Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Åpent landsmøte i Demokratene

Jan_simonsen5-150x150333Kl. 14.00 16.april starter Demokratene sitt landsmøte på Clarion Ernst Hotell i Kristiansand. Et landsmøte som kanskje gjør Demokratene til det mest demokratiske partiet i Norge. For første gang er landsmøtet åpent for samtlige medlemmer. Alle som ønsker det, som har vært medlemmer i mer enn tre måneder, og betalt sin kontingent, kan møte opp og delta med fulle rettigheter.

Frie Ytringer kjenner ikke til andre partier som har åpnet sine landsmøtedører for samtlige medlemmer, men lignende praksis har tidligere vært brukt blant annet av det danske Fremskrittspartiet på 80-tallet, da partiet var representert i det danske Folketinget. Det medførte at mer enn 1000 medlemmer møtte opp og deltok under landsmøtene.

For Demokratenes del kan man nok kun håpe på noen titalls. Det er ikke forventet at vedtektenes bestemmelse om åpent landsmøte vil medføre at det dukker opp noen særlige flere deltakere enn de som sitter i styrene i fylkeslagene og sentralstyrets medlemmer. Til det er det nok for dyrt å delta.

I motsetning til store partier som har bevilget seg selv store beløp av skattebetalernes penger og derfor dekker både reiseutgifter, hotellopphold, lunsjer og bankett om kvelden for flere hundre mennesker, må Demokratenes landsmøtedeltakere selv betale alle utgiftene, pluss en tvungen «dagpakke» som skal dekke utgiftene til lunsj, småmat og kaffe i pausene, og partiets leie av møterom. Bare denne dagpakken vil koste 840 kr pr. deltaker på de to landsmøtedagene.

For tilreisende vil utgiftene til landsmøtet tilsvare en sydentur. Det er derfor mest sannsynlig bare de mest idealistiske medlemmene som vil dukke opp på landsmøtet til tross for de demokratiske vedtektene. Siden landsmøtet avholdes i Kristiansand ventes det likevel en del flere sørlendinger. For Demokratene sin del er ikke det spesielt urettferdig, siden partiet stort sett bare har medlemmer av noe omfang i denne delen av landet.

Det er knyttet interesse til valgene av ny partileder. Max Hermansen, kjent islamkritiker fra Oslo, er blant de aktuelle lederkandidatene. Han sier til Frie Ytringer at han ser frem til landsmøtet også fordi han håper på en viktig saksorientert debatt om problemene med den muslimske innvandringen til Norge. Hermansen mener det er viktig at alle gode krefter nå samles for å kjempe for norsk humanisme og våre vestlige verdier mot presset fra islam.

Han har derfor, sammen med Jan Simonsen, fremmet et forslag til presisering av partiets formålsparaf, som lyder slik: «Demokratene i Norges formål er å fremme og utvikle våre norske og vestlige verdier basert på humanismen, vår kristne kulturarv, liberalismen og FNs Menneskerettighetserklæring av 1948. Dette gjelder særlig likeverd, demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet, næringsfrihet, organisasjonsfrihet  og rettsamfunn. Demokratene i Norges viktigste oppgaver er å arbeide for  direktedemokrati lignende det de har i Sveits, og å stoppe påvirkningen fra islam i Norge».

Hermansen håper også på en ryddig kappestrid om ledervervet. Det har han all grunn til å påpeke. Så lang i prosessen er det mange som mener at den ikke har vært helt ryddig. Partiets arbeidsutvalg vedtok å starte eksklusjonsprosess mot Max Hermansen bare få dager etter at han stod frem i TV2 og uttrykte ønske om å bli partileder. Han ble dessuten suspendert inntil eksklusjonen endelig skal behandles dagen før landsmøtet. Det til tross for at det ikke finnes noen hjemmel for å suspendere medlemmer i partiets vedtekter.

Max Hermansen er blitt beskyldt for å ha villet sende norske muslimer ut av landet, og for å mene at alle muslimer har ekstreme meninger. Det har han ettertrykkelig tilbakevist i brev til sentralstyret. Det er derfor sannsynlig at saken ender med at han ikke blir ekskludert, og at han får en selvfølgelig unnskyldning fra de som satt igang prosessen. Dermed kan han delta på landsmøtet og bli valgt som ny partileder.

Men eksklusjonsforslaget har allerede forårsaket problemer på grunn av den uklarhetene det har skapt, og dermed bidratt til å sparke krokfot på en av lederkandidatene. Dessuten ble Max Hermansen nektet adgang til årsmøtet i Oslo, uten dekning i vedtektene. Hadde det ikke vært for at vedtektene gir alle medlemmer rett til å delta på landsmøtet, kunne det ha ført til at Hermansen ble utelukket fra landsmøtet.

