Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Norske moskeer styres fra utlandet

moske_OsloUtrop er en ikke-partipolitisk og religiøs uavhengig avis som presenterer nyheter, aktualiteter og debatt om det flerkulturelle Norge, og utkommer to ganger i måneden. Avisen har fått støtte fra Fritt Ord til en artikkelserie om moskémiljøene i Oslo. I den første artikkelen avslører avisen at moskeene er dominert av imamer som representerer fundamentalistiske holdninger. De fleste kommer fra Saudi Arabia og Iran.

Artikkelen er skrevet av Masoud Ebrahimnejad, som opprinnelig er fra Iran. Han har skrevet masteroppgaven Muslimske innvandrere i norsk skole (2009) og kjenner de muslimske miljøene godt, skriver Utrop.

Masoud Ebrahimnejad slår fast at imamene har en sentral rolle i enhver moske, og at det som blir formidlet av imamen derfor er moskeens standpunkt. Per dags dato er alle imamene som er ansatt av moskeer i Norge utdannet i et av de muslimske landene i Midtøsten, ifølge personer som han har intervjuet.

Saudi-Arabia med sin wahabisme er fortsatt overrepresentert blant de landene som utdanner imamer, skriver han. Noen av imamene har også kommet fra Pakistan, og Masoud Ebrahimnejad mener det er grunnlag for å tro at de fleste imamer fra Pakistan er utdannet i et lærested som også er finansiert eller drevet av Saudi-Arabia.

wahhabismen er støttet av statene Saudi-Arabia og Qatar, men wahhabistisk misjon går utover grensene for disse landene. Mange ekstremistiske grupper, slik som IS, Al-Qaida, Taliban og Lashkar-e-Jhangvi, er tilhengere av en form for wahhabisme. Ebrahimnejad skriver at grunnleggeren av wahabismen, Mohamed ibn Abd al-Wahab, ønsket å redusere islam til en kald liste over mekaniske regler, som skulle overholdes og håndheves med absolutt strenghet.

På den andre plassen står Iran med sin konservative oppfatning av islam innen den sijamuslimske retningen. Imamene, som blir valgt ut av iranske myndigheter, er godt opplært og følger klare målsetting fra det iranske hemmelige politiet og koblinger til den øverste iranske lederen Ayatollah Khamenei, ifølge kilder som ble intervjuet, skriver Ebrahimnejad.

På tredje plass ligger Tyrkia, som sender imamer til de tyrkiske moskeene i Norge. Disse imamene er også utdannet og godt forberedt for å spre en tyrkisk variant av islam.

Saudi-Arabia, Iran og Tyrkia bruker store ressurser på å spre sin ideologi. De største investeringene skjer i muslimske land, hvor disse aktørene misbruker fattigdommen for å nå sitt mål om større innflytelse. Saudi-Arabia, med Qatar ved sin side som investor, bruker en god del av oljeinntektene på å spre ideologien sin. Irans hovedmålsetting siden den islamske revolusjonen er å eksportere den islamske revolusjonen til andre land, mens Tyrkia med president Recep Erdogan i spissen drømmer om å bli en stormakt i den muslimske verden, skriver Ebrahimnejad.

I følge Ebrahimnejad er de sjimuslimske moskeene i stor grad styrt fra Iran. Iran arbeider aktivt i moskeene for rekruttering og spredning av regimets ideologi. For Iran er det ekstra viktig å ha direkte kontroll og tilgang til moskémiljøene for å drive spionasje blant regimets opposisjonsgrupper. Det iranske regimet er ikke bare opptatt av sjiamuslimer som bor i Europa, men også eksiliranere med ulik politisk tilhørighet. Iran er hele tiden avhengig av å rekruttere blant sjiamuslimer for å ha god kontroll og oversikt over enhver bevegelse og utvikling blant opposisjonsgrupper og personer som kan være potensielle trusler for regimets eksistens, skriver han.

Hele artikkelen kan du lese her

38 comments to Norske moskeer styres fra utlandet

 • Anonym

  Forståelig for Imamene her i landet virker ikke direkte skarpe. Sitter nå og ser på i fra kirken i Sverige og Kongens 70 års dag. Ser ingen Imamer der :). Så de er ikke med i det gode selskap skjønner jeg.

 • Høyreekstrem?

