Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Sekularisme er en hjørnestein i demokratiske samfunn

Mourad_WahbaSekularisme er en hjørnestein i demokratiske samfunn, mener den egyptiske filsofen Mourad Wahba. 30.januar i år ble filosofen intervjuet av egyptisk TV. Der ga han også uttrykk for at alliansen mellom politisk makt og fundamentalistisk religion ville føre til det han kalte «backwardness» av hjernen. «Det er noe slikt som et «tilbakeliggende virus»,» som «konsentrerer seg om å deaktivere sinnet», mente filosofen.

11 comments to Sekularisme er en hjørnestein i demokratiske samfunn

 • Høyreekstrem?

  Religion er opium for folket.
  Eller man kan si dop for hjernen. Fenomenet ble oppdaget allerede under steinalderen. Ganske raskt ble oppdagelsen utnyttet av sjamaner og heksedoktorer. Senere fikk vi biskoper, prester og imamer som alle sammen lever godt på de neddopede.

  Symptomatisk for religion er de samfunn der religion står sterkest også blant de fattigste. Muslimske land mottar nødhjelp fra Vesten for å fø befolkningen. Muslimer i Vesten er storforbrukere av velferdsgoder. Fellesnevneren er religion.

  • Anonym

   er du blitt marxsist plutselig..
   «høyreekstrem?»

   i det du siterer Karl….

   merkelig innlegg!

   • Høyreekstrem?

    Erzo, nei jeg betrakter ikke meg selv som marxist. Men Marx hadde rett i noe han også og dette med religion og opium har noe for seg, synes jeg. Forøvrig er forskjellen på kapitalisme og kapitalisme mye mindre enn det folk tror. Begge strukturer har arbeid og produksjon som grunnmur. Kapitalistene overlever godt i kommunismen om de bare kan sno seg. Etter murens fall kom de fort frem i lyset. Tilsvarende motsatt lever kommunistene godt i den kapitalistiske strukturen.

 • Fjodorov

  Jo mindre vett, desto mer religiøs blir man!

  • Anonym

   el commandante che er vel godt eksempel på lite vett men dogmatisk «reliøs» tro på la revolutsionn

   kunne blitt lege så noe vett hadde han vel..
   men endte opp som en apekatt i søramerikansk jungel

 • Moskus

  Det er artig, det der, hvordan marxistisk tankegang har stagnert og blitt regressiv. Marx skrev mye fornuftig i sin tid. Det er viktig å huske på at han levde i en tid der den franske revolusjon hadde fått avsluttet stendersamfunnet, og der Napoleon fulgte opp (selv om han regjerte eneveldig), med å dyrke fram et samfunn der innsats og ferdigheter var avgjørende, ikke medfødt stilling i samfunnet. Marx kommer på banen, og ser at arbeiderklassen fremdeles utnyttes grovt, og at borgerskapet gjør seg feite på andres bekostning. Fabrikker og forretninger går i arv, fra far til sønn, og blant arbeiderne går fattigdommen i arv, fra far til sønn. Når han sier at «opium er religion for folket», så innebærer det en total avvisning av tanken om at «de saktmodige skal arve jorden», og man skal «få sin lønn i himmelen» (som var de fattiges fånyttes trøst). Og hvordan står det så til blant sosialistene i dag? Glemt er Marx tankegods. De har blitt den nye skatteparadis-skummende eliten, som gjerne spar opp av arbeidernes hardt tjente skattepenger og deler de ut som trygd til innvandrere (slik at de selv kan føle seg «gode» og representanter for «internasjonal solidaritet»), og så, for å slippe å få disse utlendingene for nært innpå livet, så legger man til rette for at de IKKE skal integreres, at de SKAL beholde sin religion. Det er bare én ting de har glemt: Det står ikke «de saktmodige skal arve jorden» i muslimenes «bibel». Islam skal «arve jorden» her og nå, i dette liv, og skal innføres overalt, inntil «all religion tilhører Allah». Dem går det nok ikke å tildele almisser i form av trygd, for så å gå tilbake til sitt sosialdemokratiske luksusliv på Frogner, finansiert av arbeideres skattepenger.
  Jeg var en gang sosialist. En del av meg er det fremdeles. Men vår tids sosialisme…den kan jeg faktisk spare meg for. Da har jeg faktisk mer respekt for Lenins versjon, der gudshus ble jevnet med jorda og aristokrater (av alle slag) «forsvant». Det var lite trøbbel med islamisme under den kalde krigen, for å si det slik. Ingen opprører varte lenge i sosialismens høyborg, Sovjetunionen. Stalin sparte seg ikke for å deportere hele folkegrupper til Sibir, hvis de var ugreie.