Max Hermansen er uten tvil godt kvalifisert for en lederstilling med sin bakgrunn både fra forsvaret og norsk skole. Hermansen har blant annet gitt ut en større bok om D-dagen. Han regner seg som en forsvarer av liberale og humane verdier, og blir av de som kjenner ham vurdert som en svært tolerant person.

Men han vil få hard konkurranse. Også Demokratenes informasjonsleder Kristian Kahrs har gitt uttrykk for at han kan tenke seg å lede Demokratene. Kahrs har i likhet med Max Hermansen bakgrunn fra forsvaret og fra journalistisk arbeid. Også han er svært opptatt av problemene med islam, og skriver ofte artikler om temaet på Verdidebatt og i kommentarfelt på Internett. Han er fortiden leder av Demokratene i Sør Trøndelag.

Fra Oslo er det to personer som har gitt uttrykk for ønsket om å bli partiledere. Kim Steinar Kjærner-Strømberg og Eilert Sannes. Kim Steinar Kjærner-Strømberg er fylkesleder. Han har bred næringslivserfaring og er en av hovedarkitektene for det programforslaget som skal debatteres under landsmøtet. Også han har vært aktiv med artikler om problemene med den muslimske innvandringen til Norge. Det samme temaet har opptatt Eilert Sannes som tidligere var aktiv i organisasjonen Stopp Islamiseringen Av Norge. Han blir berømmet for å ha vært aktiv på standaksjoner under valgkampen i fjor.

Den sittende partilederen Terje Svendsen er valgt for to år og kan velge å bremse den videre lederdebatten ved å si fra om at han ønsker å bli sittende som leder ett år til. Men så langt ser det ut til at han ønsker å overlate roret til andre. Han er selvstendig næringsdrivende og har selvsagt mye arbeid med firmaet sitt. Det kan også dukke opp andre aktuelle kandidater, og valgkomiteen har enda ikke fremmet noen innstilling.

351 comments to Åpent landsmøte i Demokratene

 • Vidar

  Hva er reglene for å få kjent noe (f.eks. et landsmøte…) UGYLLDIG i demokratene…? Iflg. partiets egne lover og regler, må jo heile dette landsmøtet erklæres ugyldig – og det må kalles inn til nytt landsmøte! Når medlemmene ikke har fått innkalling og sakliste innen tidsfrist, er faktisk ikke landsmøtet lovlig innkalt! At sentrale og lokale tillitsmenn heller ikke gidder svare på e-poster fra medlemmer (jeg har selv bedt om orientering fra både Ellen sentralt og Falla lokalt. Ellen svarte ikke på mine spørsmål, men henviste meg til min lokale fylkesleder (som hun til overmål forslo var Akershus’ leder…), og Falla har overhode ikke besvart min e-post), gjør jo situasjonen bare enda mer alvorlig!
  Hva slags folk er det som «drifter» dette partiet – eller hva slags «politisk parti» er egentlig dette?

  • @Vidar
   Når landsmøtet åpner skal det stilles spørsmål til landsmøtet om det er noen som har noe å innvende i forbindelse med innkallingen. Hvis bare en deltager ber om ordet her, og krever at landsmøtet tar opp til votering at innkallingen ikke skal godkjennes, og landsmøtets flertall støtter dette, skal landsmøtet kjennes ugyldig innkalt. Hvis vanlige medlemmer som etter vedtektene kan møte på landsmøtet med fulle rettigheter, blir nektet adgang til landsmøtesalen, er det lite som tyder på at noen av de andre vil protestere på innkallingen. På ditt spørsmål om hva slags folk som drifter dette partiet, er det vanskelig å svare på uten å bruke ukvemsord. Så får du tolke mitt svar på bakgrunn av dette.

 • TIL JAN SIMONSEN

  Hei Jan Simonsen

  Jeg mener at det ikke er innkalt på riktig måte til landsmøtet. Jeg er medlem av Demokratene men har verken fått møteinnkalling eller innstillinger til vedtak og personvalg.

  Man kan saktens spørre seg hva dagens styre i Demokratene egentlig driver på med. Et google søk viser at det ikke finnes et registrert politisk innlegg fra formann Terje Svendsen eller nestleder Ellen Simonsen siden forrige landsmøte.

  Et å ha lest hvilke trusler som har fremkommet mot de som møter på landsmøtet, har jeg bestemt meg for ikke møte. Jeg er en eldre kvinne med hjerteproblemer. Jeg tar rett og slett ikke sjansen på å bli leid ut av landsmøtet salen i ørene.

