Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Israel har gitt mange konsesjoner til palestinerne

LiebermanIsrael har gitt mange konsesjoner til sin palestinske motpart for å få i gang nye fredsforhandlinger, men er blitt møtt med et slag i ansiktet, mener Israels utenriksminister Avigdor Lieberman. I et intervju med den israelske avisen Haaretz lister han opp flere israelske beslutninger for å imøtekomme palestinernes krav: Israel har stanset all boligbygging på Vestbredden inntil videre. Israel har akseptert en tostatsløsning som betyr at det opprettes en ny palestinsk stat. Israel har fjernet en lang rekke kontrollposter.

”Jeg tror vi har gjort en lang rekke med positive tiltak, men hva har vi fått igjen,” spør utenriksministeren, og svarer selv: ”En glorifisering av terror”. Han legger til: ”Dagen før Israel ble akseptert av OECD henvendte den palestinske statsministeren, Salam Fayyad seg til dusinvis av land med en forespørsel om å sabotere aksepteringen. Dessuten fortsetter de med sine historier om krigsforbrytelser under Operasjon Cast Lead i Gaza, selv om palestinernes president, Mahmoud Abbas personlig ringte oss og ba oss fortsette den militære kampanjen for å velte Hamas.”

Lieberman insisterer på at det ikke finnes noe avtale om å fryse boligbyggingen i Øst Jerusalem, og at USA ikke har diktert noe til Israel. Som en reaksjon på at den offentlige sikkerhetsministeren Yitzhak Aharonovitch fredag uttalte at politiet vil fortsette å ødelegge ulovlig bygde hus i Øst Jerusalem til tross for mulige forhandlinger med palestinerne i nær fremtid, svarte Lieberman at ”det er en lov for alle, og vi kan ikke sette til side rettsbeslutninger.”

12 comments to Israel har gitt mange konsesjoner til palestinerne

 • Christen Krogvig

  Det vel tvilsomt om araberne vil akseptere noen fred der Israel får lov å videreføre sin strenge innvandringspolitikk. Araberne vil at flyktningene og deres familier skal få bosette seg i Israel. Dermed er fred umulig.

  En annen ting er selvfølgelig oppbygging av tillit. Når Libermann blåser Abbas til de grader, er det nok ikke noe grunnlag for å føre samtaler en gang.

  • nord

   Alle andre steder er flyktninge statusen bort etter noe år.
   Alle andre steder må flykninger tilpasse seg en ny hverdag.
   Og starte ett nytt liv.

 • nord

  Viser tydelig at de såkalte palestinerne ikke vil ha fred.
  Bare se på «palestinske» kart de har tegnet inn hele fantasi staten sin på Israel, gaza, Judea og Samaria.
  de kaller Israel det okkuperte Palestina.
  «palestinerne» har siden 1947 takket nei til alle tilbud om egen stat.
  Jordan er egentlig den palestinske staten.

 • Shakir

  Dette er reinspikka propaganda som ikke har rot i virkeligheten. Hvor er det palestina skal ligge?? Der det er flyktning leir?? Har dere sett kartet eller snakker dere etter en bestemt diktat?? Hvordan har dere tenkt å la Gaza stripen og vestbredden fungere sammen som en stat?? Skal dere bygge en bro som går over eller skal dere lage en tunnel??

 • Shakir

  Staten Israel blei oppretta av FN. Det lærer vi på skolen. Men hva foregikk egentlig da FN fatta sitt vedtak i 1947?

  Bakgrunnen var slik: Storbritannia og Frankrike hadde erobret Midtøsten fra det Ottomanske riket under 1. verdenskrig. De to europeiske kolonimaktene delte regionen mellom seg, tegnet et nytt kart og skapte statene Syria, Libanon, Irak, Transjordania (seinere Jordan), og restområdet Palestina. I tre av disse statene satte de inn egne konger, alle henta fra en vennligsinnet brødreflokk i det som i dag er Saudi-Arabia.

