Søk

Kategorier

april 2012
M T O T F L S
« mar   mai »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Sverigedemokratene om innvandring

Sverige har ikke tatt hensyn til hvilke innvandrere landet trenger, men tatt i mot alt for mange innvandrere som har havnet i arbeidsledighet, som har bosatt seg i segregerte områder og dannet etniske enklaver, mener Sverigedemokratene riksdagsmedlem David Lång. Nylig tok han opp innvandringsproblemene i riksdagen.

Her er hans innlegg som gjennomgår hele den svenske innvandringspolitikken:

httpv://www.youtube.com/watch?v=FUT7JPNePLA

31 comments to Sverigedemokratene om innvandring

 • Yme

  Norge trenger sårt et slikt parti med slike flinke talere.

 • Robin Hood

  Hva mener Demokratene i Norge om innvandring? Det har vært en del uklarheter om det den senere tid.

 • Det er jo bare å gå inn på deres nettside og lese programmet. Der står det følgende:

  Et av de største problemene verden står overfor er overbefolkning. Høye fødselstall gjør at befolkningen vokser svært raskt i land i den tredje verden, samtidig som befolkningstallet stagnerer i vestlige land. Milliarder av fattige vil derfor søke å bedre sine levevilkår ved å flytte til rike vestlige land. Masseinnvandring til vestlige land vil medføre betydelige problemer, som det er vanskelig å løse. Det blir flere til å dele på all realkapitalen, som veier, bygninger, skoler osv, på, samt flere til å dele råvareinntekter som olje, gass og fisk.

  Masseinnvandring medfører betydelige kostnader i form av trygder, sosialhjelp, undervisning osv. Erfaringene viser dessuten at masseinnvandring vil medføre omfattende kriminalitet. Det har allerede etablert seg en organisert mafia i Norge, for det meste bestående av personer med utenlandsk opprinnelse. Personer med utenlandsk bakgrunn er dessuten sterkt overrepresentert når det gjelder vold og voldtekter.

  Masseinnvandring til vestlige land vil i verste fall medføre at europeere blir i mindretall i eget land. Våre liberale verdier, blant annet respekten for menneskerettigheter og vår kristne kulturarv, er truet dersom vi aksepterer en muslimsk masseinnvandring til Norge. Demokratene i Norge vil derfor føre en restriktiv innvandringspolitikk, hvor søknad om immigrasjon sendes UDI, i forkant av mulig innvandring, behandlingstiden settes til maks 8 uker.

  Flyktninger og asylsøkere:
  Dagens flyktningepolitikk, som går ut på å hjelpe noen få flyktninger i Norge, mens verdens øvrige flyktninger lider, er kynisk overfor verdens millioner av nødlidende flyktninger som ikke er rike nok til å betale turen til Norge, og som kunne vært gitt et verdig liv dersom vestlige land hadde valgt å hjelpe flyktninger i nærområdene fremfor innenfor landets grenser.

  Demokratene i Norge vil derfor innføre en ny flyktningepolitikk som går ut på at alle flyktninger primært skal hjelpes utenfor Norges grenser. På den måten kan vi hjelpe en lang rekke mennesker for de samme pengene som det koster å hjelpe en flyktning i Norge. Demokratene i Norge vil følgelig arbeide for å opprette avtaler med stabile land som skal påta seg å huse de flyktningene som Norge ønsker å påta seg ansvaret for.

  Flyktningene vil på denne måten kunne hjelpes i sine nærområder. De kvoteflyktningene Norge har påtatt seg ansvaret for, skal få tilbud om hjelp i disse samarbeidslandene. Også asylsøkere skal oppholde seg i et av samarbeidslandene mens de venter på at søknaden blir ferdigbehandlet, og deretter oppholde seg som flyktning i dette landet, dersom det aksepteres av de landene Norge har avtale med.