  Men jeg vil ønske deg lykke til.

  Gud være med deg.

 • Vidar

  Tja, skal en gi etter for trusler, eventuelt ta konsekvensen av at en åpenbart er veldig U-ønska av enkelte i partiledelsen? Eller skal en trosse både trusler og uvilje og reise 40-50 mil – hver vei – for kanskje å få lov til i tillegg å betale over 1000 kroner for å delta på dette politiske sirkuset? Vi får se an formen i morra, om det blir bil eller natt-toget til Kristiansand. Takket være dagens snøfall og værmeldinga for helga, blir det dessverre IKKE noen MC-tur ;-( KANSKJE vi sees! Uansett håper jeg dette landsmøtet ikke er alt for symptomatisk for Demokratene som sådan – og at noen vil protestere på landsmøte-innkallinga og at heile landsmøtet blir innkalt og arrangert på nytt! For det vi har opplevd den siste tida, er jo bare en PARODI på hvordan et politisk parti skal drives!

  • Nok er Nok

   Vidar

   Du virker litt treg i oppfattelsesevnen din.

   Uansett snø eller ikke.

   DU ER IKKE VELKOMMEN PÅ LANDSMØTET.

   Spar deg turen til Kristiansand.

   Spar dine penger!

   Kommer du til Kristiansand så vil du bli ekskludert sammen med Jan Simonsen, Kristan Kahrs, Christen Krogvig, Eilert, Max Hermansen, Amund Garfors, Kurt Guldvik med flere. Og dersom ikke Vidar Kleppe skjerper seg så lider han samme skjebne.

   Det nye Demokratene skal bli et seriøst parti, og ikke et innvandringparti for Pediga og Sian rasister.

   • Anonym

    ironisk ment?

   • Nok er Nok

    Anonym

    Du kjenner ikke de interne forholdene i Demokratene.

    Vennligst fjern deg fra denne siden.

    Disse nevnte herrene har bakgrunn og familie som har arbeidet for Hitler under krigen. De har mislykkes både i Sian og Pediga.De har blitt ekskludert fra Frp. Dette er bråkmakere som vil ødelegge Demokratene.

    • Anonym

     «Du kjenner ikke de interne forholdene i Demokratene.

     Vennligst fjern deg fra dene siden»

     jeg kjente hvertfall avdøde hedersmannen John Mandelid (i ringe monn)
     han var meg bekjent en av stifterne av partiet Demokratene
     Han var hvertfall hverken rasist eller nazist
     etter mitt sviktende minne..
     36 år siden….

     Fred med Ham!

     sj..

     nettop derfor vi trenger folk som Simonsen; Hermansen;Crogvik;Kahrs;Guldvik;Garfors

     nettop for Å LUFTE UT de «interne forhold» i Demokratene

     håper Simonsen får til livestreaming fra landsmøtet på bloggen sin.

     Takk.

     sj..

   • Vidar

    «Nok er nok»; At jeg ikke er spesielt «ønsket» på landsmøtet, er nå EN sak. HVEM som ikke ønsker verken undertegnede eller de fleste andre medlemmer velkomne, er faktisk langt mer interessant… For det er DISSE som aktivt forsøker å ødelegge partiet! Ved å ignorere tidligere og høyst gyldige landsmøtevedtak, ved å forsøke å «forfalske» ordlyden i vedtak de ikke liker, ved faktisk å true med mysiske aksjoner mot partimedlemmer som ønsker å delta på landsmøtet. Kanskje både jeg selv og de øvrige du nevner ER høyst velkomne – bare ikke av enkelte innen dagens partiledelse…?

    • Anonym

     «Vidar» er du Vidar Kleppe?

     • Vidar

      På ingen måte! 😉
      Vi har kun fornavnet, en del politiske holdninger samt omtrentlig alder til felles…
      Men jeg har alltid hatt såpass respekt for min navnebror i Kristiansand at jeg håper HAN, med hans formodentlig fortsatte autoritet i dette partiet, kan si enkelte i dagens partiledelse et par sannhets-ord!
      Eller vil noen true HAN med eksklusjon også?

    • 1. Etter det jeg har hørt, møter det opp 23 medlemmer fra Kristiansand på landsmøtet.

     2. Jan Falla har informert sentralstyret og fylkeslederne om at alle medlemmer som har vært medlemmer i minst tre måneder og betalt sin medlemsavgift, kan møte på landsmøtet med fulle rettigheter. Dermed går han bort fra arbeidsutvalget sin vedtekts tolkning som har skapt så store frustrasjoner blant medlemmer i partiet. Det er ingen skam å snu!