  Dette er en viktig del av bildet å få med seg skal man forstå hva som skjer i den muslimske verden. Artikkelen på Utrop burde vært skrevet ut og sendt til alle politikerne på Stortinget.

 • Anonym

  Det er like meningsløst å skille på «moderate» og «ekstreme» muslimer som å foreta en oppdeling i «moderate» og «ekstreme» fascister/kommunister/nazister. Det er ideologiene i seg selv som er problemet.

  Du må være døv, dum og blind for ikke å skjønne hva som er under oppseiling i Europa.

 • Anonym

  Viktor Orban sa i en tale her forleden at islam er i strid med den ungarske forfatningen, noe han har helt rett i. Han skiller ikke på ulike varianter av dagens nazisme, islam, slik lavpannede idioter i Vest-Europa gjør. Islam er helt greit for meg i muslimske land, men altså helt uakseptabelt i ikke-muslimske land. Islam skal møtes som nazismen ble møtt.

  Ingen ville sagt at «[hadde det ikke vært for ekstreme nazister så …», men bytt ut nazister med muslimer så ser du hvor mentalt syke dagens mediale og politiske kloakk egentlig er.

  Etniske europeere fordrives fra sine boligområder. De terroriseres og drepes. Det tillates av politikere som «styrer». Handlingene faller godt innenfor folkemord- konvensjonens bestemmelser. Skyldkravet er ikke metode, men at kulturer og folkeslag blir borte. Man kan jo bare reflektere litt over hva begrepet «universalisme» egentlig betyr!

 • Jeg så i kveld at den gambiske tausa til statsminister som Norge har,lot som hun var beveget over at det hadde gått liv tapt i helikopterulykke ute øygarden.
  Og det må vel være toppen på hykleri,når den samme tausa har drevet og samtykket om at Norge skal ha en masse unødvendige drap og overfallsvoldteketer osv,som følge av uansvarlig innvandring.
  Når det gjelder Erna sin holdninger til import av muslimske negervoldtekter,og hennes fortid.Ja,så blir det litt som bukken som passer havresekken.

  • Anonym

   @Kurt

   Erna Solberg kan ikke i ettertid påberope seg at hun ikke forstod konsekvensene av den politikken hun var den øverste ansvarlig for.

   Jeg vil ikke se helt bort fra at ganske mange vesteuropeiske «ledere» vil få en del å svare for om ikke så veldig mange år. Dagens system er doomed. Det har ingen mulighet til å overleve. Kapasitetsgrensen er allerede overskredet med god margin. Som jeg har skrevet en rekke ganger her på forumet så er det ikke penger man vil gå tom for, men mennesker og materiell. Erling Holmøy (SSB) peker på kapasitet i offentlig sektor. Nestoren i svensk økonomi, Assar Lindbeck, peker på for store volumer. Det betyr nøyaktig det samme; nemlig at det ikke vil gå. Det vil bryte sammen.

   11:08

 • Visombygdelandet

  Alle moskeene i Norge maa rives.

  Religionsfrihet er en fiasko, hvis den ogsaa skal gjelde for islam.

  Muslimene har saa hoey foedselsrate, 5-6 prosent, mens ikke muslimer holder seg rundt 1,5-2,0 prosent.

  Hele verden kommer til aa bli islamsk paa sikt, slik forholdene er naa.

  Vi boer arbeide for at kristendommen og hinduismen faar stoerre utbredelse.

  Men vi maa ogsaa bekjempe islam samtidig, ved hjelp av forbud, slik som norske Demokratene gaar inn for naa omsider, ved aa ville forby koranskoler.

 • Anonym

  Norske moskeer? Det finnes ikke noe sånt.

  Moskeer er fremmedlegemer.

 • Anonym

  For en malplassert moskee. Klemt mellom 2 boligblokker på Grønland. Simonsen, er du enig at denne moskeen aldri skulle vært bygd der og at man bør forby moskeer i Norge?

  • Anonym: Nei det er jeg ikke enig i. Å forby alle moskeer vil være i strid med Grunnlovens bestemmelse om religionsfrihet, og flere menneskerettighetserklæringer Norge har sluttet seg til. Så det kan vi ikke. Men vi kan lage klare regler, og stenge moskeer der det beviselig oppfordres til vold. Vi kan lage regler som forbyr moskeer å motta støtte fra utlandet. Og vi har bygnings,-og reguleringsbestemmelser som kan brukes dersom moskebygget ikke passer inn i den eksisterende arkitekturen eller fører til økt biltrafikk i et nærområde osv. I dette spesielle tilfellet er det ikke min mening.

