Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Det selvgode Norge

Jan_Otto_Johansen«Selvsagt skal myndighetene si tydelig fra og dokumentere det dersom barnevernet utsettes for urettmessige beskyldninger. Men det som ofte skjer er at vi straks går i baklås,» skriver Jahn Otto Johansen på Verdidebatt, debattspalten til avisen Vårt Land. «Men å ta barna fra foreldre og søsken er et inngrep som kan være mer skadelig enn ris på rompa», skriver han i en kommentar til den barnevernsaken som har rystet hele verden.

En norsk-rumensk familie ble i november i fjor fratatt sine fem barn fordi en av dem fortalte til en skolelærer at de hadde fått forsiktige laps på rompa. Det utløste verdensomspennende protester, og Jahn Otto Johansen mener at vi nordmenn ikke er spesielt flinke til å ta til oss kritikk ra utlendinger, uansett hovr berettiget den måtte være.

«Norske politikere og byråkrater har et overdrevent selvbilde. Kritikk utenfra avvises som regel, for ingen skal komme og fortelle en norsk nordmann fra Norge at vedkommende kan gjøre noe galt. Hvis noen tas i virkelig kritikkverdige handlinger, svarer de straks: «Jeg legger meg flat!» Og dermed er de ferdig med den saken» skriver han på Verdidebatt, og fortsetter:

«Vi ser dette reaksjonsmønster i forbindelse med saken der barnevernet har fratatt en rumensk familie deres barn fordi de skal ha gitt dem ris. Det har vært store demonstrasjoner over hele verden og de vil sikkert fortsette til det norske diplomatiets og byråkratiets store irritasjon. Nå har vi også fått Europarådet mot oss.

At noen av beskyldningen mot Norge er sterkt overdrevne, for ikke å si direkte gale, er en sak. Noe annet er at selv om det i barnevernet sikkert er velmenende og gode mennesker, så er det en utbredt formyndermentalitet. Det har ikke bare gått utover utenlandske barnefamilier, men også norske».

Den kjente TV-personligheten og forfatteren konstaterer at Norge har en klar lovgivning som forbyr fysisk avstraffelse av barn.» Det var bra at vi fikk den. Jeg fikk selv ris på blanke rumpa da jeg var barn, av og til bare på mistanke og ikke på grunn av slemme handlinger. Det var nedverdigende og noe jeg ikke ønsket at mine barn og barnebarn skulle oppleve. Vi vet også at det er familier der far eller mor er voldelige og skader barna på en måte som kan være livstruende eller i hvert fall gi varig men. Da skal selvsagt barnevernet og eventuelt påtalemyndighetene gripe inne. Jeg kjenner saker der de ikke gjorde det med fatale følger for barna».

«Men,» skriver han, «det skal etter min mening svært meget til før barnevernet bør ta barna fra foreldrene. Hvis det er utenlandske familier som ikke kjenner det norske lovverket, bør de gjøres oppmerksom på det, og det går an å samtale og gi råd uten å ta barna. Blant pinsevenner, Smiths Venner og rom-folket (sigøynerne) har det vært en tradisjon for å straffe ulydige barn fysisk. Det kan samfunnet selvsagt ikke godta. Men å ta barna fra foreldre og søsken er et inngrep som kan være mer skadelig enn ris på rompa.

Vi vet at barn som ble fratatt foreldrene og anbrakt på barnehjem eller i fosterfamilier, ble misbrukt. Vi vet også at det i barnehaver har vært og fortsatt forekommer alvorlige overgrep. Og i yngresforeninger og idrettsklubber for mindreårige er overgrep heller ingen sjeldenhet. Jeg kjenner mange slike tilfeller, og jeg kjenner også til at menighetsledere og lokale myndigheter har forsøkt å dekke over det. Jeg kan dokumentere en lang og skremmende liste av overgrep, ikke minst i kristelige samfunn og foreninger.»