     • L.

      @Olaf

      Hvis det er riktig at Jan Falla forholder seg objektiv og korrekt til partiets vedtatte vedtekter er det meget bra, men altfor sent.

      Det er rett og slett flaut at formann Terje Svendsen ikke klarte å innkalle til landsmøtet på en korrekt måte. Hva i alle dager har han gjort i løpet av hans ene år som formann i partiet? Ikke noe annet enn å kaste partiet ut i kaos?

      At landsmøtet er ugyldig innkalt til kan det da ikke være tvil om.

      • Amund Garfors

       Ja jeg ser ikke heller annet enn kaos. Hadde LM blitt holdt på Gardermoen ville jeg vært der i dag og kanskje fått satt tinga litt på plass? Nå ser det ut som det vil bli et bikkjeslagsmål om hvem den nye lederen skal være, der de glemmer at partiet skulle være et substitutt til et FRP som forlengst er borte i tåka og har lagt seg i samme seng som Høyre. Demokratenes viktigste oppgave er å få ut budskapet til det norske folk at dette landet nå trenger et sterkt anti-islamsk parti og som setter Norge og nordmenn i fokus!

       • Ikke til å tro

        I dag avholder sekten Demokratene sitt hemmelige landsmøte. Et hemmelig landsmøte for spesielt inviterte og spesielt interessert. Mens de andre politiske partiene i Norge kappes om å komme i media, kappes om å informere om landsmøtene sine samt legge ut info om resolusjoner og program på nettet, velger Demokratene å gjøre det motsatte.

        Det hviler totalt stillhet over landsmøtet. Til og med på facebook har Demokratene informert om at de ikke kommer til å legge ut noe denne helgen..hahaha, det er nesten ikke til å tro.

 • Anonym

  ALP var også en «parodi» i starten.

 • Vidar

  KUNNE sikkert vært «et minne for livet» å dratt til Kristiansand denne helga… 😉
  Siste nytt er at partiets sentralstyre har vedtatt å IKKE ekskludere Max Hermansen, så han stiller på landsmøtet, og til valg som ny partileder!
  (Går da også ut fra at heller ikke noen av de andre suspenderte – eller andre som er trua med eksklusjon – vil bli verken ekskludert eller nekta å møte på landsmøtet…?)
  Men JEG velger å ikke bruke ei hel helg, samt flere tusen kroner i reise, hotell og «landsmøte-gebyr», på å sloss mot et parti som helt åpenbart ikke ønsker verken nye, aktive medlemmer eller noen form for opposisjon mot sentrale partiledere!
  Hvis jeg tar feil i min «analyse» av partiet, vil det vise seg nå i helga – ved at de som står bak de siste ukers trusler og «forfalskninger» blir kasta ut av partiet, ved at samtlige medlemmer som møter opp blir ønska hjertelig velkomne på landsmøtet, samt at landsmøtet velger en ny partileder med visjoner for at Demokratene kan utgjøre en FORSKJELL i norsk politikk. Ved å profilere Demokratene som et klart ANTI-ISLAMSK parti! Personlig tror jeg Max Hermansen vil kunne være en god partileder. Ved å velge han, vil partiet utvilsomt få en masse gratis medieomtale, folk vil plutselig bli meget oppmerksomme på hva «Demokratene» er og står for, og han vil kunne lede et anti-islamsk parti med overbevisning og engasjement! Kristian Kahrs er utvilsomt også en dyktig leder, men jeg er redd han er alt for «forsiktig» og hensynsfull (overfor islam) til å kunne (for ikke å si ville…) lede an i noen kamp mot islamiseringa av landet vårt!
  Uansett ønsker jeg dere et godt landsmøte!

  • Jeg har hørt at vedtaket om ikke å ekskludere medlemmer ble anket til landsstyret av Oslo. Landsstyret hadde berammet et møte etter sentralstyremøtet i går (fredag). Landsstyret var innkalt uten at det var noen saksliste på forhånd. Hva som skjedde med anken fra Oslo på landsstyremøtet vites ikke på nåværende tidspunkt. Kristian Kahrs har på forhånd uttalt at hvis Max Hermansen ble valgt til en sentral posisjon, ville han og flere med ham melde seg ut av partiet. Kristian Kahrs er som fylkesleder i Sør-Trøndelag, medlem i landsstyret, og vil nok følge Oslo i en avstemming om eksklusjon av Max Hermansen. Trolig vil de få følge av fylkeslederen i Hordaland. Så får vi se om de får med seg flertallet i landsstyret i denne anken. Taper de, vil det sikkert bli anket til landsmøtet som nå er i gang. Taper de her, er det ingen ankemuligheter igjen, og Max kan stille til valg som partileder.

