Søk

Kategorier

februar 2012
M T O T F L S
« jan   mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Venstresiden og islamisering

Hva skjer på den norske venstresiden når det gjelder holdninger til islam? Er det naturlig at venstresiden støtter en ideologi som er kvinneundertrykkende? Tradisjonelt har kritikk av islam vært et fenomen som kun folk på den såkalte «høyresiden» i politikken har beskjeftiget seg med. Mye tyder imidlertid på at dette bildet nå er i ferd med å endres, mener lederen for Stopp Islamiseringen av Norge sin avdeling i Oslo, Christen Krogvig:

«Høsten 2010 begynte daværende lokallagsleder i Nordstrand SV, Morten Schau, å frekventere anti-islamske FB-grupper. Da han etter hvert meldte seg inn i SIAN ble han tvunget til å velge mellom SIAN og SV. Schau valgte SIAN ettersom han følte at SIAN hadde blitt et mer egnet sted å fremme en av hans egne flaggsaker, likestilling mellom kjønnene, enn SV.

Meg bekjent er det flere SVere som etter hvert har begynt å føle at islam er en trussel i forhold til kjernesaker som likestilling mellom kjønnene og homofiles rettigheter.

Jørgen Sandemose er gammel marxist og førstelektor på Filisofisk institutt. Han er en av de ledende intellektuelle på ytterste venstre. Ikke desto mindre utgav han høsten 2011 boken «Venstrefløyen og islam» der han i følge Aftenposten skal ta et knallhardt oppgjør med islam. I ingressen i anmeldelsen i Aftenposten heter det: «Ifølge filosofen og marxisten Jørgen Sandemose er ikke religion bare opium for folket. Islam er en voldsreligion. Og muslimer fungerer ikke som arbeidsfolk i Vesten.» Sandemose har dermed tydeligvis ikke gjort noe forsøk på å omformulere kritikken av islam i håp om at den fremstå som halvveis stueren.

Ytterste venstre har gjennom tidene hatt ulike publikasjoner hvis formål har vært å sverte alt fra innvandringsmotstandere og islamkritikere til ny-nazister. For tiden synes nettstedet Vepsen.org å ha overtatt stafettpinnen. I formålsparagrafen heter det: «Vepsens formål er å drive gravende journalistikk om voldelige, rasistiske, totalitære eller hatefulle og antidemokratiske miljøer og grupper.»

Islamkritiske organisasjoner som SIAN faller tydeligvis inn under denne formålsparagrafen. Antagelig under den diffuse rubrikken «hatefull». Tatt i betraktning venstresidens historiske tradisjoner for å tiljuble alt ikke-vestlig tankegods var det imidlertid svært gledelig at Vepsen ikke støttet de ortodokse muslimene som fredag 20. januar 2012 demonstrerte mot norsk deltagelse i krigen i Afghanistan.

I et oppslag fra 16. januar omtales tvert i mot muslimene som arrangerte demonstrasjonen, som «ekstremister» og ytringene på arrangørens Facebook side omtales som «hatefulle». Nettstedet oppfordret faktisk også til en motdemonstrasjon, og det hevdes at denne skal ha samlet 3-400 demonstranter.

«Dermed ser det ut til at en del av de som kaller seg «anti-islamister» og de som kaller seg «anti-rasister» har felles syn på viktige deler av profeten Muhammeds lære. Striden mellom de to «anti-grupperingene» synd dermed for en stor del å være av semantisk art: «Anti-rasistene» mener at Muhammeds lære bør omtales som «ekstremisme». «Anti-islamistene» velger imidlertid å omtale profeten Muhammeds lære som «islam».»

62 comments to Venstresiden og islamisering

 • HT

  La oss lytte til muslimene når de snakker om sitt familiesyn, kvinnesyn og syn på seksuell orientering. Er det egentlig så sikkert at vi her i Norge alltid har rett med tanke på vår holdning til likestilling? Er det så voldsomt bra at det er akseptabelt at to personer av samme kjønn har mulighet til å stifte en småbarnsfamilie? Er det riktig av oss nordmenn å prioritere vår selvrealisering i steden for å ta vare på våre foreldre?

  Jeg synes det er positivt at en småbarnsmor er hjemme i huset, står på kjøkkenet og lager mat. Jeg synes ikke det er greit at homofile får adoptere barn. Og jeg synes vi nordmenn er for dårlige til å ta vare på våre eldre. Det er de mye flinkere til i kulturer der storfamilien står i sentrum.

  Så la oss lytte til muslimene i steden for å kategorisk avfeie deres synspunkter. Kanskje vi har noe å lære av de.

  • «La oss lytte til muslimene når de snakker om sitt familiesyn, kvinnesyn og syn på seksuell orientering»
   La oss oppsummere:
   – Familiesyn og kvinnesyn; Far bør bestemme hvem hans barn skal gifte seg med? Døtre som har sex før ekteskapet har brakt skam over familiens (egentlig fars) ære, og far har dermed rett til å drepe dem? Ugifte kvinner skal ikke bevege seg utenfor husets fire vegger uten eskorte av en mannlig slektning? Og hun skal gå et visst antall meter bak mannen når hun får lov til å komme ut for «lufting»? Og hun skal gå i et heldekkende, svart telt? Og ikke få lov til å jobbe, eller gå på skole, men skal kun stå på kjøkkenet og ta seg av ungene?
   – Seksuell orientering; Homofile skal drepes. Punktum. Samtlige av de store,muslimske lærde er enige,og det er enighet mellom lovskolene,også i dag; Homofili skal straffes med døden.

