Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Fallende israelsk arbeidsledighet

Israel_jordbrukArbeidsledigheten i Norge og Israel er snart på samme nivå. Mens den stiger oppover på firetallet i Norge, er den synkende i Israel. Tallene fra det israelske statistiske sentralbyrået for april markerte et historisk fall i den israelske ledighetsraten, som sank til 4,9% sammenlignet med 5,3% i mars, skriver Israel Hayom.

Rapporten viste at rundt 193 000 israelere var arbeidsledige i april sammenlignet med 208 700 i mars.

Arbeidsledigheten blant 25-64års aldersgruppen var på 4,4% i april og 4,5% i mars. Satsen for personer i samme aldersgruppe som deltar i arbeidsstyrken økte til 80,5% i april sammenlignet med 79,8% i mars. 84,8 prosent av israelske menn var i arbeid, mot 75 prosent av alle israelske kvinner. Til tross for at flere israelere enn normalt hadde midlertidige jobber i forberedelsene til påskeuken i april mener den israelske avisen at fallet i ledigheten er bemerkelsesverdig.

Den israelske sentralbanksjefen, Karnit Flug, har valgt å holde renten uendret på 0,1 prosent.

Blant andre grunner på grunn av fortsatt økning i boligprisene, den økende etterspørselen etter boliglån og overraskende økning av dollarkursen siden begynnelsen av mai. Renten forventes ikke å øke de neste 12 månedene

Legg inn en kommentar