Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Geert Wilders: Konsekvensene av framtidig islamsk vekst er skremmende

Geert_Wilders3I april i fjor utga Pew Research Center en rapport om fremtidig vekst i verdensreligionene. Rapporten slår fast at dersom dagens trender fortsetter, vil islam nesten være like utbedt som kristendommen i 2050. Mens verdens befolkning er forventet å øke med 35% fram til midten av dette århundret vil islam vokse med 73%. Konsekvensene av framtidig islamsk vekst er skremmende, mener den nederlandske partilederen Geert Wilders.

«Islam er ikke en religion som kristendommen, men snarere en totalitær politisk ideologi. Målet er først og fremst politisk. Islam ønsker å erobre hele verden. Formålet er å etablere en verdensomspennende islamsk stat og bringe alle, inkludert «vantro», som kristne, jøder, ateister og andre, i henhold til sharialover. Dette er en barbarisk islamsk lov som fratar ikke-muslimer alle rettigheter, behandler kvinner som mindreverdige vesener, dømmer frafalne og kritikere av islam til døden, og tolererer terror. Mer Islam tilsvarer mer vold, mer intoleranse, mer terrorisme,» skriver Geert Wilders i en kronikk trykket i Breitbart News Network.

«Med veksten av islam vil verden bli et mindre trygt sted. Det samme vil USA,» mener Wilders. Ifølge Pew Research Center vil USA få en nedgang i antall kristne fra mer enn tre fjerdedeler av befolkningen i dag til to tredjedeler i 2050, mens islam vil mer enn dobles i størrelse og erstatte jødedommen som USAs største ikke-kristne tro. Konsekvensene av den islamske tilstedeværelse i Amerika har allerede vært synlig i flere morderiske angrep.

Men selv om den spådde fremtiden i veksten av islam i USA er bekymringsfullt, er situasjonen i Europa langt verre, mener Geert Wilders. Pew-tallene viser at islam allerede har fått et betydelig fotfeste på det europeiske kontinentet, og vokser raskt. Europas islamske befolkning, hjulpet av høyere fødselsrater og innvandring, vil nesten dobles fra 43 millioner mennesker i 2010 til 71 millioner mennesker i 2050.

«I Nederland er Muhammed i dag allerede det nest mest populære navnet blant nyfødte gutter landsdekkende og dte mest populære navnet i våre tre største byer, Amsterdam, Rotterdam og Haag. Dette er også tilfelle i den belgiske hovedstaden Brussel, den norske hovedstaden Oslo, og den britiske hovedstaden London. Selv i hele Storbritania, har Muhammad blitt det mest populære navn for nyfødte gutter,» skriver den nederlandske partilederen.

«Islamiseringen av Europa vil dypt påvirke europeisk politikk. Å vinne de islamske stemmene blir målet for stadig flere europeiske politikere. Som et resultat vil Europas politikk bli enda mindre vennlig mot Israel og USA enn det allerede er. Den atlantiske alliansen er i fare,» fortsetter Geert Wilder..

Han påpeker at de islamske stemme allerede har avgjort minst et stort europeisk valg: Det franske presidentvalget i 2012. Det ble vunnet av den sosialistiske Francois Hollande i kamp mot den sittende presidenten Nicolas Sarkozy med bare 1,1 millioner stemmer. Siden anslagsvis 2 millioner muslimske velgere deltok, hvorav 93% – 1,7 millioner av deres stemmer gikk til Hollande og bare 7% til Sarkozy, var det de islamske velgerne som fikk Francois Hollande inn i Elysée-palasset.

Ifølge Pew Research Center er veksten av islam i Europa forårsaket av flere faktorer, blant annet den unge alderen til den islamske befolkningen. Imidlertid kan mer enn halvparten av veksten tilskrives innvandring. «Med andre ord vil det å stoppe all innvandring fra islamske land redusere veksten av islam i Europa, men også i Amerika, med mer enn halvparten. Den enkleste måten å begrense veksten av islam i Vesten er derfor å stoppe islamsk innvandring,» skriver Geert Wilders.

«Islam er en eksistensiell trussel mot våre vestlige friheter og vår jødisk-kristne sivilisasjon. Det truer også det atlantiske samarbeidet mellom Amerika og Vest-Europa. Det er vår plikt å begrense denne trusselen. Det er vår oppgave som patrioter for å beskytte våre nasjoner. Det første tiltaket vi må ta for å stoppe islam, redusere risikoen for terrorisme og trygge vår sivilisasjon, er å stoppe all innvandring fra islamske land. Det er et spørsmål om overlevelse,» avslutter den nederlandske partilederen..