«Problemet med barnevernet og med andre norske myndigheter er at de er så inderlig overbevist om at det de gjør alltid er riktig. Du skal ikke komme her og komme her… Busta reiser seg på oss nordmenn særlig hvis det er utlendinger som kritiserer oss. Selvsagt skal myndighetene si tydelig fra og dokumentere det dersom barnevernet utsettes for urettmessige beskyldninger. Men det som ofte skjer er at vi straks går i baklås. Da vil slike verdensomfattende demonstrasjoner som vi nå opplever og som kanskje blir enda verre bare fortsette,» avslutter Jahn Otto Johansen..

 

6 comments to Det selvgode Norge

 • Vidar

  Jahn Otto Johansen har så altfor rett i det han skriver her. Også når han skriver «…barnevernet OG … ANDRE NORSKE MYNDIGHETER… er så inderlig overbevist om at det de gjør alltid er riktig.» (Utheva av meg.)
  Norske myndigheter og offentlige etater opptrer med en slik arroganse og nedlatenhet overfor «publikum» at det er helt skremmende!!
  Når skal både myndigheter og politikere forstå at de kun er til for folkets skyld, og ikke omvendt? Samt at de faktisk IKKE er verken ufeilbarlige eller ene-eiere av den hele og fulle – og eneste – sannhet?

 • Tusenkunstner

  Det selvgode Norge ja. Godt sagt av den kloke Jahn Otto Johansen.

 • Anonym

  Å skille barn og foreldre er et større overgrep enn foreldre som gir en klaps som en del av oppdragelsen.
  Barnevernet burde gi foreldrene opplæring i oppdragelse uten fysisk avstraffelse.
  La barna og foreldre forenes, noe annet er overgrep.

  •   
   Helt enig i at det kunne være en fornuftig oppgave for et barnevern å gi foreldre god veiledning i god oppdragelse.
      Problemet er bare at det barnevernet Norge har nå (og lenge har hatt), er så tullete at de absolutt ikke har noe fornuftig å lære folk.
      Sånne som meg, som protesterer mot barnevernets overgrep, blir med mellomrom beskyldt for å ikke ville at barn skal verges mot mishandling, for å ville at barn skal være i hendene på pedofile overgripere og jeg vet ikke hva. Nei, det er det ingen som vil. Vi prøver å formidle at man ikke kan sette likhetstegn mellom virkelig, fornuftig, humant vern av barn og den etaten som bærer navnet i dag.
      Man må få et barnevern som nettopp forstår viktigheten av at foreldre og barn som ønsker å være hos foreldrene, har frihet til å gjøre det.
     

   • Jasper

    «Sånne som meg, som protesterer mot barnevernets overgrep, blir med mellomrom beskyldt for å ikke ville at barn skal verges mot mishandling, for å ville at barn skal være i hendene på pedofile overgripere og jeg vet ikke hva.»

    That could be either
    – a natural reaction denying anything was wrong
    – or a well-planned reaction (could lead to conspiracy theories)

    Honestly, I think it is likely that the reaction of regular staff could be natural denial of anything wrong.
    However, in case of Barnevernet’s leadership and in case of the Government, there have been so many cases for so long, so I cannot believe they are in still the natural denial phase — or they are so blind that they should have not become leaders.

 • Jeg skulle gjerne sett litt FORSKNING på hva NATURLIG barneoppdragelse er og hvordan NATURLIG grensesetting fungerer, inkludert hva som er MENINGEN med forskjellig oppdragelseshandlinger.

  Pr i dag hører jeg KUN kommentarer om oppdragelse som er formet som synsing. Det er underlig.

  Er vi like uvitende om barneoppdragelse som naturmennesker?

  Hvordan påvirker kraftig grensesetting normene? Hva betyr det for familiens samhold over flere generasjoner? Fører mindre grensesetting til at staten lettere overtar barna mht normer? Hva gjør kraftig grensesetting med barn som har såkalt ADHD? Osv.

  Hvorfor gir ikke samfunnet oss svar på slikt?

Legg inn en kommentar