Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Mener Kleppe behandler asylsøknader useriøst og for strengt

Vidar_Kleppe2Det vekker sterke reaksjoner at Vidar Kleppe bare har gitt opphold i en av de 10-12 sakene han har vært med på å behandle i Utlendingsnemnda (UNE), skriver Dagbladet. Den tidligere lederen av Demokratene og nåværende bystyrerepresentant for partiet i Kristiansand oppga dette tallet til Dagbladet på fredag. 

«Dette bekrefter mistanken vi hadde da han ble oppnevnt, nemlig at han ikke ville evne å opptre seriøst og uhildet», sier Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter.

Mye tyder på at Kleppe og hans gruppe er streng sammenliknet med andre saksbehandlergrupper. I 56 prosent av de 728 asylsakene som ble behandlet i nemndmøter – altså den typen asylsaker som Kleppe behandler – fikk klageren medhold, skriver Dagbladet. Dessuten ble 107 saker om opphold behandlet i nemndmøte. Der fikk klageren medhold i 48,6 prosent av sakene. Av 7576 asylsaker avgjort i UNE i fjor – deriblant saker avgjort av nemndlederen alene – fikk 13,3 prosent medhold.

«Det er et grunnleggende problem med nemnda at utfallet ofte preges av en ren og skjær tilfeldighet, nemlig hvem som sitter og avgjør. For Kleppe er trolig det verste scenariet at én for mange får opphold, men ut fra et rettssikkerhetsperspektiv er det langt bedre at man gir beskyttelse til én for mange enn én for lite», sier Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter til Dagbladet. Han mener Kleppe burde vært kastet fra vervet, som han fikk i 2013.

«At man eventuelt misbruker et slikt verv for å utøve generell innvandringsmotstand, og nærmest leker Gud med sårbare og forsvarsløse mennesker, er forkastelig, og rett og slett litt ynkelig for en avdanket politiker», sier han.

Vidar Kleppe avviser overfor Dagbladet skarpt at han er avdanket og forutinntatt. «Det er ikke annet å vente fra den kanten. De prøver å demonisere alle som er uenige», sier han.

«Jeg er veldig bevisst på at regelverket skal gjelde, og setter meg grundig inn i sakene. Hver sak er jo en enkeltsak, og individuell, og når jeg tar min beslutning, baserer jeg meg på all tilgjengelig informasjon,» forklarer han, og viser til at han har hatt flertallet med seg i de sakene han har vært med og behandle, i nemnder hvor han er en av tre deltakere.

18 comments to Mener Kleppe behandler asylsøknader useriøst og for strengt

Legg inn en kommentar