37 comments to Geert Wilders: Konsekvensene av framtidig islamsk vekst er skremmende

 • Anonym

  «Europe as we know it will “cease to exist”» sa Adolf Hitler. Jeg bruker den engelske underteksten på filmen.

  Adolf Hitler får rett, men selv ikke en gærning som Hitler hadde nok forestilt seg at europeiske politikere skulle ødelegge sitt eget kontinent med masseinnvandring fra dysfunksjonelle land. Jeg er forøvig enig med Geert Wilders i at islam er det alvorligste problemet, men om man hadde byttet ut samtlige muslimer med kristne fra Afrika, ville det ikke endret den nasjonale oppløsningen vi ser i hele Vest-Europa. Statistikk fra Frankrike viser også at afrikanere belaster offentlige budsjetter mer enn muslimer (gjennomsnittsberegning). Kilde: Eurostat

  Ved å lese nøye det Wilders sier, så er det bare politiske besvergelser, ikke noe annet. Det må konkret handling til. Det betyr at stopp for all videre muslimsk innvandring ikke er nok. Det er for mange muslimer i Europa allerede. En umulighet blir ikke mulig uansett hvor mange besvergelser politikerne lirer av seg. Enten de heter Wilders eller noe annet.

  «»Europe must accept Diversity or face War» sa Frank Timmermans. Han får ikke aksept for «mangfold» (diversity) i europeiske befolkninger.

 • Max

  Det er ikke islam som er problemet, men hvordan man velger å tolke islam. Ved å oppheve islams toleranse vil man naturligvis stå igjen med intoleransen. Via abrogasjon omgjøres Koranen til en krigsmanual.

  Islams tredje retning, ahmadiyya-islam, tar avstand fra abrogasjon og legger vekt på de eldste Mekka-tekstene. Da får man et islam som søker forbrødning på tvers av religionene. Dessverre får ikke denne retningen innen islam støtte fra hverken politikere, media eller islamkritikere. Det til tross for at ahmadismen er minst like tolerant som kristendommen.

  I Europa har man tillat sunniislam å dominere. Saudi-Arabia har bygget moskeer og utdannet imamer. I dag står den salafistiske tolkningen innen sunni sterkt i Europa. Får dette utvikle seg videre vil det ende i konflikter vi i dag knapt tør tenke på. Det er slett ikke bare Hege Storhaug som ser problemene tårne seg opp.

  • Max: Fornuftig skrevet Max. Min innfallsvinkel er at islam er det islam tolkes for å være for den enkelte muslim. Altså ulike ting for vært enkeltindivid. Dersom samtlige muslimer mente at en riktig fortolkning av islam er omtrent slik de fleste ahmadiyya-muslimene tolker islam, ville vi jo ikke hatt noe stort problem med islam. Tolkes islam slik IS gjør, har vi et stort problem, og mellom disse fortolkningene ligger det mange andre.

   • Max

    JS: Ja jeg er klar over at vi i all hovedsak er enige på dette området. Jeg ønsker bare å presisere at islam i seg selv ikke utgjør problemet. Det er viktig at vi som kritikere får frem at det er mennesker som gjør islam til hva det er. Salafister har ikke noen guddommelig rett til å i praksis skrive sin egen Koran, for så å kreve at andre følger deres utgave. På dette området kan det ikke herske tvil om at ahmadistene har rett og vi bør selvsagt støtte dem i dette.

    For ahmadistene er faktisk islam en fredens religion, mens den abrogerte Koranen for jihadistene er en krigsmanual. Dette spriket innen islam er det viktig å kjenne til. Dessverre ris media av kunnskapsfrykt og påtatt ignoranse så dette kommer sjelden frem.

    • Anonym

     ingen islam = ingen muslimer

     ingen muslimer = ja sug på den karamellen dere

     • Anonym

      Det går mot væpnede konflikter i Europa. Kampene vil ikke bare stå mellom innvandrere og etniske européere, men også mellom européere. For «innvandringsmotstandere», som for eksempel Jan Simonsen, som tror det er mulig å stå midt i skuddlinjen, har stilt seg på innvandrernes side. Enten er du for et harmonisk demokrati eller du er imot. Fred, trygghet og åpne samfunn er ikke kompatibelt med noen innvandrere fra den 3. verden. Det er og blir en utopi å tro på at den demografiendring som er påført Europa lar seg videreføre. Det vil bli reetablert hvite homogene samfunn. Om det blir de opprinnelige landene eller disse deles opp gjentsår å se. Faktum er at det ikke finnes et tilstrekkelig antall hvite mennesker til å forsørge befolkningen fra den 3. verden. Det er veldig enkel matematikk.

