Søk

Kategorier

mai 2012
M T O T F L S
« apr   jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Asylsøkere forsvinner fra asylmottakene

Over 9000 asylsøkere forsvant fra norske mottak mellom 2008 og 2011. Av disse hadde 2400 fått opphold eller forlatt landet, frivillig eller med tvang. – Det finnes opplysninger også om resten av gruppen, men hvor disse drøyt 6500 personene befinner seg vet man likevel ikke, sier forsker Jan-Paul Brekke på Institutt for Samfunnsforskning sin hjemmeside. Alarmerende, mener Demokratenes ny leder Kjell-Arne Sellæg.

Over 47 000 asylsøkere var innom norske mottak mellom januar 2008 og januar 2011. 9275 av disse forlot mottakene uten å oppgi ny adresse. Jan-Paul Brekke har undersøkt hva som kjennetegner denne gruppen. 86 prosent av asylsøkere som forsvinner fra mottak er menn. Sjansen for å forsvinne øker dersom asylsøkeren ikke har familie og barn.

Den nyvalgte lederen for Demokratene, Kjell-Arne Sellæg, er bekymret. «På tre år har 6500 asylsøkere forsvunnet.  Mange har sikkert gjemt seg vekk fordi de forstod at de ville få avslag på sine søknader. Nå befinner de seg enten i Norge, sannsynligvis hovedsakelig i Oslo, eller har benyttet seg av de åpne grensene og reist sørover i Europa. Uansett har de knapt andre muligheter til å livberge seg enn gjennom kriminalitet,» mener Sellæg. Han poengterer at disse tallene dokumenterer behovet for å plassere asylsøkerne i lukkede mottak inntil søknadene er ferdigbehandlet og de enten kan sendes hjem eller bli utplassert i norske kommuner. Demokratene har programfestet en ordning med lukkede mottak helt siden partiet ble etablert.

Cecilie Øien har sammen med Silje Sønsterudbråten gjort en kvalitativ studie om samme tema som Brekke. Hun støtter Brekkes funn om at familie reduserer sannsynligheten for å forsvinne. «Det å ha familie gjør det mindre sannsynlig å forlate asylmottak, fordi det innebærer å miste både økonomisk og praktisk støtte. Barn eller andre slektninger gjør hverdagslivet utenfor mottakene enda vanskeligere», sier Øien til instituttets hjemmeside.

«Noe overraskende ser vi at asylsøkere fra de store asyllandene, som Eritrea, Somalia, Afghanistan og Russland, forsvinner sjeldnere fra mottak», sier Brekke. Noen nasjonaliteter skiller seg likevel ut. Over halvparten av 1300 nigerianske asylsøkere forlot mottakene uten å oppgi adresse mellom 2008 og 2011. Også mange asylsøkere fra Kosovo og Usbekistan forsvant. Dette er grupper der mange får avslag. Forskeren finner likevel ingen klar sammenheng mellom avslagsprosent og forsvinningsrater.

Såkalte Dublin-saker er en annen faktor som øker sannsynligheten for at en asylsøker forlater et mottak. Dublin-regelverket tilsier at det første samarbeidslandet der søkeren blir registrert er ansvarlig for å behandle asylsøknaden. «Fire av ti av de som forsvant risikerte å bli sendt tilbake til det europeiske landet hvor de først søkte om asyl. Dette er høyere enn gjennomsnittet av søkerne som var innom mottak», påpeker Brekke.

Konklusjonene fra Brekkes studie presenteres i rapporten «Missing. Asylum seekers who Leave Reception Centers in Norway». Rapporten ble lansert på Institutt for samfunnsforskning i går.

«Det er en utbredt oppfatning om at det finnes få opplysninger om disse menneskene. Gruppen «forsvunnede asylsøkere» verserer i samfunnet og i den partipolitiske debatten, og man hører ofte at dette er en gruppe på 10 000 mennesker man vet lite om. Imidlertid viser undersøkelsen at vi vet mer om dem enn det man har inntrykk av. Antallet asylsøkere det finnes veldig lite informasjon om i registrene er 1254», sier Brekke.

