Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Vaclav Klaus med kraftig kritikk av naive vesteuropeiske politikere

Klaus-150x150«Det vi opplever i dag er Europas mest alvorlige krise siden andre verdenskrig», sa Tsjekkias tidligere president Václav Klaus i sin tale på konferansen «Arbeidsmarked og migrasjon på det eurasiske kontinentet», arrangert av det østerrikske International Institute for Applied Systems Analysis 13.april. «Innvandring fører ikke bare til endringer i den etniske sammensetningen i land innvandrerne reiser til. Den skaper også kulturelle, sosiale og politiske konflikter», slo den tidligere presidenten fast.

«Innvandringen undergraver århundrer og årtusener gradvis utviklete vaner, skikker, atferdsmønster og levemåter. Det fører til kaos, og det skaper hittil ukjente usikkerheter og uklarheter i de enkelte EU-landene,» mente han.

Klaus avviste at innvandringen var positiv fordi den sikrer arbeidskraft til Europa, og viste til at EU-området har en arbeidsledighet på rundt 10 prosent, selv om den kun er på 4.5 prosent i hans eget land Tsjekkia.

«Gjeldende innvandring er etter min forståelse ikke er koblet til arbeidsmarkedet. Migrantene vi ser i Europa i disse dager kommer ikke her som en arbeidsstyrke. Det er en ønsketenkning fra enkelte europeiske politikere å se det på den måten,» sa Klaus.

«De innkommende innvandrerne kan ikke forventes å løse de gjenstående strukturelle problemene som er forårsaket av arbeidsmarkedets fleksibilitet, ikke av mangel på arbeidskraft», sa han, og mente at det samme også gjaldt for det europeiske «demografiske problemet», den lave fødselsraten og aldringen av den europeiske befolkningen.

Han mente at de lave fødselstallene i Europa er forårsaket av ideologier som angriper det tradisjonelle kristne konseptet av familien og av de naturlige forskjeller mellom menn og kvinner, ideologier som kjemper for frigjøring av kvinner og kjemper for likestilling. Problemet kan ikke rettes opp gjennom import av innvandrere, mente han.

«Europa lider ikke av mangel på folk. Den økonomiske konsekvensen av en lav fødselsrate, kanskje til og med befolkningsnedgang, vil være en økning i prisen på arbeidskraft og en endring i forholdet mellom kapital og arbeidskraft. Økte lønnskostnader vil oppmuntre teknologi, substitusjon og innovasjon. Det krever imidlertid frie markeder og lett bevegelse av mennesker, ressurser, kapital og ideer,» presiserte den tidligere tsjekkiske presidenten.

Deretter gikk han over til å snakke om innvandringsperspektivet for de landene i sin egen del av Europa, øst for Tyskland.

«Den nåværende masseinnvandringen påvirker Sentral- og Øst-Europa i en utviklingsfase som er svært forskjellig fra den vestlige delen av kontinentet. Storbritannia samt landene i Sør- og delvis også Vest-Europa vil derfor ikke oppleve dagens innvandringssjokk like intensivt som Sentral- og Øst-Europa og på Balkan.

De har vært utsatt for sterke strømmer av innvandrere fra sine tidligere oversjøiske kolonier igjennom mange år. De er til en viss grad vant til en jevn strøm av folk av forskjellige kulturer, religioner og fargen på huden. Men selv der er det vanskelig om ikke umulig å assimilere innvandrere som kommer i stadig større tall, og det har blitt et stort politisk og sosialt problem,» sak Klaus, og fortsatte:

«Den nåværende innvandringsbølgen forsterkes av det faktum at EUs grenser har vært åpne, og fortsatt har være åpne selv etter alt det som skjedde i fjor. Den manglende evnen, manglende viljen eller forsettlige opptreden fra sentrale europeiske politikere til å beskytte disse grensene fungerer som en sterk motivasjon for innvandringen til å fortsette.