   Jaggu noe å «lytte til», du. Du kunne like gjerne bedt om moralsk veiledning fra medlemmene av et hvilket som helst black metal-band.

   • kritikker

    Oh herre, la «Moskus» få sitt daglig gress; så holder han kanskje fred for et lite øyeblikk.

    • undrende

     Det virker som denne SHARLAKIM har sovnet, og takk for det.

    • «Oh herre, la «Moskus» få sitt daglig gress»

     Oh Allah, mente du vel. Og du glemte å føye til «inshallah» etter ønsket ditt. Det funker ikke uten «inshallah», vet du.

     • kritikker

      Nei men, Moskus da, har du våkna? Få deg en ny, stoooooooooooooor porsjon med gress. Så får vi andre mer fred da.

  • kriktikker

   @HT
   Beste kommentar jeg har lest på lenge. Er helt enig med deg.

  • Per

   Kan du forklare hvilken trussel homofile representerer ovenfor oss heterofile. Jeg forstår det ikke.

   • HT

    Ingen trussel. Men det er ikke bra for barna. Og deres fremtoning kan ofte være støtende for omgivelsene.

    • Per

     Jeg betrakter religiøse menneskers fremtoning som støtende, men forsvarer likevel deres rett til å tro hva de vil bare de lar omgivelsene i fred. Dessuten er ikke homofili smittsomt. Statistikk viser at blant mennesker som har vokst opp med 2 fedre eller 2 mødre er ikke andelen homofile større enn i gjennomsnittsbefolkningen. Hvis ikke en gang disse blir påvirket hvor er da faren for andres barn?

  • Anonym

   Muslimers undertrykking av kvinner er slett ikke noe
   å se opptil.
   Vi bør strebe etter å gi kvinner og menn like muligheter,
   men vi bør ikke strebe etter å gjøre kvinner og menn
   like.
   Kvinner og menn har likeverd, men er ikke like.
   Feminismens forakt for og undertrykkelse av maskulinitet
   er et problem.
   For å realisere sine ønsker om likestilling,har
   feminismen ikke bare ønsket å bli kvitt kvinnens
   feminine sider, men også gått inn for å undertrykke
   og latterliggjøre tradisjonelle, maskuline trekk
   hos menn.
   Kvinnen har i gjennomsnitt, større evner til omsorg
   enn menn,
   menn har i gjennomsnitt, større evner til å legge for
   dagen aggressiv eller avvisende oppførsel, i den
   hensikt å beskytte sine egne.
   I den vestlige verden er balansen mellom kvinnelige
   og mannlige egenskaper blitt skjev og unaturlig.
   Når politikere ensidig vektlegger vår forpliktelse
   til å vise omsorg og medmenneskelighet ovenfor
   flyktninger og asylsøkere, mens man altså glemmer
   at samfunnet også må beskyttes mot å bli ødelagt,
   ved at man gaper for høyt på dette området, da er
   det et eksempel på demaskulinisering.

 • Terje

  Vi har ingen ting å lære av en kjønnsfascistisk og menneskefiendtlig voldsideologi. INGEN TING!

 • Reven

  Det er jo noe utrolig merkelig ved dette at så mange på venstresiden stiller seg på muslimers side. Siden islam helt klart står for det stikk motsatte av sosialismen i mange spørsmål som sosialistene tradisjonelt har vært opptatt av. Rart at ikke alle sosialister umiddelbart ser det der, for det ligger jo så klart opp i dagen.

  Man fristes til å tro at mange sosialister må være motivert til å være sosialister av hva de er MOT, som mot USA, mot kapitalisme osv. istedenfor å være motivert av noe de måtte være for.

