Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Rikshospitalet sjokkert over barnevernet

Barn_melkEtter at barneavdelingen ved Rikshospitalet hadde arbeidet med å hjelpe den syke 12 åringen, Celina (Illustrasjonsbilde), gjennom lang tid, dukket plutselig barnevernet opp på skolen, uten at foreldrene var varslet på forhånd eller at det var gjort et grunnleggende arbeid i kontaktetablering mellom barnevern og familie. Det har sjokkert Rikshospitalet.

«Det kan se ut som om et betydelig terapeutisk og tillitsskapende arbeid ble revet bort gjennom denne handlemåten. Det er vår vurdering at barnevernstjenestens handlemåte har medført betydelig forverring av Celinas tilstand,» skriver Rikshospitalet i brev til Asker kommune 28.april i fjor.
I dag er foreldrene blant de mange som må skaffe seg gode advokater fordi de er i fare for å miste sitt barn til fosterforeldre. Hun ble hentet av barnevernet uten forvarsel 6.mars i fjor. Nå venter saken på å bli tatt opp i lagmannsretten.
«I perioder har det hos foreldrene vært et sterkt fokus og en betydelig engstelse vedrørende Celinas helsetilstand. I løpet av behandlingen ved Rikshospitalet, da Celina gikk på skole her fra april fram til sommerferien ble det lagt ned et betydelig arbeid for å trygge foreldrene på at Celina ikke hadde noen alvorlig somatisk tilstand, noe som var konklusjonen av den somatiske utredningen. Siktemålet for utredningen var å legge et grunnlag for en stabil skoiesituasjon og en gradvis økende tillit til at Celinas symptomer var gått tilbake, samt at hun kunne fungere som en «vanlig 12 åring», skriver Rikshospitalet i brevet til Asker kommune.
Det fremgår av brevet at det ble lagt ned et betydelig arbeid også ved begynnelsen av høsten 2014 for å sikre en best mulig skolesituasjon, og det ble etablert et godt samarbeid med Vardäsen skole, Celinas lokale skole.
«Det fremgår av vedlagte resymé at struktur, stabilisering av situasjonen omkring Celina og forutsigbarhet i samarbeidsforholdene mellom skole, foreldre og hjelpeinstanser har vært et avgjørende fokus. Det var derfor med stor overraskelse og bekymring at vi mottok informasjon om at Barnevernet hadde oppsøkt Celina på skolen, uten at foreldrene var varslet på forhånd
eller at det var gjort et grunnleggende arbeid i kontaktetablering mellom barnevern og familie. En slik handlemåte, gitt at den er riktig forstått, representerer det stikk motsatte av hva som har vært forsøkt etablert i løpet av et halvt år, før Barnevernstjenesten i Asker gikk inn i saken,» heter det i brevet.
To representanter fra Rikshospitalet var med et møte med Asker barnevernstjeneste sammen med representanter fra Asker BUP og Celinas foreldre. «Begge representantene fra Rikshospitalet reagerte på barnevernets form overfor foreldrene. Denne ble oppfattet som lite ivaretagende og distansert i den situasjonen foreldrene nå sto i,» skriver legene ved sykehuset.

3 comments to Rikshospitalet sjokkert over barnevernet

Legg inn en kommentar