Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Positivt med friere skolevalg

Bente_Thorsen-126x150FrP mener valgfrihet er et godt prinsipp, og at elever og foreldre har en soleklar rett til selv å velge skole, skriver frp.no. «For oss i Frp er det viktig at elever som av ulike grunner ønsker opptak til videregående skoler i andre fylker enn hjemfylket, skal få mulighet til det. En foreslåtte lovendringen vil gi mange elever større valgfrihet, og konkurransen om plassene er basert på karakterer – det er positivt», sier partiets stortingsrepresentant Bente Thorsen.

Både Bente Thorsen og Lill Harriet Sandaune, som begger er medlemmer av stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite, er glade for at regjeringen har lagt frem et lovforslag som vil gjøre det lettere for elever å velge skole over fylkesgrensene. Dette forslaget behandles nå i deres komite, skriver frp.no.

«Forslaget er et stort steg i riktig retning. Hvis en elev velger skole i et annet fylke og får plass, kan ikke fylket eleven kommer fra si nei til å betale for plassen», sier Lill Harriet Sandaune.

Nå er det i følge frp.no slik at for å få skoleplass i et annet fylke, må eleven først ha en garanti fra eget fylke om at de er villig til å betale plassen. Forslaget om friere skolevalg innebærer at elevene får en ubetinget rett til skoleplass i et annet fylke finansiert fra hjemfylket, også dersom hjemfylket har tilsvarende tilbud.

«Det eneste som kan hindre eleven i å få plass i et annet fylke, er dersom det ikke er ledige skoleplasser, og at gjesteeleven tar opp plassen til en annen elev», sier Bente Thorsen.

Elevene kan dermed søke hvor de vil og det er fylket hvor skolen ligger som skal behandle søknaden. Om de får skoleplass eller ikke, vil være avhengig av kapasiteten på den skolen de søker seg til og hvor mange elever som konkurrerer om plassene.

«Fylkene skal prioritere egne elever, men samtidig er det viktig at elever får ubetinget rett til å søke på skoleplass hvor de vil», sier Lill Harriet Sandaune.

«Karakterer skal være det fremste elementet i konkurransen om plassene, men det tas også nødvendige, sosiale hensyn; elever som av tungtveiende sosiale eller pedagogiske grunner søker plass i andre fylker, skal prioriteres foran andre gjesteelever. Det støtter vi», forklarer Bente Thorsen.

«I tillegg til at økt valgfrihet alltid er positivt, kommer det en positiv bieffekt av valgfrihet over fylkesgrensene: Det er en del viktige og tradisjonsrike fag som er små og nedleggingstruede. Disse blir det lettere å opprettholde når de videregående skolene får et større elevgrunnlag enn det som finnes innenfor det enkelte fylke. Forslaget innebærer altså både økt frihet og mangfold – det er god Frp-politikk», legger hun til.

4 comments to Positivt med friere skolevalg

 • Tusenkunstner

  Det er i hvertfall veldig positivt at de legger ned en del småskoler nå for tiden. Penger spart. Fint om de nå får slått sammen flest mulig kommuner også.

 • enra

  Staten skulle betalt for skoleplassen. Da ville det vært likegyldig hvilken kommune elevene bodde hvis skolen hadde plass så var alt i orden. I tillegg til det så ville det lettet kommuneøkonomien.

 • Anonym

  For barna til biskoper, prester, «journalister», «forskere» og politikere skal det ikke være noen frihet ved valg av skole.

  Barna deres skal tvinges til å gå på skoler med en overvekt av negre og muslimer, uansett hvor langt de må transporteres daglig.

Legg inn en kommentar