De europeiske politikerne, som gjerne opptrer i de europeiske institusjonene, synes fortsatt å tro på den halvferdige og dårlig gjennomtenkte utopisk idéen om Schengen, som har – slik vi ser det – vist seg å være fundamentalt gal og uholdbar. Kartløse samfunn kan ikke eksistere.

Innvandringskrisen har skapt en dyp kløft mellom den offisielle holdningen til land i Vest-Europa, ledet av Tyskland, som støtter innvandring, og mindre stater i Sentral- og Øst-Europa, samt på Balkan, som avviser tanken om kunstig bosetting av innvandrere på våre territorium, basert på vedtak av europeiske supermakter.

Vi bør insistere på at dette ikke er en konflikt mellom humanisme og fremmedfrykt, eller mellom solidaritet og egoisme, som hevdet av enkelte europeiske politikere og media.

Den store gruppen av nasjoner som ligger mellom Tyskland og Russland har en langvarig tragisk historie i kamp for å beskytte deres nasjonale identitet og statlig suverenitet, samt en ganske trist historie i kampen mot forsøk fra store naboer på å erobre deres territorium og endre deres etniske struktur.

Denne regionen husker også historien om hundrevis av år med kamp mot den voldelige utvidelsen av islam i Europa. Kriger mot tyrkerne har vært en del av historien i Sentral- og Øst-Europa (og Balkan) i århundrer.

De nåværende planene for ganske ulogisk bosetting av muslimer i Europa, klekket ut av «hjernen» i Brussel, synes helt absurd i denne sammenhengen. De kan begrunnes eller forsvares bare av den mislykkede læren om multikulturalisme. Jeg antar at vi alle vet at det er en blindvei, en feil måte. For at land kan fungere trenger de en minimumsgrad, som ikke er lav, av homogenitet og enhet, ikke maksimalt heterogenitet og mangfold. Ideologien multikulturalisme forsøker å benekte dette.

Det er også viktig å merke seg at det 20. århundre – med nazisme og kommunisme – var tiden for en annen dødelig eksistensiell trussel mot landene i Sentral- og Øst-Europa, noe som resulterte i millioner av uskyldige ofre. Denne regionen ble mye mer alvorlig påvirket av disse totalitære regimene enn Vest-Europa.

Det bør derfor ikke være glemt at folk i Sentral- og Øst-Europa har en lang og tragisk historie av sosiale eksperimenter som i sin natur ligner på dagens innvandringsprosjekt.

De små nasjonene i Sentral- og Øst-Europa har nylig vunnet sin frihet – etter sammenbruddet av kommunismen. De mente at medlemskap i EU ville sikre deres fremtidige eksistens. Dette er ikke hvordan de ser det nå. Plutselig er deres skjebne blir avgjort av Tyskland og enkelte andre vesteuropeiske land, uavhengig av deres egen vilje og mening.

Igjen er det samtaler – akkurat som i München for 78 år siden – mellom de store landene som bestemmer hvem som skal leve på territoriene til andre land. Slagordet – som er en del av vår grunnskoleutdanning – «om oss uten oss» – har kommet levende tilbake.

Vi bør vite at dagens innvandringsbølge ikke først og fremst er forårsaket av svikt i land i Midtøsten og Nord-Afrika. Men er et biprodukt av den allerede lange eksisterende europeiske krisen, av de systemiske feilene i europeisk politikk, av de innebygde defekter i EUs institusjonelle ordninger, av den svake europeiske politiske eliter, og av det absurde i deres ideologi samt praktiske politikk.

Den nåværende politikken til Tyskland og i Brussel viser seg å være en større trussel mot Europas fremtid enn innvandrerne selv.

Min kritikk er ikke rettet mot innvandrere. Den er rettet mot dagens Europa, nedfelt i sin midlertidige organisasjonsform, i EU. Selve årsakene til dagens innvandringskrise kan bli funnet og løst bare i Europa.