   • erzo

    så «herlig» å lese dette tøvet ditt…
    om grunnloven
    biltrafikk
    arkitektur…
    når saken gjelder om man skal påtvinges moskeer

    nesten utrolig tåpelig kommentar

    og du har stått på stortingets talerstol???

   • Fehåve

    FAKTA: Islam = Vold !!!!!!!!!!!!!!!!

   • Valgeir H.

    Men å forby Islam og deres moskeer trenger ikke å være pga av religion, men pga av deres stående og noensteder sovende vilje til å drepe apostater, samt andre brudd på menneskerettigheter.

    Hvorfor skal religionsfrihet trumfe alt? Når religiøse begår terrorisme som en del av sin religionsvirksomhet, så må vi fortsatt reagere med rettsvesen.

    Den dag muslimer vender ryggen til mekka (allegorisk ment) og det syke presteskapet derfra, skaper seg AUTONOME religiøse stiftelser, med retningslinjer som er god fisk her, da kan vi akseptere dem.

    Dagens politikerstand prøver å late som det er slik det foregår idag ettersom det er moskeer som blir nedlagt pga for ekstremt innhold. (England) Men det er kun hva som trengs for at ikke politiet skal gjøre mytteri.

    Betydningen av religionsfrihet er også utfordret men ikke debattert gjennom den nye utdanningsloven som ble vedtatt i 2009. Denne var godt gjennomarbeidet av tverrfaglige akademikere men før den ble vedtatt ble den kuppet og formuleringen om kristne og humaneverdier og tigivelse ble dyttet inn som en nødvendighet for å drive utdanning.

    Hvordan står det til med Religionsfriheten nå?
    Og hvordan kan det være så enkelt å sette opp muslimske skoler og utdanning nå?

    Mvh og takk for ditt utrettelige arbeid.

    • Valgeir: Du skriver «Når religiøse begår terrorisme som en del av sin religionsvirksomhet, så må vi fortsatt reagere med rettsvesen.» Det er nettopp poenget. Det må reageres mot enkeltindivid som begår kriminelle handlinger, eller planleger slike, og mot moskeer som måtte støtte eller oppfordre til slike handlinger. Men man kan ikke ha et generelt forbud mot islam eller moskeer, ettersom det jo finnes moskeer der det ikke oppfordres til vold, og de fleste muslimer tross alt er hederlige mennesker som ikke begår straffbare handlinger, og fordi islam ikke entydig oppfattes av de troende som en religion som oppfordrer til vold. Islam tolkes og praktiseres ulikt, slik også andre religioner gjør.

     • Valgeir H.

      Beklager. jeg skrev ett langt svar og det ble slukt i innsendelsen, og nå er det middag–

      • Jaja Valgeir. Klart at middagen må komme først. Husk å ta kopi av kommentarer du skriver, i tilfellet det skulle skje noe feil når du legger dem ut.

      • Valgeir H.

       Så grunnen til at Islam ikke forbyes er at det er noen som ikke er kriminelle der, noen som gjør det slik som vi kunne akseptere. ?

       Spørsmålet som vi burde ha ett klart svar på er enkelt: Er Islam farlig i dag?
       Det enkle svar er selvsagt, men det kan variere fra sted til sted og med tiden – selv i korte intervall.

       Og vi er selvpålagt å behandle alle som individer, selv om ikke organisasjonen deres ikke behandler dem som individer med fulle rettigheter. De har f.eks ingen religiøs definisjonsmakt, eller mulighet til å gjøre lempninger av Sharia. Det er alltid autoriserte råd og VIP’ere som gjør slikt.

       Det har ikke vært noen bølge som f.ex i moderne Kristendom hvor alle ble personlig Kristen og trodde på det de selv mente var riktig. Slik ser vi at vår individualisme er en taper posisjon.
       Ettersom Islam kommer i form av manifestasjoner, Organisasjoner,skoler og moskeer er det forsåvidt naturlig å vurdere forbud for den enkelte manifestasjon, og ikke generellt.

