- Jan Simonsens blogg - http://www.frie-ytringer.com -

Sverigedemokratene om innvandring

Sverige har ikke tatt hensyn til hvilke innvandrere landet trenger, men tatt i mot alt for mange innvandrere som har havnet i arbeidsledighet, som har bosatt seg i segregerte områder og dannet etniske enklaver, mener Sverigedemokratene riksdagsmedlem David Lång. Nylig tok han opp innvandringsproblemene i riksdagen.

Her er hans innlegg som gjennomgår hele den svenske innvandringspolitikken:


Les også: