Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Det trengs en samling mot islamiseringen

Max_Hermansen«2015 var et katastrofalt dårlig år for Norge, det norske, og våre vestlige verdier basert på humanismen. Av de nesten 50.000 muslimene som kom til Norge i fjor – som asylsøkere, ved familiegjenforening og som kvoteflyktninger, er antagelig rundt 40.000 av dem fortsatt i Norge,» skriver Max Hermansen, som er medlem av Demokratene i Oslo.

Det totale antallet muslimer i Norge er dermed oppe i omtrent 250.000, med pakistanere, somaliere og irakere som de største gruppene. I dette innlegget viser Max Hermansen til virke konsevenser det får på det norske samfunnet, og hva han mener er galt i de muslimske miljøene:

«KOSTNADENE! Hver muslim som får opphold i Norge, koster anslagsvis syv millioner kroner – 7.000.000 kr. Dette tallet er basert på at av muslimer i Norge som burde være i arbeid, var det kun omtrent 40 prosent som var i arbeid. Kostnadene ved dem som allerede er i Norge, er i deres livsløp dermed uhyrlige 1.750 milliarder kr – 1.750.000.000.000 kr. I løpet av de neste tyve årene, vil vi – selv om alle de foreslåtte innstramningene skulle bli vedtatt av Stortinget – sannsynligvis få minst en fordobling av antall muslimer i Norge, til over en halv million muslimer her.

KVINNEUNDERTRYKKELSEN er og blir muslimenes største problem, og det største problem fra dem mot norske jenter og kvinner. Denne totale mangelen på likeverd mellom kjønnene er gjennomgripende i koranen, sira og hadith, i oppveksten i de fleste muslimske familier, som voksne, i arbeidslivet, og i alle de over 150 moskeene i Norge. Muslimske menn gjør stort sett det de vil, mens muslimske kvinner er underlagt et strengt regime med kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, og så mye annen vold og undertrykkelse.

ÅPENT HOMOFILE finnes nesten ikke blant muslimer i Norge. I alle muslimske miljøer undertrykkes homofili på en brutal måte. Seriøse forskere mener at det i enhver populasjon er omtrent ti prosent homofile. Om det er slik blant muslimer også, ser vi her en enorm undertrykkelse av manges seksuelle legning. Det gir seg også utslag i at det er vanskeligere å være norsk homofil. Flere og flere norske homofile menn blir utsatt for vold og grov trakassering når de viser sin kjærlighet offentlig. Vi har rett og slett tatt flere store steg tilbake i tid i forhold til likeverd uansett seksuell legning. De som først og fremst burde stå opp og si ifra om dette store problemet; Landslaget for lesbiske, homofile etc., nevner ikke muslimer med et ord.

REELL RELIGIONSFRIHET finnes ikke blant muslimer. Om noen prøver å forlate islam, er som oftest den mildeste straffen, at en blir kastet ut av familien. Andre blir banket opp, og noen få blir drept. Bekrefter igjen at islam ikke først og fremst er en religion, men en totalitær ideologi.

MASSEMEDIA fortsetter sin propaganda for å få flere muslimer til Norge. Store deler av massemedia omtaler asylsøkerne/lykkejegerne ganske konsekvent som «flyktninger». Islam beskrives av de samme som en religion, og ikke som en totalitær ideologi. Vi som er imot islam, muslimer og sharia, omtales som høyreekstreme og som rasister. Muslimer får generelt positiv omtale, og har fri tilgang til å ytre seg i massemedia. Alle problemene med islam og muslimer underkommuniseres. Pressens egne kontrollorganer slik som Pressens Faglige Utvalg og Kringkastingsrådet, fungerer overhode ikke når det gjelder islam, muslimer og sharia.

YTRINGSFRIHETEN er på vikende front i Norge. Flere personer jeg personlig kjenner, har mistet jobben sin fordi de har hatt meninger om islam, muslimer og sharia. Det gjelder blant andre en politi, en barnehageansatt, en dataekspert, og gjelder også meg selv som lærer. Lovgivningen – spesielt i Straffeloven av 2005 – har blitt strammet inn slik at det er vanskeligere å kritisere islam og muslimer.

Vi som er imot islams påvirkning i Norge og det økende antallet muslimer her, er mer splittet enn noen gang. Det er et stort antall grupperinger som ønsker å stoppe ødeleggelsen av landet vårt. Samlingen om et felles motstandsarbeid, ser ut til å fortsette å være helt umulig. Jeg har sagt klart ifra at jeg ønsker å bli leder for partiet Demokratene i Norge.

Vi MÅ få til en samling av oss som er imot islam, muslimer og sharia. Den bør skje på landsmøtet i Demokratene i Kristiansand 16. og 17. april, hvor alle betalende medlemmer av Demokratene har adgang.

