Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Norge ferdig som fredsmegler

«Utenriksminister Espen Barth Eide har vært på tur igjen.  I likhet med sin forgjenger reiser han på regelmessige besøk til utvalgte kontaktpunkter i Midtøsten, hvoriblant Jerusalem, Ramallah og Kairo.  Det foreligger ingen opplysninger om at denne reisevirksomheten har avstedkommet resultater som kunne sies å være til nevneverdig gunst for noen av partene,» skriver lederen for Senter Mot Antisemittisme, dr. Michal Rachel Suissa, som har denne analysen av utenriksministerens rundreise:

«Den informasjonen vi andre får i form av pressemeldinger fra de enkelte besøkene, kunne like gjerne ha vært utvekslet via e-post.  Men anvender vi tolkningsmetoder som var mer vanlige i Sovjetunionens dager og leser mellom linjene, er det likevel et og annet som sier oss at budskapet fra Midtøsten til Norge er at Norges rolle som aktør i Midtøsten-politikken er definitivt over.

Vår utenriksminister ble forsinket ønsket velkommen med formell diplomatisk høflighet.  Han ble i kortfattede møter meddelt de mest aktuelle overskriftene fra lokalpressen og ønsket god tur videre.  Det eneste som virker litt påfallende, er at hverken utenriksministeren eller hans mange rådgivere synes å ha oppfattet de diplomatiske signalene om at tiden er ute for Norge som seriøs fredspartner.  Man er til og med gått trett av Norges rolle som finansiell sponsor for palestinernes manglende forhandlingsvilje fordi Norsk Midtøsten-politikk bl.a. bidrar til å svekke deres interesse for en fredsløsning.

Det var imidlertid ingen ydmyk eller fredsæl utenriksminister som satte seg på flyet: Han dro for å ”stille Israel til veggs,” som det heter i pressemeldingen fra NTB.  Til Israel hadde Eide med seg et budskap om at “tiden er i ferd med å renne ut” for Oslo-prosessen.  Til sommeren er det 20 år siden enigheten om Oslo-avtalen.  Partene synes imidlertid lengre unna en tostatsløsning nå enn noen gang tidligere i løpet av denne perioden.  Eide ønsker at Israel bedre etterlever sitt uttalte ønske om en stabil tostatsløsning.  ”Hadde de sagt at de ikke vil ha en slik løsning, kunne vi i det minste begynt å tenkte på hva vi gjør da. Det er mange alternativer til en tostatsløsning, men de er alle dårlige alternativer, varianter av en énstatsløsning,”  sier han til NTB.

Eide mener han har solid ryggdekning for å ”gå israelerne hardere på klingen” i disse spørsmålene. Han mener det bør gjøres opp status for hva Oslo-prosessen reelt har avstedkommet når giverlandsgruppen samles igjen i New York rundt 20-årsdagen for avtalen. ”Vi må stille de store spørsmålene som noen synes er ubehagelige. Hva har vi oppnådd i alle disse årene, og gir det vi holder på med mening?” spør han.

Vi tror svarene vil være mer ubehagelige for Utenriksdepartementet enn spørsmålene, men vi kan allerede hjelpe vår utenriksminister litt på vei når det gjelder å finne ut hva han og hans kolleger har oppnådd med Oslo-prosessen i alle disse årene: Dere har oppnådd, på norsk initiativ, å igangsette en ”fredsprosess” som til nå har kostet mer enn 5000 mennesker livet.  Dere har oppnådd å legge grunnlag for minst tre kriger.  Dere har medansvar for at et par millioner palestinere er blitt forledet til å slutte seg til PLOs jihad mot Israel for å utslette landet og det jødiske folk.  Politikken deres har ført millioner av palestinere ut i arbeidsløshet, isolasjon og bunnløs fattigdom.

Før den fatale Oslo-prosessen og den påfølgende Oslo-krigen startet, var palestinerne blant de mest fremgangsrike og velstående befolkningsgrupper i den arabiske verden. Grensene var åpne og hele folket var i arbeid.  Nå er alt sammen ødelagt, blant annet takket være norsk Midtøsten-politikk som ikke ivaretar hverken palestinske, israelske eller norske interesser.  SMA har i mer enn 10 år informert om at Norges bistandspenger også går til støtte for terrorister med jødisk blod på hendene og til hatopplæring og antisemittisk propaganda.  Ikke før nå, når alle kan se resultatene, begynner norske politikere å reagere, og utenriksministeren er raskt ute med å anlegge en kjekk tone overfor Israels nåværende statsminister.  Han bør vise mer forsiktighet, for her er det flere som kan ”stilles til veggs.”

