Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Passfrihet ikke viktig for svenskene

Uken før en mulig revidering av Schengen-avtalen skal drøftes av EUs justisministere har EU offentliggjort en undersøkelse om befolkningens holdninger til å kunne reise passfritt og uten grensekontroll mellom landene i Europa, og om holdningen til arbeidsinnvandring. Den viser at Danmark og Sverige er de landene i EU der flest innbyggere mener at et grenseløst Europa ikke er viktig, skriver nettstedet Europaportalen.

Det er Sveriges EU-kommisjonær, Cecilia Malmstöm, som er ansvarlig for grensespørsmål innen EU-kommisjonen. Hun har tidligere rost Schengen-avtalen, som sikrer passfrie grensepasseringer, som en av de størst fremgangene innen EU.  Likefullt svarer 47 prosent av hennes landsmenn at det ikke er spesielt viktig for dem. Bare i Danmark er det flere av innbyggerne som gir dette svaret. I resten av Europa er Schengen-avtalen langt mer populær. 2/3 av Europas innbyggere mener det er viktig å kunne krysse grensene uten å bli hemmet av grensekontroller.

I kjølvannet av «den arabiske våren» som fant sted i fjor, da Frankrike og Italia var urolige for flyktningestrømmer, har Schengen-samarbeidet blitt et omstridt spørsmål. Et nytt regelverk, der spørsmålet om enkelte land skal kunne innføre grensekontroller med eller uten godkjenning fra EU-kommisjonen, skal diskuteres på justisministernes møte i Luxemburg de nærmeste dagene, skriver Europaportalen. Avgjørelsen vil også kunne få stor betydning for Norge, ettersom også vi er medlemmer av Schengen-samarbeidet.

Selv om svenskene er likegyldige til Schengen-avtalen er de ikke skeptiske til at utlendinger skal kunne komme til Sverige for å jobbe. Svenskene er faktisk mest positive til arbeidsinnvandring av samtlige innbyggere i hele EU-området. 60 prosent av dem mener at arbeidsinnvandring er noe positivt, mot et gjennomsnitt i EU på ca. 50 prosent. Holdningen til arbeidsinnvandring er, utenom Sverige, mest positiv i de nyeste EU-landene i Øst-Europa.

Den svenske EU-kommisjonæren, Cecilia Malmström, er likevel ikke fornøyd. Hun hadde ønsket seg en mer positiv holdning. «Vi må belyse de positive effektene av innvandring og ikke bare de negative, og vi kommer til å innlede en bred diskusjon om behovet for arbeidsinnvandring,» sa hun fredag på en pressekonferanse i Brüssel.

Samtidig med offentliggjøringen av opinionsundersøkelsen om Schengen-avtalen og arbeidsinnvandring offentliggjorde også EU-kommisjonen en rapport om innvandring til EU. Den viser at antall asylsøkere er økt med 16 prosent i forhold til året før. Det kom ca. 300 000 asylsøkere til EU-landene i fjor. Det er likevel færre enn rekordåret i 2001, da 425 000 mennesker søkte om asyl, skriver Europaportalen.

26 comments to Passfrihet ikke viktig for svenskene

 • Suzanne

  Passfrihet burde heller ikke være noe problem for Nordmenn. Jeg står gjerne i KØ mange ganger årlig for å vise PASS dersom vi slipper å ha åpne grenser som nå gjennom EØS avtalen.

  Dessverre er det ikke lenger sunn fornuft som styrer mange Nordmenn i dag, men penger.

  Det gjelder også innvandringen, hvor de ser på mennesker som inntjenings muligheter i et stadig hetere boligmarked, arbeidsmarked, slik at noen få kan bli rikere.

  Men, tøffere markeder gjør også at flere faller utenfor, flere på trygd, flere slitter seg raskere ut, og flere havner i kriminelle miljøer. Man får også mindre oversikt hvem som oppholder seg i landet er bare en av mange andre negative faktorer.

  Vi har lenge sett og ser at innvandring ikke lønner seg på noe som helst område, så derfor bør all innvandring stoppe nå, samtidig som vi melder oss ut av EØS.

