Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Barnevernet trenger en kritisk gjennomgang

Erik_SelleBarnevernet trenger en kritisk gjennomgang, skriver lederen for partiet De Kristne, Erik Selle, i et åpent brev til barneminister Solveig Horne. Partiet ber blant annet om at statsråden gir en umiddelbar instruks til alle barnevernstjenester om å reelt implementere både det biologiske prinsipp og minste inngripens prinsipp i enhver sak fra dags dato.

Partiet De Kristne ber også barneministeren om umiddelbart å opprette en uavhengig kommisjon som kan se på alle saker i barnevernet som foreldre og barn ønsker å gjenoppta. Deretter vil vi be ministeren starte et arbeid med loven slik at den blir klar og begrenset for å unngå ideologiske vurderinger etter egne preferanser i barnevernstjenesten.

I brevet viser partilederen til at mer enn hundre fagfolk i juni 2015 overleverte et opprop til regjeringen der de gir uttrykk for bekymring for situasjonen i barnevernet. Deres engasjement er vekket av det faktum at mange barn og familier blir utsatt for grov uforstand og overgrep av dagens barnevern, skriver han, og fortsetter:.

Selle siterer noen av påstandene som kommer frem i bekymringsmeldingen:

– ”Mange sakkyndige psykologer har altfor tette bånd til de barnevernstjenestene som er deres oppdragsgivere, og inhabiliteten er en fare for rettssikkerheten til sårbare familier som rammes.”

– ”Vi ser eksempler på at det innen barnevernet utvikles autoritære, lukkede systemer og kulturer som utsetter barn og sårbare familier for myndighetsovergrep.”

– ”Det er til tider rystende uoverensstemmelse mellom den kompetanse barnevernet sitter inne med og den makt etaten har myndighet til å utøve overfor familier.” @

– ”Barnevernet har mer makt enn de er i stand til å forvalte, noe som ender opp i myndighetsmisbruk. Det handler om ukultur, der det som er ment å være den siste løsningen, nemlig tvang, gjerne blir det alternativet man først tyr til istedenfor dialog og frivillige metoder.”

«Dette er bare et lite knippe av uttalelser i denne bekymringsmeldingen skrevet av advokater, psykologer, fastleger og forskere,» skriver han, og fortsetter:

«Dette er meget alvorlig for tilliten til barnevernet. Hevet over all tvil: Norge trenger et barnevern som befolkningen har tillit til og som kan gripe inn med riktige virkemidler der det behøves og i ytterste fall adskille barn fra primæromsorgspersonene ved tilfeller som overgrep, misbruk og rus.

Men når barnevernet utfører så mange handlinger som får over hundre fagfolk til å rope alarm, da må du som minister gripe inn med handling.

Loven må evalueres, og ukulturen i barnevernet må fjernes. I tillegg må man skille økonomiske interesser mellom aktørene, og snarest opprette en uavhengig ankeinstans som også må skape troverdighet for barnevernet internasjonalt.

Besteforeldrene til familien i Naustdal skriver følgende i et åpent brev:

”…rektoren på skulen ifølge saksdokumenta seier i telefonen i samtale med barnevernet den 13 oktober: Skulen fortel at det er ein svært kristeleg familie, spesielt mormor i familien er veldig kristeleg med sterk tru, syndstenkning, straff frå Gud. Alle tanter og onklar deler dette synet. Rektor tenker dette hemmer barna.”

Videre forteller besteforeldrene at i politiavhør fikk morfaren (en pastor i pinsebevegelsen som er en av verdens største kristne bevegelser) spørsmål om barna ble utsatt for press, dvs. indoktrinering i forhold til den kristne tro.

Da må vi spørre: Er det ”bygdetrollet” som totalt har overtatt skole, politi og barnevern i en liten bygd?