 • Vidar

  «Sosialisme» har mange ansikter, det er i det hele tatt en veldig omfattende og «stor» politisk ideologi!
  Folgelig er det ogsaa mange forskjellige grunner til at folk «bekjenner seg» som sosialister! Alt fra hva de er MOT, til hva de er FOR…;-) Men aa finne reelle fellesnevnere mellom sosialisme og ISLAM, synes for meg aa vaere en politisk spagat som bare MAA medfoere varige men…
  Selv har jeg vaert sosialist siden jeg vaakna politisk som 14-15-aaring – og FORSTO at jeg onska et samfunn basert paa rettferdige okonomiske ordninger (de som har mest, skal ogsaa bidra mest, og bedriftseiere og andre «kapitalister» skal ikke staa over loven!), et demokrati med like muligheter og innflytelse for alle som vil delta, likeverd mellom menn og kvinner, et samfunn som ser det som sin hovedoppgave aa ta vare paa de som ikke er i stand til aa ta vare paa seg selv. DETTE er basale «sosialistiske verdier» for MEG. Og harmonerer godt med min KRISTNE tro, og mitt standpunkt som militaernekter.
  Og jeg hoerer med blant de mange sosialister som overhode ikke FATTER hvorfor andre sosialister – og partier paa venstresia – kan finne det minste tiltrekkende ved islam… At vaare idealer om rettferdighet og likeverd ogsaa skal gjelde for MUSLIMER, er en selvfolge, men det er intet – ABSOLUTT INTET – i sosialismen som tilsier et slags «likeverd» for alle IDEOLOGIER eller RELIGIONER! verrt i mot! Tradisjonell sosialisme er jo klart i MOT ideologier som «kapitalisme» og «imperialisme» – for ikke aa snakke om «facisme»! OG tradisjonelt i mot all form for undertrykkelse av kvinner, barn og «arbeidsfolk»…
  JEG tror (og jeg har fundert mye over dette, og ogsaa diskutert mye med mine sosialistiske venner) at det er TO hovedgrunner for venstresias (foreloepige!!!) islam-sympatier; 1. Ryggmargsrefleksen «du skal vaere solidarisk med den svake part» skaper sympatier og solidaritet med ALLE «innvandrere» og flyktninger. 2. Total-fravaer av kunnskap om religion generelt og islam spesielt! Kanskje jeg kunne legge til ogsaa KRISTENDOM spesielt, for det er ikke mange av mine «venstrevridde» venner som har veldig kunnskasp om kristendommen heller. Verken kulturen, historien eller teologien… Men den utrolige mangelen paa ISLAM-kunnskaper gjoer faktisk at de TROR paa historiene ogf lognene de blir fortalt fra muslimsk hold og muslimske venner!
  Men dette ER i ferd med aa snu! Ogsaa folk paa venstresia evner jo aa laere av erfaringer (…), og erfaringene med islam ER jo ikke gode…;-) OGsaa sosialister SER etterhvert at de muslimske innvandrerne alldeles ikke praktiserer noe likeverd mellom kvinne og mann, at de alldeles ikke er spesielt demokratiske – og fler og fler sosialister forstaar at islam alldeles ikke deler de sosialistiske maal og idealer! Og da blir det etterhvert LITT lite at mange muslimer ikke liker USA (selv om de fleste har en drom om aa flytte dit…).
  Og selvsagt hjelper det naar fremtredende sosialistiske «tenkere» og ideologer etterhvert kommer paa banen og uttaler seg kritisk til islam. Jeg har ikke faatt lest boka til Sandemose ennaa, men gleder meg til aa gjoere det!
  Og jeg tror det snart er helt stuerent aa vaere BAADE SIAN-medlem og sosialist. Ihvertfall fra sosialistenes staasted…

  • Christen Krogvig

   Jeg er enig i dette. SIAN mener ingen ting om fordelingspolitikk, men vi er veldig glade for at folk på venstresiden vender om og melder seg inn i SIAN!

   Et viktig poeng ved islam i et klasseperspektiv er flerkoneriet. Hvis rike menn gifter seg med 4 kvinner hver, hva skjer med de fattige mennene? Jo, de blir enslige. Dermed blir de mer villige til å dø i jihad (bla. for å få kvinner – i det neste livet).

   Overklassen kan dermed erobre kvinnene til underklassen. Og således få underklassens menn til å offre seg for overklassens imperielistiske menn som kanonføde.

   Etter min mening er dette den mest brutale klasseundertrykkelsen siden oldtiden.

   Slaveriet er for øvrig også legitimert i Koranen. Det er en annen ekstremt undertrykkende institusjon.

   • Anonym

    «vi er veldig glade for at folk på venstresiden vender om og melder seg inn SIAN!»

    De skal vel prøve å kuppe/infiltrere dere…. slik de gjør med det meste her i landet!

  • Reven

   @Vidar

   Du skriver at det er mange sosialister som mener som deg. Dessverre så ser det ikke slik ut på de som opptrer i offentligheten, men det er jo lov å håpe på at det er i endring som flere av dere antyder at det kan være tegn på er i ferd med å skje.

 • HT

  Jeg viste at jeg vil få slike svar som Terje og Moskus kommer med der de som vanlig ramser opp helt ekstreme ting islamister står for og som de aller fleste er enige om er galt, fullstendig galt.

  Men jeg mener at sekulære muslimer av og til er inne på noe klokt i verdispørsmål.

  • Christen Krogvig

   Sekulære muslimer er jo noe annet enn de ortodokse. Problemet til de sekulære muslimene er jo at Allah fordømmer dem så klart i Koranen. De som ikke vil krige for å utbre troen omtales som «hyklere».