       I løpet av nittitallet da de fleste muslimske organisasjoner startet opp i Norge var loven om trossamfunn gjeldende og den er vel ikke forandret ennå.

       https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-25
       § 1. Alle har rett til å driva religiøs verksemd åleine eller saman med andre, og til å skipa trudomssamfunn når rett og sømd ikkje vert krenkt.

       Selv med paragraf 1 ble alle Muslimske trossamfunn loset gjennom Justisdepartementet uten å bli ransaket eller bli stilt ubehagelige spm.

       Til tross for Norsk forlagsbransjes vegring mot å gi ut en Koran som ikke er en tannløs og bagatellisert oversettelse så burde Justisdepartementet visst hva de legaliserte, og det gjorde de sikkert, for om det finnes mord og folkemord oppfordringer i en tekst så krever det uansett mennesker til å gjøre det. Teksten er ikke ansvarlig.

       Og det er ett poeng, for i kommunismen er det ikke så mye oppfordringer til mord og slikt, bare masse anmodninger til kamp i generelle og uspesifikke termer. Grunnen til at Kommunismen har blitt så morderisk, er at den har blitt brukt som redskap for eliter som har villet disse mordene, som har planlagt, finansiert og organisert disse, og det på høyst forskjellige steder. Islam har en lignende historie bare mye mere og verre.

       For å virkelig besvare dette kreves det historikere og andre intellektuelle som er ute for å gjøre en redelig jobb.

       Den må gå ut på å gjøre skikkelige studier av Islam og hva slags eliter er det som har vært involvert, slik at vi kan få en forståelse av disse kulturers integritet og kontinuitet.
       Det burde være åpenbart for alle at da Islam ble startet, så startet den med ett imperie byks, hele Nordafrika pluss Spania ble okkupert. Det som må forståes er at ingen religion gjør slikt organisk. Det var en imperiemakt bak dette, og Islam ser jo ut som ett redskap for krigsmakter. At i de to påfølgende århundrer ble sentral asia områdene Islamisert uten at våre historikere har brydd seg er også ett poeng.

       Men en slik utredning er nok ikke den betalte Norske intelligentsia rede for. Avisene er alle kjøpt opp av Banker, og det er jo dem som er de store krigsaktørene. Vi har jo sett at våre media nærmest søker å definere Islam selv, i mangelen av moderate glansbilder.
       På Blindern starter de studier mot høyre ekstremister, mens i student bokhandelen har de byste av Marx omtrent som han var en helgen.
       Men det betyr at det er mulig å besvare spørsmålet, hvor farlig er Islam i dag. Det skulle være mulig å se igjennom svadaen som blir produsert av våre egne pro-islamister, som heller til å mene at Islam er kun livsfarlig i drapsøyeblikket, mens den er helt ufarlig før og etter.

       Dessverre ligger vi langt etter. Relevant historie om Europas dark ages skulle ha vært omtalt og analysert langt mere enn den har. Om alle de krigene som har hendt Europa de siste to tusen år, så har jeg kommet til den konklusjon, at om de er uforståelige så er det vinnernes historieskrivere som har fått regjere. Det er på høy tid å se på historien på nytt. Jeg har stor forståelse for Hårstad som mener at det burde bare forbys ettersom det er så åpenbart at det er superkrigersk, og at det er ett standpunkt som burde bringes rett inn i politikken.
       Men å gjøre de historiske analysene kan sørge for å få flere folk med seg.

 • Menneskerettighetserklæringer og Grunnlovens bestemmelser?
  Hvorfor er de så forbasket viktig og skal på død og liv følge slike rettigheter som kommer til og ta knekken på nordmenn og vårt kjære fedreland.
  Jeg synes det er glimrende at slike Menneskerettigheter og Grunnlovsbestemmelser BRYTES.
  Hvorfor kjemper du for at muslimske neger inntrengere skal bare komme her,og ta seg til rette? Når disse folka vil oss bare vondt.Eller er kun ute etter og stjele våre verdier.
  Føler du deg som et godt og oppegående menneske,som liksom står frem som prinsippfast,selv om det medfører en katastrofe for Norge som land?
  Hvem er det slike som deg høster respekt fra? Jo,folk som står langt opp til ørene med skyld og skam forræderi mot eget folk og fedreland.
  Jeg mener vi har ikke noe valg.Vi er nødt til og bryte slike menneskerettigheter og Grunnlovsbestemmelser,da slikt tøv har gått ut på dato for lenge siden.Det er jo latterlig at et land,med et slikt lederskap som Norge har hatt de siste 30-40 år.Tviholder på menneskerettigheter og Grunnlovsbestemmelser som vil oss vondt.Når de gir blanke faen i at menneskerettighetene også omhandlet den suverene og uavhengig staten Libya.Eller diverse grunnlovsbestemmelser når EØS avtalen ble banket igjennom.Og du Simonsen var jo ivrig etter og bryte den grunnlovs bestemmelsen,som omhandler og overgi suverenitet til en fremmed union.Den ga du faen i.Men når det gjelder og sikre evighetspåfyll med morderiske muslimnegere,ja så er du plutselig så til de grader for gjeldende Grunnlovsbestemmelser og menneskerettigheter.

