Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Misbruk av menneskerettighetene

Alan_Dershowitz-150x150I Den Internasjonale Kristne Ambassadens månedlige TV-program Inside Israels mai-utgave forteller professor, Alan Dershowitz, om hvordan menneskerettighetene blir misbrukt til å anklage Israel. Ambassadens direktør, Dag Øyvind Juliussen, oppfordrer verdenssamfunnet til å stoppe Hamas fra å bygge opp til ny krig, og vi møter en av 70 beboere ved Haifahome, den holocaustoverlevende Rita Kazimov Brown.

1 comment to Misbruk av menneskerettighetene

  • Anonym

    Selve begrepet «menneskerettighet» er en umulighet. En rettighet et individ har, er regulert av det system individet omfattes av. I Norge er borgernes rettigheter regulert gjennom lovgivning og sedvane. Det samme gjelder i andre land, men: det er ikke de samme rettigheter som blir individer i andre land til del som i Norge.

    Muslimske land har sine rettigheter som er hjemlet i sharia. Det må vi respektere. Klan- og stammesamfunn lever etter sine egne regler, selv om mange skikker virker barbarisk på oss i Norge.

    Eksport av norske rettigheter er selvsagt en umulighet. Det å påtvinge andre land ens egne rettigheter er misjonering i nye klær. Ikke noe annet. Demokratiske rettigheter er like lite universelle som sharia.

Legg inn en kommentar