Søk

Kategorier

desember 2010
M T O T F L S
« nov   jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Israel forbereder masseinnrykk av juleturister

Den israelske turistministeren Stas Misezhnikov samler idag de ulike grupperingene som har ansvaret for å ta seg av turiststrømmen til Israel i julen for å forberede en mest mulig fleksibel avvikling av juletrafikken. Israel forventer 90 000 turister i forbindelse med julen. Om lag en tredjedel av dem regner seg som pilegrimer, som forventes å besøke hellige steder og delta i messer i Betlehem og Nasaret, skriver The Nation.

Det israelske turistdepartementet arbeider i samarbeid med lederne for de kristne samfunnene i Israel, det israelske politiet, ordførere, Coordination and Liaison Administration (DCO), de palestinske turistmyndighetene og andre relevante organer for å tilrettelegge for en rask og hyggelig reiseavvikling for det rekordstore antallet turister. På dagens møte vil det derfor blant annet delta ledere i kristne samfunn i Israel, ambassadører, representanter fra de ulike lokalsamfunn, representanter for den palestinske private turistnæringen og fra israelske pilegrimsorganisasjoner.

Fordi det høye volumet av turister forventes å passere gjennom Ben-Gurion International Airport, og Allenby og Taba grenseoverganger, arbeider turistdepartementet i samarbeid med flyplassmyndighetene for å sikre en rask og komfortabel passasje for turister. Ekstra brosjyrer og forklarende stoff på ulike språk har blitt levert til turistkontorene i Jerusalem og Nasaret, samt Ben-Gurion International Airport og Rachel’s Crossing, og flere ansatte vil bemanne disse kontorene i ferieperioden på to uker.

I tillegg vil departementet for turisme arrangere gratis transport for pilegrimer fra Jerusalem til Betlehem. Skyttelbussene vil går hver hele time fra Mar Elias-klosteret til fødselskirken, hver halve time fra julaften fredag 24.desember ved middagstid til første juledag rundt samme tid. Turistene loves sågar at de vil bli ønsket velkommen av ansatte ved turistdepartementet som vil dele ut søtsaker, i julens ånd.

Turistministeren har allerede kontaktet ordførerne i Jerusalem og Nasaret for å få disse med på å sikre pene juledekorasjoner i ryddige gater, slik at turister og besøkende kan føle seg velkomne og nyte julestemningen.

”Det kristne fellesskapet, i sine ulike valører med hundrevis av millioner av troende, representerer en av de sentrale ankere for innkommende turisme til Israel. Turistdepartementet arbeider med kristne miljøer i Israel og rundt om i verden gjennom hele året for å øke samarbeidet med opinionsdannere, ledere og de troende som representerer en bro for fred og anledning til å fremme pilegrimsreise til Det hellige land,»sier turistminister  Stas Misezhnikov.

Ifølge anslag fra turistdepartementet ventes  2.4 millioner kristne turister – halvparten av dem pilegrimer – å besøke Israel innen utgangen av 2010, en dobling i forhold til 2009. De fleste pilegrimer besøker Betlehem, Klagemuren, og kristne steder i Jerusalem som gravkirken, Via Dolorosa og  Oljeberget, samt Kapernaum.

15 comments to Israel forbereder masseinnrykk av juleturister

 • Anomym

  Spørsmålet passer kanskje ikke helt her, men vet
  du hva Israel selv sier om de nye bosetningene?

  På hvilket grunnlag rasler gamle Stoltenberg med
  sablene mht dette?

  • Israel mener at bosettingene på Vestbredden er noe det kan forhandles om. I utgangspunktet er Israel villige til å forhandle om absolutt alt, men palestinerne nekter for øyeblikket direkte samtaler med Israel. Når det gjelder bosettingene i Øst Jerusalem regner Israel disse for å være bydeler i deres hovedstad. Israel er klare på at de har lov til å bygge boliger til egen befolkning i eget land. Bosettingene på Vestbredden er mer omstridt, men det er altså gått mer enn 40 år med israelsk kontroll over disse områdene, og israelerne mener nok at det er meningsløst å la områdene ligge brakk. samtlige bosettinger er blitt til ved at israelere har kjøpt jord frivillig av arabere. I Jerusalem er noe jord også ekspropriert, men da med skikkelig erstatning.

   • Rune

    Tenk om noen tok huset ditt og sa du måtte flytte Gjøvik og aldri komme tilbake til der du bor. Er det ok? Nei. At Jerusalem er Israels hovedstad er jo ekstremt kontroversielt. Israel kan få fred på dagen om det er det de ønsker. Israel ble jo grunnlagt ved massakrer og fordrivelse av mennesker, eller ikke-mennesker som ikke eksisterte ifølge Israel og deres europeiske medsammensvorne. Israel blir aldri før fornøyd før de har drevet palestinerne bort fra sine hjem, det er sannheten.

    • hamir

     Rune prate tøv.