The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), som arrangerte konferansen, er et internasjonalt vitenskapelig institutt som i følge sin egen presentasjon forsker på de kritiske spørsmålene om global miljømessige, økonomiske, teknologiske og samfunnsmessige endringer som vi står overfor i det tjueførste århundre.

1.mai ble det igjen demonstrert mot islam i Prahas gater, slik det gjøres med jevne mellomrom:

 

14 comments to Vaclav Klaus med kraftig kritikk av naive vesteuropeiske politikere

 • Anonym

  Det Vaclav Klaus sier er selvfølgeligheter. Altså ikke noe nytt.

  Steinar Juel, tidligere sjeføkonom i NORDEA, skrev en kronikk om konsekvensene av fri flyt av mennesker for mange år siden. Han påpekte i tillegg til det Klaus sier, den finansielle ustabiliteten som følger av det frie arbeidsmarkedet i EU/EØS. Det har vært helt ødeleggende for Europa. En liten gruppe mennesker har tjent på det. Det store flertallet er tapere.

  Det er ikke institusjoner som EU er problemet, men ideologier. Nazistene mente de gjorde noe riktig. Det samme med kommunistene og liberalistene (den perverterte globale varianten), samt muslimer. Denne gjengen med folkemordere forsøker ikke en gang å skjule sporene av det de gjorde og gjør i dag. De overgrepene europeere utsettes for nå som følge av innvandring fra dysfunksjonelle land er ikke vanlig kriminalitet. Det er, i folkerettslig forstand, snakk om overgrep.

  • Høyreekstrem?

   Ikke uenig i det du skriver her, men bildet blir ikke komplett uten å legge inn velgerne. Det er velgerne i frie valg som plasserer den politikk de ønsker i parlamentene. Flertallet av velgerne ønsker mer innvandring fra muslimske land og følgelig mer islam.

   Min konklusjon er at flertallet ønsker å bytte ut kristendom og liberalisme med islam og det vi kaller muslimsk ukultur. Dette må mindretallet bøye seg for. Men det er selvsagt helt legalt å være imot denne utviklingen og advare mot den. Ikke for at det spiller så stor rolle, men det kan jo være greit for fremtiden å vite at noen mente noe annet enn flertallet.

   • Christen Krogvig

    Nei. Dette er helt feil. Velgerne har nesten aldri blitt spurt. De gangene de har blitt spurt har de stemt nei til innvandring. Parti-systemet innebærer at partiene får blankofullmakter til å stemme på velgernes vegne i en rekke saksområder. De etablerte partiene skyver ut innvandringsmotstandere og det er uhyre vanskelig å utfordre de eksisterende partiene.

    Gi makten til folket så vil folket stemme for en helt annen innvandringspolitikk.

    • Høyreekstrem?

     Velgerne har blitt spurt ved hvert valg. Ville de hatt en mer restriktiv innvandringspolitikk kunne de stemt på Frp. Isteden har flertallet stemt på de partier som har assosiert Frp med rasisme.

     Støre får stående applaus når han proklamerer 10 000 syriske flyktninger til Norge. Velgerne flykter ikke fra partiet, tvert imot. Solberg topper det hele med å tilby 30 000 i året. Høyres velgere nikker på hodet.

     Folk flest ønsker mer muslimsk innvandring og ser frem til den dagen Norge blir muslimsk. Mange gremmes også over at det er så mange hvite i Norge.

     Vi som går inn for en streng innvandringspolitikk er i et betydelig mindretall.

 • Dhimmitude

  Kristen privatskole lærte barna sannheten om islam. Skolen legger seg nå paddeflat og beklager. Å formidle sannheten om islam er ikke i tråd med skolens verdier. Heretter blir det bare politisk korrekt løgnpropaganda/indoktrinering.

  http://www.dagbladet.no/2016/05/03/nyheter/innenriks/religion/skole/44094917/

 • Visombygdelandet

  Som tidligere nevnt, saa har jeg kontakt med Gud hver reneste dag.
  Her er noe av det han har sagt til meg:

  1. Gud skal fortsette aa stoette Israel, selv om Jesus ikke eksisterer.

  2. Israelske fotballklubblag skal gjoere det
  bedre i Champions League og UEFA-cupen.. Det israelske landslaget har han ikke sagt noe om.

