Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Tsjekkere lærte om norsk offerhjelp

Tsekkia_landsforeningenBílý kruh bezpečí, på engelsk «Victim Support Czeck Republic» , er en tsjekkisk organisasjon som hjelper voldsofre med profesjonell, gratis, konfidensiell støtte, inkludert moralsk og følelsesmessig støtte. Organisasjonen er «søsterorganisasjon» til Landsforeningen for Voldsofre. Nylig var fire medlemmer fra den tsjekkiske organisasjonen på studietur til Oslo for å se på det norske systemet for hjelp til voldsofre.

Landsforeningen for Voldsofre hadde lagt opp programmet for de fire tilreisende tsjekkiske voldsofferhjelperne. De fikk omvisning på Stortinget, møte med politiske rådgivere, besøk i Justisdepartementet og samtaler og omvisninger hos Dixi Ressurssenter, Landsforeningen for Voldsofre, Krisesenteret i Oslo og rådgivningskontoret for voldsofre.

De besøkende var kjempefornøyd med programmet som var lagt opp for dem, og fikk god service alle stedene de besøkte. I Norge finnes det i dag flere organisasjoner,både private og offentlige, som arbeider med det samme som den tjsekkiske organisasjonen.

Dixi ressurssenter er privatdrevet, men med offentlig støtte, og gir hjelp til voldtatte kvinner og menn, både i form av samtaler og rådgivning. Landsforeningen for Voldsofre gøjr mye av det samme, men hjelper alle typer voldsofre, og jobber også mot de politiske myndighetene for å presse på for bedre ordninger for voldsofre, og står fritt i sin kritikk blant annet fordi den ikke mottar noen former for statsstøtte.

Krisesenteret i Oslo er et sted der personer utsatt for vold, oftest i nære relasjoner, kan flykte til, overnatte og få hjelp inntil ting roer seg ned. Mens rådgivningskontoret er et offentlig drevet kontor som gir hjelp og veiledning, blant annet om voldsoffererstatningsordningen.

Så alt i alt fikk det tsjekkiske besøket en bred inføring i ulike sider ved det norske hjelpeapparatet i de tre dagene de besøkte Oslo.

3 comments to Tsjekkere lærte om norsk offerhjelp

 • Anonym

  Samfunnet burde heller gått for forebygging av vold ved å innføre såpass avskrekkende straffer at overgriper tenkte seg om før han begikk overgrep. Voldtekt fra asylsøker burde føre til tap av rett til å søke asyl for eksempel.

  • Anonym: Det er jeg helt enig med deg i. Men det er ikke enten eller. Vi må både forebygge vold og reparere skadene av volden. Her gjør Landsforeningen for Voldsofre en flott innsats i Norge, og vår (jeg er medlem av styret i Landsforeningen) en solid innsats i Tsjekkia.

 • Anonym

  Fokuset burde i mye større grad ligge på offer ikke overgriper. Det er synd på offer, ikke overgriper.
  Offer har ingen skyld i om overgriper ikke takler
  livet. Å troppe opp og spørre pårørende til offer
  om de tilgir overgriper, er et nytt overgrep.
  Jeg er enig i at en kan gjøre begge deler, men fokuset
  bør flyttes fra være passivt offer, til å bli aktivt
  ikke offer.

Legg inn en kommentar