  Inntil Demokratene i Norge får flertall for den forannevnte politikken, vil Demokratene i Norge at:

  asylsøkere skal oppholde seg i kontrollerte mottak inntil søknadene er ferdigbehandlet.
  UDI effektiviseres. Det skal ikke ta mer enn 8 uker å behandle en søknad.
  asylsøkere som kommer fra land som er medlemmer av Europarådet, og som dermed er akseptert som land som følger den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, skal returneres umiddelbart.
  alle asylsøkere testes for HIV for å forebygge spredning av Aids, og det skal tas DNA-prøve av samtlige asylsøkere, som registreres i det nasjonale DNA-registeret.
  ordningen med å gi asylsøkere opphold på humanitært grunnlag oppheves.
  kun reelle flyktninger skal gis opphold.
  asylsøkere som går i kirkeasyl, skal straks pågripes og sendes ut av landet.
  innsatsen mot menneskesmugling styrkes.
  alle transportører som fører/smugler mennesker uten identifikasjonspapirer inn i landet, skal bøtelegges og få det praktiske og økonomiske ansvaret for tilbaketransporteringen av de samme personene.
  alle personer som ankommer en tollstasjon på vei til Norge uten pass eller identifikasjon, skal avvises adgang til landet.
  utlendinger som kommer til Norge ved hjelp av flykapring, gis ikke under noen omstendighet oppholdstillatelse, men returneres umiddelbart.
  flyktninger som reiser på ferie til de landene de har flyktet fra, skal utvises fra Norge.
  kommunene selv må bestemme hvor mange flyktninger de ønsker å ta ansvaret for.
  personer som får opphold som flyktninger, skriver under en erklæring på at de vil følge norske lover, og at de forplikter seg til å reise tilbake til sine hjemland dersom det blir mulig i løpet av 12 år etter at oppholdstillatelsen blir innvilget.
  kravet til å kunne innvilges norsk statsborgerskap heves til 12-års botid. Før en person innvilges norsk statsborgerskap, skal han ha bestått en test i norsk språk og kultur.
  utenlandske statsborgere, inkludert flyktninger, som blir dømt til mer enn 2 måneders fengsel, automatisk utvises etter sonet dom.
  utlendinger som begår grov voldskriminalitet skal utvises, selv om opprinnelseslandet praktiserer dødsstraff.
  regjeringen legger til rette for en nasjonal repatrieringsplan for personer som ikke har flyktningestatus.
  doble statsborgerskap skal ikke aksepteres.
  personer som bor i landet uten innvilget opphold, eller som ikke kan fremlegge beviselig korrekt identitetsbevis returneres til det sist kjente oppholdssted utenfor Norge, kan ikke et slikt sted oppvises, returneres vedkommende til sitt oppgitte/ påståtte hjemland.
  straffedømte personer med utenlandsk opprinnelse returneres, og nektes opphold i landet uavhengig av eventuelle påståtte humanitære rettigheter.
  deltagere i organisert og gjengkriminalitet utvises snarest mulig fra landet.

  • Hvorfor skal innvandrere uten reel etnisk tilknyttning til nordmenn,få utdelt stasborgerskap i det hele tatt? Dersom man aldri deler ut statsborgerskap,så vil nordmenn for evig tid ha et eget fedreland.Når skal DEMOKRATENE skjønne dette. Jeg er møkk lei,av og påpeke dette gang på gang:))

   • Robin Hood

    Hvorfor drar du ikke til landsmøte i helgen og foreslår dette Kurt? Da hadde du fått mulighet til å votere over forslaget. Jeg ville riktignok stemt i mot da forslaget er alt for radikalt. Men uansett, man kommer ingen vei med å bare å bruke kjeft på FY, slik som du og jeg gjør.

    La meg komme med et kompromissforslag. Statsborgerskap utgis kun til personer med 20års botid, og som kan vise til eksemplarisk integrering og rulleblad. Det er et forslag som er strengere enn det som står i gjeldende partiprogram.

  • Robin Hood

   Hei Jan.

   Partiprogrammet til Demokratene har jo ikke vært redigert på flere år. Man må se på hva medlemmene mener. De svært så gode og flotte menneskene i Demokratene har høyst forskjellige meninger om innvandring. Noen er veldig i mot. Andre sier de ikke bryr seg om innvandringspolitikk. Og alt for mange er kun opptatt av uinterresant lokalpolitikk. Det er derfor uklart for oss velgere hva partiet er for noe, og mener for tiden.