  I Libanon lagde franskmennene et intrikat regjeringssystem for å sikre innflytelsen sin der. Men i Palestina var det oppstått et problem — under krigen hadde engelskmennene lovd europeiske sionister at de skulle få kolonisere dette arabiske området. De skulle få bygge et ”jødisk nasjonalhjem” der.

  Den europeiske innvandringa skapte etter hvert store konflikter. Mer enn 90 prosent av befolkninga i Palestina var arabere da britene tok kontroll over området. I 1947, etter storstilt innvandring under og rett etter 2. verdenskrig, utgjorde den arabiske befolkninga fortsatt over to tredeler. Og 94 prosent av jorda der var i palestinsk arabisk eie.

  De sionistiske innvandrerne pressa på, politisk og med våpen, for å få oppretta en jødisk stat i Palestina, og palestinerne sloss i mot det.

  I 1947 hadde britene gitt opp å løse konflikten, og overlot saken til det nyoppretta FN.

  FN, som i dag har 192 medlemsland, hadde den gang 57. Dette FN satte i gang en prosess for å utrede løsninger, og i november fatta Generalforsamlinga vedtak.

  Først var det prøvevotering, 22. og 26. november. Der fikk ikke forslaget om å dele Palestina i to stater nødvendig flertall. Et voldsomt press, med trusler om økonomiske sanksjoner, blei satt inn mot de som var mot eller avholdende. Og ved den endelige avstemninga 29. november blei resultatet 33 for, 13 mot, og 10 avholdne. Det trengtes to tredels flertall. Med knappest mulig margin — 1 stemme — vedtok FN at det skulle opprettes to stater på palestinsk område.

  Den arabiske befolkninga i Palestina og alle arabiske land var sterkt i mot vedtaket. De argumenterte blant annet med at det brøt med et av hovedprinsippene i FN-pakten, retten til sjølbestemmelse, og viste til at det i paktens kapittel 11 om avvikling av koloniveldet slås fast at innbyggerne i landet skal ha det avgjørende ordet. Og det store flertallet av innbyggerne var som sagt mot denne delinga. Et forslag i FN om å få prøvd saken for Den Internasjonale Domstolen i Haag, som er FNs høyeste dømmende organ, var blitt nedstemt med 21 mot 20 stemmer, og med 13 avholdende.

  FN-vedtaket i november -47 gikk ikke ut på å opprette en, men to nye stater. Den palestinske staten er aldri blitt etablert. Og Israel blei etablert på et annet territorium enn det FN hadde vedtatt.

  I det området FN hadde gitt til Israel, bodde det omtrent like mange arabere som jøder. I det området palestinerne satt igjen med til sin stat, bodde det 750 000 arabere og bare 10 000 jøder. I Jerusalem, som skulle være en egen internasjonal sone, bodde det om lag 100 000 av hver folkegruppe.

  Det uttalte målet for sionistene har alltid vært — og er fortsatt — en jødisk stat, ikke en stat for alle som bor i landet. Det demografiske bildet måtte altså endres. Og det er det blitt. Først gjennom etnisk rensning i 1947 og 1948. 531 palestinske landsbyer blei ødelagt, 11 byer blei tømt for palestinere, og 750 000 blei drevet på flukt. Siden har ekspansjonen fortsatt, gjennom okkupasjonen av store områder i 1949, og av alle de palestinske områdene i 1967. De okkuperte områdene er systematisk blitt kolonisering. 450 000 jødiske israelske statsborgere har blitt bosatt der, på jord som er beslaglagt fra palestinerne.

  FN har vedtatt — første gang i resolusjon 194 i 1948, og siden hvert eneste år — at flyktningene har krav på å få vende tilbake.

  Og FNs Sikkerhetsråd krevde i 1967 i resolusjon 242 at Israels skulle trekke seg ut av de okkuperte områdene. Dette er gjentatt i et utall resolusjonsvedtak etter dette. I 2004 fastslo FN-domstolen, Den Internasjonale Domstolen i Haag, at muren Israel bygger på okkupert palestinsk område er ulovlig, den er et brudd på Folkeretten om anneksjoner.

