Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Milliardeksport til Israel for første gang

Israel_Norge_flaggEksport av varer fra Norge til Israel økte med hele 42,3 prosent fra 2014 til 2015. I 2015 eksporterte Norge varer for 1.073.172.000 kroner til Israel. Eksportnivået har økt hvert år siden 2012. Dette er første gang eksporten har oversteget en milliard kroner, kommer det frem av årsberetningen til Norsk Israelsk Handelskammer.

Det er hovedsakelig mat som eksporteres. 865 millioner av eksportkronene er i produktgruppen ”matvarer og levende dyr”. Den nest største produktgruppen er ”maskiner og transportmidler, med nesten 119 millioner kroner.

Økningen er ekstra bemerkelsesverdig fordi den skiller seg fra den generelle eksportutviklingen, mener handelskammeret. Den samlede eksporten fra Norge til utlandet gikk ned med 6,7 prosent fra 2014 til 2015. «Det betyr at vi økte eksporten til Israel samtidig som vi i snitt eksporterte mindre enn før til andre land,» presiseres det i årsberetningen.

Også importen av varer og tjenester fra Israel var rekordhøy i fjor. I 2015 importerte Norge varer for 958.325.000 kroner fra Israel. Det er en økning på 9,5 prosent fra året før. Importnivået har vært stabilt stigende siden 2009, og nådd ny rekord hvert år siden 2011.

Den største produktgruppen vi importerer fra Israel er ”maskiner og transportmidler”, som sto for nesten 388 millioner av importkronene. Etterpå følger ”kjemiske produkter” med nesten 160 millioner kroner, ”forskjellige ferdigvarer” med 157 millioner og ”matvarer og levende dyr” med nesten 154 millioner kroner. Importen fra Israel økte i 2015 like mye som den generelle vareimporten, som også økte med 9,5 prosent.

«Særlig gledelig er det å registrere at vi fikk meget god mediedekning i forbindelse med fremleggelsen av import og eksport tall til og fra Israel. Disse tallene med kommentarer fra NIHK ble sitert i nesten alle landets aviser. Vi har også hatt en rekke oppslag i riksdekkende medier,» heter det i handelskammerets årsberetning.

1 comment to Milliardeksport til Israel for første gang

Legg inn en kommentar