Historisk i den Norske Kirke må faddere faktisk love presten å oppdra barna i den kristne forsakelse og tro. Det er med vantro jeg leser beretningen til besteforeldrene, og den første assosiasjon jeg får er til kristnes situasjon i det tidligere Sovjetunionen og i øvrige totalitære ateistiske stater.

Psykolog Einar Salvesen uttaler til avisen Dagen: Denne saken er så hjerteskjærende at det nesten ikke er til å holde ut.»
«.

23 comments to Barnevernet trenger en kritisk gjennomgang

 • Anonym

  Mitt inntrykk er at barnevernet griper altfor sjeldent og altfor sent inn. Det kan skyldes at barnevernet har altfor små ressurser.

  Denne saken endte bra, men her skulle barnevernet grepet inn mye tidligere. Litt merkelig at barnevernet visste at moren var alkoholiker og lot henne beholde barna, men barnevernet strekker seg alltid langt for å samle familier:

  http://www.vg.no/rampelys/julie-winge-staar-fram-som-alkoholiker-jeg-drakk-hele-dagen/a/23658323/

  • Høyreekstrem?

   Ja mitt inntrykk har også vært at barnevernet kanskje har vært for bakoverlent, men paradokset er altså at barnevernet i en god del saker tvert imot har vært for raske til å bruke makt. Forøvrig er barnevernet spredd utover hele landet og praksis kan derfor variere. Kanskje kan det være riktig å sentralisere den del av barnevernet som handler om myndighet til å intervenere i familier?

  • Anonym: Ditt inntrykk er bare delvis riktig. I noen saker griper nok barnevernet for sent inn med omsorgsovertagelser. Men i de fleste sakene tar de barn fra foreldre uten holdbar grunn og uten at det er nødvendig og traumatiserer dermed barna og ødelegger familiene. Det er grundig dokumentert at barnevernets hovedargument ikke er omsorgssvikt, men «manglende omsorgsevne», som er en helt subjektiv vurdering av foreldrene. I mange tilfeller dårlig dokumentert. I slike saker burde barnevernet kunnet hjelpe familiene i stedet for å ødelegge familiene ved å skille barn og foreldre.
   Og det at barnevernet en sjelden gang griper inn for sent, er uansett ikke noe argument for å ta barna fra foreldrene når det ikke er nødvendig.

   • Ikke til å tro

    Til Jan Simonsen

    Du skriver til meg at mitt inntrykk bare er delvis riktig. Du prøver å overtale meg til å tro at det er dine subjektive inntrykk som er riktig, ikke mine?

    Er ikke det veldig arrogangt? Hvor henter du denne selvtilliten fra?

    Mitt råd til dere ekstremister i Demokratene er å ta det litt mer med ro ovenfor barnevernet. Bare fordi dere har mistet barn til barnevernet pga rus og overgrep, gjør dere ikke eksperter på barnevernet og barneoppdragelse. På sett og vis kan jeg forstå overgreps tanken til deg fordi dere mener at dere eier barn og derfor kan ha sex med fra de er 1 år, mens dere drikker hjemmebrent. Men du må tenke på barnets beste, Jan Simonsen. Et barn har ikke godt av slike overgrep uansett hvor godt du argumenterer for dette.

    • Jasper

     My understanding is that Barnevernet sometimes could hijac the best interest of the child, and what sometimes Barnevernet said about the best interest of the child at court was sometimes their own best interest and not the best interest of the child at all.

     There should be an open hearing and the children should appear at the court — even if the parents were not allowed to be there at start if there is a suspicion that there was a serious abuse.
     As far as I understand, the children do not go to the court to talk about their best interest on their own… Why not???

     •   
      I agree very much about open court. It is necessary. If these cases were to come out in the open, it would be evident that Barnevernet regularly does something quite different from taking care of the child’s best interest.

      Why the children are not allowed in court? Because Barnevernet claims that they are the only ones who protect them.