  Men ingen av disse vedtakene har ført til noen form for sanksjoner mot Israel fra FNs side. Israel har dermed kunne opptre som om staten er hevet over Folkerett og internasjonale forpliktelser — inkludert de forpliktelsene det å ha undertegna FN-pakten og være medlem av FN pålegger landet.

  Heller ikke at Israel bombet FNs hovedkvarter, FNs skoler og FNs lagre av mat og medisiner i Gaza har ført til noen sanksjoner, bare til formell protest.

  • nord

   Som vanlig kommer Shakir med løgn og propaganda.
   2Staten Israel blei oppretta av FN. Det lærer vi på skolen. Men hva foregikk egentlig da FN fatta sitt vedtak i 1947?
   Dette er løgn. Israel er opprettet av The Jewish agency etter forslag fra FN.
   ”Storbritannia og Frankrike hadde erobret Midtøsten fra det Ottomanske riket under 1. verdenskrig.”
   Dette er Løgn.
   Det Ottomanske riket avstod områdene til Folkeforbundet som krigs erstatning.
   Folkeforbundet opprettet to palestinske mandater. Det franske Palestina mandatet, i dag Libanon og Syria. Det Britiske Palestina Mandatet, i dag Israel og Jordan.
   ”Den europeiske innvandringa skapte etter hvert store konflikter. Mer enn 90 prosent av befolkninga i Palestina var arabere da britene tok kontroll over området. I 1947, etter storstilt innvandring under og rett etter 2. verdenskrig, utgjorde den arabiske befolkninga fortsatt over to tredeler. Og 94 prosent av jorda der var i palestinsk arabisk eie.
   De sionistiske innvandrerne pressa på, politisk og med våpen, for å få oppretta en jødisk stat i Palestina, og palestinerne sloss i mot det.”

   Propaganda
   ”Med knappest mulig margin — 1 stemme — vedtok FN at det skulle opprettes to stater på palestinsk område.”
   ”FN-vedtaket i november -47 gikk ikke ut på å opprette en, men to nye stater. Den palestinske staten er aldri blitt etablert. Og Israel blei etablert på et annet territorium enn det FN hadde vedtatt.”
   Så enda en løgn.
   Generalforsamlingen fatter ikke bindende vedtak, bare rådgivende. Og dette forslaget ble nedstemt i sikkerhetsrådet. Og i generalforsamlingen stemte de arabiske landene i mot forslaget.
   Kun sikkerhetsrådet som kommer med bindene res.

   ”I det området FN hadde gitt til Israel, bodde det omtrent like mange arabere som jøder. I det området palestinerne satt igjen med til sin stat, bodde det 750 000 arabere og bare 10 000 jøder. I Jerusalem, som skulle være en egen internasjonal sone, bodde det om lag 100 000 av hver folkegruppe.”

   Mange av de araberne var arbeidsinnvandrere som jobbet for arabiske og jødiske landeiere. Og her gjentas løgnen om at FN hadde tildelt Israel land.
   ”Det uttalte målet for sionistene har alltid vært — og er fortsatt — en jødisk stat, ikke en stat for alle som bor i landet. Det demografiske bildet måtte altså endres. Og det er det blitt. Først gjennom etnisk rensning i 1947 og 1948. 531 palestinske landsbyer blei ødelagt, 11 byer blei tømt for palestinere, og 750 000 blei drevet på flukt. Siden har ekspansjonen fortsatt, gjennom okkupasjonen av store områder i 1949, og av alle de palestinske områdene i 1967. De okkuperte områdene er systematisk blitt kolonisering. 450 000 jødiske israelske statsborgere har blitt bosatt der, på jord som er beslaglagt fra palestinerne.”

