakir

  Christen Krogvig@ Her er et utdrag fra Talmud om kristne som blir direkte hånet. Iore Dea (148,12 Hagah) it says: Therefore if you enter a town and find them celebrating a feast, you may pretend to rejoice with them in order to hide your hatred. Those, however, who care about the salvation of their souls should keep away from such celebrations. You should make it known that it is a hateful thing to rejoice with them, if you can do so without incurring their enmity.

  Ibidem, (147,5):
  The Scripture teaches us to hate idols and to call them by ignominious names. Thus, if the name of a church is Bethgalia—»house of magnificence,» it should be called Bethkaria—an insignificant house, a pigs’ house, a latrine. For this word, karia, denotes a low-down, slum place

  Dette er bare en dråpe av den hån og hat kristne blir utsatt for gjennom sionistenes tro. Jeg kan komme med verre og motbydelige tekster også dersom noen fortsatt skulle være i tvil om sionistenes hat ovenfor kristne

  • Anonym

   When a Muslim tries to defend Islam by quoting an isolated passage from Talmud, they demonstrate their inability to think clearly. Now, it comes as no surprise that Shakir would post one of the oldest forms of anti-semitic libel dating back centuries. The quotes are typical of this anti-Semitic ploy of taking quotes completely out of the context of the 2,700 pages of the Talmud and hundreds of thousands of pages of commentary which take a lifetime to master. So, if your goal is to make Muhammad, the Qur’an, and Islam seem good by making Christ, the Bible, and Judeo-Christianity seem bad, you have done a very poor job. But I understand why you feel compelled to defend Islam by attacking the Bible–the message contained in Islam’s scriptures isn’t defensible.

 • Og hver gang noen påpeker noe negativt om islam, så begynner islamistene å surve som noen drittunger og kommer med argumenter om at «de andre religionene er også dårlige». «Mamma, mamma, jeg var dum fordi Jens også var dum, men Jens var dum først…Buhuhu».

  Men hvem er det for eksempel som angriper mennesker som benytter seg av ytringsfriheten? Se hva som skjedde med Lars Wilks da han holdt en tale om ytringsfrihet nå nylig: primitivt arabisk avskum angrep han, mens kjerringer kledd i apetørkle (hijab) begynte å hyle og rope ut om hunden allah.

  Så har vi selvfølgelig også mer alvorlige tilfeller, som drap og drapsforsøk på andre som har benyttet seg av ytringsfriheten…

 • Vidar

  Jeg kjenner selv kristne som har flytta fra Betlehem – og årsakene er BÅDE staten Israels og den palestinske politikken, BÅDE israelske soldasters OG muslimske naboers oppførsel!
  Apartheit-muren skiller effektivt palestinske (både muslimer og kristne…) landeiere fra sine jorder, for ikke å si vannkilder! Israelske militære angrep på og «kontroll» over okupperte områder, har lenge gjort det vanskelig for de som prøver å drive handel, for ikke å si turistnæring. Samtidig har en del kristnes relativt positive holdning til Israel, ført til at de er blitt mistenkte for «femtekollone-virksomhet». Til slutt kan nevnes at KRISTNE palestinere har langt lettere for å få innreise og opphold i utlandet enn sine muslimske brødre. Kristne palestinere har lenge vært «skvisa» mellom muslimer og jøder – og i tillegg følt seg – og vært – totalt glemt av sine KRISTNE trosfeller i vesten! Noe å tenke på for de «Israel-vennlige» kristen-sionistene!

 • nord

  «Apartheit-muren» det er opptil hvert enkelt land om de vil ha åpne grenser eller kontroll. Og Israel er i sin fulle rett til til å bygge en mur mot naboene, det samme gjør egypt mot Gaza.

  • Vidar

   Var vel derfor BERLIN-MUREN var så elska og akseptert…?
   forøvrig har INTET land lov til å bygge noen mur INNE PÅ NABOENS OMRÅDE! Antakelig hadde den patetiske APARTHEIT-muren vakt LITT mindre avsky hvis staten Israel tross alt hadde fulgt landegrensa…

   • nord

    Vidar, det fin ikke noen formell grense mellom Judea, Samaria og israel. Den grønnne linjen var kun ett skille mellom de Israelske og Jordanske hærene. Jordan har frafalt kravet på Judea og samaria.