   • Nei,Robin Hood.Her må man være konsekvent.Det må ikke være mulig og få utdelt statsborgerskap uansett.I min famile som du påpekte i går,er min kone født i St Petersburg.Og vi har egentlig alt og vinne på det.Men her er prinsippet viktigere.Våre barn er norske,ja.Men jeg mener at det skal ikke være mulig uansett og gifte seg til norsk statsborgerskap.Fordi at velferdsstaten kan berges,om man konsekvent slutter og gi ut statsborgerskap.Man kan gjerne innvilge oppholdstilatelse på både 10 og 30 år med diverse rettigheter,men ALDRI statsborgerskap.Landet befinner seg nå på et kritisk punkt takket være all utdelingen av statsborgerskapene de siste årene.Desverre

   • Det er selvsagt det som står i programmet, uansett når det sist ble revidert, som gjelder som et partis politikk. Det kan supleres med resolusjoner eller uttalelser fra ledelsen. Så langt har jeg ikke hørt noen uttalelser fra partiledelsen som motsier innvandringsprogrammet, eller sett vedtatt noen landsmøteuttalelser som går på tvers av programmet. Så alle kan trygt regne med at Demokratene har den mest restrektive innvandringspolitikken av alle registrerte partier i Norge. At ulike medlemmer kan ha noen reservasjoner mot programmet forekommer i de fleste partiene, men det står i så fall for deres egen regning. At ikke alle medlemmer av et parti er interessert i de samme fagområdene er også helt naturlig.

    • Robin Hood

     Det er sikkert korrekt Jan. Jeg har støttet Demokratene mest pga Vidar Kleppe. Når han ikke lenger sitter på toppen sentralt, mister jeg litt gnisten.

  • Vidar

   Mange fornuftige programposgter – og et par «helt bak maal»…
   Uansett hva man maatte mene om baade asylsoekere og kirker, kirkene skal respekteres som en ambassade, og politiet skal ikke ha noen rett til aa gaa inn der!
   Norsk statsborgerskap skal forbeholdes NORDMENN! Hvorfor ikke bare si at folk som allerede HAR et statsborgerskap, skal selvsagt aldri kunne bytte inn det i et NORSK! Kun folk med minst EN norsk forelder, eller en forelder som er fodt i Norge, skal kunne faa norsk statsborgerskap! Og det betyr at forst tredje-generasjons innvandrere skal kunne regnes som «nordmenn», med norsk statsborgerskap!

   • Du mener at kirkene skal brukes som et fristed for lovbrytere? Kirkene bør ikke være et sted som hindrer politiet og gjøre jobben sin.

    • Robin Hood

     Kirken skal være et sted der alle er velkomne og inkluderes.

    • Biskopen fra Helvete

     Ingen grunn til å ha en slik andektig respekt for kikenes ukrenkelighet i en tid da den norske statskiken har byttet ut Jesus med Satan alias Karl Marx.

     • Robin Hood

      Feil. Kirken har tvert i mot byttet ut det gamle konservative synd,- og fordømmelsespratet med en mer åpen og liberal tolkning, som også er i tråd Jesus sine gjerninger.

     • Vidar

      Ja, det maa nok en «biskop fra helvete» til for aa hevde at Den norske Kirke har «bytta ut Jesus med Marx» – og at Karl Marx er inkarnasjonen av Satan…
      Ingen kirke er perfekt – de bestaar tross alt av mennesker… Men jeg tror ikke DU har mye peiling paa hva som egentlig skjer i «Statskirken», har du vel?

    • Vidar

     Jeg mener kirkene skal bestraktes som «ambassader», hvor norsk jurisdiksjon bare i begrensa grad skal gjelde! Slik praksis er og har vaert i mange aar…

 • Terje

  Sverige er så definitivt fortapt, det finnes ingen realistiske måter landet kan reddes på. Et av verdens mest avanserte industriland, og sannsynligvis det som var verdens beste velferdsland, er pr. def. ødelagt. Bare en forferdelig nedtur venter (den svenske) befolkningen.

