Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Nå skriver også Neue Zürcher Zeitung om Barnevernet, og siterer fra Frie Ytringer

Neue_Zürcher_ZeitungDen sveitsiske avisen Neue Zürcher Zeitung har et dagsopplag på ca. 160 000 og en internasjonale utgaven som leses i mange andre land enn Sveits. Den regnes som en utpreget kvalitetsavis. i en fersk nyhetsartikkel omtales de norske barnevernskandalene, som nå er i ferd med å ødelegge ryktet til Norge som er ansvarlig, menneskelig og human nasjon, og Frie Ytringers redaktør blir sitert.

I artikkelen i den sveitsiske kvalitetsavisen omtales både saken der en tsjekkisk mor ble fratatt sitt barn ved fødselen, men der barnevernet til slutt måtte levere barnet tilbake, saken til den tsjekkiske moren Eva Michaláková, som har rystet tsjekkerne, og saken til den norsk-rumensk familien Bodnariu som har rystet rumenerne og ført til verdensomspennende demonstrasjoner mot det mange mener er et usivilisert system.

Bekymringsmeldingen om det norske barnevernet som Gro Hillestad Thune, kjent internasjonalt for sitt mangeårige arbeid ved den europeiske menneskerettighetsdomstolen, tok initiativet til, der mange norske psykologer og advokater kommer med sterk kritikk av barnevernet, blir også omtalt i den sveitsiske avisen.

Neue Zürcher Zeitung siterer fra en artikkel på Frie Ytringer skrevet av Frie Ytringers redaktør Jan Simonsen: «Også Jan Simonsen, tidligere medlem av det norske Stortinget og Europarådets parlamentarikerforsamling, betrakter barnevernet som et lukket system uten kontroll fra utsiden. På papiret er det en mulighet til å anke barnevernets avgjørelser, men denne praksisen fungerer ikke. Han kritiserer også det faktum at den vage formuleringen «manglende omsorgsevne (fra foreldrene)» ligger blant de hyppigst nevnte motiver for å initiere en sak,» skriver avisen.

2 comments to Nå skriver også Neue Zürcher Zeitung om Barnevernet, og siterer fra Frie Ytringer

Legg inn en kommentar