    Bare ca 5 % er mur og resten er gjerde.

    Vidar du er ett offer for Palestinsk propaganda.

    • Vidar

     «offer for palestinsk propaganda»… Dagens beste argument 😉 Men et par spørsmål; Har du vært der og sett dette «gjerdet» selv? Kan du i så fall forklare meg hvor akkurat de skarve 5% med MUR er?
     Og hva mener du skal til for å få til en slik «formell» grenselinje? Mener du kanskje det kun er det staten Israel godkjenner, som kan kalles «formell»…? I så fall kan vi jo begynne å diskutere hvilken propaganda DU er offer for…?

     • Anonym

      And compare the Berlin Wall with Security barrier in the West Bank is completely fucked up, man!
      The real reason for the construction of the wall in East Germany was to prevent the population FLED to the democratic West. Israel builds a security barrier that most effectively to prevent Palestinian terrorists to infiltrate Israel from the West Bank. «Wall of Shame,» the critics cry, even though about. 95 percent of the route is in barbed wire. Others say, logical and reasonable measures against bloodthirsty terrorists. Full page view of map http://seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/map_eng.htm
      There will be a simple matter to get the Israelis to stop building the security barrier. It happens as follows:
      1. The Arab leaders in general and Palestinian in particular, clearly states that such Jews have been treated throughout history (not least in the Arab countries), it is reasonable that they have a country where they are in the majority and can control their own destiny .
      2. They agree that a country with a Jewish majority to live in peace and security in the centuries to come, basically within the borders before the war in 1967.
      3. The Palestinian terror groups to disarm and disband, as early arrange agreements between Israelis and Palestinians requires.
      As long as the Palestinians insist that they have the right to kill (read the Hamas Charter) Israelis, the fence is a logical and reasonable measures. And the shame is on the Arabian side.
      The Hamas Charter, somewhat similar to the PLO Charter, includes the following passages: – “Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it.” (Preamble)
      – “The Day of Judgment will not come about until Muslims fight the Jews, when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Muslims, O Abdullah, there is a Jew behind me, come and kill him.” (Art. 7)
      – “The Islamic Resistance Movement believes that the land of Palestine is an Islamic Waqf consecrated for future Muslim generations until Judgment Day.” (Art. 11)
      – “There is no solution for the Palestinian question except through jihad. Initiatives, proposals, and international conferences are all a waste of time and vain endeavors.” (Art. 13)

 • Ugle Sett

  Hvorfor ble den kinesiske mur bygd i sin tid?

 • nord

  Gjerdet, siden du skriver her kan du jo søke det opp. 5 % mur der snikskytterne brukte å skyte.

  Grenser, det var Jordan som ikke ville at the green line skulle være en midlertidig internasjonal grense, kun ett skille mellom hærene.

  Grenser fastsettes mellom partene i forhandlinger.

  Dog har Jordan frafalt kravet på Judea og Samaria.

  • Vidar

   «Grenser fastsettes mellom partene i forhandlinger».
   Hvis DET skal vaere et argument for at det ikke finnes noen landegrense mellom Israel og «de palestinske omraadene» – og Israel altsaa IKKE har satt opp denne APARTHEIT-muren paa annen manns jord, er det samtidig et meget godt argument for at selve staten ISRAEL ikke har noen grenser! For verken Jordan eller oevrige «naboland» har noensinne vaert med paa aa fastsette noen israelske grenser «i forhandlinger»!
   Israel er en «illegitim statsdannelse», unnfanga ved hjelp av vold og terror fra joediske terrorgrupper kombinert med effektiv sionistisk lobbyvirksomhet i Europa og USA, britenes oenske om aa bli ferdig med heile midt-oesten, og ikke minst den kollektive europeiske skyldfoelelsen overfor joedene etter nazistenes forsoek paa folkemord.
   Etter over 60 aar som stat, er det kanskje paa tide at landet faar faste grenser – OG BESKJED OM AA HOLDE SEG INNAFOR DISSE!! Eller er Israel egentlig fornoyd med status quo?

