Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Mange overføres til soning i hjemland

Anders_Anundsen_01_133x180-133x15063 utlendinger i norske fengsler ble i fjor overført til soning i hjemlandene sine. Tallet er det høyeste noensinne, og representerer en innsparing på 41.091 fengselsdøgn, skriver frp.no.  Dette tilsvarer 113 fengselsplasser med 100 prosent belegg i ett år. Justisminister Anders Anundsen (bilde) kan være fornøyd.

«Det er svært gledelig at antall soningsoverføringer har økt det siste året. Dette er i tråd med de politiske føringene kriminalomsorgen jobber etter, og det frigjør plasser i norske fengsler», sier Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet til frp.no. Statssekretær Ove A. Vanebo i justis- og beredskapsdepartementet bekreftet overfor frp.no at det er en bevisst politikk som nå gir resultater.

«Jeg er veldig glad for at regjeringens satsning på å overføre utlendinger til soning utenfor Norge gir resultater. Det store antallet skyldes en bevisst politikk der vi gir nok ressurser til å håndtere utenlandske kriminelle», sier Vanebo til frp.no.

De 63 soningsoverføringene ble gjennomført til følgende land: Polen 15, Romania 13, Nederland 12, Litauen 10, Tyskland 4, Storbritannia 3, Spania 1, Portugal 1, Moldova 1, Frankrike 1, Estland 1, Albania 1.

Legg inn en kommentar