Arbeidet med å få til en australsk modell for asylsøkere til Norge, er svært vanskelig. Dette skyldes ikke minst massemedia. Australia har løst problemet gjennom å sende båter og skip på vei til Australia, tilbake til det landet de kommer fra. Det samme kunne Europa gjort i Middelhavet og Egeerhavet. I 2014 var det kun fire mennesker som druknet på vei til Australia. Alle asylsøkere til Australia blir sendt videre til Papua New Guinea eller Aruba, hvor de får tak over hodet, mat og sikkerhet. Dermed er det et veldig lite antall mennesker som søker asyl i Australia.

Vi må få politisk gjennomslag for følgende politiske endringer:

– Avtaler med f.eks. Tunisia, Marokko og Senegal om at de overtar alle asylsøkere som kommer til Norge, mot at Norge betaler kostnadene for disse.

– Betale muslimer i Norge for å frasi seg statsborgerskap og eller oppholdstillatelse og reise hjem eller til et muslimsk land.
– Melde oss ut av Schengen og kaste Sverige ut av Den nordiske passunion.

– Få islam offisielt erklært som en totalitær ideologi og ikke en religion.

– Stoppe all økonomisk støtte til moskeene og andre islamske organisasjoner i Norge; var i fjor på godt over hundre millioner kroner.

– Gjennomføre jevnlige helsesjekker av alle jenter under 18 år som er i faresonen for å bli kjønnslemlestet.

– Innføre forbud mot å gifte seg med et søskenbarn om foreldre og eller besteforeldre av de to er søskenbarn.

– Opprette et helt uavhengig faglig utvalg for massemedia i Norge.

– Gi den avskjedigede politimannen jobben tilbake, og innføre straff for dem som prøver å stoppe kritikk av islam, muslimer og sharia gjennom oppsigelse eller avskjed av ansatte.

– Innføre direktedemokrati etter sveitsisk modell slik at politikerne ikke lenger kan ta slike svært ødeleggende beslutninger som det er å tillate 250.000 muslimer opphold i Norge.»

13 comments to Det trengs en samling mot islamiseringen

 • Anonym

  Statsløshet er det forhold at en person har mistet eller blitt fratatt sitt statsborgerskap uten å ha fått et nytt. Et suverent land kan innvilge og kalle tilbake statsborgerskap. Ikke noe er til hinder for dette. I Danmark diskuterer Folketinget i disse dager en lovendring for å frata imamer dansk statsborgerskap. Selv de som ikke har annet statsborgerskap. De vil da bli statsløse.

  I stedet for å vikle seg inn i et vell av «tiltak» slik Max Hermansen foreslå, kan man med et enkelt grep løse problemet. Frata alle andre enn etniske nordmenn statsborgerskapet. Bruk SSBs definisjon, fire norskfødte besteforeldre, som skjæringspunkt. Da vil vi sitte igjen med litt under 3,9 millioner norske borgere med rettigheter. Resten av befolkningen uten rettigheter. Statsløse har som kjent ikke rettigheter.

  Nordmenn har ingen plikt til å begå kollektivt selvmord selv om ufyselige quislinger mener det.

  • Anonym

   Hei Max!

   Vi er mange som støtter deg men Jan Simonsen tillater ikke at vi som er vanlige medlemmer av Demokratene viser vår støtte til deg. Jan Simonsen sletter konsekvent alle støtteinnlegg til deg. Jan Simonsen og hans disipler mobber deg fordi du er kritisk til islam.

   • Anonym: På tid du slutter å skrive tull. Er det for å mobbe Max Hermansen du tror jeg legger ut hans innlegg? Jeg sletter kommentarer som diskuterer interne forhold i Demokratene. Det har ingenting spesielt med Max Hermansen å gjøre. Han er i dag blitt en god venn av meg som jeg har mye privat kontakt med.

 • Anonym

  Alt har mislyktes skriver Douglas Murray

  «[…]

  But perhaps we do learn some things. Albeit silently. A decade ago, after every attack, the pundits used to point to places where mass immigration, integration and open borders were meant to have worked. After London people said ‘What can we learn from France’. After Paris they said ‘What can we learn from the Swedish model.’ Nobody cites Sweden anymore. In fact nobody looks to anyone else’s model anymore. Because all of the ‘models’ failed. So here we are – stuck with a problem our politicians have given us and to which they have no answers. Perhaps all this pointless chatter is just what people do to distract themselves before they have to face up to that fact.»

  Vest-Europa har blitt påført et «uløselig» problem av svikaktige politikere som solgte multikultur inn som noe positivt. Et politisk bedrageri. Uløselig satt innenfor anførselstegn, for det er løsbart. Det står på vilje, og det er et eksistensielt problem.