    • Og det er helt feil. Jeg burde vite det bedre enn deg Rune. Jeg har tross alt gode venner i israelsk politikk, og ingen av disse mener at palestinerne bør fordrives, verken fra Israel eller Vestbredden.

     • Rune

      Men palestinere har jo blitt fordrevet! Mange har fått husene sine ødelagt av bulldozere. Sånn oppfører ikke en såkalt demokratisk stat seg, sånn oppfører en røverstat seg. Mange palestinere bor i telt på grunn av denne statsterrorismen. Nobelprisvinner Jose Saramago var sjokkert da han så dette med egne øyne. Hva vil vennene dine i israelsk politikk da? Israel har makten og jeg er sikker på at palestinerne strekker seg langt hvis reell fred var i sikte. Problemet er at Israel ikke ønsker fred, de ønsker total kontroll over Jerusalem blant annet, noe palestinerne der selvsagt ikke kan gå med på. Noe som forbauser meg er at kristne europeere og amerikanere flokker seg rundt Israel. Israelerne er jo jøder (eller sekulære, «men tror vi er Guds utvalgte folk likevel»), ikke kristne, føler mange kristne ikke helt hva de er med på å støtte. Men det finnes heldigvis mange hederlige unntak.

      • Dummen

       Rune.Mange er fattige i Iran også!Det finnes mange rike palestinere/arabere.Hvorfor er ikke dele viljen så stor bla de!
       Media liker og fremstille palstinere som fattige hele tiden,som en del av anti israelsk propaganda. Det finnes fattige jøder også,men de skylder ikke på rike Arabere for sin fattigdom!

       På 70-80 tallet var ikke velstanden så stor i Israel som fks kuwait! Det var ingen som protesterte høyt på det, var det vel?

      • Til Rune. De husene som israelerne ødelegger er hus som er bygget ulovlig uten byggetillatelse. Det er uvesentlig for myndighetene i Jerusalem om de ulovlig bygde husene er satt opp av jøder eller palestinere. Det dreier seg ikke om å fordrive noen, men om å sørge for at hus bygges etter en viss plan godkjent av de lokale myndighetene. I Norge var det eksempler på 70-tallet på at ulovlig oppsatte bygninger, eksempelvis hytter, ble revet av samme grunn. Det er en politkk jeg ikke synes er riktig, men igjen fordreier du motivene for den israelske politikken.

 • Shakir

  Er helt enig med Rune@

  Staten Israel blei oppretta av FN. Det lærer vi på skolen. Men hva foregikk egentlig da FN fatta sitt vedtak i 1947?

  Bakgrunnen var slik: Storbritannia og Frankrike hadde erobret Midtøsten fra det Ottomanske riket under 1. verdenskrig. De to europeiske kolonimaktene delte regionen mellom seg, tegnet et nytt kart og skapte statene Syria, Libanon, Irak, Transjordania (seinere Jordan), og restområdet Palestina. I tre av disse statene satte de inn egne konger, alle henta fra en vennligsinnet brødreflokk i det som i dag er Saudi-Arabia.

  I Libanon lagde franskmennene et intrikat regjeringssystem for å sikre innflytelsen sin der. Men i Palestina var det oppstått et problem — under krigen hadde engelskmennene lovd europeiske sionister at de skulle få kolonisere dette arabiske området. De skulle få bygge et ”jødisk nasjonalhjem” der.

  Den europeiske innvandringa skapte etter hvert store konflikter. Mer enn 90 prosent av befolkninga i Palestina var arabere da britene tok kontroll over området. I 1947, etter storstilt innvandring under og rett etter 2. verdenskrig, utgjorde den arabiske befolkninga fortsatt over to tredeler. Og 94 prosent av jorda der var i palestinsk arabisk eie.

  De sionistiske innvandrerne pressa på, politisk og med våpen, for å få oppretta en jødisk stat i Palestina, og palestinerne sloss i mot det.

  I 1947 hadde britene gitt opp å løse konflikten, og overlot saken til det nyoppretta FN.

  FN, som i dag har 192 medlemsland, hadde den gang 57. Dette FN satte i gang en prosess for å utrede løsninger, og i november fatta Generalforsamlinga vedtak.

  Først var det prøvevotering, 22. og 26. november. Der fikk ikke forslaget om å dele Palestina i to stater nødvendig flertall. Et voldsomt press, med trusler om økonomiske sanksjoner, blei satt inn mot de som var mot eller avholdende. Og ved den endelige avstemninga 29. november blei resultatet 33 for, 13 mot, og 10 avholdne. Det trengtes to tredels flertall. Med knappest mulig margin — 1 stemme — vedtok FN at det skulle opprettes to stater på palestinsk område.