   • Kurt Gryten

    Vidar
    ”Israel er en “illegitim statsdannelse”,” du påstår at Israel er en illegitim statsdannelse fordi de ensidig utropte seg til stat.
    Vis så er tilfelle så er Norge også en illegitim stat, vi erklærte også oss ensidig selvstendig to ganger. Kosovo må også være illegitim for ikke å snakke om masse andre selvstendige stater.

    • Vidar

     JEg paastaar saa, BLANT ANNET fordi de ensidig proklamerte staten, men hovedsakelig fordi den blei etablert paa bakgrunn av vold og terror, samt «velsigna» av parter som ikke hadde myndighet til det! Verken en kolonimakt, Storbritannia, eller et overnasjonalt organ, Folkeforbundet/FN har det vaere seg moralsk eller juridisk rett til aa frata ETT folk deres land for aa GI det til noen inntrengere! For vi snakker om utenlandske inntrengere her! Det var ikke primaert de faa joedene som hadde bodd i Palestina i generasjoner, som sto i bresjen for opprettelsen av staten Israel!

     • Kurt Gryten

      Riktig at FN ikke har myndighet til å opprette land, FN hadde i dette tilfelle myndighet til å tilby befolkningen å opprette sine egen stater.
      Vi må heller ikke glemme at folkeforbundet opprettet palestina mandatet for atødene skulle få sitt eget land.Mandat perioden skulle brukes til å bygge opp nødvendig infrastruktur slik at det kunne bli ett selvstendig land.

      Og du blander eiendomsrett med statsrett.
      Det er for eksempel helt opp til norge å avstå land slik at noen kan danne en ny nasjonalstat.

      • Vidar

       Men i Israels tilfelle VAR det ingen rettmessige eiere som avsto noe som helst! Folkeforbundet/FN sammen med den fallerte kolonimakta Storbritannia «tok seg til rette»! Riktignok med en viss tradisjon som kolonimakt og koloni-tenkning, men dette hadde aldri blitt akseptert i dag!
       Det er heller ingen tvil om at ikke minst Storbritannia lot seg skremme og presse av joedisk terrorisme i prosessen som foerte fram til opprettelse av staten Israel.
       Men som foer skrevet, «gjort er gjort», og jeg argumenterer alldeles ikke for aa reversere historiens facts. Men det skader aldri aa KJENNE dem… Bl.a. kan det gi litt mer forstaaelse for DAGENS situasjon. Og I DAG mener jeg at Israel maa TVINGES til aa forholde seg til sine naboer paa en rederlig og rettferdig maate, og til ikke lenger aa ture fram som de vil, fordi de er sine naboer overlegne, baade militaert, diplomatisk, oekonomisk – og oyensynlig ogsaa reint intellektuelt…

       • Kurt Gryten

        «Men i Israels tilfelle VAR det ingen rettmessige eiere som avsto noe som helst! Folkeforbundet/FN sammen med den fallerte kolonimakta Storbritannia “tok seg til rette”!»

        Rettmessige eieren var FN som hadde overtatt eiendomsretten fra Folkeforbundet som hadde overtatt fra Ottomanske riket, og det var derfor FN kunne komme med delingsforslaget. mandatene var selvstyrte under FN noe som ga FN rett til å terminere mandatet.

        • Vidar

         FN har aldri EID noe land! Og opprettelsen av staten Israel skjedde TOTALT i konflikt med innbyggerne i det omraadet FN «donerte» til sionistene! At en kolonimakt gir et land videre til en anna kolonimakt, som saa oppgir heile prosjektet og lar FN FORVALTE omraadeet, gir ikke FN rett til aa fortsette i god (…) gammel kolonistil og «gi» landet videre til fremmede, uten hensyn til landets faktisk INNBYGGERE!
         Det var riktignok mer tradisjon for slik oppfoersel i 1948 enn det heldigvis er i dag. Derfor er det kanskje forstaaelig at det kunne skje da, men det ville aldri ha skjedd i dag!