  • Anonym

   «So here we are – stuck with a problem our politicians have given us and to which they have no answers.»

   Årsaken til at de ikke ikke kan svare, er at det ikke finnes [politiske] løsninger. Hva skulle de gå ut på? Nå kommer riktig nok innvandringsproblemet til å få sin løsning i Europa, men den vil ikke bli politisk.

 • Anonym

  En voksen kar snakker

 • Anonym

  Vidar Kleppe og Max Hermansen = Helmax

 • Bestemor

  Bra innlegg, applauderer synspunktene.
  Det burde finnes et nettsted som navngir svikerne av vårt Kongerike. Fullt navn, bosted og en negativ tekst. Google vil fange det opp så andre finner dette. Er de unge kan det bli problem for dem å få jobb, da arbeidsgiver sjekker nett for negative omtaler før ansettelse. quisling.biz er enda ledig 🙂

  • Anonym

   Det er bare å se våren lyst i møte. Utviklingen i Sverige tyder på at det er noe virkelig alvorlig under oppseiling. Når en [anonym selvsagt] høyt oppsatt politikilde sier at han er livredd for hva som vil skje de kommende ukene, og at politiet har mistet kontrollen, viser det noe mange oss har forstått lenge; myndighetene har mistet kontrollen med utviklingen. Det vil komme som et sjokk på allmenheten. Forbuket av beroligende tabletter er sterkt økende i Stockholm 🙂 så signalene har sikkert nådd eksklusive Östermalm også. Der bor «eliten».

 • Det Nordmenn bør svare Islam og terroristene med, ref. Brussel 22.3.16 og Paris 13.11.15,
  er helt ny livskraftig og effektiv politikk, sjekk her
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174097792973517&id=148437672206196
  Fra olehanssen@mail.com
  NorgeDemokratene politisk program forslag 1 / versjon 0.1
  Skrevet i perioden etter terrorangrepene i Paris 13.11.2015

  Oppfordring #1 (til deg kjære leser): bidra til å forbedre programmet ila. år 2016
  Oppfordring #2: del dine forbedringsforslag og det politiske programmet på Facebook
  Oppfordring #3: bidra til at det blir opprettet et nytt politisk parti i Norge for å delta og sette dagsordenen i Stortingsvalget i år 2017 (eller til at programmet tas opp i det eksisterende partiet Demokratene sitt politiske program).

  Merknad: Programmet i denne versjonen fokuserer på livskraftige tiltak(lovendringer) for det norske folk, i liten grad argumentasjonen bak disse tiltakene/endringene.

  Overordnet er endringene/programmet drevet av kjærligheten til det opprinnelige norske folk og behovet for å sikre framtidens livsgrunnlag for disse rettmessige arverene til Norge. (ikke hat-drevede endringer slik våre politiske motstandere med en gang vil hyle).

  Politisk program del A: Nasjonal selvråderett:
  -Vi aksepterer kun overnasjonale regler/avtaler/forpliktelser fra Nato og Geneve konvensjonen og kun forpliktelser i Grunnloven til Norge versjonen fra år 1814.
  -Grunnloven fra 1814 sin paragraf om å nekte adgang til riket modifiseres til å inkludere arabere, negre og muslimer.
  -Norge meldes ut av Schengen avtalen og EØS avtalen.
  http://www.vg.no/…/meninger/myten-om-eoes-avtalen/a/10105398
  Grensene stenges, grensekontroll på alle overganger. Visumplikt innføres til Norge.
  -Retten til asyl fjernes. Utmeldelse av FN vurderes som alternativ.

  -Forfordelingen av etnisk fremmedkulturelle til stillinger i staten og kommunene lovforbys.
  Politikken snus 180 grader til dette:
  -Forfordelingen av etnisk norske til stillinger i staten og kommunene lovpålegges.
  Av sikkerhets begrunnelser vurderes det å forby muslimer ansettelse i staten og kommunene.
  Av sikkerhets-/lojalitets- begrunnelser forbys muslimer og ikke-norske statsborgere og de som ikke har 2 norske foreldre og 4 nordiske besteforeldre, politiske verv lokalt og nasjonalt, i kommunestyrer og på Stortinget.

  Alle som ikke er norske statsborgere må søke visum og arbeidstillatelse.
  Så lenge arbeidsledighetstallet blant nordmenn i hele Norge overstiger 10 000 mennesker,
  Så gis det normalt ikke arbeidstillatelser til fremmedstatlige/fremmedkulturelle.
  (arbeidsledigheten blant våre unge nordmenn/jenter vil utraderes, dette er å vise omsorg for vårt folk).

