Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Travle dager i departementet

Horne-150x150Barne-og likestillingsdepartementet forhaster seg ikke. Mens nesten hele verden demonstrerer mot skjevhetene i det norske barnevernet, tar Solveig Horne og hennes statssekretær Kai-Morten Terning livet med ro. I desember i fjor lovet hun en gjennomgang av barnevernsaker for å finne ut om dagens praksis bør endres. Det vil ta minst et par år, melder departementet.

Det var under en konferanse i Oslo i begynnelsen av desember ifjor at statsråden lovet å gjennomgå et tilfeldig utvalg av barnevernsaker for å finne ut om det er riktig som kritikerne sier, at alt for mange barn blir tatt fra sine foreldre unødvendig, et antall som statistisk har steget mens Solveig Horne har vært statsråd. Da skulle man tro at departementet var godt igang med arbeidet fire måneder senere. Men det stemmer ikke.

Alf Reuss Kollsete, tidligere leder for Fremskrittspartiet i Sogn-og Fjordane og nåværende leder for en organisasjon som kjemper for barns rettigheter, sendte et brev til departementet med forespørsel om hva som gjøres. Svaret var: Ingenting foreløpig, men vi starter snart, og det vil ta noen år. Fortiden arbeides det hardt med å finne ut «hvordan gjennomgangen i praksis skal gjennomføres». Hvor mange ansatte som er satt til dette arbeidet vites ikke. Men teamet regner med å bli ferdig med tankevirksomheten en gang ut på høsten.

«Det gjøres mye godt arbeid i barnevernet, men det er også rom for forbedringer. Det er behov for mer kunnskap om barnevernssakene. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne har varslet at det skal gjennomføres en gjennomgang av et utvalg saker om omsorgsovertakelser og akuttvedtak, » svarer statssekretær Kai-Morten Terning. Om tempoet i dette arbeidet, skriver han:

«Hvem som skal utføre gjennomgangen og hvordan den skal gjennomføres i praksis vurderes nå nærmere. Departementet vil utarbeide et mandat for oppdraget. Det tas sikte på at arbeidet kan starte til høsten. Arbeidet vil ventelig ta minst et par år.» Og da er det kanskje noen helt andre politikere som sitter som ledere i departementet.

Og mens Solveig Horne og Kai-Mortn Terning somler og mangler handlekraft lider tusenvis av barn, og protestene mot Norge fortsetter ute i verden, og ødelegger Norges anseelse:

17 comments to Travle dager i departementet

 • Jasper

  The following Norwegian article seems to be interesting, with a Norwegian family I guess.

  http://www.dagbladet.no/2016/04/11/nyheter/pluss/barnevernet/innenriks/barnevern/43823472/

  Unfortunately without a subscription, I cannot read too much…
  But as far as I understand, the court decision is a little strange as 2 kids have remained at foster homes…

  Does the government really want to get dozens or hundrerds of cases to the European Court of Human Rights? It seems so…

  •   
   Ja, barnevernets påstand er at moren ikke «makter» mer enn to, fordi – – babbelibabbel.

   Litt hjemmehjelp ville jo forøvrig ikke koste all verden, mens barnevernets «utredninger» samt fosterhjemsplassering og alle de fluene som der sirkler rundt den honningkrukken fosterbarn er for «barnefaglige», virkelig koster all verden.

   Men, det er klart: For det første vil jo det offentlige, forståelig nok, unngå en presedens som sier at «alle som har barn» skal kunne forlange ymse praktisk hjelp fra velferdsstaten, og for det andre ligger det nok en god del dydig, «bra» fordømmelse og selvhevdelse dypt og fast i den norske folkesjelen. Dermed lar man hensynet til barna, som lengter dypt og ulykkelig, vike for samfunnets skadefro «oppdragelse» av foreldrene. (I den grad barnevernets påstander om foreldrene i det hele tatt er sanne, da.)

  •   
   They count on not too many cases getting in and in this they’re right.

   Besides, they don’t give a damn about judgments which go against them. They just say «babble-babble» again, then keep a «huge quiet», and then later «That is so long ago. Things are quite different now.» – But they ain’t all that different, actually.

   • Jasper

    Well, the best way to make a change is then to educate parents, that they have a chance at Strasbourg, based on Article 8 of European Convention for Human Rights, which requires not only a law and a correct purpose, but also that the care order separating the child from the parents has to be necessary in a democratic society.

    Also that way Norwegian judges could be educated. The Johansen vs. Norway case can be partially a precedent: it emphasizes the phrase «necessary in a democratic society» (Article 8 of European Convention for Human Rights, with respect to fundamental human right to family). The major legal issue with the huge amount of
    care orders by Barnevernet is that they are not necessary in a democratic society.

    This topic is to be investigated, even from the temporary emergency orders. Already the refusal of an interim measure request onreversing the emergency order in Norwegian courts can go to Strasbourg.

    Unfortunately the European Court for Human Rights is even slower than Norwegian courts, and also unfortunately in the Johansen vs. Norway case the legal remedies against the emergency order were not investigated, due to the family did not sought legal remedy at all against the emergency measure.