  3. Vi boer veaere vegetarianere.

  4. Vi boer stoette Israel.

  5. AC Milan fra Italia kommer til aa vine Champions League igjen om ikke saa lenge.

  6. Vi boer kjempe mot islamiseringen av Europa, fordi det vil vaere gagnlig for Israel.

  7. Det boer settes opp flere bompengestasjoner i Norge. Inntektene boer gaa til Israel.

  8. Vi boer vaere negative til homofili.

  9. Vi boer fokusere mer paa dyrevern.

  10. Tiden eksisterer ikke. Tiden er bare et bedrag for oss mennesker.

  11. Det fines en del mennesker som ikke har sinn her paa jorden. Men Gud faar dem til aa oppfoere seg som om de var ekte mennesker.

  12. Det er bedre aa vaere doed enn aa eksistere.

  13. Jeg er Gud nr. 2 i universet.

  • Tusenkunstner

   1. Jesus er i blant oss.

   2. Israelske fotballag kommer neppe til å nå spesielt langt i Europa. Desverre

   3. Hva vi spiser er frivillig.

   4. enig.

   5. Mulig det.

   6. Kamp mot islamisering er først og fremst for å trygge det norske samfunnet.

   7. Vi skal ikke ha bompengestasjoner i Norge. Vil du gi penger til Israel er det jo bare å gjøre det frivillig. Ikke med tvang på veiene.

   8. Vi bør forvente at de homofile demper støynivået, sutringen og klagingen og maset sitt. Men de bør respekteres så lenge de oppfører seg som folk.

   9. enig. Dyr skal ha det bra.

   10. Ja det er for mye stress i det moderne Norge.

   11. Det vet du inengting om.

   12. Tullprat

   13. Tullprat. Du er en vanlig person. Og du har ikke daglig kontakt med Gud.

  • Anonym

   Når på dagen sa Gud alt dette til deg? Jeg tror også at Gud kan si noe til en, men jeg har aldri før hørt at han har vært så taletrengt og sagt så mye vås.

 • Ghjo

  Vaclav Klaus, en intelligent mann,som i motsetning til andre europeiske ledere også er en -klok og vis mann-.
  Intelligente mennesker uten klokskap og visdom,har satt verden i brann,gjentatte ganger.

 • Jan Hårstad

  Folk her som er veldig opptatt av å framstille elitepolitikere som naive,er like naive sjøl. Nå flommer nettet over med gode artikler på alle språk om «The Merkel Plan» som hun fikk seg overlagt 4 oktober 2015.
  Merkel-planen er konklusjonen på 15 års tenke-tank-arbeid blant globalistene i USA-Europa for hvordan knuse nasjonalstater samt kultur/identitet.
  Det er ingen stupide eller dumme i dette,det er heller de beste hjerner oppkjøpt av banker/konserner for en total omlegging av verden.
  Jeg har tidligere lenket New eastern Outlook og fassadenkratzer,men også Voltaire.net har to artikler om Merkel planen liggende ute.Les!!!
  Det norske globaliseringsborgerskapet er med på dette.FRP er sånn at de SIER at islamisme er nazisme,samtidig med at de sender 60 norske soldater til Jordan for å utdanne islamister.
  Globalister i utenrikspolitikk, med Listhaug som avledningsmanøvre i innenlandspolitikk.

 • The presumptive new Mayor of London is a Muslim radical with terrorist ties

  Imagine what London will look like in 4 years.

  http://www.barenakedislam.com/2016/05/05/the-presumptive-new-mayor-of-london-is-a-muslim-radical-with-terrorist-ties/

Legg inn en kommentar