    • Anonym

     Ikke til å tro
     14. april 2016 at 10:27 · Svar

     At det finnes utfordringer i barnevernet kjenner alle til. Problemet er at det er ekstremistene som fører ordet. De som verken har barn selv eller er utdannet innenfor helse og barn.

     Disse mennenskene lytter til foreldrenes argumenter i stedet for å tenke på barnas beste. Jeg har lest hundrevis av innlegg på denne bloggen, som er skrevet av de som vil nedlegge barnevernet, og ikke et av disse innleggene nevner barnets beste.

     • Anonym: Er man ekstremist dersom man verken har barn selv eller er utdannet innenfor helse og barn??? Det er en pussig definisjon på ekstremisme.
      Psykolog Einar Salvesen har jobbet med barnevernsaker i mange år. Han sier det som burde være åpenlyst for alle, enten de har barn selv eller ikke: At det er traumatiserende for barn å bli «arrestert» av fremmede mennesker, plassert i en fremmed persons bil, og kjørt til vilt fremmede mennesker for å bo vekke fra sine foreldre og trygge omgivelser, uten at de forstår hvorfor. Det er ikke ofte til barnas beste.
      http://www.frie-ytringer.com/2016/03/26/barnevernet-har-forarsaket-en-vanvittig-tragedie/
      http://www.frie-ytringer.com/2016/02/27/sa-hjerteskjaerende-at-det-er-vanskelig-a-holde-ut/

     • Jasper

      Is it the children’s best interest to be hermetically separated for light allegations, and be kept separated when previous allegations turn out to be false?
      Is it the children’s best interest not to be heard by anyone else than Barnevernet, no open hearing, no indenendent and impartial tribunal hearing their opinion on the case, just Barnevernet and parents go to court over their head, and court accepting Barnevernet’s expert opinion without any substantive examination of the case?

      Where are the childrens’ right for a due process?

      Is it their interest to be forced to foster homes even when they tell they cannot live there any more or when the child himself calls Rutkowski to escape them from foster family to abroad?

      I don’t want to bring down Barnevernet. I would like to see legal warranties that work, that the process is due and measuares are not disproportionate. There were and are several cases that highlight those legal warranties are either not there or not functioning.
      Where are those warranties and are they really functioning? The Bodnariu case will show that as well…

      or if Eva Michalakova brings the case of her family to the European Court for Human Rights — as suggested by the president of Czech Repuplic — , it will be a test as well.

     • Hvis denne anonyme tror det er et problem med «ekstremister» – at disse fordreier fakta – så er det åpent for at han selv som ikke-ekstrem setter seg ordentlig inn i sakene. Da vil han finne at det er lenger mellom overgripende og alkoholiske foreldre enn det bildet det offentlige tegner. Og han vil finne fortvilede barn som lengter seg syke etter å komme hjem.

    • Øyvind Røed

     Antyder du at alle som forventer av bv. skal forholde seg til relevant lovverk enten har bedrevet barnemishandling, eller er ekstremister? Store ord fra noen som forsvarer ETHVERT overgrep fra o.n etat – bestående av personer som ikke er anvendelige i noen andre yrker grunnet personlige egenskaper, og som ikke ville eksistert i sin nåværende form hadde det ikke vært for at de er LOs bevis for at LO kan holde hvem som helst i arbeid gjennom sin enorme makt over offentlige myndigheter.

     Jeg vil forøvrig tilføye at jeg aldri har hatt bv. på døren (eller i postkassen) i forbindelse med egne barn, men at 25 år i styret for en større barnehagebedrift gir et mer enn alminnelig godt innblikk i barnevernstjenestens virke.