  • arifkarim

   «all innvandring stoppe nå, samtidig som vi melder oss ut av EØS»
   Ja. Og overleve hvor lenge på stadig synkende fødselsrater blant etniske norske kvinner?
   «For å opprettholde befolkningsveksten må norske kvinner føde gjennomsnittlig 2,1 barn hver. I 2009 lå norske kvinner på et toppnivå med 1,98 fødsler pr. kvinne. Mange trodde vi var i ferd med å nå 2-tallet. Men i 2010 sank det til 1,95, og i fjor sank det videre til 1,88.»
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Norske-kvinner-foder-ikke-mange-nok-barn-6842637.html#.T8yW_tUtisA

   Seriøst! Uten nettoinnvandring til europeiske land, går faktisk befolkningsveksten blant etniske europeere i minus. Og slik har det var i flere tiår. Allerede i Nord-Norge som har nesten ingen innvandrere vært en gjenstand for avfolkning:
   «Mangler 3.374 kvinner

   Til sammen mangler Troms 1.186 kvinner i aldersgruppen 20 til 40 år, mens underskuddet for hele Nord-Norge er 3.374 kvinner. Det er også underskudd på landsbasis.

   Daglig leder Lise Nordbrønd i Kvinneforsk ved Universitetet i Tromsø, er ikke overrasket over tallene i nord.

   – Kvinnene forlater bygda, og mannfolkene blir sittende igjen. Det er ikke et nytt tema. Kvinnene tar seg utdanning, men hva har de å reise tilbake til? sier hun til Nordlys.

   Nordbrønd forteller at dette gir store ringvirkninger.

   – Skjev kjønnsbalanse er ikke noe positivt. Forsvinner kvinnene blir reproduksjonen lavere, og da blir det mer problematisk å opprettholde skoler og barnehager, sier Nordbrønd.»

   • Mr Big

    «Og overleve hvor lenge på stadig synkende fødselsrater blant etniske norske kvinner?»

    Hvis befolkningen går litt ned fremfor å øke, så er ikke det noen katastrofe. Synes å høre det gnåles om overbefolkning i enhver annen sammenheng, men når man greier å holde bestanden noenlunde stabil, så skal det også være et problem?

    Kineserne har holdt en striks ett barn-politikk i flere tiår.

    http://en.wikipedia.org/wiki/One-child_policy

    Er møkk lei av å høre om synkende fødselsrater. Jeg tar mye heller «problemene» med negativ befolkningsvekst fremfor å måtte hente inn khat-tyggende trygde-somaliere og pakistanere som skriver tull på nettet.

    Synkende boligpriser, mindre press på offentlige tjenester og mer plass. Du verden så grusomt!

    • arifkarim

     «Synkende boligpriser, mindre press på offentlige tjenester og mer plass. Du verden så grusomt!»

     Du verden! Hvem skal betale for stadig økende utgifter til pensjonister som er finansiert av unge skattebetalere? Hvem skal ta seg av majoriteten av gamlinger når nasjonens unge forblir en minoritet? Du verden, hvor dum går det an å bli!

     • Mr Big

      «Hvem skal betale for stadig økende utgifter til pensjonister som er finansiert av unge skattebetalere? Hvem skal ta seg av majoriteten av gamlinger når nasjonens unge forblir en minoritet?»

      Det blir i alle fall ikke tapsprosjektet med innvandrere fra den tredje verden.

      «Du verden, hvor dum går det an å bli!»

      I alle fall ikke så dum at jeg tror khat-tyggende somaliere blir redningen for nasjonen.

      Nei takk til dette pyramidespillet du foreslår. Det er naturlig at veksten til en befolkning svinger litt. Å forvente en evigvarende vekst i befolkningen er idioti.

      «Etniske nordmenn går under med eller uten innvandring siden deres egne kvinner føder langt under snittet for bærekraftig naturlig vekst!»

      Svada. Bærekraftig utvikling forutsetter ikke bare vekst.

      • Terje

       «Det blir i alle fall ikke tapsprosjektet med innvandrere fra den tredje verden.»