Avdelingsdirektør i Politiets utlendingsenhet, Ole Johan Heir, synes det er viktig at man nå har fått dette dokumentert. «Det er positivt at det kommer frem at gruppen vi vet lite om er mye mindre enn tallet man opererer med i den offentlige debatten. Nå har vi fått dokumentert at det faktisk finnes en del informasjon om de fleste av disse personene», sier hun til hjemmesiden til Institutt for Samfunnsforskning.

Gry Aalde, avdelingsdirektør i Region- og mottaksavdelingen i UDI, er enig. «Utlendingsdirektoratet ønsker en faktabasert debatt. Manglende fakta bidrar til spekulasjoner og unødvendig polarisering. Brekkes studie bidrar til en mer nyansert kunnskap om denne gruppen», sier Aalde.

Hun mener det er viktig å huske på at det er frivillig å bo mottak, men understreker at UDI er fornøyde med at de fleste av de som søker beskyttelse i Norge velger å benytte seg av dette tilbudet. «Når asylsøkere bor på mottak opprettholdes dialogen og samarbeidet med myndighetene de søker beskyttelse hos. De som forlater mottakene uten å oppgi kontaktdetaljer vanskeliggjør arbeidet for norske myndigheter, og kan forlenge saksbehandlingstiden».

11 comments to Asylsøkere forsvinner fra asylmottakene

 • Terje

  Forsker Li Chun Zhang ved SSB la fram en statistisk metode der den mest sannsynlige modellen anslo antallet ulovlige innvandrere til 18.200 per 1. januar 2006. Men han understreket at tallene kan variere fra cirka 10.500 til nærmere 32.000.

  Dette meldte NRK 23.06.2008

  Det var altså for mer enn fem år siden. Tallene er ganske sikkert langt høyere enn i dag. Og de vil øke i tiden fremover, det er ikke grunn til å tro noe annet.

  På et eller annet tidspunkt, den dagen gruppen med ulovlig opphold har blitt så stor at den ikke lenger lar seg skjule, vil det komme krav om amnesti – for denne «ene» gangen. At denne gruppen skal innvilges lovlig opphold. Det har skjedd i andre land, og det vil skje i Norge.

  For om man ser nøkternt på det, så har myndighetene få valgmuligheter. Gruppen med ulovlig opphold er blitt så stor (legg til støttespillere!) at den i seg selv utgjør en betydelig risiko om man skulle forsøke å uttransportere den med makt. I praksis ville det nesten være en umulig oppgave å få de ut av landet. La oss si at man kommer til at gruppen ulovlige teller 65k. Dersom man hadde klart å fly ut 50 personer daglig, hver eneste dag, så ville den operasjonen ta nesten fire år. Det sier seg selv at det ikke finnes norsk personell til en slik operasjon med mindre man satt inn militæret.

  Jeg savner en manglende vilje fra politikerne til å gi en realistisk vurdering av situasjonen, ikke bare en konstatering av fakta. For meg ser det ut til at alt som skjer rundt innvandring er naturlover som det ikke kan gjøres noe med.

  Men det kan vi, om vi vil. EØS-avtalen (som Norge ikke er avhengig av) kan sies opp, Flyktningekonvensjonen også.

 • Terje

  Tallene er ganske sikkert langt høyere i dag. skal det stå

 • Anonym

  Det er mulig jeg ikke helt forstår dette, men hvordan kan disse rømlingene på sikt få:
  1. Pass.
  2. Skolepapirer for etterkommere.
  3. Banklån.
  4. Pensjon.
  Disse folkene kan ikke regne med at det er rødgrønt til alle tider. Derfor vil vel kanskje ikke nesa komme
  ned i Navkassa om den da ikke allerede er tømt.
  Norsk snillisme vil tilslutt felle disse folka som ikke tar seg tid til å bli på mottakene til saken er ferdig behandlet.