      • Anonym

       USA har aldri vært så splittet som nå. Heller ikke Europa. Det eneste som fungerer er homogene nasjonalstater. Alle andre forsøk på statsdannelser har brutt sammen. Se på et demografisk kart for USA. Grensene er omtrent like synlige som Europas opptegnede grenser på kartet. Som en irlender sa til meg for mange år siden:

       «Irland» i USA er mer irsk en republikken.

       Republikken betyr øya eksklusive Nord-Irland.

   • Je Suis

    Jøje meg, Jan Simonsen

    Så islam kommer ikke til uttrykk i muslimske land – OIC –
    Hamas – Brorskapet – moskeene – ?

    gidder ikke mer – lev vel !

    • Je Suis: Selvsagt er alt dette et resultat av islam. Det er åpenbart at denne religionen åpner for tolkninger som får helt andre groteske og brutale resultater anvendt som politikk enn det kristendommen gjør. Men det betyr ikke at alle mennesker som selv definerer seg som muslimer mener det samme og fortolker profetens ord på samme måten. Det er forskjell på en tyrkisk muslim som demonstrerer mot regjeringen og krever mer liberale alkohollover, og den formen for islam som IS står for. Det er forskjell mellom den egyptiske presidentens tolkning av islam og de saudiarabiske eller iranske lederne. Følgelig kan vi ikke si at islam praktiseres og tolkes kun på en måte. Islam tolkes på mange måter. Og siden alle mennesker er ulike er religionen ulike ting for hvert enkelt enkeltindivid.

     • Je Suis

      Man kan uansett ikke trivialisere islam
      ned på individnivå på denne måten og
      erklære frekt og freidig at islam ikke er
      problemet, bestemt form !

      Man relativiserer ikke et historisk falsum !

      • Anonym

       «Man kan uansett ikke trivialisere islam
       ned på individnivå
       (…)»

       Det er like banalt som enkelt å skjønne at man ikke kan behandle en ideologi på individnivå. Men dessverre er det en politisk moralsk forråtnelse fra Frp til SV når dagens nazisme behandles som normal kriminalitet hver gang muslimer i ideologiens navn dreper uskyldige mennesker. En feig og ynkelig opptreden hvor nesten ingen tør å forsvare demokratiet med nødvendige midler mot en fascistisk ideologi – islam, vil ende opp i et nytt europeisk blodbad.

      • Je Suis: Det kan man nok. Det er jo hvordan ideologien/religionen fortolkes og praktiseres av enkeltindivider som avgjør hvor stor trussel den er mot oss. Hva islam er for muslimene er jo det avgjørende. Dersom samtlige muslimer fortolket islam slik som ahmadiyya-muslimene gjør ville den jo ikke være like skadelig som dersom samtlige muslimer hadde fortolket den slik IS gjør.
       Men uansett er islam skadelig fordi den kan tolkes på en måte som får islamistene til å oppføre seg, mene og handle slik de gjør. Omfanget av problemet er imidlertid avhengig av hvordan enkeltindivider fortolker religionen/ideologien.

       • Je Suis

        Det ser ikke ut som Jan Simonsen har oppfattet
        forbindelseslinjene fra tekster – overlevert historie
        til virkelighet –
        Eneste saksvarende er å ta avstand fra islam –
        slik man tar avstand fra despoter, despotier og
        deres voldelige manifest !

        Ahmadiyya er en forsvinnende minoritet – kanskje
        mer skadelig fordi den tildekker islams utspring
        fra 622 Medina til Khaibar 629.

        Teoretiske utopier har ingen interesse !

       • Anonym

        «Det er jo hvordan ideologien/religionen fortolkes og praktiseres av enkeltindivider som avgjør hvor stor trussel den er mot oss.»

        Tenk om våre forfedre hadde sett på nazismen på samme måte!!!

  • Anonym

   Det er ISLAM og slike som DEG som er «PROBLEMET».

   • Anonym

    @Anonym
    3. april 2016 at 13:28

    Helt enig! Kort og presist oppsummert. Tullinger som Jan Simonsen og papegøyen han, Max, har gjort seg irrelevante.

