Søk

Kategorier

februar 2012
M T O T F L S
« jan   mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Kjempet ni år for å få utvist voldtektsmann

Etter ni år har endelig en britisk kvinne vunnet frem med sitt krav om å få en mann fra Sierra Leone (bilde) som forsøkte å voldta henne satt på et fly ut av Storbritannia. «Han burde ha vært utvist tidligere, men inntil nå tok domstolene kun hensyn til hans rettigheter som gjerningsmann og ikke mine rettigheter som et offer,» sier hun til Daily mail.

Gabrielle Browne var ute og trente til London Maraton da Mohamed Kendeh presset henne ned og forsøkte å voldta henne.  Den unge innvandreren fra Sierra Leona hadde også begått andre forbrytelser i Storbritannia. Hans kriminelle løpebane inneholder innbrudd, tyveri og ran, samt ti andre seksualforbrytelser. Men han fikk bli i Storbritannia med bakgrunn i artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som omhandler retten til privatliv og familieliv.

Gabrielle Browne ga seg imidlertid ikke, men forfulgte saken og fikk den brakt opp for høyere domstoler.  Forrige søndag ble endelig hennes overgriper plassert på et fly og brakt tilbake til Sierra Leone. «Han skulle ha blitt sendt ut tidligere, slik at jeg og andre ofre kunne ha blitt spart for torturene ved å bli angrepet. Jeg støtter menneskerettighetene, men artikkel 8 i menneskerettighetskonvensjonen ble benyttet på en feil måte,» sier hun.

24 comments to Kjempet ni år for å få utvist voldtektsmann

 • Terje

  Fyren på bildet ser veldig oppvakt ut. I Norge ville man beholdt en sånn ressurs.

 • Anonym

  Er disse apene mindre begavet ?

 • Arne

  Det har sikkert med relgion å gjøre.

  Arne

  • arifkarim

   Enig. Sedelighetssaker eksisterer jo ikke blant etniske «kristne» eller «ateistiske» nordmenn 😀

 • Robin Hood

  Hva har det seg at slike ondskapsfulle og farlige mennesker får beskyttelse egentlig? Jeg fatter det ikke. Slike tilfeller som dette er hovedargumentet for en strengere innvandringspolitikk.

  • arifkarim

   De får beskyttelse på bakgrunn av «artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen». Altså utenslandske lover overstyrer lokale nasjonale lover. EU er en konspirasjon.

   • Bare en liten detalj, Arifkarim. Menneskerettighetskonvensjonen sorterer ikke under EU, men under Europarådet. Alle medlemslandene er forpliktet til å følge konvensjonen, og de fleste land i Europa, inkludert de tidligere kommunistsstatene er i dag medlemmer. Jeg har selv satt fire år som medlem av Europaqrådets menneskerettighetskomite, som er den komiteen som utnevner dommere til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, som er den domstolen som følger opp konvensjonen. Stortinget har vedtatt at menneskerettighetskonvensjonen skal være en del av norsk lovgivning og stå over norsk lov, så du har rett i at vi har gitt fra oss suverenitet, i likhet med de øvrige medlemslandene.

    • arifkarim

     «Stortinget har vedtatt at menneskerettighetskonvensjonen skal være en del av norsk lovgivning og stå over norsk lov»
     Hva er da vitsen med å ha «norsk-lov» når den europeiske loven står uansett over den nasjonale? 😀

 • Beer Man

  Godt at gjerningsmannen ble sendt ut! Slike folk har jeg ingen sypmati med. Send dem tilbake, uansett hva de måtte risikere i sine hjemland. Om man risikerer tortur eller dødsstraff spiller ingen rolle; det mener jeg man skulle tenkt på FØR man begikk forbrytelse i det landet som var snille og tok ham imot!

  Denne mannen kom til Storbritannia fra sitt hjemland. I Storbritannia fikk han muligheter som han aldri ville fått i sitt hjemland. Burde han ikke vise større takknemlighet til det britiske samfunnet enn å begå forbrytelser der?

 • Terje

  Det er helt utrolig! Les bare hva dommeren skriver da negeren Kendeh ble forsøkt utvist:

  “… the judge in the case praised Kendeh’s ‘frankness and honesty’ and said there were ‘compassionate circumstances’.”

  Og videre

  “Describing Kendeh as ‘one of us’ the judge said it would be an ‘unjustifiable interference’ with his right to a private and family life, under Article 8 of the Human Rights Act, to send him back home.”