  Det er den menneskelige kapital som er et lands viktigste og mest verdifulle ressurs, i Norge har SSB beregnet at den utgjør 70% av nasjonalformuen. Sverige bytter ut sin opprinnelige befolkning med importerte muslimer og negre. Du behøver nesten ikke hjerneceller for å forstå at det går veldig dårlig.

  • Thomas

   Så det betyr du støtter velferdsstaten og sosialisme? Rart hvordan deler av høyresiden plutselig blir tilhengere av velferdsstaten når det er snakk om at innvandrerne ødelegger og utnytter den.

  • Terje

   Humankapitalen størst

   SSBs beregninger viser at humankapitalen utgjør ca. 73 prosent, og dermed den klart største delen, av nasjonalformuen ved utgangen av 2008. Norge skiller seg i så måte ikke nevneverdig fra andre industriland. Mens betydningen av humankapitalen har vært stabil, er betydningen av de gjenværende olje- og gassressursene synkende.

  • Tempelridder

   Sverige er på vei til å bli Nordens svar på somalia.

 • Ikke bare har Sverige tatt inn folk som har havnet i arbeidsledighet.De samme folka gjør at samfunnet ellers må ta enorme kostnader. En masse økning i kriminalitet koster enorme summer,skolesystemmet må omstille seg totalt til flere milliarder,Helse og sykehus må tilpasses disse uønskede inntrengerne,til 100 vis av milliarder.Og en masse andre kostnader.Innvandring er en ulykke for Sverige og andre vestlige land.Uansett om man greier og pirke frem en gruppe med arbeidsinnvendrere som absolutt sterke bidragsytere.Innvandring må begrenses til et minimum.Kun famile innvandring for innvandrere som har bånd til etniske nordmenn,og folk som har begrensede arbeidskontrakter i diverse fagfelt bør få adgang til Norge.

  • Robin Hood

   Her kommer du plutselig med et innlegg jeg er helt enig i Kurt. Spesielt det med arbeidsinnvandring. Det bør være tidsbegrensede kontrakter med begrensede rettigheter for å beskytte velferdsstaten.

   Fremskrittspartiet: Under Carl I. Hagens tid argumenterte han ofte i mot arbeidsinnvandring under TV-debatter. Han mente nordmenn burde ha fortrinnsrett til jobbene. Siv Jensen har uttalt at hun er tilhenger av arbeidsinnvandring. Det bør få konsekvenser for hennes lederposisjon i partiet.

   • Det har alltid vært sterke krefter innad i både Høyre/FRP som ønsker masseinnvadring til Norge,med det formålet og holde kostnadene nede.Slik at de som produserer skal kunne ha ytterligere fordeler.Her er det ikke mye nasjonalisme ute og går,her er det rein og skjær egoisme.Der man gir blanke i sitt eget folk og fedreland.

    • Robin Hood

     Senterpartiet, Kystpartiet, Kristelig Folkeparti og Demokratene har et godt, eller i hvertfall et akseptabelt program for fedrelandet og for at folk rett og slett skal ha det godt for å si det slik.

     Jeg har et lite tips til dere som ønsker en mer radikal politikk. Hva med om dere får fart på det gamle Fedrelandspartiet igjen?

     • Harald

      Et godt forslag.Tror det eneste som hjelper er et parti som tar utgangspunkt i hva som gavner FEDRELANDET.Ser av Demokratenes program at man skal gjøre sånn og sånn med innvandrere/asylsøkere.Lengden på saksbehandling osv.Gjenreis Fedrelandspartiet og formuler innvandringspolitikken med 3 ord;
      NORGE FOR NORDMENN !

 • Anonym

  Så et program på sveitstisk tv denne uken, om landets strenge innvandringspolitikk, og forskjellsbehandling mellom øst og vest-europa. En gruppe polske arbeidere ble intervjuet, hvorpå de svarte «ingen problem, da drar vi bare til Sverige eller Norge».