   • Vidar

    Hva ER naa egentlig «sekulaere muslimer»… Muslimer som IKKE tror…+ «Kulturelle muslimer» er et bedre uttrykk – slik vi kan snakke om kulturelle KRISTNE! Folk som identifiserer seg som muslimer (alt. kristne) reint kulturelt, uten aa ha noen personlig, religioes TRO paa det.
    Og akkurat som kulturelle KRISTNE er prega av KRISTENDOMMENS bud, lover, moral, idealer etc., er de kulturelle (eller sekulaere, om dere vil) MUSLIMENE, prega av Koranen og «profeten»s laere… MEN, siden det faktisk ikke eksisterer noen sekulaere MUSLIMSKE nasjoner paa like linje med de sekulaere nasjonene i Europa, er det kanskje enda riktigere aa snakke om «ikke-troende» eller saagar «frafalne» muslimer… Som likefullt nok er langt mer STYRT og paavirka av KORANEN og «profeten» enn de sekulaere «kristne» er styrt av Bibelen og Jesus!
    Og uansett er det like galt aa vise til disse sekulaere eller kulturelle eller frafalne MUSLIMENE naar en skal forklare hva islam er, som aa vise til ikke-troende sekulaere KRISTNE for aa forklare hva KRISTENDOM er!

    • Christen Krogvig

     Du er inne på noe. De religiøse muslimene kaller de sekulære «frafalne».

     • Anonym

      @Christen Krogvig

      Og jeg kaller deg Titten Tei, men det betyr vel ikke at du er Titten Tei?

      • Reven

       @Anonym

       Det må være noe av det mest hjelpeløse forsøket på en analogi som noen gang har vært prestert her som du kommer med der.

       Men kanskje du er Titten Tei. Han har jo treskalle han også.

   • HT

    Vi skal ikke utelukkende se på koranen for å kunne si hva Islam er. Se heller på menneskene. Det finnes ikke noen fasit på hva Islam er.

    • eplejuice

     HT taler som en muslim. Vi vet at det
     er tøv. Islam er Muhammed, koranen,
     hadithene og lovskolene, – som HT
     vil lære av !!!!

     • HT

      «Vi vet at det er tøv» sier du eplejuice.

      Jeg tror ikke du vet så mye. Du bare påstår ting subjektivt i.h.t dine personlige følelser.

    • Christen Krogvig

     @ HT. Det er 6 fasiter på hva islam er. Dette er det 6 islamske lovskolene; Hanbali, Haifi, Maliki, Shafi, Ustuli og Akbari.

     Disse skolene har entydige svar på en rekke spørsmål. Ofte sammenfaller disse svarene. Når svarene sammenfaller kan vi trygt kalle det islam.

     • HT

      Nei det blir sjelden riktig Krogvig. Det spiller ikke nødvendigvis noen rolle hva disse lovskolene sier. Det er folkene det kommer an på. Islam kan være så mangt.

      I den grad man skal mene noe om hva Islam er for noe må man se på menneskene som er tilknyttet islam anno 2012. Ikke hva som står skrevet i gamle bøker.

      • Vidar

       @HT; Her tar du grunnleggende feil! (Og spor gjerne en hvilken som helst muslim ;-))
       Islam er – i likhket med jodedom og kristendom – en saakalt «normativ skriftreligion», dvs. at religionen ER det «skriften» sier! Den regnes samtidig som en «aapenbarings-religion», men ingen aapenbaring kan stride vesentlig mot «normen» – som altsaa finnes nedskrevet!
       Det er en merkelig misoppfatning at en religion «er» det tilfeldige tilhengere maatte finne paa aa mene, eller praktisere… Hvor har du DEn ideen fra?

     • Christen Krogvig

      I så fal snakker vi om 2 forskjellige ting, HT. Jeg går ut fra at du bruker samme prinsipp på alle idesystemer. Nazisme og kommunisme har dermed ikke noe med ideologien som er nedfelt i skriftelige kilder å gjøre. Det har heller ikke noe med hva slike regimer har gjort historisk å gjøre. Nazisme, kommunisme, islam og andre systemer av ideer må vurderes i henhodl til personen man har forran seg. Sitter man sammen med en hyggelig og snill nazist, så er nazismen en god ideologi. Det samme gjelder etter din logikk med islam og kommnuisme vil jeg tro.

      Det er i og for seg ok at du har en helt annen definisjon på hva et idesystem er enn meg. Men da er det heller ikke noe poeng å debattere de enkelte ismene ettersom vi har helt uliike definisjoner på begrepene.

      • HT

       Nazisme og kommunisme er politiske ideologier, og ganske nye ideer i forhold til koranen. Islam er en religion som tolkes forskjellig. Det kan derfor ikke sammenlignes.

       Å definere en religion med bastante påstander er etter mitt syn umulig. En politisk ideologi har et partiprogram og kan defineres.

       • Anonym

        I have a simple rule when it comes to dogmas, religious or otherwise. I study the original texts and current behavior. I never bother with someone’s opinion or interpretation. The deeds that flow from the dogma are important as they can often be life and death as is the case with Islam today. The original texts are critical as they are the only reason the dogma exists. Islam must be as Muhammad said. He was Allah’s lone voice and Islam’s lone prophet.