  Dommeren roser Kendeh for hans ‘oppriktighet’ og ‘ærlighet’, og sier det foreligger ‘formildende omstendigheter’. Så omtaler han Kendeh som ‘en av oss’, og konkluderer med at utvisning vil være et ‘uforholdsmessig inngrep’ i hans rett til privatliv og familieliv.

  Kendeh var allerede på det tidspunktet en notorisk forbryter.

  Menneskerettighetene er pervertert. Og det er også dommere som kan avsi kjennelser som denne.

  Denne type ‘menneskerettigheter’ agiterer nå bl a Aftenposten sterkt for skal skrives inn i grunnloven som et vern mot grumsets (folkets) vilje. Som vanlig trekkes Hitler-kortet frem. Tyskerne valgte jo Hitler gjennom demokratiske valg. Det må vi ha en garanti for ikke kan skje igjen.

  Men hva var det tyskerne hadde å velge mellom? Jo, mellom to alen av samme stykke. Hitler og Stalin, deres onde ideologier. For demokratiet var kjørt ut over sidelinjen for lengst.

  • Terje

   I Storbritannia er det særdomstoler som avgjør i utvisningssaker. I den skandaløse avgjørelsen som det er referert til i dette tilfellet hadde ikke en gang dommeren varslet offeret om rettssaken, og dermed gitt henne mulighet til å vitne.

   Domstolene i Storbritannia er ikke bare befolket av faste dommere som i Norge. Det er vanlig at advokater tjenestegjør i kortere eller lengre perioder. Vi må derfor regne med at særdomstolen for innvandringssaker tiltrekker seg masse aktivister.

   Konen til krigsforbryteren og quislingen Tony Blair har tjenestegjort som dommer én gang i det som tilsvarer vår tingrett. Det gikk som vi “rasister” ventet. Avgjørelsen var skandaløs, og hun fikk en kraftig reprimande. Dommen ble anket av påtalemyndigheten og omgjort i en høyere rettsinstans.

   I Norge har vi også sett aktivisme fra en dommers ide i en innvandringssak. Og det til og med i lagmannsretten der dommeren omtalte politiets pågripelse av den illegale innvandreren Maria Ameli som ‘umusikalsk’. For det fikk han helt korrekt en kraftig korreks av høyesterett.

   Det er all grunn til å holde et våkent øye med dommere. Ikke bare de ukvalifiserte fanatikerne i Strasbourg.

 • Vidar

  Det utrolige i DENNE saken, er at det var offeret selv som maatte kjempe for aa faa utvist «volds-apen»! Det burde da, i en rettsstat, vaere myndighetene og rettsapparatets jobb!
  Vi burde ok snarest faa en ny lov, som aapner for utvisning av voldsforbrytere UANSETT hvilket land vedkommende kommer fra, dvs. totalt uten hensyn til om vedkommende vil bli straffa hardere DER enn det som aksepteres i mer siviliserte land…
  Alternativt bure forbryterne inne helt til de enten reiser frivillig, eller forholda har bedra seg saapass at de etter gjeldende lover kan returneres!

 • Anonym

  Kanskje kastrering er den mest fornuftige løsning?

 • Erik

  Voldtekt, er fryktelig for alle de som er ofrer.
  Det vil si den voldtatte og dennes familie, som foreldre og søsken. Hvorfor det, jo som far og mor vil man beskytte sine barn og støtte dem som best man kan hele livet. Som bror og søsken vil man hjelpe på samme måte. Rettsvesenet er bygget opp for å ta vare på den som er overgriper. Da jeg og min datter anmeldte en voldtektsmann på min 15 årige datter, så tok politiet det svært alvorlig, og takk for det. Desverre forklarte vedkommende at det kom til å bli et slagsmål i retten som ville skade jenta mye mere enn hva vi kunne tenke oss. Det ville bli brukt så mye stygge omtaler som ville omme i aviser og da er jeg ved sakens kjerne. Voldtekts mannen ville bli framstilt som en middels helgen og min datter som en dreven hore. Politiet ba oss tenke over om det tjente jenta å gå igjennom noe slikt, dette kunne skade henne mye mere på sinnet enn hva som hun ville tåle. Desverre hadde denne politikvinnen erfaring fra slike ting og hun viste til konkrete saker. Min datter valgt etter en periode å forsøke å ta sitt eget liv. Jeg ble oppringt fra Hospitalet hvor de ga med en mulighet på 20% for overlevelse siden hun hadde tatt en blanding av svært sterke tabeletter, det gikk imidlertid bra. Men etter flere dager på hospitalet ble jeg og min resterende familie innkalt til møte med to sykologer.
  Etter noe snikk snakk så konfronterte de meg med at jeg hadde drevet insest mot min datter. Min sønn og min datter samt min kone holdt på å få asma. Jeg var så sjokert at at jeg fikk ikke sagt noe på en stund. Min datter var så sjokert over uttalelsen at hun ble rasende og gråt, min sønn eksploderte. Jeg trodde jeg var kommet på et galehus og ikke på et hospital.
  Grunnen var at de ikke trodde at den kjekke mannen hadde gjort noe slikt. Da ble jeg svært forbandet og leste en komfirmasjon over de to tullingnene og det over mange minutter. Da ringte de til politiet for å få meg arestert for voldelig uttalelser mot dem. Politiet kom, og heldigvis kunne den politikvinnen som var med bekrefte foranledningen.
  Psykologer er farlige og tette i toppen.
  Jeg måtte bygge et nytt nettverk rundt min datter, og det gikk bra i flere år. Desverre den dag i dag 25 år etter så er min datter svært skadet av saken. Muligens mest av den oppførselen fra psykologene, siden hun stadig ber om ynnskyldning for den episoden som hun var uskyldig i. Hva hendte med voldtektsmannen, ingen ting.