 • Noen som vet?

  Noen som vet hvordan det går med landsmøtet i Demokratene? Slapp alle inn, eller ble noen kastet ut og sendt på hodet i asfalten?

  • Anonym

   håper alle ble inkludert
   og ikke minst INTEGRERT.

   SERIØST:
   mixen Guldvik/Kahrs
   Simonsen/Garfors
   Hermansen/Kahrs

   hva jeg ønsker å ytre:
   det er brytningstider i norsk politikk

   selv Håkon Lie og Einar Gerhardsen ble forsonet.

   da mener jeg NORSK politikk!
   ikke venstres landsmøte som er en parodi på «norsk»
   politikk

   sj..

   disse ekle feite dundrene som vagger rundt å skal
   representere norske MENN

  • L.

   TIL Noen som vet?
   16. april 2016 at 21:40 · Svar

   Hjemmesiden til Demokratene har ikke vært oppdatert på 9-dager. Den bittelille sekten (Demokratene) ønsker ingen fokus omkring sin politikk, og politikk har de heller ikke diskutert på landsmøtet.

   Meg bekjent ble landsmøtet ikke annet enn et stort kaos hvor de kranglet så fillene føk vedrørende interne forhold.

   Uansett har det ingen ting å si hva landsmøtet skulle finne på å vedta siden «falskermynterligaen» fra Oslo aldri kommer til å respektere demokratiske beslutninger.

   Forøvrig: Har også hørt at Fredrik Willamsen dukket ut på landsmøtet. Han ble avslørt pga den røde klovnenesen han alltid går rundt med. De som har lest denne bloggen vet hvor meget jeg har hånet denne mannen med den røde klovnenesen, hvor meget jeg har latterliggjort han, hvor meget jeg har ledd av han pga hans påstander om at han har doktor grad i statsvitenskap. Nå har visstnok denne klovnen innrømmet at han IKKE har noen Phd i statsvitenskap, og at han ikke engang besitter formell kompetanse til å bære klovnenesen. Blir morsomt å se om Fredrik Willamsen dukker opp på Arnardo stitt sirkus i sommer.

   • Anonym

    Til «L» den 17. april 2016, klokken 10:06

    Jeg ser du har et par «hull» når det gjelder det du omtaler som «klovnenese-mannen».

    Du glemmer at han selv ønsker å bli formann i Demokratene.

 • William Nesen

  Medfører det riktighet at Klodrik, som var aktiv her på bloggen i tidligere år, er blitt valgt til ny formann i Demokratene som en kompromisskandidat?

 • Dro hjem fra «landsmøtet» i Demokratene i går omtrent kl 16.00, fordi jeg rett og slett ikke klarte mer av denne «intelligensiaens» opplegg.
  Det var blant annet et forslag fra Hordaland om å underkjenne landsmøteprotokollen fra forrige landsmøte, og et forslag om at en ikke samtidig kunne være medlem av både Demokratene og SIAN.
  «Lederen» for Demokratene leste opp en årsberetning som ikke var en årsberetning, for deretter å presentere et regnskap som ikke var et regnskap. Helt utrolig at forsamlingen godtok dette.
  Ny leder er Steinar Kjærner-Strømberg. Hans kone – som har opptrådt her og andre steder under aliaset «Fredrik Williamsen» ble valgt inn i sentralstyret.
  Les gjerne mer om «landsmøtet» på
  http://maxblogg.blogg.no/1460893192_17042016.html

 • Vidar

  Mens journalister i alskens medier er opptatt av å referere fra diverse partiers landsmøter for tida, er det en «øredøvende taushet» omkring DEMOKRATENES landsmøte! Ingen forhåndsomtale, ingen dekning av landsmøtet, ikke engang en pressemelding i etterkant!
  Og heller ikke på partiets egen nettside er det noe skikkelig referat!
  Hvorfor denne tausheten? Hvorfor slikt «hemmelighold»??
  Ønsker partiets ledelse kun å bevare sin egen lille «andedam»? Som helst ikke engang partiets egne medlemmer skal få innsyn i – eller (skrekk og gru!!) innflytelse over?
  Siste ukers hendelser sier meg at «Demokratene» er et særdeles LITE demokratisk parti! Med en partiledelse som overhode ikke ØNSKER medlemmenes «innblanding»!
  Og med denne policy’n vil partiet «Demokratene» forbli i «dødsskyggenes dal», og aldri få noen innflytelse på styre og stell i landet vårt.
  Et slikt parti har ingen verdi!

Legg inn en kommentar