        Bukhari V4B52N260 «If a Muslim discards his Islamic religion, kill him.» Somali Muslims behead another convert to Christianity! A kidnapped Christian convert from Islam was found decapitated on the outskirts of Hudur City in Bakool region, in southwestern Somalia. http://www.compassdirect.org/english/country/somalia/article_120184.html Click link to see actual beheading of Somali Christian convert, Mansur Mohamed. (WARNING: Graphic footage): http://somalisforjesus.blogspot.com/2009/01/mansur-mohamed-sfj-martyr-of-year-2009.html

        Saudi blogger who insulted the Paedophile Prophet Muhammad arrested in Malaysia! Apparently, Hamza Kashgari will be extradited to Saudi Arabia where he will likely face execution for blasphemy. http://www.arabianbusiness.com/malaysia-arrests-saudi-blogger-over-prophet-insults-444649.html Watch as Islamic cleric Sheikh Nasser Al Omar breaks down in tears during a speech while asking the king to have Kashgari arrested and charged with apostasy, which is punishable by death:
        http://www.theblaze.com/stories/saudi-bloggers-tweets-about-muhammad-has-some-calling-for-his-execution/

        Tabari VIII:179/Ishaq:550 “Among those who Muhammad ordered killed was Abdallah bin Khatal. The Messenger ordered him to be slain because while he was a Muslim, Muhammad had sent him to collect the zakat tax with an Ansar and a slave of his.” (Long story short, the slave disobeyed, so the Muslim tax collector killed him. Rather than face the music by reporting his misdeed to the boss, Abdallah turned tail, rejected Islam, and used his spoils to acquire the talents of a couple of girls.) “The girls used to sing a satire about Muhammad so the Prophet ordered that they should be killed along with Abdullah.” “Abdallah was killed by Sa’id and Abu Barzah. The two shared in his blood. One of the singing girls was killed quickly but the other fled. So Umar caused his horse to trample the one who fled at Abtah, killing her.” Muhammad, like his protégé Hitler, suffered as a result of being abused as a child. Insecure men are enraged by criticism. They will stop at nothing to silence anyone who irritates them. Ishaq:551 “Another victim was Huwayrith. He used to insult Muhammad in Mecca. Huwayrith was put to death by Ali.”

        “Beheading Apostates should be easier than cutting buttons off a shirt,” says Muslim Cleric, which pretty much indicates how the blogger will fare when he gets back to Saudi Arabia.

        httpv://www.youtube.com/watch?v=EWyLq9A8rh4&feature=player_embedded

  • Terje

   @HT

   Jeg svarer deg på den måten du fortjener å svares. Hva ville du sagt om jeg hadde skrevet at vi kanskje har noe å lære av nazistene? Islam er dog en langt verre ideologi enn nazismen. Man må være moralsk pervertert for å finne noe positivt i denne avstumpede og menneskefiendtlige ideologien. Moderate muslimer (moderat islam) finnes ikke. Bare spør statsminister Tayyip Erdoğan i Tyrkia. Han, som muslim, burde vite hva han snakker om.

   httpv://www.youtube.com/watch?v=68Yh6YAjeYg

   • HT

    Youtube videoer tar jeg ikke for god fisk. Youtube er ikke noe leksikon

    • Terje

     @HT

     Det er alment kjent at den tyrkiske statsministeren Erdogan har sagt at det ikke finnes moderat islam, men kun islam. Dette lar seg enkelt verifisere. Moderat islam (moderat muslim) er en vestlig «oppfinnelse». «Funnet opp» i en vestlig avisredaksjon for å forsøke og få almenheten til å tro at det faktisk eksisterer moderate muslimer, noe det selvfølgelig ikke gjør.

     Du besvarte forresten ikke spørsmålet mitt:

     Hva ville du sagt om jeg hadde skrevet at vi kanskje har noe å lære av nazistene?

     • HT

      Erdogan sitter ikke med fasiten. Han mener noe og påstår noe. Erdogan tar feil tror jeg. Det vil si jeg vet han tar feil. Moderat islam er den største delen av Islam. Det vil du også se Terje om du tar av deg skylappene og ser deg omkring litt med et åpent sinn.

     • HT

      Hvis du hadde skrevet om vi har noe å lære av nazistene så ville jeg svart at nasjonalsosialismen var/er en politisk hatideologi mens største delen av Islam er en fredlig religion.

      • Terje

       «(…) mens største delen av Islam er en fredlig religion.»

       Hahaha, det var dagens. Si meg, er du muslim eller bare en forvirret kristen islamapologet?

      • Anonym

       HT says: «største delen av Islam er en fredlig religion.» You are living in denial. All of the «nice» verses came earlier and were abrogated by this one: Qur’an 2:106 «When we cancel a Verse or throw it into oblivion, We replace it with a better one.» Or: «Whatever Revelation We abrogate or cause to be forgotten, We substitute something better.» In the context of God, this is senseless. But in the context of a forgetful man trying to counterfeit the written record of God to serve his agenda, it’s perfect. The religion of Islam failed in Mecca. Muhammad had to cast it into oblivion, to abrogate it, to move on with the doctrine of politics and submission (the Medina surahs). Allah replaces Ar-Rahman. Piracy replaces inheritance. Jews replace Meccans. Swords replace words. Muslims replace everybody. And Muhammad gets what he wants: money, women, and power. The reason the «abrogation» verse is so important is that it wipes out Islam as a religion. The first ninety surahs are cast into oblivion. The prophet has a new Qiblah – and a political doctrine built upon submission and sword. The last surahs are by far the worst; they contain some of the most immoral, hateful, intolerant, and violent words ever uttered by men.

