Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Mye synsing, lite fakta

ågeBarnevernsutredninger er ofte i stor grad basert på synsing og ikke fakta, sa dr. science Åge Simonsen under lørdagens demonstrasjon i Bergen, mot barnevernet. «Allerede i 1996 konkluderte Asplan Analyses rapport “Kompetanse og utdanningsbehov i barnevernet” med at “saksframstillingene framstår som en blanding av faglige vurderinger, personlig verdisyn og dårlig underbygde prognoser,» sa Simonsen.

Han mente det ikke var noe bedre i dag, og mente at rettsikkerheten i barnevernsaker er underminert av dårlig saksbehandling og uetteretteligheter i saksdokumentene.

«Når barnevernet får en bekymringsmelding settes opp en hypotese om at noe er galt i familien. Deretter leter man bevisst etter alt som kan bekrefte hypotesen, og overser alt som kan avkrefte denne. Observasjon og vurdering av “bevis” for og imot en konklusjon (hypotese) er alltid nødvendig. I slik balansert vurdering må det, på strukturert vis, settes opp personegenskaper o.l. som trekker begge veier, ikke bare letes etter negative trekk ved en person og utelate det som trekker andre vei. En balansert vurdering sees så godt som aldri,» sa Åge Simonsen, som selv har lest gjennom mengdevis av rapporter mens han satt som medlem i et kontrollutvalg for sosialsaker i Bergen.

«Åpenbar sladder, som ikke kan etterprøves, forekommer i mange rapporter,» sa han, og nevnte eksempler som: «tante mener å ha hørt…», «Dette baserer seg på hva hun har hørt fra andre foreldre…».

Enkelte politikere og barnevernsfolk har reagert på at barneoverdragelser og oppfølging av akuttvedtak blir stemplet som kidnappinger. Det mente Simonsen ikke var noe merkelig.

«Når barnevernet uanmeldt kommer på døren, tar barn med uten at de forstår hvorfor og kjører disse til for dem helt ukjente mennesker, er det ikke merkelig at mange av disse barna oppfatter det som at de blir kidnappet. Undertegnede har selv snakket med flere barn som har brukt dette begrepet på det de ble utsatt for, og traumatisert av,» sa han.

«Det er dokumentert høyere dødelighet blant fosterbarn enn andre barn, samt overhyppighet av selvmord,» sa Simonsen. Også foreldre presses utfor stupet av barnevernet. Simonsen trakk frem et eksempel:

«En ung mor kontakter sosialkontoret for hjelp til å betale en lysregning. Moren er alene om omsorgen for sitt lille barn. Hun er, som så mange andre i dag, plaget av angst-problem. Skilt fra sin kriminelle mann på grunn av mishandling.

Sosialkuratoren spør om det ikke er slitsomt med alene-ansvaret for et barn. Moren bekrefter dette. Hun får tilbud om hjelp til å plassere barnet i barnehage. Hun tar imot dette tilbudet.

Barnevernet har nå fattet interesse for moren. Kanskje trenger hun mer hjelp? Hva med en hjemmehjelp? Moren mener dette ikke er nødvendig, men barnevernet presser på. Det kan jo ikke skade å ta imot hjelp.

En dag da hjemmehjelpen var på besøk fikk moren et angstanfall. Dette ble rapportert til barnevernet. Var moren i ferd med å bli gal? Kunne hun ta vare på barnet sitt når hun innimellom fikk slike anfall? Moren ble satt under press og psyket ned. Etter en tid la hun seg frivillig, etter barnevernets henstilling, inn på psykiatrisk klinikk. Hun fikk hjelp av barnevernet til å plassere barnet midlertidig på barnehjem.

Mens hun var innlagt på klinikken ble hun oppsøkt av barnevernet som ville ha henne til å skrive under på et papir. Det dreiet seg om å godkjenne at barnet ble i barnehjemmet inntil hun var frisk. Siden moren alt følte seg frisk og planla å skrive seg ut om en ukes tid, skrev hun under. Moren ble kort etter utskrevet og ville ha barnet tilbake. Nå var hun jo frisk. Men nei! Hun led av angst-problem, som det kunne ta mange år før hun var “frisk” av, og hun hadde akseptert at barnet skulle bo på barnehjemmet inntil da – sa barnevernet.

Moren resignerte – tross alt fikk hun jo besøke datteren fire dager i uken. Etter en tid sa barnevernet at besøkene nok var for hyppige, barnet ble urolig når moren kom på besøk nesten hver dag. Det ville være til barnets beste at besøkene ble kuttet kraftig ned.

En uke etter ble moren funnet død i sin leilighet.»

«Slik kan det ikke fortsette, overgrepene mot barn og foreldre må stanses,» konkluderte dr. science Åge Simonsen. «Demonstrasjonene som i dag foregår i over 50 byer og over 20 land er forhåpentligvis en vekker. Demonstrasjonene vil fortsette til systemet er endret, og det er slutt på barnevernets overgrep og ødeleggelser av barn og foreldre.»

9 comments to Mye synsing, lite fakta

 • Anonym

  (…)

  «En uke etter ble moren funnet død i sin leilighet.»

  Litt på siden, men prinsipielt dreier det seg om det samme:

  I en del engelske kommuner følger man opp eldre som mister hundene sine. Noen av dem tar det så hardt at de ikke orker å leve lenger. Kjæledyret ga dagen innhold. Det var ofte det eneste levende vesenet den gamle kunne «snakke» med.

  En mor som blir fratatt sitt eneste barn. Det mest dyrebare hun har i livet.