    The sooner a case on an emergency decision gets to Strasbourg the better… unless some big political change comes earlier.

 • Tusenkunstner

  At de som jobber litt i departementet tar det med ro er jo egentlig helt menneskelig. Det er behagelig aa verra bedagelig.

 • Høyreekstrem?

  En gjennomgang av saker som vil ta opptil to år før det kommer noe ut av det betyr at statsråden egentlig ikke vil befatte seg med disse sakene.

  Frp har forøvrig skuffet velgere som trodde statlig styring og byråkrati ville bli redusert med Frp i regjering.

 • Fjodorov

  Er det skjeggbarnen som tar så mye tid?

 • Anonym

  Barnevernindustriminister Solveig Horne.

  Barn og familier blir ofret, blir gjort til råvarer i en politisk villet og planlagt oppbygging og «utvikling» av barnevernindustrien.

  Et unødvendig og skadelig eksperiment, der friske og sunne barn tvinges inn i barnevernets «omsorg», blir kasteballer mellom fosterhjem og institusjoner, i en nedadgående spiral, for så å komme skadet ut igjen, om x antall år. For å bli nav’ere, arbeidsløse, uføretrygdede, rusmisbrukere, kriminelle. De fleste av dem.

  Har vi ikke nok sosiale problemer fra før?

  Må vi ansette horder av godt betalte offentlige «omsorgsarbeidere» for å skade friske og sunne barn?

  Kunne ikke arbeidskraften blitt brukt til samfunnsgavnlig og nyttig arbeide i stedet?

 • Jeg vet ikke hva man skal anslå de «indirekte» utgiftene til barnevern til, alt som påløper i form av f.eks helsesøstre på skoler, som forhører barn om «hvordan de føler seg» og om de «sliter» med «problemer» hjemme, psykologutgfifter til ymse «terapi», osv osv. Men hvordan står det til med det direkte barnevernsbudsjettet, for både stat og kommuner, i forhold til f.eks forsvarsbudsjettet? Hvor stort er et forsvarsbudsjett, omtrent 30 milliarder? Det ville ikke forundre meg om budsjettet for barnevern kommer opp mot det. Og vel å merke, med slike resultater som Anonym skriver om ovenfor (innlegget av 11. april kl 19:52).

 • Anonym

  departementene er arbeidsplasser i skjermet virksomhet, med en produktivitet som sterkt yrkeshemmede. det er et lavmål vi i Norge ikke kan finne oss i. 2 år på å gjennomgå saker – med alle de mastergradene de har.

  sitter de å planlegger helgeturer istedetfor å jobbe? er det bevisst at de trenérer og saboterer?

 • Høyreekstrem?

  Som det fremkommer på TV2 Nyhetene har personer uten rett kompetanse hos Barnevernet tatt seg friheten til å stille en diagnose på en kvinne og med basis i denne frata foreldrene deres barn. Far til barnet har forøvrig ingen diagnose.

  Fremgangsmåten er skremmende. Politi og barnevern dukker opp på sykehuset og beslaglegger regelrett barnet til morens store fortvilelse. Slikt påfører mennesker traumer.

  To psykologer har utredet kvinnen og slår fast at barnevernets diagnose er feil, altså bare tull og vas.
  Forbausende nok har ikke barnevernet levert tilbake barnet til kvinnen. Saken fremstår nå som en brutal kidnapping.

  • Elinor

   Dette bør få konsekvenser for dette såkalte «barnevernet i Stange» eller disse kidnapperne i Stange.
   Sjelden hørt om en så brutal sak. Hva gjør Horne med denne saken? Hvis hun ikke griper inn her så bør hun ta sin veske å gå.

   •   
    Elinor har kanskje ikke hørt om det, men det pågår stadig slike barnevernsaksjoner rett etter fødsel, og har gjort det i mange år. Barnevernets ideologi sier at hvis de tar babyen direkte, får den ikke tid til å «knytte seg» til moren, men vil knytte seg problemfritt til «nye foreldre».
       Det er sludder, men det regjerer, og det norske folk lar disse psykfologiske spekulasjonene ture frem uforstyrret.

    • Jasper

     I would say it is already several months late to take the baby after birth from the mother, telling there was no attachment at that time.
     When does the baby start to hear? About 3 months old?

    • Jasper

     I meant when does the fetus start to hear…

    • Elinor

     Takk for din info. Det er vel en grunn for at svært mange ikke rapporterer ting de vet om da de kjenner til hvordan norsk «barnevern» eller hva de
     kalles opererer.
     Be også om en kopi av hva legen skriver i sin journal.

 • […] «På 80-tallet demonstrerte vi mot menneskerettighetsbrudd i det kommunistiske Øst Europa. I dag demonstrerer Øst Europa mot menneskerettighetsbrudd i Norge. Barnevernet er med rette blitt et internasjonalt skjellsord. Og mens barnevernet fortsetter å ødelegge barn og foreldre, og Norge blir sett på som et land som tillater et totalitært system, en partistat i staten, hva gjør barneminister Solveig Horne,» spurte han, og svarte «Ingenting, absolutt ingenting» […]

Legg inn en kommentar