Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Brasil gir mest i uhjelp

 Bjarne_Dahl«”The Economist” kan berette at Brasil rykker opp i julenissenes førstedivisjon. Landet har passert notorisk dumsnille tosker som Sverige med, så langt, 25 milliarder kroner i utviklingshjelp, en tredobling siden 2008. Tidsskriftet viser da også en tegning av president ”Lula” da Silva som svever over Afrika og strør ut milliardbevilgninger, mens noen tafatte landsmenn står undrende igjen på bakken,» skriver vår skribent Bjarne Dahl. Han har denne kommentaren til det han mener er ren galskap og pengesløsing:

Det var lenge en psykose som red politikerne i Vest. De skulle overtale, presse eller tvinge skattebetalerne i egne land til å ta ansvaret for elendigheten i u-landene, og bevilgningene økte, år etter år, uten at elendigheten minket. Befolkningsveksten og vanstyret i u-landene sørget for at nøden forble konstant. Den førte til voksende press mot grensene i Europa, Nord-Amerika, Australia, og ikke minst Sør-Afrika så lenge det var hvite som styrte i landet. 

Nå var det nok mangler også i ”giverlandene” og hos de ”nykoloniserte”, med stramme budsjetter både for helsestell, undervisning, veibygging og tusen andre gode formål, men politikerne fant alltid plass for noen ekstra millioner til u-hjelp og flyktningmottak. De som satt og bevilget kom gjerne selv fra beskjedne kår, og det styrket selvfølelsen å kunne slå om seg med milliarder. Sammenligningen med fulle sjøfolk er ganske treffende, med det forbehold at sjømennene sløste med penger de selv hadde tjent, med ærlig arbeid.  

Nå er jeg ikke lenger oppdatert på Brasil, men jeg vet at store deler av landet fortsatt er som u-land å regne, der befolkningen lever i bitter nød fra dag til dag uten utsikt til bedring. En skulle tro at de folkevalgte sørget bedre for sine egne, og la mindre vekt på å høste applaus på den internasjonale parketten, men brasilianske politikere sier det rett ut, at landet samler støtte for sin, eller rettere ledernes drøm om et sete i Sikkerhetsrådet. Som om dét skulle ha noen innvirkning på levestandarden i landet. 

Når det så gjelder de land som i etterkrigstiden har finansiert u-landseventyret, sliter de alle med unntak av Norge med enorm statsgjeld. Det er så ille at en rekke land er truet av konkurs, for en vesentlig del som følge av u-hjelpen og innvandringen. Nå setter lederne befolkningen på hestekur i land etter land, ingen går klar, alle skal under sparekniven lyder parolen fra dem som er ansvarlige for misèren. Det burde være selvsagt at de først stanset overføringene til andre land, og varslet potensielle innvandrere at gjestebudet er over.

Kommentarer er skrudd av.