       Det er helt riktig. Ikke-vestlige innvandrere og deres barn bare forsterker et eventuelt (temporært) problem siden de jo ikke har bidratt, bidrar eller kan forventes å bidra netto til fellesskapet slik det står å lese i SSBs rapport. Tvert imot forbruker de mer enn de yter.

       Sagt på en annen måte:

       Den gjennomsnittlige ikke-vestlige familien går med underskudd hver eneste måned, år etter år siden overføringene er større enn innbetalingene til felleskassen. Det koster naturligvis veldig mange penger og bidrar til det motsatte av velferd. Det raserer jo velferden.

       Dette burde være helt åpenbart, og ingen ting å diskutere.

     • Anonym

      Kanskje disse pensjonistene har betalt inn selv.
      Pensjonistene kom ikke til dekket bord.

    • arifkarim

     Da Kina innførte ett-barnspolitikk med tvang, var landet allerede verdens mest befolkede land. Det å sammenligne Kinas milliard mennesker med Norges 4 millioner er så hårreisende idiotisk at jeg ikke fatter at det går an å diskutere med deg!

   • Skaperen

    I disse tallene finnes det også mange innvandrerkvinner som trekker fødselstallene opp. Så de reelle tallene er nok enda lavere.

    • arifkarim

     Hører du etter Mr. Big? Etniske nordmenn går under med eller uten innvandring siden deres egne kvinner føder langt under snittet for bærekraftig naturlig vekst!

    • Terje

     «(…) innvandrerkvinner som trekker fødselstallene opp. Så de reelle tallene er nok enda lavere.»

     Litt lavere er fruktbarhetstallene uten innvandrere, ja. I 2004 var tallet 1,76 barn pr. kvinne uten innvandrere, og 1,83 med innvandrere.

     Samme året (2004) hadde 20 prosent av alle nyfødte en eller to foreldre som var født i utlandet, eller en av fem. Nyere tall har jeg ikke funnet, men det er jo grunn til å anta at det fødes relativt fler barn med innvandringsbakgrunn i dag enn i 2004. Innvandrerbefolkningen har siden den gangen vokst sterkt.

     Det er ellers verdt å merke seg at samlet fruktbarhetstall (SFT) ikke har vært over 2 siden 1974.

 • Terje

  I 14 måneder, før Schengen og passfrihet, reiste jeg hver eneste uke fra byen A til B, så fra B til C og derfra tilbake til A ifbm. et oppdrag vi hadde (alle byene i europeiske land som i dag omfattes av passfriheten).

  Det var helt uproblematisk med passkontroller. Jeg skjønner ikke hva det er man har vunnet på å ta bort personkontrollen, og er ganske sikker på at det, pros & cons, ikke er positivt sett under ett.

  I UK er det utarbeidet kriseplaner mtp. et eventuelt eurosammenbrudd. Man vil da stenge grensene til UK helt. Ingen velferdssøkende vil slippe inn.

  The government is drawing emergency plans over fears Britain will be flooded with migrants from Greece and other European nations should the eurozone crisis deepen, Home Secretary Theresa May has revealed.

  Den norske regjeringen, barn av regnbuen, har naturligvis ikke tenkt i slike baner, en gjeng naive tosker som de har vist seg å være. Senest dokumentert i en liten oppblåsbar gummibåt.

  • Jeg tror at de folkevalgte iver sterkt etter og komme nærmere et fullverdig EU medlemskap,at alt som er negativt på veien dit blir betegnet som uvitende/trangsynt/usolidarisk osv.Det er vel derfor vin kvoten blir hold igjen for nordmenn.Den eneste fordelen med et EU medlemskap.Den skal være likssom godbiten,når folk ska ta et nytt standpunkt ang medlemskap.Latterlig at man skal ha slike råtne forædere,til og styre vårt fedreland.I gamle dager var likssom skremselskuddet:Ja,vis vi ikke blir medlemr,så kommer vi til og sitte alene her oppi steinrøysa og spise kjøttkaker i brun saus(gjerne ikledd lusekofte)

   • Klodrik

    Det viser seg at det er nødvendig å gjeninnføre passkontrollen. Litt kontroll må man ha på denne merkverdige innvandringen. Også er det noen som sier at «ja men, det gjelder jo bare for land innen vår egen kulturkrets». Problemet er at innenfor disse landene befinner det seg en del fremmedkulturelle som er regelrett farlige.

