Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Arbeid til alle trygger velferden

Vidar_Kleppe2«Sosial trygghet er en viktig forutsetning for alles deltakelse i samfunnet. Da trengs gode offentlige velferdstjenester for norske statsborgere. Arbeid til alle er det viktigste virkemiddel mot fattigdom. Svak økonomi og en stor innvandring til Norge svekker også muligheten til å trygge norske velferdsordninger i fremtiden». Det mener Demokratenes tidligere leder, Vidar Kleppe.

«Vi vet at det finnes sammenhenger mellom arbeidsledighet og fattigdom, mellom sykdom og fattigdom, og mellom alderdom og fattigdom. Disse sammenhengene vil vi arbeide for å redusere. Både den enkelte og samfunnet har ansvar for å gjøre noe med fattigdommen. Tilknytning til arbeidslivet er det viktigste for å hindre fattigdom for den enkelte. Derfor legger også Demokratene opp til en politikk der næringslivet skal gjøres sterkt og konkurransekraftig,» sier han.

Kleppe vil vektlegge et bredt forebyggende perspektiv, gjennom å bidra til å endre forhold som skaper og opprettholder fattigdom i oppvekstmiljø, utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked og arbeidsliv, og innenfor velferdsordningene. «Det må settes inn virkemidler tidlig, slik at vi hindrer utstøting og sikrer et inkluderende arbeidslivet,» sier han.

17 comments to Arbeid til alle trygger velferden

 • Anonym

  Arbeid til alle……
  Nordmenn med lite eller ingen utdannelse må konkurrere med innvandrere med lite eller ingen utdannelse om de samme jobbene. Myndighetene forfordeler disse jobbene til innvandrere. De diskriminerer nordmenn til et liv i
  arbeidsledighet og fattigdom.
  De tar fra de som har lite av nordmenn og gir til fremmede
  folk.

 • Anonym

  Hvordan skal man løse dette med arbeid til alle? Vi som kan lese aviser vet jo at arbeidsledigheten i Norge er voksende.

  Skal det opprettes statlige arbeidsplasser?

 • Visombygdelandet

  LOs slagord «arbeid for alle», er jeg gaatt lei av for lenge siden.
  Det maa vaere snakk om nyttige og produktive arbeidsplasser.
  I stedet for statlige byraakratiske arbeidsplasser.

  Kleppe er nok i beste fall ute paa et sidespor med tenkingen sin.
  Mens Demokratenes nestleder Ellen Simonsen, har sagt mere fornuftig angaaende dette.

 • Tusenkunstner

  Vidar Kleppe tilfører Demokratene positivitet.

 • Tusenkunstner

  Vidar Kleppe har jo også i alle år stått fjellstøtt i mot EØS, også når han var på tinget for Frp. Å være mot EØS er den beste måten å sikre norske arbeidsplasser på. Det hindrer utflagging og ukontrollert arbeidsinnvandring.

 • Anonym

  EØS-avtalen har ødelagt det norske arbeidsmarkedet. Det er livsfarlig å sette luftige politiske tanker ut i livet. Fellesvalutaen euro er ett eksempel. Fri flyt av mennesker et annet. Finansiell og sosial ustabilitet er to konsekvenser, av mange, som nå trer tydelig fram.

  Det manglet ikke på advarsler både mot fri flyt av mennesker (EØS) og en felles valuta. Vi som advarte ble stemplet som alarmister og eskapister. Nå kan man jo spørre seg hvem som hadde forlatt virkeligheten.

 • Jan Hårstad

  «Norske statsborgere». Kleppes artikkel ovenfor inneholder mye slitt retorikk som en hører fra hele den snakkende klassen.
  Kleppe ser ikke ut til å ha fått med seg at en svensk asylant får 22 ooo i måneden på vei til å bli svensk statsborger.
  Dette systemet innebærer for Sveriges del økte skatter på 30,4 milliarder kronor. Det igjen betyr 5400 kronor i økt skatt for en normalsvenske i arbeid.Og regelrett krig mot pensjonister og funksjonshemmede. Jeg har ikke de tilsvarende tall for Norge,men retningen er den samme.
  Tyske Bild hadde sist helg en oversikt over ghettoene i Tyskland hvor mellom 20 og 30% gikk på NAV (Hartz)
  En person fra tysk industri uttalte at bare 10% av de ankomne var kvalifisert til tysk høyteknologisk arbeidsliv.
  Alt dette kommer til å gjelde for Kleppes «Norske Statsborgere» og. Det ser ut som om Kleppe ikke har regnet på de utgiftene og da blir atmosfæren i hans innlegg beslektet med det som kommer ut fra Demokratenes landsmøte. Masse kledelig politisk korrekt prat som ikke hjelper det aller minste.

  • Fagorganisert

   Fin artikkel fra Vidar Kleppe, som støttes!

  • Anonym

   » Kleppes artikkel ovenfor inneholder mye slitt retorikk som en hører fra hele den snakkende klassen.»

   Jepp, det kunne vært sagt av hvem som helst fra Rødt til FrP. Hvis du omgjør rettigheter til penger, så er det liten forskjell på størrelsen hvor stor offentlig sektor (regnet som uttak av BNP) blir med FrP og Rødt sine programmer.

 • Vidar

  Kleppe har selvsagt 100% rett! På samme måte som det gamle Arbeiderparti-slagordet «Arbeid til alle er jobb nummer 1» var alldeles glimrende! Hadde det bare ikke vært kun en politisk FLOSKEL!
  Dersom Demokratene hadde fokusert mer på dette, fokusert mer på at de vil føre en politikk som gavner det store flertallet nordmenn – og slik sett unngått beskyldninger om at partiet er «høyre-ekstremt» – og dessuten sørga for å fjerne folk som ikke evner å oppføre seg nogenlunde røddig og «dannet», fra partiledelsen, kunne Demokratene blitt et VIKTIG og innflytelsesrikt parti i Norge…

  • Tusenkunstner

   Enig. De må få seg folkeskikk og en voksen moden partikultur. Hvis de ikke får til det vil nok jeg heller la være å stemme på de. På tross av det gode programmet som de bortimot glemte å behandle mens de var opptatt av å kverulere å slenge drit til hverandre.

  • Tusenkunstner

   Men det er verdt å notere seg Kleppe sin oppfordring til delegatene om å samle seg rundt partiet Demokratene. En klok fyr.

Legg inn en kommentar