  • Vidar

   ER egentlig Sveits saa strenge? Jeg syns det plopper opp med Moskeer paa hvert gatehjorne, og andelen av befolkninga som kan jodle eller gaa paa ski, er sterkt nedadgaaende…

 • Terje

  «Sverige har ikke tatt hensyn til hvilke innvandrere landet trenger, (…)»

  Sverige trenger ikke innvandrere generelt, kun spesialister, og den temporære innvandringen Sverige (og andre nordiske land) alltid har hatt som har dekket midlertidige behov, dvs en konjunkturbetinget inn- og utvandring. Det foreligger i dag så mye forskningsrapporter på det faktum at innvandring til velferdsstater er (samfunnsøkonomisk) ulønnsom, at Sverigedemokratene (om noen!) burde holde seg for gode til å gjenta løgnen om at landet trenger innvandring.

  Individuell migrasjon – spesialister og ekteskap – er greit, det har vi alltid hatt i Europa. En spesialist tilfører landet en kompetanse og en innvandrer som gifter seg med en svenske assimileres og blir en del av befolkningen. Bulkinnvandring, som dagens, fra verstingland som Pakistan og Somalia er ødeleggende. Både for velferdsstaten og det sosiale samholdet. En annen sak er at ukulturen og religionen de bringer med seg er så forkastelig at den (ideelt sett) burde vært forbudt, kriminalisert.

  Bulkinnvandringen til Sverige har vært ledsaget av en endeløs rekke med løgner og grove trakasseringer av dem som har motsatt seg den. De politikerne som er for innvandring i bulkform fra verdens verste søppeldynger, skulle også vært ærlige nok til å fortelle om hvilke konsekvenser den ville få. Det gjorde de aldri, og nå er det (sannsynligvis) for sent uansett, for den svenske velferdsstaten er historie om et par tiår, kanskje enda tidligere om et splittet Sverige skulle eksplodere i interne konflikter, noe som slett ikke er usannsynlig.

 • Vidar

  Det er aldri for seint!
  Men jo lenger en utsetter «oppryddinga», jo mere jobb blir det. Det veit alle vi som ikke akkurat «har stoev paa hjernen»! 😉

  • Terje

   @Vidar

   Man skal naturligvis ikke gi opp. Men jeg klarer faktisk ikke lenger å se hvordan den svenske (eller norske for den saks skyld) velferdsstaten skal kunne reddes. For vi må forholde oss til fakta:

   1. vi har allerede en stor ikke-vestlig befolkning, den blir ikke borte

   2. den ikke-vestlige befolkningen vil aldri komme opp på vestlig (eller norsk) produktivitetsnivå, ingen forskere tror på det

   Fortsatt velferd betyr at vi (minst!) må oppretteholde dagens sysselsettingsnivå og produksjon pr. capita. Det er umulig. For pkt. 1 og 2 umuliggjør det, både hver for seg og samlet. Når velferdssamfunnet braker sammen, og vi får (alvorlige nasjonaløkonomiske problemer som NHOs rapport viste), vil dette også få alvorlige sosiale følger.

   Men for all del, om du kan fortelle meg på en overbevisende måte hvordan «oppryddinga» skal foregå, så er jeg lutter øre.

   • Vidar

    Jeg tror ikke degt blir LETT. Og jeg veit ikke helt om jeg tror det vil skje foer det er altfor seint til at det kan skje paa en «human» maate, men jeg tror folgende «aatgjerder» vil kunne virke effektivt;
    1. Erklaer ideologien/religionen islam for uonska og irrelevant!
    2. Stopp uskikken med aa la utenlandske statsborgere faa «skifte» til svensk (ezllezr norsk) statsborgerskap.
    3. La alle trygdeordninger knyttes opp mot statsborgerskap. Utlendinger som bor i Sverige/Norge skal kun ha tilgang til sosialhjelp.

    I tillegg kommer selvfolgeligheter som innvandringsstopp og nye asyl-lover, som effektivt vil hindre «nyrekruttering»…
    Ved aa gjoere det saa lite attraktivt som mulig for allerede ankomne innvandrere, tror jeg faktisk mange av dem vil velge aa flytte! Det ER jo pga. at Skandinavia er attraktivt, de i utgp. har kommet hit, og da maa vi fjerne det som gjoer det attraktivt, enkelt og greit!
    Og de som velger aa bli, maa selvsagt i langt sterkere grad aktivt assimillere seg i det svenske/norske samfunnet!