  • Høyreekstrem?

   Ja det er jo pussig å se f.eks. partiet Rødt i vår tid. Hvorfor sier de ikke rett ut at islam er opium for muslimer, akkurat som penger er opium for dagens sosialdemokrater?

   Et revolusjonært parti? Det er jo tåpelig. Av alle partier er vel dette det mest servile av dem alle, for man kunne forventet noe mer. At dette partiet aldri kommer seg opp i stående er jo selvinnlysende.

 • ERZO

  slik jeg ser det:
  den norske kirkes kirkemøte er en farse.

  alle syndere har sine kors å ta opp(meg inkludert)
  spesielt på diverse sexuelle arenaer
  men også på andre
  baktaling..
  løgn..
  skattesvik i panama
  M.v.

  men disse feminime gåserumpene NEKTER å ta innover seg at Herren er hellig!

  at Han ØNSKER å fremstille «homser» som andre for sitt åsyn..
  hellige og feilfrie

  her kommer purgatoriet inn…

  INGEN kan legge en annen grunvoll enn Kristi..
  selv ikke på kirkemøtet i Trondheim
  (minner mere om et landsmøte i et politisk partie)

  tror ikke at homser går til helvete!!
  takket være Kristus og Golgata verket
  men de MÅ gjennom en prosess
  at man KAN ikke fremstå for Herren
  med urenheter

  jeg har mine urenheter å skrifte!
  jeg tror fult og fast:
  at jeg skal for Herrens domstol-les «evaluering- les
  purgatoriet-les- skjærsilden-
  for å få «undervisning»:
  at når man lever i synd:
  man pisker og korsfester og torturerer Kristus påny og påny

  det må komme til opphør!!!

 • ERZO

  det MÅ komme til opphør!
  om man reflekterer rosenkransen
  hvor Kristus svettet blod!!
  for VÅR skyld!

 • ERZO

  Homosexualitet betegner forhold mellom menn eller kvinner som føler sexuell tiltrekning utelukkende eller altoverveiende mot personer av samme kjønn.
  Den gir seg meget forskjellige utslag
  betinget av tid og kultur.
  Det psykiske opphav til den er fremdeles i stor grad uoppklart.
  Med støtte i den Hellige Skrift som fremstiller dem som alvorlige utskeielser har tradisjonen alltid hevdet
  at homosexuelle handlinger er i seg selv tøylesløse.
  De strider mot naturloven.
  De utelukker den sexuelle handling fra å gi liv.
  De utgår ikke fra en sann følelsesmessig og sexuelt gjensidig utfyllelse.
  De kan under ingen omstendighet godkjennes.

  Dog:

  «et ikke ubetydelig antall kvinner og menn viser grunnleggende homosexuelle tendenser.
  De velger ikke sin homosexuelle legning..
  for de fleste av dem er det en prøvelse.
  Disse må taes imot med respekt medfølelse og fintfølelse.
  Alle utslag av urettferdig diskriminering mot dem skal unngåes.
  Slike personer er kallet til å virkeligjøre Guds vilje i sitt liv, og dersom de er kristne, til å forene de vanskeligheter de kan møte i livet på grunn av sin legning med Herrens korsoffer.

  Homosexuelle mennesker er kallet til kyskhet.
  Ved selvbeherskelsens dyd..
  som virker oppdragende på den indre frihet, undertiden også støttet av et uegennyttig vennskap, ved bønn og sacramental nåde, kan og skal de gradvis og helhjertet
  nærme seg kristen fullkommenhet.

  sitert catolske Kirkes catecisme

Legg inn en kommentar