    • Max

     Hvem som er irrelevante eller ikke er et subjektivt forhold knyttet til øynene som ser. Jeg synes for eksempel muslimhatere er irrelevante, men det synet deles ikke av alle og det må jeg bare akseptere.

   • Je Suis

    Helt klart !
    Problemet er aller først garantistene for islam.

  • Je Suis

   Max !

   Islam er problemet fordi det kun finnes en eneste person i verdenshistorien
   som har fortolket islam; hans navn er Muhammed !

   Islam er problemet fordi Quran er koherent med islam !

   Islam er problemet fordi islam gjør muslimer til hvem de er.

   Islam er problemet pga. islams historie –

   Islam er er en erklært anti-kristen ånd – islam går i strupen på inkarnasjonen –
   garantien for Guds identifikasjon og kjærlighet til mennesket !

   I ham har vi forløsningen – frelsen – Grip fremfor alt troens skjold for å
   stoppe alle den ondes piler – – den fulle rustningen har falt av ! Hvor er
   spissene smidd om ikke i Mekka ?

   En livsløgn vil alltid være et problem – Amadiya er ikke anerkjent av
   muslimer – spør dem om Israel – er de kanskje ikke et problem ?

   Husk at historiens Herre – Frelser og Fullender dreier oppmerksomheten
   tilbake til Bibelen ved oppfyllelsen av løftene til Abram –

   • Max

    Muhammed var grunnleggeren av islam. Det finnes mange som har tolket islams skrifter. Islam er delt i tre retninger, sunni, sjia og ahmadismen. Sunni og sjia aksepterer ikke ahmadismen, men det er ikke spesielt oppsiktsvekkende.

    Det er riktig at ahmadismen utgjør den minste retningen målt i medlemmer, men det betyr ikke nødvendigvis at denne retningen er feil. Tvert imot. Ahmadistene tar avstand fra den abrogerte Koranen og legger stor vekt på Mekka-tekstene.

    At det finnen en tolerant retning innen islam bør ikke få islamkritikere til å avvise denne retningen. Da opptrer vi som salafistenes nyttige idioter. Vi bør heller løfte ahmadismen frem i lyset og vi bør gjøre forskjellen på salafisme og ahmadisme allment kjent.

    • Je Suis

     Feil og feil – den moderate ahmadiya har lite med
     Muhammed å gjøre. Det nærmeste man kommer
     er kalifen for IS med doktorgrad i islamske studier.

 • Eirik

  Islams historie, sett fra et politisk ukorrekt ståsted:

  httpv://www.youtube.com/watch?v=Kn9mAb6rYS8

  Ouch!

 • Bestemor

  Lemfeldig argumentasjon hjelper ikke på problemet islam. Man kan mene at sånn og sånn islam er bra, men da hjelper man til med å opprettholde problemet. Muslimer får være til, men jeg vil ikke ha dem i Europa.

  Dere som er medlem i Demokratene har et stort problem. Hvor mange år tok det før frp kom inn i varmen???

  Hvor mange år tar det før Demokratene kommer inn i varmen? 100 år? Nei, dere må være smart for å få MAKT. Det betyr å melde dere inn i et part med makt, så kanskje om 10 år kan deler av Demokratenes program gjennomføres.

  Eks. mange maktpersoner som har bytta parti og så kommet inn i makta. Jagland og Støre er ikke sosialiter, men smarte til å komme til makt. Det er det som teller når dagen er over. Dagen man får makt kan ting skje, i motsatt fall er man med i en syforening.

  • Anonym

   Nå går utvikling så fort i gal retning i Europa at politiske løsninger ikke er mulig å få øye på. Det enkelte land vil omringe seg med gjerder og soldater. Østerrike meldte i går at det vil utplassere massivt med soldater for å bevokte grensene sine. Det har allerede oppstått propper i systemet. Nå oppstår en ny i og med at Østerrike stenger sin grense. Det vil resulterer i vold. Vi har sett det i Hellas og Makedonia.

   Partiet Demokratene er for øvrig en vits. Ingen seriøse mennesker går med i et parti med en sånn track record.

   Europa går mot en «varm» sommer.

   • Bestemor

    Enig, du har truffet spikeren rett på. Om historien nok engang gjentar seg går vi mot en ny krig. Når?

    • Anonym

     Det blir ikke en krig i tradisjonelle forstand, for den er vertikal. Bildet er så fragmentert og uoversiktlig at nær sagt hva som helst kan hende. Men ikke hvor som helst. Det er andelen ikke-vestlige innvandrere som gir deg risikokartet.