  • Veldig mange som oppholder seg i Norge ulovlig, benytter seg av muslimske banksystemer som befinner seg på utsiden av det norske samfunn. Så de har ikke problemer med å finne husly, penger og støtte her.

   De trenger bare kontakter som kan verifisere deres identitet overfor muslismke bakmenn. Det gjør de ikke mot norske myndigheter selvfølgelig.

   Troende muslimer kan ikke betale renter, det strider mot deres lære. Derfor har de banksystemer som følger muslimske skikker. Disse systemene støtter også væpnet kamp i mange land. Muslimer i Norge har et velfungerende samfunn utenfor vårt, så de behøver ikke å innbefatte de vantro(oss).

   Men det er ikke selve problemet, at folk blir i landet ulovlig. Problemet er at ingen bruker større resurser for å få kommet dette til livs. Rykteflommen om Norges muligheter for ulovlig opphold og livskvaliteten det allikevel medfører, er nok for mange. Det er vår utfordring.

 • Postman Pat

  Det er bare to måter en flyktning lovlig kan søke asyl i Norge på. Det er enten å søke fra hjemlandet eller ved personlig fremmøte på den norsk-russiske grensen.

  Slik er nemlig gjeldende regelverk.

  En asylsøker skal søke asyl i første trygge land han kommer til. Det kan aldri være Norge for den som kommer landeveien.

  Alle busslaster med asylsvindlere som kommer over grensen mot Sverige kan og skal uten videre avvises. Med hjemmel i Schengen-avtalen.

  Fly- og fergeselskaper kan pålegges ikke å ta ombord utenlandske borgere på ruter til Norge uten gyldig innreisedokumenter (visa). For etter reglene er det nemlig slik at en asylsøker skal søke visum på forhånd før han lovlig kan komme til Norge å søke asyl. Bryter et flyselskap dette pålegget gjøres det automatisk økonomisk ansvarlig for alle kostnader knyttet til den/de person(er) det ulovlig har bragt til landet.

  Norske myndigheter har full kontroll med hvem de vil slippe inn i Norge. Å fremstille det som noe annet er blank løgn.

  Problemet med titusenvis av asylsvindlere er selvforskyldt.

  • Postman Pat

   På 80-tallet, under Willoch-regjeringen, ble ferge- og flyselskaper gjort økonomisk ansvarlig for å bringe utenlandske borgere uten lovlig innreisedokumenter (visa) til Norge. Det var veldig effektivt, og myndighetene hadde tilnærmet full kontroll med hvem som slapp inn i landet.

   Men ordningen måtte avvikles etter omfattende mobbekampanje fra landets journalister og asylindustrien.

   • Terje

    Det stemmer. Flyselskapene oppbevarte ofte (tok alltid kopi) av reisedokumentene til mennesker fra tvilsomme land. I noen år hadde Norge også sin egen lille politiutpost på Kastrup som sjekket reisedokumenter.

    Ubegrenset økonomisk ansvar for flyselskapene samt en nøye dokumentsjekk gjorde at det den gangen ikke komme identitetsløse med fly. Og man bør ha i bakhodet at den gangen var det lett å komme seg ombord i et fly uten noen form for legitimasjon. I dag er dette umulig.

    Man kunne ganske enkelt innført et kontrollsystem i dag som det man hadde på 80-tallet så ville man løst problemet med identitetsløse negre som i følge norsk presse ikke har fått utstedt visa i hjemlandet og derfor kommer uten.

 • Klodrik

  Til Jan Simonsen. Flott at du gir Demokratene oppmerksomhet her paa bloggen. Ogsaa etter at de skiftet ledertrio. Artig hvis det en og annen gang kunne kommet et innlegg vedr. Kystpartiet ogsaa.

 • Vidar

  Dette bare understreker IGJEN nødvendigheta av LUKKA MOTTAK!!!
  Hvorfor skal egentlig NOEN trenge visum og pass for å komme til Norge, når selv totalt identitetsløse utlendinger uten videre bare kan «forlate» et mottak og «forsvinne» – uten at det løftes en finger for å finne dem igjen…?