Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Nytt bompengeprosjekt støttes av Fremskrittspartiet

bomstasjon2Fremskrittspartiet har igjen stemt for et bompengeprosjekt. Denne gangen var det Eiganestunnelen i Stavanger som fikk det lokales FrP-lagets støtte til å samle inn bompenger fra byens innbyggere. Det fremgår av en pressemelding fra Stavanger Venstre. Arbeiderpartiet, Høyre og KrF stemte for planen Eiganestunnelen under bystyrets møte mandag denne uken, og fikk støtte også fra FrP som stemte for bompengeprosjektet. Venstre stemte imot hele prosjektet, ikke på grunn av bompengene, men av miljøhensyn.

”Staten skal ha ansvaret for en forsvarlig veiutbygging i landet, og bruk av bompenger, veiprising eller annen direkte trafikantbetaling er en ytterligere beskatning av trafikantene. Bompenger, veiprising eller andre former for direkte brukerbetaling kan derfor ikke kreves for bruk av det offentlige veinettet,” heter det i Fremskrittspartiets program.

Det er likevel tilføyd noen unntak. ”Lokal fremskynding av veiforbindelse som er lokalt forankret gjennom folkeavstemning, bør kunne forskutteres når staten godkjenner dette,” heter det i programmet. Det understrekes at lokal fremskynding av veiforbindelse er ufravikelig betinget av at et flertall av innbyggere i berørte kommuner har sagt ja i en lokal folkeavstemning. Noen slik folkeavstemning er ikke avholdt i Stavanger.

VG: Inviterer til veiforlik

Kommentarer er skrudd av.