     Den tidligere vänsterpartistiska riksdagsledamoten Inga Lantz skriver dette i Vestmanlands Läns Tidning lørdag:

     (…)

     «Min känsla är sann; var tredje i Sverige boende person kommer från ett land med en helt annan kultur, religion och sätt att vara. Det mångkulturella samhället skrämmer mig. Jag har aldrig tidigare som vit, svensk kvinna – förlåt schablonen – känt mig ensam, utsatt eller hotad av främmande människor. Tvärtom har jag tyckt det varit spännande att möta annorlunda kulturer. Men nu, nu är jag helt enkelt rädd.»

     Jeg har ikke full oversikt over hvor i Sverige de mest potensielle bråkmakerne bor, men faktum er at de bor mye mer konsentrert enn i Norge. I Stockholm må du ta T-banen nesten to mil for å komme ut innvandrerforstedene. I Oslo bor de midt i sentrum. Det er stor sett bare vestkanten som har lite ikke-vestlige innvandrere, men veien er kort fra Grønland til Frogner. Södermalm, et virkelig «upmarket area», i Stockholm er helhvitt. To mil fra bilbranner og annen elendighet.

    • Anonym

     Historien gjentar seg ikke. Frykten for å fortelle sannheten gjør det.

     Europa er på vei mot en ny krig, men ingen advarer. Det blir ikke en krig i tradisjonell forstand, der en stat går til angrep på en annen, men der ulike folkegrupper stå mot hverandre innenfor samme statsgrense.

     Hvor vil krigen begynne? Belgia, Frankrike og Sverige er de 3 mest sannsynlige kandidatene. Frankrike har store militære styrker. Belgia har også relativt store skarpe enheter som kan settes inn. Sverige har nesten ikke mer enn et allerede overarbeidet og maktesløst politi.

     Jeg tipper Sverige blir første land ut med omfattende vold som myndighetene ikke klarer å stanse.

     Svensk politi sa for mange år siden at det er mer enn nok våpen i innvandrerforsteden til å starte en krig.

  • T.O.Glas

   «I motsatt fall er man med i en syforening».
   Så riktig som det er skrevet.
   Men ES byrde ha vært formann i en syforening i Bergen.

   Hun er fullstendig passiv i den viktigste politiske posisjonen i Norge. Det holder ikke å bli avbildet sammen med Obama.

 • Amund Garfors

  Hvorfor er det så forbannet vanskelig å se at Islam er et fremmedlegeme i Europa og har INTET her å gjøre? Hvorfor driver politikere i Vesten og lurer seg sjøl og ikke minst lurer folk flest, der de fortsetter å ignorere elefanten i rommet? Europa og slettes ikke Norge vil kunne overleve med disse dårene som styrer oss på akkurat samme kursen som TITANIC gikk på, rett før katastrofen! Jeg blir så lei meg når jeg ser at selv folk innafor Demokratene lefler med denne forbannede ideologien, forkledd som religion. Og som ikke hører hjemme her på våre breddegrader. La det være klinkende klart!!!

  For det er først når man forstår at ALL islam er islam at man kan bekjempe dette svineriet og elendighetetn!
  Dersom man i tillegg er villig til å ta innover seg, at i møte med en hensynsløs fiende må man selv opptre ennå mer hensynsløst! For da kan det være et lite håp for Europa!

  Likevel tillater jeg meg å tvile, fordi Europa i dag styres av idioter som aldri har orket å sette seg inn i islams blodige histore over 1500 år, og der hundretalls millioner drepte ligger i dets kjølvann.

  Idiotene som styrer Europa (EU) og heldigvis ikke Ungarn og andre østeuropeiske land, de har enda ikke oppfattet at skadene etter sekularisering, humanisme, kulturrelavitismen og høyt velstandsnivå kommer til å bli for store. Det engang så brutale Europa har blitt feminisert og impotent. Det er svakt og maktesløs, engstelig for forsvarløst fortapt, der dets soldater er bundet på hender og føtter av menneskerettigheter og internasjonale avtaler underskrevet i fylla der borte i rottereiret FN, mens en Genevkonvensjon som fratar oss det meste.

