Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Kan ikke la dem gå og gresse i Norge

Vidar_Kleppe2Asyl-advokat Trygve Tveter er rasende etter at en av hans klienter ikke fikk medhold i sin klage i Utlendingsnemnda, og han gir Demokratenes tidligere leder vidar Kleppe skylden. Omgjøres ikke vedtaket innen 14 dager vil Tveter ta saken til retten. Begrunnelsen er blant annet at den kjente innvandringsmotstanderen Vidar Kleppe er en av tre nemndmedlemmer i UNE som behandlet saken, skriver Dagbladet.

«Kleppe har hovedsak bygget sin politiske karriere på å være innvandringsmotstander, og er derofr inhabil», mener advokaten.
Han viser blant annet til at Kleppe i fjor holdt appell under et torvmøte i regi av Pegida (Patriotiske europeere mot islamiseringen av Vesten) i Kristiansand.

Vidar Kleppe gjør det klart at han ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men sier dette om Tveters inhabilitetspåstand til Dagbladet: «Det faller på sin egen urimelighet, og sier vel litt om advokatstanden, ikke generelt men om Tveter spesielt.»

Han sier at det i UNE også er folk fra organisasjoner som er for en veldig liberal innvandringspolitikk, og synes det er trist at Tveter bruker slike «useriøse og ubegrunnede argumenter».

Om deltakelsen på Pegida-arrangementet sier Kleppe til Dagbladet at det ikke bare er han som er opptatt av framveksten av det ekstreme islam.

«De som oppfyller kravene skal selvfølgelig få bli, men de som ikke gjør det kan vi ikke la gå og «gresse» her i Norge i årevis, sier Kleppe til Dagbladet. I tre år har Kleppe vært nemndmedlem i UNE. Av de søknadene han har vært med og behandlet har ytterst få fått et positivt svar, skriver avisen.

«Jeg har i én sak gitt opphold. I den saken var det god grunn til å gi opphold,» sier Kleppe. «Bare i en sak», spør Dagbladet. «Det er jo ikke bare, bare,» svarer Kleppe.

Han oppgir å ha vært med og behandlet mellom ti og tolv saker i UNE, hvor det er tre medlemmer i hver nemnd som fatter beslutninger. Han forteller at han ikke har meldt seg inhabil i disse sakene.

Ifølge Vidar Kleppe var det han som i sin tid oppfant uttrykket «grunnløse asylsøkere». «Dessverre er det altfor mange grunnløse asylsøkere», sier han, og overfor Dagbladet utdyper han synspunktet slik:

«Asylindustrien har vært en storindustri i Norge i mange år. Norge fremstår for folk ellers i verden som Lykkeland. Det er helt uansvarlig at styresmaktene i et slikt land åpner opp for at asylindustrien får vokse og gro, og ikke stiller strengere krav. Selv om Sylvi Listhaug stiller krav, så mangler regjeringen gjennomføringskraft,»

Advokat Trygve Tveter reagerer i følge Dagbladet sterkt på at Kleppe bare har stemt for å gi en av ti opphold i de sakene han har vært med og behandlet som nemndmedlem i Utlendingsnemnda.
«Dette er en bekreftelse på at det sitter folk i nemndene med holdninger som ikke bør være der», sier han til Dagbladet.

32 comments to Kan ikke la dem gå og gresse i Norge

Legg inn en kommentar