    Dessuten ble jeg litt nervøs akkurat nå. Skal EU ta i fra oss kjøttkakene? Kjøttkaker med kålstuing, brun saus og et glass kaldt vann til tror jeg faktisk er livretten min.

 • Man bør lage et velferdssytem,som ivertar den etniske norske befolkningen.Der man støtter opp under barnerike familier som er av etnisk norsk opprinnelse.Og legger tilrette for at norske kvinner ønsker og føde barn i ung alder,og gjerne flere.Vi har et oljefond,som man kan bruke deler av.Gjerne til og styrke den etniske norske befolkningen.

  • Klodrik

   Hvis en norsk kvinne og en norsk mann som er gift lager 8 barn, kjøper seg hus, garasje, hytte, båt og to biler så er det greit for meg, men det høres fælt ut. Etter en stund skiller de lag. Frua sitter igjen med eiendelene, og mannen sitter igjen med lånet. Altså så sitter han der med skjegget i postkassa og skal betale bidrag på 8 barn. Det er altfor risikofylt å leve i et ekteskap i Norge. Folk må gjerne leve slik, men jeg holder en milevis avstand til en slik livsstil.

   • Her lager du et problem ut av ingenting.Jeg regner med at folk som lager 8 har et stabilt og godt forhold.Og dersom de skulle skilles,så bør vel det offentlige på banen dersom det skulle være behov for det.Det er jo slik soamliere gjør det,når de skal tappe Nav systemet ytterligere.

    • Klodrik

     Jeg synes heller vi skal fokusere på singelpolitikk. Hvorfor skal de som er single betale like mye i skatt som barnefamilier? De belaster jo det offentlige i langt mindre grad enn barnefamilier.

     • Det er vel fordi at de med barn,faktisk er med og lager en ny generasjon skattebetalere.Så du kan godt si at barna bare låner velferdspenger av staten.

      • Klodrik

       Jeg begynner å bli lei av barnefamilier som tror de har førsteretten på alt i samfunnet. Barnetrygd, pappaperm, svangerskapsstøtte og digre barnevogner slik at man ikke får plass på kafeteriaene og uhygienisk amming i offentligheten. Det virker ikke som de tenker på at det er noen som må betale for moroa. Men det er sikkert behagelig for disse barnefamiliene å leve på andres penger.

       • Anonym

        Sånn er det med sosialistisk styresett.
        Alt skal være gratis, ja tilogmed å få barn. Jeg er glad jeg ordnet opp med mine barn «uten» noen som helst støtte, ikke engang støtte etter at mannen min gikk bort.
        Så stolt jeg er når jeg ser på mine dyktige barn som myndighetene ikke har noen del i.

 • Roger K

  Man må jo vise pass for å bevise at man har pass. jeg reiste mellom Stockholm og Lissabon og måtte vise pass begge veiene.

 • Passkontroller blir i Norge og resten av Europa,sett på som en form for fremmedhat.Der brungrumsede nasjonalister ønsker og isolere sine rikdommer,og godt utbygde velferdssystemer mot fri tilgang og solidaritet med de som ønsker og vandre til de rikere delene av Europa.Passkontroll blir sett på som en bremse,der man forsinker det som er det endelige målet til de fleste EU land.Nemelig at land som Norge,ikke skal ha sin rikdom alene.De skal bli tvunget til og måtte dele at alt rikdomer/naturressurser osv.Og derfor er utvisking av grenser et viktig steg i den retning.

  • Terje

   Se på tallene fra denne undersøkelsen Kurt. De tyder på at tilliten til «innvandringsfakta» som presenteres innen EU ikke har særlig høy troverdighet i befolkningene.

 • Johan

  Komisk med innvandringshatere som elsker innvandringen av store selskaper og råtne ideer om effektivitet og lønnsomhet. Storkapitalen og småfascistene (sionistene, frp’erne) side om side.