  • Anonym

   Helt enig med deg Kurt. Bare en sak: Det er ingen som kan gi fremmede rett til å ødelegge et land. Hverken politikere eller andre quislinger. Det er jo nettopp det som skjer når mennesker som står for det stikk motsatte av våre verdier gis anledning til å praktisere en pervers og menneskefiendtlig ideologi; islam.

   Hvert enkelt land må få lov å praktisere hva de vil, leve som de ønsker, men Norge er nordmenns hjemland. Selvsagt skal vi ikke akseptere islam her. Universalisten er den nye folkemorderen. Ikke det spor bedre enn nazisten som spadde jøder inn i «dusjen».

  • Kurt: Spørsmålet er hvorfor vi kjemper mot islamiseringen av Norge. For meg er det avgjørende hvilke verdier vi er tilhengere av og ønsker å kjempe for å bevare, mot presset utenfra, fra islamistene. Med andre ord våre kristne, vestlige, liberale og humane verdier, som er under press. Blant disse verdiene, nedfelt allerede i Grunnloven av 1814 av våre grunnlovsfedre, er religionsfrihet og ytringsfrihet. Vi kan ikke bevare disse verdiene gjennom å sette dem til side. Følgelig kan vi heller ikke forby en religion/ideologi som vi ikke liker, eller forby noen å utøve deres religion innenfor rammen av landets lover.
   I tillegg kommer også de juridiske sidene ved at stortinget eventuelt måtte vedta en lov som så klart er i strid ed Grunnloven, som jo står over andre lover. Da vil Høyesterett kunne gripe inn. Norges omdømme ute i verden og de handelspolitiske konsekvensene av et totalforbud mot moskeer må selvsagt også tas med i betraktningen.
   Derfor er det bedre å bruke lovlige og aksepterte argumenter i forhold til de enkelte byggesøknadene, eventuelt å bruke lovlige og aksepterte begrunnelser for å stenge moskeer, som eks. at de finansieres fra utenlandske fundamentalister eller at imamene oppfordrer til straffbare voldshandlinger.

   • Til Jan P Simonsen

    Jeg vet at ikke vil forby eller begrense antall moskeer. Men jeg spurte deg konkret om noe: Denne moskeen som ligger fastklemt mellom to boligblokker på Grønland, den kan du vel være enig meg i at ikke passer inn det arketektoniske miljøet? Den kan vi vel rive?

    • Til Jan Simonsen: Jeg svarte vel lengre oppe i tråden at jeg ikke er enig i at denne moskeen ikke passer inn i det arkitektoniske miljøet. Jeg passer denne moskeen ganske ofte er synes den er pen og godt tilpasset de øvrige bygningene. Det samme har jo bygnings,- og reguleringsmyndighetene i Oslo ment siden de godtok bygget. Og avgjørelsen er jo tatt, så den kan selvsagt uansett ikke rives i etterkant.

 • Anonym

  I hope that the Norwegian’s understand that wherever Muslims build a Mosque, that’s considered conquered territory and it’s forever Muslim!

 • erzo

  tell mr. Simonsen.
  TELL HIM!