Ansvar for den palestinske tragedien må også bæres av de israelske regjeringer som lot seg lede til å tro at det kunne skapes genuin fred mellom jøder og arabiske islamister, som til dels var forkledd som marxist-leninister og hadde fått sin opplæring i Moskva, Romania og DDR.  Det var et fatalt feilgrep, men hvorfor søker man å holde de politiske kulissene på plass i dag? Burde man ikke ta den norske utenriksministeren på ordet og si at hele fredseventyret bygde på misforståelser både her og der?  Vi har imidlertid en nagende følelse av at erkjennelse er noe av det siste vi vil få oppleve fra politisk hold.

Vi anbefaler derfor vår utenriksminister å avlyse neste rundreise i Midtøsten og heller ta en tur over til president Obama, som også har behov for å frigjøre seg fra illusjonene om fred med islamistene i Midtøsten.  Dersom han og andre ville slutte med å forsyne all verdens jihadister med stadig mer moderne våpen og ammunisjon, ville krigene i Midtøsten en gang i fremtiden kanskje ebbe ut.  Da ville vi i hvert fall kunne få oppleve fravær av krig som substitutt for fred».

7 comments to Norge ferdig som fredsmegler

 • venn

  ja, det er spesiellt at vi leverer våpen til våre egne fiender.

 • Kit Chen

  Tostats løsningen har eksistert siden 1946/8 Israel og (Trans)Jordan.

  • Ingve

   Kong Abdullah som styrer Jordan er ingen ekte muslim og Jordan er heller inget demokrati
   Flere av Jordans tidligere Konge arvtagere har blitt myrdet av ekte muslimer og
   Jordanske regjeringemedlemmer har blitt utenvnt av Kongen istedet for av folket. Man
   kan dermed si at det Jordanske Kongedømmet ikke er et demokrati selv om deres diktatorer
   har prøvd å holde det muslimske hatet fra Koranen i sjakk, slik som også Libya’s Muammar Gaddafi, og Egypt’s Hosni Mubarak prøvde å gjøre før den arbaiske våren kom.

   Også Sadam Hussain som lenge styrte Irak som et sækulert diktatur var heller ikke nok for de ekte muslimer fascistene, og ikke lenge etter at USA og vesten hadde blitt lurt til å innvadere Irak tok de
   Sadam Hussain av dage.
   Noe lignende holder også på å skje i Syria hvor man hovedsakelig har shia muslimer som er den største gruppe av muslimer i verden som kriger mot Alevitt styret til President Bashar Al-Assad som ikke blir sett på som ekte muslimer.

   Det som kjennetegner alle disse diktaturene er at de holder den fascistsike læren i Koranen og de ekte muslimene i Jerngrep så islam krefcelle sykdomen ikke forverrer seg og får spre seg. Disse diktaorene klarte også og gi en viss form for beskyttelse til kristne i disse landene. Men det klarer de bare midlertidig dessverre, for muslimen yngler i store menger og vandrer fra land til land for å bekjempe alt som står i veien for Islam.

   Konge dømmet i Jordan stammer fra en Hashemite cult som tidligere kriget mot Islam’s Muhammad om makt, samtidig som de har prøvd å være en megler i midt-østen.
   Men nå som de ekte muslimene har fått blod på tann i den arbaiske vår er det bare et spørsmål om tid før de også prøver å ta Jordan.

   De siste årene etter den arbaiske våren har muslimene i Jordan begynnt å protestere og demonstrere oftere og oftere der:

   «The Hashemite Kingdom of Jordon has been witnessing protests for the last ten months, though much less intense than those of the Arab Spring. Still, the protests there are very regular, and the protesters have been upgrading their demands. Today, most factions have come to the point of threatening that if their demands for reform are not met, they will call for deposing the king. Some are already calling for it.”
   http://www.americanthinker.com/2012/01/jordans_king_and_the_muslim_brotherhood_an_unholy_marriage_1.html
   og probeleme står i Kø:
   http://www.economist.com/node/21564595
   Kong Abdullah innrømmer også at han har pblemer med muslimene:
   http://thestar.blogs.com/worlddaily/2013/03/the-muslim-brotherhood-is-a-cult-and-my-relatives-are-a-pain-king-of-jordan.html
   Så er Joran et Islamsk land ?. Nei det er et muslimsk land, men takket være at Kong Abdullah holder tilbake så har man unngått inntil nå at muslimene har fått omgjøre landet til et rent Islamsk fasciststyre.
   http://wiki.answers.com/Q/Is_the_country_of_Jordan_considered_a_Muslim_country.

   Is the country of Jordan considered a Muslim country?
   Answer:
   «Yes, Jordan is a country with a Muslim majority (95%). However, Jordan is not an Islamist country, Kong Abdullah som styrer Jordan er ingen ekte muslim og Jordan er heller inget demokrati
   Flere av Jordans tidligere Konge arvtagere har blitt myrdet av ekte muslimer og
   Jordanske regjeringemedlemmer har blitt utenvnt av Kongen istedet for av folket. Man
   kan dermed si at det Jordanske Kongedømmet ikke er et demokrati selv om deres diktatorer
   har prøvd å holde det muslimske hatet fra Koranen i sjakk, slik som også Libya’s Muammar Gaddafi, og Egypt’s Hosni Mubarak prøvde å gjøre før den arbaiske våren kom.