   Det har aldri vært noen etnisk rensning da hadde Israel vært araberfri for lenge siden. Tvert imot inviterte jødene araberne til å bli å hjelpe til med å bygge opp landet.
   De 750 000 ble evakuert av egne ledere slik at de angripende armene lettere skulle kunne drive jødene på havet.
   Det ble i samme tidsrom fordrevet ca 900 000 jøder fra de arabiske landene, folkeutveksling kalls slikt. Dessuten av de ca 750 000 araberne som ble evakuert vendte ca 150 000 tilbake til Israel.
   Ingen palestinske byer ble tømt for folk ganske enkelt fordi palestinerne ikke oppsto før 1968. Før det kalte de utrykket en sionistisk oppfinnelse.
   Ingen jord ble konfiskert fra palestinere siden de ikke eksisterte.

   ”FN har vedtatt — første gang i resolusjon 194 i 1948, og siden hvert eneste år — at flyktningene har krav på å få vende tilbake.”

   Ingen flyktninger har rett til å vende hjem etter så lang tid. Jamfør Kypros og Balkan.

   ”Og FNs Sikkerhetsråd krevde i 1967 i resolusjon 242 at Israels skulle trekke seg ut av de okkuperte områdene.”

   Dette er også feil. FN har ikke krevd dette. Etter folkeretten har ett land som vinner land i forsvarskrig rett til å beholde noe som krigserstatning.

   Foreslår att du leser res. 242. Den legger plikter på alle parter.

   Ellers er det ikke annet å si at innlegget er rein Pal propaganda fra Shakir.

  • nord

   Atter en gan reinspikka pal propaganda fra Shakir.

 • nord

  Palestinerne må først klare av selvstyre før de i det hele tatt tenker på egen stat.

 • nord

  United Nations Security Council Resolution 242

  (i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;

  (…)»It calls for «withdrawal of Israeli forces from territories occupied during the recent conflict.» It does not call for Israeli withdrawal from “the” territories recently occupied, nor does it use the word “all”. It would have been impossible to get the resolution through if either of these words had been included, but it does set out the lines on which negotiations for a settlement must take place. Each side must be prepared to give up something: the resolution doesn’t attempt to say precisely what, because that is what negotiations for a peace-treaty must be about.[50]

  «What resulted was Resolution 181 [known as the 1947 Partition Plan], a non-binding recommendation to partition Palestine, whose implementation hinged on acceptance by both parties – Arabs and Jews. The resolution was adopted on November 29, 1947 in the General Assembly by a vote of 33-12, with 10 abstentions. Among the supporters were the United States and the Soviet Union, as well as other nations including France and Australia. The Arab nations, including Egypt, Syria, Iraq, and Saudi Arabia denounced the plan on the General Assembly floor and voted as a bloc against Resolution 181 promising to defy its implementation by force.»

  http://www.mythsandfacts.org/Conflict/10/Resolution-181.pdf

 • shakir

  Propaganda er det dere som er eksperter i. Hele denne fuckings bloggen er reinspikka sionist nazi propaganda. Dette er en reklame for å skjule sionistenes grusomheter. Dere snakker om ytringsfrihet?? Og når jeg legger ut videobevis om sionist militæret som banker og skyter plastikk kuler på ubevæpna jøder. Og spør dere om dette er sionistenes form for demokrati så kryper dere ned i rotte hullet deres og bortforklarer det hele. Ja de skyter plast kuler og sprayer tåregass på ubevæpna jøder som protesterer mot staten Israel. Kan noen fortelle meg hvor det blir av ytringsfriheten når ktitikken blir retta mot Israel??

  • nord

   Samme som ordens/opprørs politi gjør i alle land. Norsk Politi er ikke noe bedre. Fransk er ille.

   Har sett kritikk mot Israel og har sett at det de kritiseres for er det samme som alle land gjør.

   Hamas river ulovlige hus med bulldoser.
   Norge river også ulovlige oppførte bygninger.
   Bønder og andre i Norge får også eiendommene sine ekspropriert.