 • arifkarim

  «artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen»
  Menneskerettigheter er en vits, særlig når de misbrukes til å beskytte kriminelle fra å få fortjente straffer.

 • Robin Hood

  Det man bør ha i bakhodet nå for tiden når det er så mange voldtektsanmeldelser er at det kan faktisk hende at de som anmeldes er uskyldige. Før man dømmer en person for voldtekt bør det være vanntette bevis. Hvis ikke har vi ingen rettsstat.

  • Vidar

   Og problemet med voldtektssaker er at det som regel ikke FINNES «vanntette bevis»! Betyr det at de da bare skal henlegges? Eller forbryteren frikjennes?
   Forst og fremst bor slike saker foeres UTEN pressedekning! Dernest boer selvsagt offeret slippe aa moete ansikt til ansikt med overgriperen i retten.Det reduserer IKKE rettssikkerheten (for siktede), men kan gjoere det litt mindre traumatisk for offeret.
   Og der rettsvesenet aapenbart ikke makter aa gjoere noe, er valget enten aa innfinne seg med det, eller aa «ta loven i egne hender»… Det forundrer meg STORT at det ikke skjer flere kastraksjoner og drap pga. voldtekter og andrfe sexuelle overgrep! (Jeg husker fra min studietid paa laererskolen at jeg, under en diskusjon om incest og overgrep mot barn, uttalte at dersom jeg hadde ferska noen i aa gjoere noe slikt med MIN lille datter, ville jeg drept vedkommende! «Oredovende stillhet» i klassen. Og saa la jeg til; «men jeg ville gjort det LANGSOMT!»… DA trodde vel mine medstudenter jeg var gaern 😉 Men jeg var FAR til ei 5 aar gammal jente. Og jeg HADDE gjort det!

   • Anonym

    Bra Vidar.

   • Robin Hood

    Det hadde du ikke gjort Vidar. Mange norske menn sier det samme som deg for å fremstå som tøffe og familiens store beskytter. Sannheten er at vi fedre begynner å gråte av fortvilelse hvis vi skulle komme opp i en slik forferdlig situasjon. Så får rettsystemet ta seg av gjerningsmannen.

    Tilbake til saken: Vi kan ikke komme dit hen at folk dømmes uten bevis. Desverre er vi der i dag. Man leser ofte i avisene om at «retten valgte å feste lit til den og dens forklaring». Altså ingen bevis, bare antagelser. Hva slags rettsamfunn er det? Det er jo nesten som i Kongo.

    • Vidar

     Jo, Robin, jeg hadde gjort det!

     • erik

      VIDAR
      Jeg ba min datter om ikke å fortelle meg hvem det var, siden det ikke ville gavne henne, eller resten av familien at jeg ville bli straffet med lang fengsel straff. Vidar, min datter var 15 år…….Din var 5 år. Jeg er redd at i den situasjonen hvis jeg hadde fersket så hadde det gått om ikke liv, så en svært lanf rekonvalisents periode for den overgriperen. Vi «tamme» normenn har en innebygget sperre for hva vi gjør, også i en slik situasjon. (desverre, kanskje)

 • Anonym

  Why are convicted Islamic Terrorists permitted to have a website behind bars from which to preach hatred and «radicalize» other Muslims?

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2103288/Islamist-terrorists-spread-jihad-hatred-bars-networking-website-extremist.html http://www.muslimprisoner.com/main/index.php