   Også Sadam Hussain som lenge styrte Irak som et sækulert diktatur var heller ikke nok for de ekte muslimer fascistene, og ikke lenge etter at USA og vesten hadde blitt lurt til å innvadere Irak tok de
   Sadam Hussain av dage.
   Noe lignende holder også på å skje i Syria hvor man hovedsakelig har shia muslimer som er den største gruppe av muslimer i verden som kriger mot Alevitt styret til President Bashar Al-Assad som ikke blir sett på som ekte muslimer.

   Det som kjennetegner alle disse diktaturene er at de holder den fascistsike læren i Koranen og de ekte muslimene i Jerngrep så islam krefcelle sykdomen ikke forverrer seg og får spre seg. Disse diktaorene klarte også og gi en viss form for beskyttelse til kristne i disse landene. Men det klarer de bare midlertidig dessverre, for muslimen yngler i store menger og vandrer fra land til land for å bekjempe alt som står i veien for Islam.

   Konge dømmet i Jordan stammer fra en Hashemite cult som tidligere kriget mot Islam’s Muhammad om makt, samtidig som de har prøvd å være en megler i midt-østen.
   Men nå som de ekte muslimene har fått blod på tann i den arbaiske vår er det bare et spørsmål om tid før de også prøver å ta Jordan.

   De siste årene etter den arbaiske våren har muslimene i Jordan begynnt å protestere og demonstrere oftere og oftere der:

   «The Hashemite Kingdom of Jordon has been witnessing protests for the last ten months, though much less intense than those of the Arab Spring. Still, the protests there are very regular, and the protesters have been upgrading their demands. Today, most factions have come to the point of threatening that if their demands for reform are not met, they will call for deposing the king. Some are already calling for it.”
   http://www.americanthinker.com/2012/01/jordans_king_and_the_muslim_brotherhood_an_unholy_marriage_1.html
   og probeleme står i Kø:
   http://www.economist.com/node/21564595
   Kong Abdullah innrømmer også at han har pblemer med muslimene:
   http://thestar.blogs.com/worlddaily/2013/03/the-muslim-brotherhood-is-a-cult-and-my-relatives-are-a-pain-king-of-jordan.html
   Så er Joran et Islamsk land ?. Nei det er et muslimsk land, men takket være at Kong Abdullah holder tilbake så har man unngått inntil nå at muslimene har fått omgjøre landet til et rent Islamsk fasciststyre.
   http://wiki.answers.com/Q/Is_the_country_of_Jordan_considered_a_Muslim_country.

   Is the country of Jordan considered a Muslim country?
   Answer:
   «Yes, Jordan is a country with a Muslim majority (95%). However, Jordan is not an Islamist country, that is to say that Jordan does not embrace Islam in politics like Iran and Saudi Arabia do. The King of Jordan is one of the Secular Kings of the Middle East, similar to the King of Morocco.»

 • eplejuice

  Nok en fullverdig artikkel fra Suissa.
  Det er ufattelig at Barth Eide og norsk UD ikke forstår hvor pinlig fordummende alt de foretar seg fremstår.
  Norge har pøst ut milliarder, og det eneste de har oppnådd er å legge til rette for neste jihad mot jødene.
  Derfor er det svært trist at Norge vil huskes som historiens narrer i all sitt selvforherligende virke av inkognito merke.

 • undrende

  dr. Michal Rachel Suissa.

  Det er ikke hver dag jeg er enig med det som du skriver, men denne gangen så treffer du spikeren rett på hodet. Hvis ikke Norges utenrikspolitikk denne gangen forstår skriften, så vil de aspirere til behov for mental undersøkelse.

  Så mye penger og svada prat er brukt uten å få noe annet resultat enn opplesning fra avisenes overskrifter. Dette trenger de ikke reise så langt for å få, da internett er oppfunnet.
  Problemet som staten Israel ender opp med å få er alle de Palestinerne som blir en del av landet Israel sine innbyggere. Man kan trygt regne med at de ordner den delen selv og vi andre skal holde oss utenfor. Det må snart til og med politikere i Norge forstå.

  • Ingve

   Ja det er nok «undrende»[muslim] helt enig med for det ordner den muslimske kreftsvulsten selv:
   httpv://www.youtube.com/watch?v=_uS1OnP3LLw

   Og «undrende» muslim fornekter seg ikke:
   »
   Man kan trygt regne med at de ordner den delen selv og vi andre skal holde oss utenfor. Det må snart til og med politikere i Norge forstå.»

   Nå også «Parallelle samfunn» i Norge:
   http://www.rights.no/2013/03/tybring-gjedde-absurd-teater/