  -Direkte demokrati søkes innført (ref. Sveits).
  -Pressestøtten fjernes generelt.
  Støtte til nasjonsoppbyggende media, musikk og filmer innføres som et alternativ. (ref. Polen)
  NRK nedlegges.
  -Benyttelse av skattepenger til nasjonsundergravende virksomhet fjernes (derfor nedlegges NRK=ARK).
  -Benyttelse av penger fra utlandet til nasjonsundergravende virksomhet fjernes,
  Fremmede makter agenter lov, ref. Russland.
  I størrelsesorden 100 milliarder kroner per år kan disse innsparingene ovenfor spare staten/skattebetalerne for.

  Politisk program del B: Økonomiske forpliktelser for staten og skattebetalerne:
  Ref. BNP til Norge som er ca. nr 27 på listen over verdens nasjoner, og Norge er ikke med i G20 landene= de rike nasjoner i verden. Nordmenn må innse at det blir en kamp om ressursene og vi må prioritere rått, rasjonelt og effektivt for å sikre framtiden til våre etterkommere og eldre. De som vil frarøve vårt folk makten, pengene, kvinnene og landet sprer løgner om at Norge er verdens rikeste land med store moralske forpliktelser ovenfor andre folkeslag.

  -U-hjelp betalt av staten/skattebetalerne fjernes ca. 40 milliarder ca. 1% av BNP per år spares
  Kun U-hjelp betalt «privat» tillates. Slike betalinger gir ikke skattefradrag for hverken privatpersoner eller private firmaer. U-hjelpen tillates kun betalt til staten og styrt av staten, ikke av private firmaer. Midlene benyttes i flyktningenes nærområder.

  -Utbetalinger til «flyktningeindustrien» i Norge forbys fra skattebetalernes midler, statens midler.
  Dette inkluderer forbud mot (fri) advokathjelp til flyktninger. NOAS, innvandrerorganisasjoner mister all støtte.

  -CO2-avgifter fjernes. Regnskogfond utbetalinger forbys fra skattebetalernes midler, statens midler. Private kan betale, dette gir ikke skattefradrag.
  CO2 klimaavtaler aksepteres ikke da temperatursvingningene er innenfor de historiske svingninger som vaart folk har opplevd i Norge, og noen få grader økning er positivt for Norge.

  -Fengselsvesenet: alle rom får etasjesenger i stedet for vanlige senger. Kapasiteten dobles nærmest gratis, kostnadene per innsatt halveres nærmest.

  -Sosiale ytelser (arbeidsledighetstrygd, barnetrygd, sosialhjelp) fjernes for alle som ikke er norske statsborgere.

  -Tigging forbys i hele Norge. Utenlandske tiggere deporteres og nektes innreise/visum på livstid.

  -Tilbakekalling av statsborgerskap: alle som etter år 1970 har fått norsk statsborgerskap gjennomgås, de fratas statsborgerskapet som ikke har en naturlig tilknytning til det norske folk, nasjonen Norge, frihets-/demokrativennlig religion og vår kultur.
  Assistert repatriering for alle som ikke har norsk statsborgerskap. De som da blir statsløse kjøpes statsborgerskap i U-land og sendes dit, de andre sendes til sitt opprinnelige hjemland.
  Eller til U-land som vi kjøper midlertidig oppholdstillatelse for dem i.

  -Statsstøtte for alle religioner fjernes unntatt for de 2 religioner med 1000 år lang historisk tilknytning til Norge: Kristendommen og Pagan naturreligionen til Vikingene og deres forfedre.

  Politisk program del C: Livskraftige satsninger og regelendringer for det noske folk og gjeldende i nasjonen Norge.

  -Adopsjon fra utlandet forbys.
  -Adopsjon av barn født/unnfanget fra 2 norske foreldre med minst 4 nordiske besteforeldre, støttes med kr 100 000 per barn, 150 000 kr for tvillinger, penger som går til moren etter fødsel av friskt barn.

  -Abort: alle norske jenter som søker informasjon om å få abort, må igjennom kursing om livets rett og deres mulighet for å adoptere til norske foreldre og få 100 000 kr for dette.
  Alternativt utføres abort med kostnad for moren på 1 månedslønn.

  -Eggdonasjon: fra alle norske jenter med 2 norske foreldre med minst 4 nordiske besteforeldre, tillates eggdonasjon uten vilkår for videresalg til eggbanker.
  Videresalg av embroyoer (befruktede egg) tillates så lenge faren (sæddonoren) er norsk og har 2 norske foreldre med minst 4 nordiske besteforeldre.

  Blonde/nordiske egg er mangelvare i Norge og på verdensmarkedet og er der høyt priset.
  Norske jenter som verver norsk egg donor har skattefri inntekt av dette på 100 000 kr per år.

  Den eneste u-hjelpen med statsstøtte/skattebetalernes penger er: prevensjon, aborter, steriliseringer.