 • Vidar

  Selv om det ER et problem at «Barnevenet» tidvis griper for seint inn, gjør jo ikke det problemet med at de griper alt for TIDLIG (og for brutalt) inn, noe mindre!?
  Jeg har opplevd begge deler; En bekymringsmelding fra vår skole (vedr. en elev som levde sammen med sin prostituerte, narkomane mor – og hennes kunder…) blei IKKE tatt til følge, men tvert i mot bare avvist med at «vi kjenner familien». Jeg påtraff jenta noen år seinere i Oslo. Da hadde hun åpenbart gått i sin mors fotspor… Samtidig har jeg opplevd flere forsøk på det jeg vil betegne som direkte «utidig» innblanding fra ansatte i «Barnevernet» overfor ikke helt konforme familier – med direkte trusler om at de ville «ta» unga deres, dersom de ikke fulgte «Barnevernets» pålegg eller «anbefalinger»! En ganske enkel skriftlig henvendelse var alt som skulle til for å stoppe dette. Forfatta av undertegnede, i et språk og med spørsmålsstillinger – og lovhenvisninger – på en måte de angjeldende familier ikke var i stand til å formulere… Men når «Barnevernet» gir opp et «forsøk» så snart de forstår at den familien de «prøver seg på» har fått litt mer profesjonell assistanse, har de jo ikke mye å fare med i utgangspunktet…!

 • Jasper

  I have checked also what KRF said about child protection: http://www.frie-ytringer.com/2016/04/13/barnevernet-trenger-en-kritisk-gjennomgang/

  Is it their latest?
  I hope not… otherwise I hope they will get into trouble with their voters…

 • Anonym

  Barnevernet er en ulovlig institusjon ifølge Grunnloven (§102). Men så verner ikke staten lenger om enkeltmennesket og privatlivets rett.

  Det er enklere å angi andre enn å spørre om de trenger hjelp. Vi har mistet mye av de virkelige menneskelige verdier. Sosialismen følger deg fra fødsel til grav, og vet alltid best.

 • ERZO

  http://www.tv2.no/v/1034761/

  begynner å begripe Simonsens engagement om barneværnet

  • Høyreekstrem?

   I et worst case scenario står vi her ovenfor en skandale av stort format. Å bli fratatt sitt barn kan vel rent følelsemessig sammenlignes med et dødsfall i nær familie. Det er traumatisk i høyeste potens både for barn, foreldre og andre nære slektninger.

   • Jasper

    My apologies if I misunderstand something (due to Google translate). I would primarily talk about children being deprived of their parents. Barnevernet is depriving children from their parents instead of protecting them, and depriving children from parents always makes harm.

    In some very exceptional cases, it is the least worst to take out the children. However only an immediate serious risk could justify that.
    Or in terms of the European Convention for Human Rights, only in cases of immediate serious threat to the children can it be necessary in a democratic society to deprive children of their parents.

 • Elinor

  Hørte i dag at i Stange så tapte barnevernet . Det er bra, men de tok de første månedene med barna fra dette paret. Barnevernet burde skamme seg for det, men de skjønner det nok ikke tenker jeg.

 • Anonym

  Dersom man senker den seksuelle lavalderen til 1 år, samtidig som man tillater foreldere å selge barna til overgripere, kan man spare ca 1 milliard på å nedlegge barnevernet.

  • Øyvind Røed

   Tror du mener fosterpersoner (hvis man skal forholde seg til forskningsresultater). Riktige tall er forøvrig 16 000 000 000,-
   (16 Milliarder.)

 • Jasper

  @Anonym:
  Whom are you talking about? No one wants that.

  The story is about transparency, due process, legal warranties, children to be heard at court, quick enough legal remedies against emergency care orders of Barnevernet.
  If you are arrested for an alleged crime in a few days a judge will hear you.
  If you are deprived from your parents as a child for some alleged wrongdoing of your parents, there will be a first court hearing in some months or about half a year and you will not be heard, and there is a likelihood that the court at the end after some years — still without hearing you — finds the allegations baseless but they tell that you are too attached to your foster parents so that you do not get back to your parents but have to stay with your foster parents. All because Barnevernets’ psychology experts tell that it is your best interest and no one is allowed to have any doubt in what those experts say. That is the issue.

Legg inn en kommentar