       And according to Allah peace is bad and fighting is good. Qur’an 2:216 «Jihad (holy fighting in Allah’s Cause) is ordained for you (Muslims), though you dislike it. But it is possible that you dislike a thing which is good for you, and like a thing which is bad for you. But Allah knows, and you know not.» Another translation reads: «Warfare is ordained for you, though it is hateful unto you.» This is an open-ended commandment to fight anyone and everyone who has not surrendered to Islam. How, pray tell, do the «Islam-is-a-peaceful-religion» folks explain…»Jihad is ordained for you?» The truth about Islam has never been hidden. Its five oldest and most revealing books are accessible and clear. Too bad you don’t know what they say. Islam was born violent and weaned on blood. And Islam is as Islam does. Of the 23 world conflicts around the world, 22 are Muslim. And the only scientific study done of uncivil and deviant behavior on a global basis was published by Dr. James DeMeo. His Saharasia confirms that Islamic nations are by far the most abusive of children, women and minorities. Islamic countries are also the most violent and the least free. And why, if regular Islam is so free and tolerant, is there no freedom or tolerance in 95% of the nations in which Muslims make up a majority? What do you suppose the Islamic nations share in common? But since you have raised the point, it’s my duty to tell you that you are misguided. According to Allah in the Medina surahs, all true Muslims are Jihadists. Allah says that a Muslim who does not leave their home to fight Jihad in Allah’s Cause, ceases to be a Muslim. They become a hypocrite. According to the Qur’an, Allah hates peaceful Muslim hypocrites more than he hates Christians and Jews. And this is not my opinion. It is the central message of the Medina surahs. Moreover, such a statement requires a whitewashing of Islamic history and a complete disregard for the message contained in the Medina Hadith and Surahs. I dare anyone to read the Medina Hadith and Surahs and then say that Islam is peaceful. But for those who aren’t willing to read, consider this: for the first 3000 years of recorded history there isn’t any significant example of Arabs conquering, robbing, or terrorizing anyone. Then Muhammad invents Islam and over the next 10 years Arabs, now Muslims, ruthlessly attack, conquer, and plunder Persia, Yemen, the Byzantines, Egypt and Syria. Then they go on to bloody everything from Spain to India. That’s hard to explain.

       Here is some additional proof that fundamental Islam is made up of violent ideas… Tabari IX:69 «Arabs are the most noble people in lineage, the most prominent, and the best in deeds. We were the first to respond to the call of the Prophet. We are Allah’s helpers and the viziers of His Messenger. We fight people until they believe in Allah. He who believes in Allah and His Messenger has protected his life and possessions from us. As for one who disbelieves, we will fight him forever in the Cause of Allah. Killing him is a small matter to us.» Qur’an 48:16 «Say (Muhammad) to the wandering desert Arabs who lagged behind: ‘You shall be invited to fight against a people given to war with mighty prowess. You shall fight them until they surrender and submit. If you obey, Allah will grant you a reward, but if you turn back, as you did before, He will punish you with a grievous torture.» Qur’an 48:22 «If the unbelieving infidels fight against you, they will retreat. (Such has been) the practice (approved) of Allah in the past: no change will you find in the ways of Allah.» Qur’an 47:4 «When you clash with the unbelieving Infidels in battle (fighting Jihad in Allah’s Cause), smite their necks until you overpower them, killing and wounding many of them. At length, when you have thoroughly subdued them, bind them firmly, making (them) captives. Thereafter either generosity or ransom (them based upon what benefits Islam) until the war lays down its burdens. Thus are you commanded by Allah to continue carrying out Jihad against the unbelieving infidels until they submit to Islam.» Qur’an 47:31 «And We shall try you until We know those among you who are the fighters.» Tabari VI:138 «Those present at the oath of Aqabah had sworn an allegiance to Muhammad. It was a pledge of war against all men. Allah had permitted fighting.» Tabari VI:139 «Allah had given his Messenger permission to fight by revealing the verse ‘And fight them until persecution is no more, and religion is all for Allah.'» Islam is as Islam does: http://thereligionofpeace.com/
       MUSLIM VIOLENCE AGAINST BUDDHISTS IN THAILAND: http://sinhale.wordpress.com/2011/03/23/muslim-violence-against-buddhists-in-thailand/

       httpv://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=76Wrpuqicsc#!

       To see Islam as «peaceful,» you either have to be ignorant of who Muhammad actually was or you have to see terrorism, fighting, piracy, thievery, murder, slavery, deception, rape, incest, pedophilia, womanizing, and torture as «peaceful» behavior. I’m not, and I don’t. (Muhammad’s behavior would be considered criminal in every civilized nation on earth.)

       Muslim Violence in Thailand 2011 [GRAPHIC CONTENT]

       httpv://www.youtube.com/watch?v=p95b5CgDNBM&feature=player_embedded

       • Anonym

        MUSLIM VIOLENCE AGAINST BUDDHISTS IN THAILAND:

        httpv://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=76Wrpuqicsc#!

       • HT

        Jeg skjønner ikke hvorfor dere hele tiden driver å henviser til koranen og youtube videoer. Det er temmelig irrelevant.