  -Alle norske jenter (som er ustraffede) har tillatelse til å bære på offentlig sted kniv (inkludert springkniv, stilett, dolk) og pepperspray til selvforsvar.

  -Alle norske jenter fra 16 års alder (som er ustraffede og edru) og som har gjennomgått godkjent opplæring, har tillatelse til å bære på offentlig sted pistol/revolver til selvforsvar.

  -All kulturstøtte fjernes unntatt for den som fremmer og bevisstgjør kultur med røtter i Norge, som fremmer nasjonal stolthet, selvbevissthet og robuste politiske løsninger for nasjonen Norge. Eksempelvis til slik rock og filmer med slikt innhold.

  -Alle nybygg pålegges det å legge fiber til (ref. Sør-Korea)

  -For å begrense nasjonens tap til «svenskehandelen», så opprettes det lavavgiftssoner alle steder langs grensa der det er svenske handelssentre.

  -Koranen forbys å inneha og lese i Norge både på papir og nett da dette er terrorforberedende og demokratiundergravende og frihetsberøvende handlinger.
  Islam er ikke en religion, Koranen er en manual for maktovertakelse av vårt demokrati/land, av et totalitært regime/styringssett som bryter med alle menneskerettigheter, spesielt for jenter.
  -Imamer og mullaer utvises fra Norge, de er nasjonsundergravende uønskede elementer.

  -Surrogati i Norge tillates mot betaling, forutsatt at embroyo (det befruktede egget) har biologiske foreldre der begge disse foreldrene har norske foreldre og at de har 4 norske foreldre og 8 nordiske besteforeldre.
  Barnet som da fødes i Norge får norsk statsborgerskap. Foreldreretten kan bli til den ene eller begge de biologiske foreldrene. Den ene forelderen kan kjøpes ut.
  Barnet kan adopteres bort til norske foreldre ektepar.

  Retten til familiegjenforening fjernes.
  Arbeidstillatelse for utenlandske statsborgere innvilges tidsbegrenset kun der det er stor mangel på høy kompetanse eller der det er opprettet spesielle lavavgifts produksjons soner uten minstelønn, eksempel for fiskemat bearbeiding eller elektronikkproduksjon.

  Formål med politikken:
  Livskraftig utvikling for det norske folk, kjærlighet fred og befolkningsvekst for det norske folk i Norge.
  Våre motstandere er sosialister, kommunister, globalister, internasjonalister, innvandrere og islamister.
  Vi og vår politikk er rasjonelt designet for å sikre eksistensen/livsgrunnlaget/sin overlevelse for det norske folk på beste måte til evig tid.
  Våre motstandere vil løgnaktig påstå at dette er toppen av ondskap, dette er omvendt rasjonalitet og det er deres taktikk som er maktbegjærlig, manipulatorisk og ondsinnet mot vårt folk.
  Vår politikk er rasjonell og basert på den ultimate kjærlighet og omsorg for Norges rettmessige arvere, de opprinnelige/egentlige nordmenn.
  Kun kontrollen, makten med vår jord Norge og politikken i Norge, sikrer eksistensen til vårt folk. Politikken vår er «raserealistisk» ikke rasistisk.
  Våre motstandere aksepterer ikke, anerkjenner ikke, definerer ikke det norske folk som et folk som er bevaringsverdig.
  Blonde, blåøyde høysinnede, vennlige mennesker er de rettmessige arverne til landet/Norden som de har befolket i ca 10 000 år og som har formet dem genetisk.
  De er Norges egentlige urbefolkning.

  -Samene mister sine særrettigheter og sitt folkestyre, sin doble stemmerett.
  Samene er ikke Norges urbefolkning, det er en maktovertakende løgn som spres.

  -Rasisme lovene fjernes pga. misbruk kun mot hvite mennesker i en maktovertakende kamp/strategi. All forfordeling av fremmedkulturelle forbys.
  Forfordeling av etnisk norske tillates, bl.a. til stillinger i stas og kommune.

  -Au-pair og surrogati:
  Dagens au pair ordning fjernes. En ny au pair ordning opprettes med følgende regler:
  12 måneders oppholdstillatelse i Norge sikres for den jente som med norsk «bemidlet» forelder signerer kontrakt på å frambære/føde 1 til 3 embroyoer/befruktede egg i Norge uten foreldre rett for au pair jenta. Dette er lovlig forutsatt at embroyo består av egg/sæd fra 2 norske statsborgere og at embroyo har 4 norske besteforeldre og 8 nordiske oldeforeldre.
  Au pair ordningen kan ifra Norge forlenges med 14 måneders varighet av gangen per nytt slikt svangerskap. Etter 14 svangerskap kan au pair damen få arbeidstillatelse i Norge til å drive au pair formidlingsbyrå fra sitt hjemland, med årlig fornyelse så lenge antall au pair svangerskap formidlet overstiger 100 per år.