 • Vidar

  Det snodige her er at ALLE vi som har jobba opp mot «Barnevernet» – som lærere i skole og barnehage, som ansatte på barne- og ungdoms-institusjoner, som aktive voksenpersoner i ethvert barne- og ungdoms-miljø – vi kan ALLE bekrefte det enorme misforholdet det er mellom makt og kompetanse innen «Barnevernet»!
  Men like fullt får denne MAKT-institusjonen fortsette ufortrødent!!
  Hvorfor?

  • Høyreekstrem?

   Godt spørsmål Vidar. Kan det være slik at makt konsoliderer seg selv? Uten sammenligning var det mange som mente Gestapo hadde for mye makt, men ingen turde si det høyt. Det blir kanskje litt det samme her, selvsagt i en mye mildere utgave?

  • Jasper

   Vidar,

   I cannot do anything else than mentioning the open letter signed by 170 professionals last summer:
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Bekymringsmelding-om-barnevernet-8049787.html

   Unfortunately this seems not to be enough, and as far as I understood another post, the Ministry wants to finish an investigation in 2 years (!!!)

   There are two ways to get this changed…

   One is judical, and slowly some cases will get to the European Court for Human Rights. There the Norwegian Government can get tough questions, like in a current case, if Norway has recognized it was violating the European Convention of Human Rights, on Article 8 which is about right for family, and if all measures have been necessary in a democratic society.

   The other way is political. We abroad can help in building up pressure and call attention. However at the end it is up to you, Norwegians. If in mass you start to protest, and also tell your political parties they are losing your confidence if they let Barnevernet work as before — see the open letter linked above, signed by 170 Norwegian professionals for details — they might get worried of your votes at next elections…

   We abroad can call your attention, but we cannot do too much more.

 • Eirik

  BBCs dokumentar:
  httpv://www.youtube.com/watch?v=-LkaAxhZs_M

 • Jasper

  Do I understand right, that in article http://www.dagbladet.no/2016/04/16/nyheter/innenriks/barnevern/43870228/ Gro Hillestad Thune is talking about a strange political silence about Barnevernet and concludes probably Barnevernet is part of some political bargain???

 • Amund

  Skoler og barnehager skal rapportere inn sine mistanker om overgrep og forsømmelse til barnevernet. Min familie har for kort tid siden sittet 11 timer i politiavhør pga at noen har tolket uttalelser gjort av en 5 åring. Saken henlegges hos statsadvokaten nå. Men det er bare del 1 fordi barnevernet henlegger ikke saken. De har allerede klart å gjort tolkninger som politiet ikke fant. Barnevernet er ikke underlagt justisdep. De fungerer som et eget politi. De kan drive å intervjue barn i enerom der kun de og egen sakkyndig er til stede. Sakene kan ankes til fylkesnemnda der barnevernet i 95 prosent av tilfellene får medhold. De kan holde ungene 1 år unna familien i påvente av sak. Alle ungene mine skal nå gjennom 2 nye avhør pluss det skal foretas husbesøk og så skal det innhentes alt av info fra alle skoler og barnehager de har vært i.
  Ta myndigheten fra barnevernet og gi den til politiet.
  Kun politiet bør fungere som politi.

 • Amund

  Sentrale myndigheter bør begynne å reagere. Barnevernet har fått en makt kun KGB hadde. Loven sier at skoler og barnehager er pliktig til å rapportere. De rapporterer om votter i ulik størrelse, om yogurter ungene ikke likte hjemme, krangling i familien, ungers lek, hendelser de finner merkelige som ungene forteller, om hvordan ungene er i hente/bringe situasjon. Lange utledninger lages om den minste ting der det legges inn ord som vekter den underliggende antakelsen. Når det blir nok i journalen, kan dette sendes til barnevernet som gjør sine antakelser. Først nå kobles foreldrene inn. Barnevernet kan så på tynt grunnlag sende saken til politiet og etterpå starte en egen etterforskning. Da kan de grafse så mye de vil i andre sitt privatliv. Terskelen for vold er for øvrig hard blikkontakt og høy stemmebruk. Forsømmelse av barn går på ren synsing. Alle river denne lista om barnevernet ønsker. Så om du er en sentral politiker, det fins et system i Norge som kan ta fra deg barna dine uten grunn. Vær klar over det. Har opplevd barnevernet i en annen sak også, som ikke gjaldt mine barn. Her er det et viktig poeng for barnevernet å hindre kontakten mellom biologisk familie og fosterbarn. Den biologiske familien det er tale om her er helt A4. Facebook kontakt med fosterforeldre var her forbudt. Det endte med at den ene fosterungen ble fratatt fostermor fordi hun hadde kontakt med familien til ungen. Da hun prøvde å få ungen tilbake, ble hun truet med at de skulle gå etter den biologiske ungen hennes. All kontakt mellom søskenbarn, små unger, ble sensurert. Og alle treff gjennomføres under tilsyn. Kriminelt belastede foreldre slipper tilsyn ved treff. Logikken er helt hinsides. Systemet slik det er nå, kan enkelt brukes til maktmisbruk om noen i barnevernet av en eller annen grunn vil ta rotta på noen. De gjør hva de vil og ingen tror det når noen forteller. Egentlig burde dette vært en vinnersak for Frp slik Frp engang var.

 • Anonym

  Inga Marte Thorkildsen (sv) får kritikk fra en barnevernspedagog etter at hun for halvannet år siden leverte inn en bekymringsmelding om en familie hun ikke hadde møtt.

  http://www.nettavisen.no/na24/sakkyndig-ut-mot-thorkildsen-i-barnevernsak/3423222704.html

Legg inn en kommentar