         Men naa tar jeg kvelden. Vi faar debattere mer en anna gang 😉

 • nord

  @Vidar
  Spis pilla di.
  Israel og Jordan ble enig om en grense i 1993/4 da Vestbredden ble Israels biland.
  Grensen mot Libanon er den som ble fastsatt av en internasjonalgrense kommisjon etter klage fra Libanon. Israel fikk medhold.
  Israel er blitt enig om en midlertidig grense og forhandler om den endelig. Dette er årsaken til den delen av Golan som er på Israelsk side er under Israelsk lov.
  Hvilken apartheid mur snakker du om? Kjenner bare til en mur egentlig mest gjerde(95 %), og den ble satt opp av sikkerhetsmessige grunner på grunn av terror fra de såkalte palestinerne.
  Israel er lovlig opprettet på land fra det tidligere Ottomanske riket som ble avstått etter 1. www og som Det britiske Palestina mandatet fikk en del av (nåværende Israel og Jordan). Det franske Palestina mandatet fikk en annen del (nåværende Libanon og Syria).
  Begge mandatene er fra 1922.
  De stakkarslige grådige araberne i Vest-Palestina fikk allerede i 1937 tilbud om egen stat men siden de ikke fikk alt avslo de. Så de har ingen grunn til å klage.
  Du er klar over at de som kaller seg Palestiner er ommerkede arabere som begynte å kalle seg Palestinere etter 1967. Før 1967 var de jordanere.
  Vidar kjøp deg ei historiebok og glem all fantasien om emnet som Propal kommer med.