  -Dødsstraff innføres i Norge i fredstid, eksempelvis for skade påført det norske folk og nasjonen Norge. Eksempel på dødsstraff: utenlandsk statsborger voldtar norsk tenårings jente.
  Dette pga.: 1: norske tenåringsjenter er de viktigste for det norske folk sin framtidige vekst/overlevelse.
  2: Denne beskrevne handlingen er normalt rasistisk voldskriminalitet utrettet med det hatefulle formål, politisk og religiøst begrunnet, å skade og endre det norske folk og det norske frie samfunnet. Slike handlinger foretas normalt av arabiske og negroide menn med muslimsk bakgrunn.

  -Leger kan ikke beordres til abort i Norge på norske jenter med friske fostre.
  De må søke på offentlig stilling som abortlege med publisering på internett av deres søknad.
  Statistikk over deres aborter publiseres på internett.
  Aborter på genetisk defekte fostre og på fostre til narkomane, utlendinger registreres ikke på internett og alle leger kan beordres til dette arbeidet i Norge.
  Leger kan beordres til aborter i U-land som del av U-hjelp.

  Vi elsker og tar ansvar for de norske liv, de norske barn og eldre.
  Politikken vår er preget av ansvarlighet, kjærlighet og konsekvens av handlinger. Generelt er det i Afrika og Midtøsten det motsatte som skjer.

  Kun norske statsborgere kan eie, trene, bruke våpen i Norge. Dette gjelder også medlemskap i pistolklubber, skytterlag, jegerprøve, jakt, trening i militæret og politiet.
  -Asylsøkere interneres i sikre leire inntil de kan deporteres. «Ureturnerbare» sendes til U-land som vi betaler for å ta i mot dem.

  Vårt politiske program gir folket kostnadseffektive, rasjonelle, varige og langsiktige bærekraftige løsninger for å sikre norske borgere sine livsgrunnlag og trygge framtid.
  Våre motstanderes løsninger er dyre, naive, kortsiktige og beviselig feilaktige strategisk og taktisk for å nå de gode/våre mål.

  «Fremmede folk»: de politisk korrekte hjernevaskede er nyttige verktøy for disse som vil frata nordmenn sin selvråderett, penger, makt, landet.

  -Kampen om ressurser: Nordmenn må innse at det blir en stadig tøffere kamp om ressursene: arbeidsplasser, boliger, oljepengene, makten over politikken/godene og landet.
  De politisk korrekte vil forfordele våre ressurser til de fremmede, til innvandrerne, asylsøkerne, de vil frarøve dine barn, barnebarn og eldre retten til landets ressurser.
  I tillegg sier de at dette er den eneste lovlige vei. Dette er ekstremistisk og historisk unormalt.
  Vi som vil forfordele de rettmessige arverne i likhet med all historisk legitim praksis og alle store nasjoners evige praksis (eksempelvis Kina), vi stemples som unormale, ekstremistiske , farlige, nasjonsfiendtlige, i PST sitt søkelys/i deres overvåkningssystemer, rasistiske, nasjonalistiske NAZI.
  Rasjonelt er dette åpenbart løgnaktige påstander, retorikk designet for å legitimere maktovertakelsen deres, som snart det norske folk må gjennomskue.
  De politisk korrektes tabuer gir dem skylapper for effektive løsninger.
  De politisk korrekte vil bruke dine skattepenger på arabiske, negroide, muslimske menn og krever at disse integreres inn i dine jobb og inn i dine døtres skjeder.
  Dette er etter vår mening ikke bærekraftig for det norske samfunnet, det norske folket sin overlevelse. Lojalitet til egen rase, folk, blod, ætt er overordentlig viktig for å kunne designe og arbeide for livskraftige løsninger for Norge.
  Innvandrernes lojalitet til egen rase og deres maktbegjær forklarer deres islamistiske radikalisering. De benytter islam som et legitimeringsmiddel.
  Radikaliseringen har intet med nordmenn sin skyld å gjøre, hverken i nåtid eller fortid (korstogene og slavehandelen).
  Muslimenes mytologi om Muhammed, Koranen og Allah er basert på løgner, ref. boken:
  Arven etter sataniske vers: den politiske kampen om ytringsfrihet og religion. (referanser derfra kommer lenger ned).

  De sosialistiske politisk korrektes narrativer, tåkelegging og omskriving av problemene og deres løsninger, graver vårt folk sin grav.

  -Agent for fremmede makter, ny lov som søkes innført i Norge: (ref. Russland):
  De organisasjoner/personer som jobber i Norge og som er finansiert fra utlandet og/eller motarbeider norske stat/ norske statsborgere, kan defineres som «agent for fremmede makter».
  Eksempelvis kan dette være moskeer / Islamske trossamfunn finansiert av Saudi Arabia eller organisasjoner/personer som jobber for at Norge skal ta i mot flere innvandrere.
  Inndragning av eiendommer, penger og fengselsstraff kan benyttes/pådømmes i tillegg til landsforvisning.