  I møte da med en hensynløs fiende, (IS) uten selvpålagte regler, og som nå strømmer inn i Europa og med en begeistring for for livet etter døden, da er vi alle her i Europa fortapte sjeler! Det gudløse, lekende, stappmette, selvforaktede og verditomme Europa vil falle som en stein i sjøen. Mens vårt eneste håp er at Donald Trump på den andre siden av Atlanteren, vinner Det Hvite Hus til høsten. Men da må også vi begynne å bla opp,dersom vi ønsker å bli beskyttet mot islam og den største fare vi noen gang har stått overfor!

  • Anonym

   Det er en utbredt misforståelse at det bare er Trump som vil forlange at andre NATO-land bekoster sitt eget forsvar. Den sittende administrasjonen har sagt omtrent nøyaktig det samme som Trump.

   Uansett hvordan det går med valget vil Europa heretter måtte sørge for sin egen sikkerhet. En som har oppdaget det for lenge siden er Putin.

   Skal du skaffe deg en ytre fiende må landet ditt i det minste ha et skinn av indre samhold. USA har ikke lenger det. Motsetningene er like dype som de var før den amerikanske borgerkrigen.

  • T.O.Glas

   A.G.
   Det er meget betryggende å vite at sjefen for PST har vært politimester i Vest.fold.
   Alle vet at utdannelsen som gir reell kompetanse med hensyn på beredskap og sikkerhet da er på TOPP. Denne kompetansen får man ved å sitte i 6-7 år, bla i papir og å lære lovene utenatt.

   (Deretter toppes kompetansen for enkelte ved å bla i papirbleier).

   • Anonym

    Politi og overvåking er operative enheter som skal ledes av personer med operativ utdannelse. Jurister bør kastes ut av politiet.

    Rart dette fungerer så godt i andre land uten jurister, men øyensynlig skal være helt umulig i Norge?

 • Antiislamske "opptøyer": Muslimsk kvinne ble meid ned (av MUSLIMS)

  http://www.nettavisen.no/nyheter/muslimsk-kvinne-pakjrt-av-hyreekstrem-aktivist-pa-apen-gate/3423209426.html

  UPDATE: The guys in the car are MUSLIMS. They were arrested. Name: Redouane D. et Mohamed B.

  Belgium link: http://www.lalibre.be/actu/belgique/manif-anti-islam-a-molenbeek-redouane-d-et-mohamed-b-incarceres-5700fc1c35702a22d603eeee

 • Jan Hårstad

  Til Max og Jan S: Teoretisk sett er det mye riktig i det dere skriver om motsetningene innen Islam (abrogasjon) og at det finnes snille retninger innen Islam.
  Hvis vi går tilbake til 1950-årene så var sufi-islam det dominerende islam i SentralAsia og Kaukasus. Men i 1961 opprettet man det islamske Universitetet i Medina og i 1962 satte man opp Muslim World League. 1972: World Assembly of Muslim Youth.
  Bak disse prosjektene lå det milliarder av petrodollar for å gjøre Wahhabi-islam til den dominerende retningen innen Islam. Bygging av moskeer,madrassas,kultursentra,etc. En prøvde ved bestikkelser/oppkjøp å dra sufier over til wahhabi,men lyktes ikke dette,drepte man avvikere fra Wahhabi da TAKFIR er innebakt i den retningen. Dvs: drep de som ikke kjøper den sanne saudireligionen. Det var det de gjorde. Utryddet sufiIslam fra Asia-Kaukasus.
  I Europa har Saudi-Qatar wahhabiene erobret hele diasporaen sammen med Muslim Brotherhood. De har totalkontroll på Europa-USA. Da hjelper det fint lite at det er noen snille dissenterretninger; de har overhodet ingen makt. Og om det skulle komme dit hen at en borgerkrig brøt løs,noe som står på dagsorden i flere land i Europa,kan man ikke se bort fra at snill-muslimene går sammen med wahhabiene. For Koranen skriver ustanselig om at de troende er brødre og at det er haram å bryte brorskapet inne islam.
  Det uhyggeligste jeg har lest på lenge var i Kurier fra Wien som fortalte at der i landet var det 150 islamske barnehager som huset rundt 10 000 barn. Disse barna var under oppdragelse av medlemmer/sympatisører av Muslim Brotherhood.
  Dette er da en europeisk Madrassas, en islamistisk hjernevaskbarnehage for å utdanne Jihadister til den europeiske borgerkrigen.
  Verken Max eller Jan S. kommer til å se et fnugg av alle sine snille muslimer når den bryter løs.
  En får vokte seg for å havne i Guleisme i offisiell ønsketenkning.Det er vakkert tenkt,men fjernt fra realisme.

Legg inn en kommentar