  • Vidar

   Det er saa morsomt – og saa takknemlig 😉 – aa irritere fanatikere! Folk som ikke evner (ev. ikke VIL) fatte at en sak kan ha minst TO sider. Ja at det ofte er nettopp defor det er blitt «en sak»!
   Midt-Osten-konflikten er et glimrende eksempel paa en slik «sak»; EN gruppe mennesker, med en felles etnisitet, religion og ideologi, greier – med en kombinasjon av historiske og politiske tilfeldigheter, terror og vold – aa faa en slags internasjonal aksept paa sin okkupasjon av et landomraade deres tipp-tipp-tipp-tipp-osv.-oldefedre bebodde en liten periode for 2-3000 aar siden. Alle med LITT evne (og altsaa vilje…) til aa forstaa noe som helst, maa jo forstaa at dette ikke skjer uten konflikter! F.eks. med de folka som faktisk BODDE i dette landomraadet da inntrengerne kom og gjorde krav paa det… Og som hadde bodd der de siste hundrevis av aar!
   Selv erkesionister (dvs. de historisk oppegaaende blant dem!) veit jo at GRUNNEN til at de arabiske landa ikke godtok noe «fredsavtale», var at de selvsagt overhode ikke godtok at de fremmede, sionistene, skulle faa ta NOE av deres land! Rimelig innlysende, spoer du meg. Ville Norge godtatt en fredsavtale etter 2. verdenskrig, som gikk ut paa at Hitler-Tyskland skulle «faa» heile oestlandet og Troendelag, mens vi nordmenn allernaadigst kunne beholde langfjella, vestlandet og Finmark? Og deretter ha forstaaelse for at, siden vi «nekta aa godta aa ikke faa ALT», til overmaal akseptere at tyskerne deretter utvida sitt landomraade til ogsaa aa gjelde heile vestlandet soer for Voss, samt Nordland og Troms, og dessuten tok full kontroll over resten av landet, nekta fiskerne paa nord-vest-landet og i Finmark aa gaa mer enn et par nautiske mil ut fra kysten, samt innfoerte «husarrest» for alle nordmenn og full kontroll over heile kysten?
   Hadde ikke Hitler vaert saa idiot aa angripe Sovjet og Pearl Harbour, kunne ett scenario faktisk ha vaert at han, i «fredsforhandlinger» med disse statene, kunne beholdt f.eks. deler av Skandinavia – i bytte mot «fred»… Da hadde DET vaert like «lovlig» som etableringa av staten Israel var det i 1948!
   Det er ingen tvil om at staten Israel IKKE hadde blitt etablert, hadde hendelsene foer og fram til 1948 skjedd i dag! Etter DAGENS «lover og regler» hadde Irguns, Stern og de andre sionistiske grupperingene, staatt paa de internasjonale TERRORIST-listene, og sionismen blitt betrakta paa lik linje med islamismen! En ideologi som ikke drar seg for aa ty til vold og terror for aa oppnaa sine maal!
   Opprettelsen av staten Israel var en stor politisk feiltakelse, ei tabbe som fortsatt rir verden som ei mare! Og det BLIR ingen loesning saa lenge uretten fortsatt raar! Den VESENTLIGSTE uretten – selve statsdannelsen – er etter min mening urealistisk aa reversere. Men den neste uretten, at denne illegitime staten skal fortsette «aa ta seg til rette» i omraadet, kan selvsagt STOPPES! Ved at «det internasjonale samfunn» manner seg opp og tegner grensene for staten Israel saa klart at selv de sionistiske lederne «skjoenner tegninga»! Selv om neppe NOEN av partene vil vaere enige i denne «tegninga» – den foerste tida – vil gemyttene KANSKJE roe seg etter noen aar med «joedestaten» innafor faste grenser (med eller uten en hoy og stygg APARTHEIT-mur! ;-), som i det minste ikke lenger er plassert UTAFOR staten Israels grenser!), kombinert med en mektig internasjonal militaer-styrke til aa garantere, om ikke «fred» saa i det minste vaapenhvile, i regionen.
   Alternativet kan selvfoelgelig vaere at Israel angriper Iran – og resten av sine naboland med allierte – og lager et kjernefysisk ragnarokk! Da blir det sikkert ogsaa en slags «fred» i Modt-Osten, og noen vil saagar sukke «amen» og vise til enkelte bibelske profetier som et slags Guds anerkjennelse for DEN krigen ogsaa, men uansett hva en mener om de israelske lederne tror jeg neppe de har noen oensker om aa kopiere hendelsen i Massada og igjen begaa kollektivt selvmord!
   Og med den voksende islamifiseringa og stoette til islamske terrorbevegelser i Israels naboland, tror jeg heller ikke «verdenssamfunnet» egentlig «gidder» satse det som maa til for aa «disiplinere» Israel og tvinge gjennom en fred/vaapenhvile i Midt-Osten…
   Saa jeg er redd baade uretten og konflikten vil fortsette, israelere vil aldri faa leve i fred for verken selvmordsangrep eller amatoerbygde-raketter, og araberverdenen vil heller aldri faa leve i fred for et arrogant og agressivt Israel.
   Og Bibelens profetier om det avgjoerende slaget, Armageddon, vil kanskje bli slutten paa det hele.
   Men uten at jeg tror det er GUDS vilje at hans skapninger skal oedelegge sin tilvaerelse paa den maaten…

   • nord

    Vidar, fanatikeren det er du.

    • Vidar

     Neida, «nord»! Man trenger ikke vaere «fanatiker» fordi om man er uenig med DEG, veit du 😉
     Jeg mener opprettelsen av staten Israel var FEIL, rent politisk, og at den var ULOVLIG, reint «folkerettslig». Historien etter -48 har vel vist at jeg har rett i det foerste, og som nevnt noen ganger naa, I DAG, etter DAGENS lover og konvensjoner, ville Israel ALDRI blitt anerkjent som nyoppretta stat!
     Hva er det for noe «fanatisk» i aa ha disse oppfattelsene og standpunkta?
     Jeg mener IKKE at «Israel maa feies paa havet». I motsetning til enkelte «fanatikere» mener jeg at man maa forholde seg til fakta, og det er et, om enn beklagelig, faktum at staten Israel EKSISTERER! Og baade realpolitisk og av hensyn til de millionene som faktisk er foedt og oppvokst I Israel, er jeg ingen tilhenger av aa forsoeke aa opploese staten. DET er det mange «fanatikere» som er…
     Men jeg mener at ogsaa Israel maa forholde seg til baade sine naboer som til generelle internasjonale regler for forhold mellom nasjoner. Og om noedvendig TVINGES! Er det kanskje DET du finner saa «fanatisk»?
     Bidra naa ikke til at ordet «fanatisk» lider samme sjebne som ordet «rasistisk», som pga. utstrakt misbruk fullstendig har mista baade sin kraft og sin betydning!