  -Agent for fremmede makter: typiske handlinger som ønskes definert inn i denne loven:
  (som kan straffes med bøter, beslag av eiendommer, fengselsstraff, fradømming av statsborgerskap, landsforvisning):
  Å støtte Sharia lover innføring i hvilket som helst land også i framtiden.
  Det vil bli straffbart å støtte Sharia i Muslimske stater og å støtte dødsstraff for frafall fra Islam og å støtte å straffe de som tegner Muhammed.

  Støtte (moralsk, muntlig, skriftlig, økonomisk) til motarbeiding/nedbygging av demokratiet, den norske nasjonalstaten inkludert selvråderetten og grensekontroll og ytringsfrihet til norske statsborgere, blir straffbart
  Truing av ytringsfriheten blir straffbart.
  Men ytringsfriheten i vårt framtidige demokrati omfatter ikke spredning av ideologi/religion/politikk som legger til rette for totalitært regime der 3-deling av makt fjernes og der det hjernevaskes og trues med «hellige»/ukrenkelige» lover nedskrevet basert på påståtte overleveringer i drømme fra engelen Gabriel. Dette er hva Muhammed på 600-tallet påstår Koranen er basert på og hva alle muslimer tror på og sier er ukrenkelige sannheter i vårt moderne samfunn!!!
  Muhammed = Mahound og fikk diktert Koranens innhold fra erkeengelen Gabriel. Muhammed ville ut fra dagens blitt erklært sinnssyk alternativt en maktbegjærlig bedrager, løgner for egen vinning og for å utbre sitt folk sin makt over hele den kjente verdenen.

  De som praktiserer dette (ekte Islam) i dagens norske samfunn vil miste sitt statsborgerskap og retten til å ha sine barn i Norge, de må flytte fra Norge.
  Sharia lover forbys spesifikt i den nye versjonen vår av Grunnloven.
  Omskjæring av jenter fører til tap av statsborgerskap for foreldrene.

  Motarbeiding av Nato og allierte er agent virksomhet for fremmed makt.
  Allah defineres som fremmed makt, så lenge Allah/Islam omhandler mer enn bare personlig frihet. Islam forutsetter i praksis at 3-delingen av makten fravikes, det er en totalitær ideologi, ikke en religion.

  -Pengeinnsamling i Norge kan kun skje igjennom statlige godkjente organisasjoner.

  -U-hjelp til muslimske områder forbys pga. terrorfare finansiering.
  -Migrasjon/innvandring/flyktninger fra muslimske land til Norge forbys pga. terrorfaren og agenter for fremmed makt loven.

  -Agent for fremmede makter omfatter:
  den som bedriver undergraving av nasjonen Norge og det opprinnelige norske folket sine interesser og rettigheter og deres selvråderett over nasjonen Norge.
  Den som undergraver demokratiet, som mot folkets vilje framtvinger fundamentale samfunnsendringer, som påfører/bidrar til senkning av det nasjonale trygghetsnivået og statsborgerenes trygghet og eiendomsrett, kan dømmes under denne loven.

  Hvem kvalifiserer til dette:
  Mange journalister f.eks. i NRK, kommunister, globalister, internasjonalister, innvandringspositive organisasjoner som NOAS, de fleste muslimske organisasjoner og moskeer i Norge, Ubaydulla Hussein/Profetens Ummah, de som påtvang det norske folk Schengen avtalen, bør stilles for retten.
  De ansvarlige for nedbyggingen av totalforsvaret og Heimevernet og forsøk på avvæpning av nordmenn.
  De som legger til rette for migrasjon til Norge når nordmenn går arbeidsledige.
  De kan fradømmes retten til å drive politikk også sitt statsborgerskap.
  De som lager lover for å forfordele etnisk fremmedkulturelle til stillinger i stat og kommune.
  Vi arbeider for at denne loven skal få tilbakevirkende kraft, i god tradisjon med rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig i Norge.
  Frafall av borgerrettigheter, midler for disse nasjonsundergravende elementene kan også pådømmes.

  De politisk korrektes løsninger for liksom å begrense innvandringen og terror spesielt fra muslimer, går i praksis mest ut over norske skattebetalere og statsborgere sin frihet og økonomi.

