Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Enslige asylsøkerbarn er likevel ikke så enslige

Venstres talsmann

Venstres talsmann

Kritikken haglet over Dansk Folkeparti og den danske regjeringen da de overveide å sende enslige asylsøkerbarn fra Irak og Afghanistan til et slags barnehjem i deres hjemland, dersom de får avslag på sine asylsøknader og deres foreldre ikke kan oppspores. Erfaringene fra Nederland, som har en slik praksis, viser imidlertid at avviste asylsøkerbarn faktisk har familier å vende hjem til, skriver Kristeligt Dagblad.

Nederland har siden 2003 kjøpt plasser til enslige asylsøkerbarn på barnehjem i Angola og Kongo. Siden er i alt 168 angolske barn sendt tilbake, men kun et enkelt barn har oppholdt seg på motakingssenteret. Resten er umiddelbart ved ankomsten til hjemlandet blitt hentet av foreldre eller andre slektninger. Det opplyser den nederlandske justisdepartementet til den danske avisen.

At mange enslige asylsøkerbarn har kontakt med foreldre eller andre familiemedlemmer viser også en undersøkelse gjort av det norske Folkehelseinstituttet i 2008. Av 143 enslige asylsøkerbarn hadde 79 kontakt med familie i utlandet, hvorav 40 med deres mor og 17 med både mor og far.

Det danske Venstres innnvandringstalsmann, Karsten Lauritzen, mener at de nederlandske erfaringene tyder på at ”noen utnytter systemet og den særlige beskyttelsen som er for enslige asylsøkerbarn.”

”Barn som har foreldre og slektninger i hjemlandet reiser jo ikke av seg selv til Danmark. Det gjør de ved at familien betaler menneskesmuglere noen penger. Og det gjør de med henblikk på selv å tjene på den senere gjennom at barnene sender penger hjem. Det har vi en forpliktelse til å stoppe,” sier han, og mener at mottakersentraler kan være en løsning til det.

”De som har et reelt beskyttelsesbehov vil fortsette å komme, og det skal de også, men vi vil få sortert bort de som utnytter systemet,” sier han til Kristeligt Dagblad.

I Nederland falt antallet asylsøkende enslige barn fra Angola fra 852 i 2002 til 146 i 2003, da landet køpte plasser på mottakingssentere. Siden har tallet holdt seg lavt.

I Danmark har blant annet Amnesty International og Redd Barna kritisert de danske vurderingene om å innføre en liknende ordning som den i Nederland, fordi de mener det er i strid med FNs barnekonvensjon å sende foreldreløse barn tilbake til mottakingssentere uten på forhånd å ha undersøkt om løsningen er til det beste for barna.

2 comments to Enslige asylsøkerbarn er likevel ikke så enslige

  • Politisk U

    Dette er intet nytt det har vært kjent lenge,at mer enn 95% av såkalte flyktninger ikke oppfyller de internasjonale kravene for å få innvilget asyl,og de kravene er ikke særlig strenge.
    Norske myndigheter driver i realiteten en brutal menneskehandel, ved at de ikke sender såkalte asylsøkere hjem. Norsk praksis fører til at kriminele tar betaling for å bringe folk til Norge.

  • Dette har jeg hatt mistanke om lenge. Da det kom 8 unger hit til bygda sammen med en enslig «mor» skjønte jeg straks at det var ugler i mosen. Moren virket slett ikke som en mor. Snarere en ledsager. Norske myndigheter må jo være stokk dumme som faller for dette knepet. Nå lever altså 8 familier i Somalia fett på pengene som disse ungene suger ut av nav-ststemet.