 • Jan Hårstad

  Hovedmotsetningen i dagens Vesten går mellom de som vil bevare kontrollen over nasjonalstaten og vedlikeholde en nasjonal kultur/identitet – og de som er multikulturelle globalister som bekjemper begge deler.Våre rikspolitikere er sikker 90% globalister,derfor er det helt meningsløst å henvende seg til disse med noe som helst,selv allminnelig folkeopplysning biter ikke på dem. De vil ikke vite noe av det.Det er ikke der karrieren og pengene ligger.
  Det man kan lære av nå er utviklingen av Alternative für Deutschland som har partikongress i Stuttgart nå med hundrevis av Antifa voldsbøller rundt. Hatet av hele politikerkorpset i Tyskland og stiger på galluper for hver dag.
  Hvorfor? Fordi de har en krystallklar politikk som selv et barn forstår: Islam er uforenlig med forfatningen,stopp moskebygging,knus Islams nettverk.
  Når en her skriver om noe som «Demokratene» går inn for,lurer jeg på om dette er en spøk. Det eneste jeg har fått med meg fra landsmøteperioden var at de ikke ville ha noe med Pegida og Sian å gjøre og drev og ekskluderte Max Hermansen. Du tror ikke det er sant.
  I en provins/vasallstat under Brussel/Washington er det slik at politikereliten er som sprellemenn/kvinner i et dukketeater. De spreller på oppdrag av EU-USA-Nato.
  Les derfor Engdahls artikkel på
  http://journal-neo.org

  «How Nato-linked Think Tanks Control EU refugee policy»

  • Jan: Bare en liten tilføyelse angående Demokratene. Det var et forslag fra partiets daværende Arbeidsutvalg om å ekskludere Max Hermansen, men det ble nedstemt av sentralstyret og landsstyret. Et forslag om å endre vedtektene slik at medlemmer av Pegida og Sian ikke kunne være medlem av Demokratene ble også nedstemt, men rundt halve landsmøtet støttet forslaget.

   • Tusenkunstner

    Det står i Morgenbladet at den nye lederen har bløffet seg til lederposisjonen. Har du noen kommentar på det?

    Hvis man vil lese hele artikkelen må man ut med en 50-lapp, registrere seg, logge seg inn med passord og alt det der. Det gadd jeg ikke. Men det gikk an å lese en god del.

    • Tusenkunstner: Det har jeg ingen kommentarer til i det offentlige rom. Og siden jeg ikke er medlem av Demokratene trenger jeg heller ikke blande meg inn i den debatten.

    • Anonym

     Bløffet seg til partilederjobb

     Kim Steinar Kjærner-Strømberg (52) ble nylig valgt til partileder i Demokratene. Valgkampen var bygget på løgn og manipulasjon.

     https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/04/bloffet-seg-til-partilederjobb

     • Tusenkunstner

      Vil du legge ut artikkelen her på FY i steden for å linke. Forbanna ukultur det der med at man må betale for å lese i 5 minutter. Avisene har annonseinntekter og burde være fornøyd med det.

      • Det og betale fortjenester er vel FrP politikk,så det kan neppe irritere deg.
       Derfor støtter jeg bompenger også,fordi det er da bare rett og rimelig at det er bilistene som bruker veien som også skal betale for den.Akkurat på samme måte som FrP ønsker at folk skal betale for og låne en bok på bibelotek.Eller andre tjenester som frP folk ikke vil være på.Men siden mange av FrP velgerne selv er bilister,så mener de tydeligvis at veiene skal alle sammen være og betale for.Og resten får folk betale selv.Solidarisme på sitt beste.:)

       • Tusenkunstner

        Bilistene betaler veiavgift, årsavgift på bil etc. Inntektskatt på lønna fra jobben og formueskatt. Da er det ikke rettferdig at bompenger kommer i tillegg. Hvorfor skal man betala for ei tjeneste mer en en gang? Hvis du kjøper en liter mjølk på Joker i Lierne så blir du misfornøyd hvis hun i kassa sier at du må betale 4 ganger prisen på melkekartongen. Fjerner vi disse 4 skattene/avgiftene jeg nevner vil jo folk også få bedre økonomi. Og det er jo hyggelig.