  Referanse fra boken:
  «Arven etter sataniske vers: den politiske kampen om ytringsfrihet og religion.»
  Av Ann-Magrit Austenå
  Side 13: Jyllands Postens lederartikkel: «Trusler fra mørket»
  Muslimer med «monumental selvhøytidelighet».
  «sykelig overfølsomhet».
  Side 16: Hvorfor reagerte muslimer mot Salman Rushdies sataniske vers?
  1: Dogmet om den absolutte sannhet i Islam, at Koranen er en direkte gjengivelse av Guds/Allahs budskap til Muhammed.
  Budskapet fikk Muhammed overlevert gjennom resitasjon fra erkeengelen Gabriel.
  Referanse: Torben Hansen i Information, 24.2.1989
  2: Mahound = Muhammed, spott av profeten.
  3: «Guds sendebud» Muhammed fikk i transelignende tilstand, drømmesyn = LØGN
  Budskapet i Koranene overlevert (fra «erkeengelen» Gabriel). Muhammed var løgner, stormannsgal eventuelt psykotisk, sinnssyk.
  I tillegg var han pervers og tyrann, ref. Arfan Hirsi i filmen «Submission»

  Muhammedanske innvandrere (muslimer):
  Det er viktig å utøve religionskritikk mot disse og deres konformisme, da de i årtier i Norge under dekke av et politisk korrekt offentlig meningstyranni har fått spre sine løgner og overta makt/penger fra det norske folk.
  Deres middelalderske islamske kulturtradisjoner og Sharia lovgivning/idealer er samfunnsskadelig for nasjonen Norge og det opprinnelige Norske folk:

  Imamer mener at kvinner må tildekke seg helt fordi de er satans verk mot mannen.

  Side 138: Muslimers drøm/ mål om en islamsk stat, en nasjon av troende islamister, en umma, er hevet over nasjonalstaters suverenitet, hvor Sharia, den islamske loven, skal legges til grunn for alt politisk, sosialt og kulturelt liv.
  Et verdensomspennende kalifat, hvor islamske ledere i kraft av sin religion kunne utøve myndighet ovenfor ikke-islamske staters interne forhold.
  Muslimenes fordekte kamp for etablering av islamsk lov i Norge (Vesten), et voldelig og autoritært regime er deres mål.
  De argumenterer med at deres kultur og religion ikke blir respektert.

  Side 149: (angående terror): den islamske sivilisasjonen har falt til skrøpelighetens kløft.
  De er djevelske og kriminelle muslimske terrorister.

  Side 170: Dato 1.3.2006, Manifest ved Ayaan Hirsi Ali og Salman Rushdie m.fl.:
  Verden står ovenfor en ny, totalitær, global trussel. Islamismen er en reaksjonær ideologi som dreper likhet, frihet og sekularitet.
  Side 186: Demokratiet og rettstaten kriger mot fundamentalistiske islamske shariaregimer og islamske ekstremister.
  Side 187: konflikten mellom radikal, politisk Islam og Vesten.
  Kulturkrig mellom vest og sør.
  Eneste mulighet til forsvar er å nekte muslimer adgang til riket.
  Kulturkamp mellom islam og vestlige verdier.
  Islam: kvinner er menns eiendom og har ikke rett til selvstendige liv.
  Lojalitetsproblem for muslimske, arabiske, afrikanske innvandrere til Norge.

  Side 194: Islam er ikke en religion, men en fundamentalistisk politisk ideologi og er en overhengende fare for Norge og Europa.
  Side 197: Gert Wilders: forby Koranen.
  Side 241: Demokratiet har ingen plass i Islam.
  Side 268: man kan aldri vite når en muslim lyver, fordi det er tilrådelig for en muslim å lyve i egen eller Islams interesse.
  Muslimske menn mener de har rett til å voldta skandinaviske piker.

  Side 290: Muslimene tror Muhammed ble fløyet fra Mekka til Jerusalem en natt på den hvite, bevingede hesten Buraq (lynet) !!!

  Side 293: Islam har svaret på alle politiske, økonomiske og sosiale spørsmål.
  Side 328: (Danmark/Norge) er et lite land med en felles kultur, som det er tvingende nødvendig å ivareta, for å sikre landenes eksistens.
  Side 329: Religionsfrihet er noe helt annet enn religionslikhet.

 • Kebab likes

  Det trengs også en samling mot islamiseringen av Demokratene!

 • Vidar

  Vi trenger helt klart et ANTI-ISLAMSK parti i Norge! Et parti som klart og kompromissloest sier NEI TIL ISLAM, et parti som vil erklaere islam for baade uonska og irrelevant, som vil stenge eller rive samtlige moskeer, som vil forby islam i «det offentlige rom»!
  Demokratene KAN bli det partiet, det avgjoeres paa det kommene landsmoetet. Alternativt maa det stiftes et parti som kan kjempe for dette!
  Det skulle ikke mangle sympatisoerer – eller velgere – for at et slikt parti vil kunne bli stort. Det som kanskje mangler, er seriose folk til aa lede det…

Legg inn en kommentar