     • nord

      Vidar
      Hvilke lover og konvensjoner babler du om? Propal er flinke til komme med folkeretten men ikke hva som står i den og hvor.

      Det er ikke Israel som må forholde seg til sine naboer, det er naboene som må begynne å forholde seg til at Israel fins.

      Du snur ting på hodet.

      Her kaller du meg for fanatikker:

      «Det er saa morsomt – og saa takknemlig – aa irritere fanatikere!»

      Kort sakt du er useriøs.

 • nord

  @Vidar, tok du feil pille?

  • Vidar

   😉
   Du maa slutte aa tro at alt kan loeses med piller!
   Men jeg anbefaler DEG en «studietur» til Midt-Oesten. Du har utvilsomt MYE aa laere. I tillegg er det jo mye flott natur der 😉

 • Anonym

  YES, there IS ethnic cleansing of Palestinians going on…
  …ethnic cleansing of Palestinian Christians by Palestinian Muslims. When Hamas took control of Gaza, there were around 4,500 Christians living there. Now there are under 1,500, the rest having been killed or driven out by their Muslim brothers.
  httpv://www.youtube.com/watch?v=HoySDyoe-dg&feature=player_embedded#!

  • Vidar

   Ethnic cleansing like EVERYWHERE muslims try to rule!
   Tell me ONE SINGLE place/country in this world where muslims, when in a relatively large number, don’t try to oppress or «clean out» non-muslims!
   That is the main reason why Europe ought to say «NO TO ISLAM»!

 • Jone

  @ Vidar

  Du sier israel må forholde seg til sitt landområde og ikke ture på som dem vil.

  Ærlig talt. Jeg kan ikke mye om denne konflikten. Men hadde dem turet på som dem ville, og faktisk hatet palestinerne så voldsomt slik mange vil ha oss til å tro.

  Hvorfor er det fremdeles noe som heter Gaza? Denne byen ville vært knapt nok ruiner hvis sionistene skulle være så onde som noen vil ha det til.

  • Vidar

   Fint at du innrommer at du kan lite om konflikten…
   ENKELTE sionister vil nok helst utrydde alt som lukter av palestinere og Palestina, men de fleste, ogsaa blant de som kaller seg sionister, er heldigvis realistiske nok til aa forstaa at bare aa uttrykke et slikt onske, ville paakalle heile den siviliserte verdens fordommelse. Og de er ogsaa saapass realistiske at de forstaar at uten USA’s og FN’s stotte, har de ikke lenger noen egen stat!
   Men de er ogsaa saapass sleipe at de veit de kasn toye strikken NOE; De kan bedrive en VISS boligbygging paa okkuperte omraader uten at verken USA eller FN reagerer for hardt, de kan bygge en apartheit-mur godt inne paa naboens landomraader, de kan trakassere fodende kvinner, gamle koner og folk som skal paa arbeid ved aa holde dem igjen paa check-pointer og grensepasseringer, de kan aapenbart isolere deler av den palestinske befolkninga, hindre innforsel av alt fra klaer og sement til mat og medisiner, anngripe og drepe sivile ombord paa baater i intgernasjonalt farvann – eller kidnappe og/eller drepe egne og andres statsborgere hvor som helst i verden – uten saerlige internasjonale reaksjoner.
   Men det ER en grense for hvor mye selv Israel kan «ture fram som de vil»! Og ikke minst er det en grense for hvor LENGE de kan gjore det. Mange mener at 62 aar er mer enn lenge nok…