 • Nei,Jan.Nå får du jaggu meg gi deg.
  Hva skal vi med de menneskerettigheter og Grunnlovsbestemmelser som fungerer som smutthull i en global utrydningsprosess av det norske folk?
  Jan du skriver: Vi kan ikke bevare disse verdiene gjennom å sette dem til side.
  Slik jeg ser det.Så kan vi ikke overleve som etnisitet og nasjon,dersom vi IKKE setter diverse menneskerettigheter og deler av vår Grunnlovsbestemmelser til side.
  Deler av våre Grunnlovsbestemmelser er noe som er blitt manipulert av høyforrædere i den senere tid.For og skire globale ødeleggelser fri inngang til våre land. Husker godt den avdøde tosken Inge Lønning,hvordan han prøvde seg med en forenkling av suverenitets avståelse med og konstruere nye lover som skulle gjøre det lettere og legge Norge inn under en fremmed union.Men heldigvis er den tosken død.
  Jeg glemmer heller ikke ulvegliset til dette ekle individet som går rundt og lyder navnet Dag Terje Andersen,når man skulle tilpasse grunnloven etter uønskede asylsøkere og flyktninger med barn.Deres rettigheter skulle inn i Grunnloven,slik at man skulle få enda flere frikort forkledd som menneskerettigheter/konvensjoner osv til og invadere vårt land..Dette ble tydeligvis promotert som et fremskritt i følge de forræderne som stod bak denne giften av et forslag.
  Det har blitt så galt,at man har nesten lykkes i og få til og virke som at det er en menneskerett go invadere Norge,og fortrenge og utrydde den etniske norske befolkningen og deres kultur.
  Og dette synes du Jan,er svære saker.Noe som skal være en grunnpilar i vårt samfunn.
  Er det noe og være stolt av,og ivareta religionsfrihet og andre islamvennlige påfunn,vis vi blir nærmest utryddet som følge av dette.Jeg ser ingen verdi i dette i allefall.
  Og videre så skriver du at vi nærmest skal la oss utrydde som nordmenn,med det argumentet at verden ikke vil ha handelspolitiske forbindelser med Norge.Noe som selvfølgelig er bare tull.Rett og slett et forsøk på og vri debatten over på de økonomiske sidene ved og ikke ville frivillig legge sitt land åpen for enorme religiøse/kulturelle og etniske storkonflikter.
  Og hvorfor skal vi drive handel? På selvmordsprinsipper?
  Da får vi finne nye venner,slik at vi ikke trenger og måtte svelge enorme ødeleggelser.
  Eller i verste fall stå utenfor,og klare oss med det vi har.Nore som selvfølgelig ikke hadde vært noen problemstilling.

  • Kurt: Du skriver: «Deler av våre Grunnlovsbestemmelser er noe som er blitt manipulert av høyforrædere i den senere tid». Rent bortsett fra at jeg ikke ville brukt uttrykket «høyforrædere» har du rett i at grunnloven er endret i den senere tid. Noe jeg har vært sterkt imot. Og det er selvsagt ikke en menneskerettighet å få bosette seg i Norge. Når jeg snakker om grunnleggene menneskerettigheter som forsvares av Grunnloven mener jeg de menneskerettighetsbestemmelsene som ble knesatt i vår opprinnelige Grunnlov av 1814, av våre Grunnlovsfedre. De er en umistelig del av vår historie, tradisjon og verdigrunnlag. Nettopp det vi bør arbeide for å forsvare når vi kjemper imot islamiseringen. I islamske land er det sjelden religionsfrihet. I Norge har religionsfriheten vært knesatt som en del av vår kultur i over 200 år. den, og ytringsfriheten, bør vi ikke kaste på bålet. Religionsfrihet er ikke «et islamvennlig påfunn». Det var knapt en eneste muslim i Norge da den ble tatt inn i vår grunnlov.

 • Jan Hårstad

  Jan S:du har selvfølgelig helt rett når du korrigerer mine bevisste «feiloppfatninger», men med alle disse halvheter,tvisyn,uenigheter framstår Demokratenes politikk i et helt annet lys enn hva den korrekte landsmøteprotokollen sier. Vinglingen- halvhetene i politikk har allerede tatt et kvelertak på IMAGET til Demokratene.Det er mitt poeng – ikke protokollen.
  Som det framgår av arkivet her hadde jeg personlig store voner om Demokratene fordi den historiske situasjonen skriker på et skarpt og klart parti. Ingen kan drive fram et skarpt parti når halvparten av ledelsen er mest opptatt av å holde seg innenfor politisk korrekthet.
  Da har ingen bruk for det partiet.
  Jeg skjønner ikke at dette skal være så vanskelig å forstå.
  Jeg veier mine ord på gullvekt og derfor sier jeg rett ut: det er tragisk at det er sånn,for Norge.

Legg inn en kommentar