        • Vidar

         Seriost HT, du MENER ikke for alvor at Koranen er irrelevant naar vi diskuterer islam…+
         Fortell DET til en hvilken som helst muslim 😉

         • HT

          Ja i grunn. Koranen har med det historiske rundt Islam og gjøre. Men det er svært få muslimer som følger koranen bokstavelig. Derfor kan man ikke henvise til koranen hvis man kommer med påstander om Islam i 2012. Akkurat som kristne ikke tolker bibelen bokstanvelig i 2012. Muslimer som er bokstavtro til koranen finnes, ja. De er farlige og etter min mening kriminelle.

          • Anonym

           Herregud for en dum kommentar! En kristen streber etter å leve etter de 10 Bud… De aller fleste ikke-kristne, anerkjenner de 10 bud som gode leveregler.

          • HT

           Ja de 10 bud er gode leveregler.

          • Vidar

           @HT; DU TAR GRUNNLEGGENDE FEIL! Islam ER en definert religion – og de som definerer den helt annerledes, prater dea ikke lenger om ISLAM, men om noe anna! Paa samme maate som de som definerer bort vesentlige deler av Bibelen, ikke lenger snakker om KRISTENDOM, men noe helt anna… Det ER folk som definerer bort Jesu oppstandelse, Jesu undere – ja heile ideen om at Jesus er Gudes Sonn – men det er ikke mange som aksepterer at DE paa noen maate presenterer noe KRISTENT budskap! Eller selv er kristne… Paa samme maate er det med Koranen, islam og muslimer! De som IKKE aksepterer og tror paa Koranen og «profeten»s ord representerer ikke islam, og ER ikke muslimer! Et medlem i NKP som hevder at kommunisme selvsagt er aa oppfordre til privat naeringsliv, tar selvsagt feil, «forkynner» selvsagt ikke kommunisme – og ER nok heller ikke selv kommunist… Forstaar?

      • Christen Krogvig

       Nazismen har laget krig i 6 år. Islam i 1400. Hva er det som gjør at Koranens påbud om å erobre verden militært er fredelig mens tilsvarende påbud hra Hitler var krigersk?

       Vet du i det hele tatt noe som helst om islam annet enn at du har snakket med en eller flere hyggelige muslimer?

       • HT

        Jeg har vært borti uhyggelige også muslimer jeg. Men la oss ta ditt eksempel med hyggelige muslimer. Hvis gjennomsnittsmuslimen er grei og lovlydig så har vi jo ikke noe problem. Da spiller det jo ingen rolle hva som er skrevet i denne eldgamle koranen.

        Islam har ført krig i 1400år sier du. Ja, kanskje det, men det har jo alle gjort. Krig har det alltid vært pga menneskenes primitive innstinkter.

        Jeg vet ikke så voldsomt mye om Islams historie. Men det trenger man heller ikke vite for å bedømme islam. Det man trenger er å se seg omkring i det virkelige liv. Man lærer ikke det viktige om Islam ved å sitte å lese i gamle tykke bøker. Men for all del historie er både gøy og spennende. Veldig interresant.

  • Vidar

   Til HT; Selvsagt kan vi laere mangt og meget OGSAA av muslimer! Som mennesker med en annen erfaring og andre tanker enn oss. Og siden «profeten» tok med en del ting fra de gamle jodiske skriftene, er det selvsagt ogsa noe vettug blant alt det andre 😉 Men mener du vi har noe aa laere av muslimene FORDI de er muslimer…+ Eller mener du vi har noe aa laere av islam, noe POSITIVT, som vi IKKE kan laere av jodedom og kristendom…+
   Jeg syns IKKE vi har noe aa laere av muslimenes KVINNESYN – anna enn aa bli minna paa at sannelig har vi kommet LITT videre i utvikling 😉 Og det er ikke spesielt muslimsk aa vaere kritisk til homofile «ekteskap» og deres «krav» om aa vaere foreldre… Det aa fordomme folk pga. deres seksuelle legning, er heller ikke spesielt verken muslimsk eller beundringsverdig! Og enkelte INNVANDRERES kultur naar det gjelder aa ta vare paa sine eldre, er veldig fin. Men ikke muslimsk… Og vil antakelig forsvinne raskt naar de oppdager at Staten tar over den «jobben» i et europeisk «velstands-samfunn»! ;-( Jeg opplever denne GODE omsorgen for familiens eldste paa naert hold her jeg oppholder meg naa, paa Filippinene. Og her er det den KATOLSKE kirka som har «bukta og begge endene»…

   • HT

    Til Vidar. Ja det er også Filippinene jeg først og fremst har i tankene når man skal sette et godt eksempel på hvordan man bør behandle de eldre. Men de har også dette i de muslimske landene.

   • HT

    Når det gjelder den katolske kirken Vidar så vil jeg nok ikke gå god for alt den holder på med. Men jeg tror i og for seg det er positivt at romersk katolsk kristendom har fotfeste på Filippinene. Uten kirken og dens påvirkning av det filippinske sinnet er jeg redd Filippinene ville vært like beinharde som sine naboer kineserne, japsene og koreanerne. Men på Filippinene er det gjestfriheten og vennligheten som står i sentrum. Jeg tror kirken har påvirket landet i en slik retning siden den ble innført på 1600-tallet.