  Den arabiske befolkninga i Palestina og alle arabiske land var sterkt i mot vedtaket. De argumenterte blant annet med at det brøt med et av hovedprinsippene i FN-pakten, retten til sjølbestemmelse, og viste til at det i paktens kapittel 11 om avvikling av koloniveldet slås fast at innbyggerne i landet skal ha det avgjørende ordet. Og det store flertallet av innbyggerne var som sagt mot denne delinga. Et forslag i FN om å få prøvd saken for Den Internasjonale Domstolen i Haag, som er FNs høyeste dømmende organ, var blitt nedstemt med 21 mot 20 stemmer, og med 13 avholdende.

  FN-vedtaket i november -47 gikk ikke ut på å opprette en, men to nye stater. Den palestinske staten er aldri blitt etablert. Og Israel blei etablert på et annet territorium enn det FN hadde vedtatt.

  I det området FN hadde gitt til Israel, bodde det omtrent like mange arabere som jøder. I det området palestinerne satt igjen med til sin stat, bodde det 750 000 arabere og bare 10 000 jøder. I Jerusalem, som skulle være en egen internasjonal sone, bodde det om lag 100 000 av hver folkegruppe.

  Det uttalte målet for sionistene har alltid vært — og er fortsatt — en jødisk stat, ikke en stat for alle som bor i landet. Det demografiske bildet måtte altså endres. Og det er det blitt. Først gjennom etnisk rensning i 1947 og 1948. 531 palestinske landsbyer blei ødelagt, 11 byer blei tømt for palestinere, og 750 000 blei drevet på flukt. Siden har ekspansjonen fortsatt, gjennom okkupasjonen av store områder i 1949, og av alle de palestinske områdene i 1967. De okkuperte områdene er systematisk blitt kolonisering. 450 000 jødiske israelske statsborgere har blitt bosatt der, på jord som er beslaglagt fra palestinerne.

  FN har vedtatt — første gang i resolusjon 194 i 1948, og siden hvert eneste år — at flyktningene har krav på å få vende tilbake.

  Og FNs Sikkerhetsråd krevde i 1967 i resolusjon 242 at Israels skulle trekke seg ut av de okkuperte områdene. Dette er gjentatt i et utall resolusjonsvedtak etter dette. I 2004 fastslo FN-domstolen, Den Internasjonale Domstolen i Haag, at muren Israel bygger på okkupert palestinsk område er ulovlig, den er et brudd på Folkeretten om anneksjoner.

  Men ingen av disse vedtakene har ført til noen form for sanksjoner mot Israel fra FNs side. Israel har dermed kunne opptre som om staten er hevet over Folkerett og internasjonale forpliktelser — inkludert de forpliktelsene det å ha undertegna FN-pakten og være medlem av FN pålegger landet.

  Heller ikke at Israel bombet FNs hovedkvarter, FNs skoler og FNs lagre av mat og medisiner i Gaza har ført til noen sanksjoner, bare til formell protest.

  Problemet med dette er at FNs truverdighet og legitimitet som politisk aktør smuldrer bort blant store deler av verdens folk. Det store, store flertallet av befolkninga i verden bor i stater som enten stemte i mot eller ikke var medlem av FN da Generalforsamlinga i 1947 fatta vedtaket om å dele Palestina og opprette to stater der. De har fått erfare at FNs organer er svært selektive når det gjelder hvilke vedtak som blir fulgt opp med handling, og hvilke brudd på Folkeretten det blir reagert mot og hvilke det blir sett gjennom fingrene med.

  Det styrker heller ikke FNs prestisje at verdensorganisasjonen de siste årene også formelt er blitt redusert til en av fire aktører, likestilt med USA, EU og Russland som partner i den såkalte ”Kvartetten” som har tatt på seg oppgaven med å finne løsninger på Palestinaproblemet. Et problem som ikke er nærmere noen løsning nå enn det var i 1947.

  Kanskje bør vi forlate hele prosjektet med to stater, og se nærmere på forslaget mindretallet i FN sto på i 1947: en stat for hele befolkninga i det som den gang var det palestinske området, eventuelt en føderasjon av to folk innafor en felles stat. — verken jødisk, muslimsk eller kristen, men demokratisk og åpen for mange kulturer.

  Det vil være en lang vei å gå for å nå dit. Men i dag — snart 62 år etter FN-vedtaket – fortoner også ideen om tostatsløsning seg som en ugjennomførlig utopi.

 • Dummen

  SHAKIR.Her siterer du bare andres tekst!Så godt klarer menlig ikke du og skrive.Når du skriver,er du kun paranoide vrangforestilliger som kommer frem,og det er nemlig veldig lett og lese!Kan du ikke komme med dine egne ord igjen.Det er morro og lese hvordan man får det så feil!

 • Shakir

  Dummen@ Navnet ditt passer deg utmerket! Hvis du er så god til å skrive hvorfor gjør du ikke noe annet enn å kverulere da?? Forresten har du noe argument mot det jeg skriver?? Da bør du heller holde den sure humoren din for deg selv.

 • Dummen

  Shakir@ Koranen er et jødisk komplott det også! Skrevet av sionister, for og villede arabere og vise verden hvor gale de kan være!

 • […] Israel forbereder masseinnrykk av juleturister. […]