    • Vidar

     Ingen tvil om at kristendommen har gitt filippinerne noe naboene deres IKKE har faatt… Men naa VAR faktisk filippinerne kjent for sin vennlighet og imotekommenhet ogsaa FOER Magellan «oppdaga» oyene! Og (som saa ofte ellers i katolske land) kristendommen er blanda opp med MYE overtro blant filippinerne… Men uansett er jo landet et veldig godt vbevis paa at det ikke er ISLAM som er aarsak til at folk tar seg av sine eldre! DEN [raksisen er lik, uansett om folk kaller seg muslimer eller katolikker 😉

 • Terje

  Dere som mener muslimene er SÅ flinke til å ta seg av sine eldre. Vet dere hvem som står for eldreomsorgen? Jo, det er svigerdøtrene, stort sett lenket til kjøkkenbenken når de ikke skifter bleier på eldre, men som en sjelden gang er så heldige at de slepes ut til lufting av mannlige familiemedlemmer. Det er jo greit å vite at dere islamapologeter åpenbart synes at dette er en god side ved muslimene.

  • HT

   Feil Terje. De du sikter til er kriminelle islamister som er i mindretall blant muslimene. Andre muslimer lever omtrent slik som deg og meg. Men av og til har de en litt mer gammeldags familieorientering. Og kvinnfolkene lever på samme vis som vestlige kvinnfolk, men med en litt bedre moral.

   • Terje

    For noe vås. Det finnes kun muslimer. Hver gang muslimer blir bedt om å stille opp for vestlige verdier, kommer det en fem seks stykker. Jeg kan ellers være enig med deg i at islam i seg selv er kriminelt, og følgelig burde vært forbudt i Vesten.

    • HT

     Det er omvendt. Det er en fem seks stykker som tilhører det islam du sikter til. Forøvrig mener jeg ikke Islam bør forbys. Jeg er tilhenger av religionsfriheten.

 • Amund GARFORS

  Helt siden kommunismen gikk rett i dass i Sovjetunionen og hele Øst-Europa endelig klarte å kvitte seg med dette svineriet, dså har norske kommunister grått og bært seg og ikke visst hva i all verden de skulle finne på. For Kina, selv om de kaller seg for kommuniststyrt, så er det bare på papiret, for det finnes vel ikke et mer kapitalistisk og kynisk land når det gjelder å få inn utenlandsk valuta og drive sine arbeidere til bristepunktet.

  Så i det landet var helle ikke norske kommunister velkommen. Og når så deres siste fyrtårn, nemlig Albana også kvittet seg med alt som luktet av kommunisme og ba alle disse tidligere sympatisører som hadde stått på for å markedsføre denne svineret i Vesten, der de ble bedt om å forsvinne og ikke lenger vise seg i landet, ja da var det bare Cuba og Nord-Korea som sto igjen.
  . Og mens de da satt og slikket sine sår og tørket sine tårer over alt det de hadde trodd på var gått rett i dass, ja sannelig da dukket muslimene opp på arenaen, og der så norske kommunister et håp om at de kunne få disse med seg i sitt makabre og tvilsomme menneskesyn, der alle menneskene skulle leve under et slags muslimsk diktatur, kombinert med et fascistisk kommuniststyre, og som sammen skulle gjøre Norge om til et stor fangeleir, der sharia og ateisme skulle forenes som et nytt slags styreform, ja da smilte de igjen disse foræderne.
  For her har virkelig disse to ismene funnet hverandre til gangs.

  I tillegg har de begge lært en masse av nazistene der i blant det å forfølge jøder og kristne. Og dersom det er noen som her på dette forum, som mener vi har noe å lære av muslimer eller kommunister, da ber jeg dem stå fram med fullt navn og gjerne med siste rapport fra sin psykolog/psykiater.

  Dersom det er noe her på denne jord som har vist sitt menneskesyn til gangs, så er det vel disse to ismene. Det ligger hundretalls millioner av mennesker drept og myrdet i kjølvannet av islamisme, kommunisme og fascisme, mens islam slår nazistene med mange mange titalls millioner drepte.

  Norske kommunister og andre venstrevridde som lefler med islam ser jeg på som langt farligere folk enn det Quisling noen gang kunne blitt når det gjelder å forråde sitt eget fedreland!

 • Reven

  @Amund

  Det er i grunn rart at kommunistene ikke ser at den eneste rødfargen de får se farge landet om islam blir en maktfaktor er rødfargen av kommunistenes eget blod etterhvert som de muslimske makthaverne gjør dem et hode kortere.

 • Amund GARFORS

  Reven! Ja du kan være ganske sikker på det min venn at de første som blir henende i lyktestolpene den dagen islamistene har tatt over, det vil nemlig bli deres medhjelpere, disse røde jævlene som fornekter både himmmel og helvete, og som tror at islamister vil ha noe å gjøre med gudsfornektere og ateister. Ja både kommunistene og disse humanetikerne som også er med på å fylle landet vårt full av muslimer, de vil også en dag få lære leksa, der de vil se at de har vært med på å henge løkka om sin egen nakke. Men å få dem til å tro på slikt, det er ganske umulig, og derfor må også de lære the hard way!