Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Vurderer å redusere antall kristne program til fordel for islamske

Aaqil_AhmedBBC mener at kringkastingskanalen har være for kristen i sin produksjon og vurderer nå å ta noen av sine kristne programserier av kartet til fordel for nye program for muslimer, hinduer og sikher, skriver Daily Mail. Aaqil Ahmed, som er ansvarlig leder for religion og etikk i BBC, har utarbeidet en rapport etter samråd med ikke-kristne som har ment at BBC favoriserer kristne på en uforholdsmessig måte i sine religiøse program.

Inntrykket som fremkommer av rapporten er at mens det er mange programmer som fremhever kristendommen, er det for få for andre trosretninger. BBCs direktør Herren Hall har blitt overlevert dokumentasjonen, skriver den britiske avisen.

«Kristendommen er fortsatt hjørnesteinen i vår produksjon og det er flere timer dedikert til den religionen enn det er til andre trosretninger. Men vår produksjon på dette området er ikke statisk. Den har utviklet seg gjennom årene, og vi vurderer den regelmessig,» sier Aaqil Ahmed til The Sunday Times.

8 comments to Vurderer å redusere antall kristne program til fordel for islamske

 • Sidekick

  Globalsosialistenes mål om endelig å ødelegge kristenheten rykker stadig nærmere. Kristenheten er vestens siste bolverk. ”Gud, Konge og Fedreland” var det siste store hinderet for nedbryting av vestlige nasjoner. Når ”opiumet for folket” blir borte kan de ti bud veksles inn i de globale, grenseløse menneskerettighetene.

  Dette er også snedig nok globalkapitalistenes mål. Vekk med landegrenser, tollmurer og handelshindringer og kapitalen vil flomme inn over eliten fra Panama Papers. Vekk med nasjonale kontanter og vips kan bankierene kjøre negativ rente på bank-kontiene, og da MÅ pengene brukes enda raskere – for de mister jo verdi for hver time som løper på.

  Globalt herredømme er denne gjengens entliche lösung. Folkene har gitt opp og lar seg apatisk mate med tomme kalorier. Vestens befolkninger stormer mot stupet, mens ”arbeiderpartienes” millionær-høvdinger gnir seg i hendene over en så til de grader lett kjøpt suksess. Her snakker vi ikke lenger om menneskelig evolusjon, men snarere en devolusjon – det motsatte. Fordummingen av flertallspopulasjonen har nå nådd historiske høyder.

  Verdens tidligere mest tilbakestående ”kulturer” reiser nå uhemmet rett inn i de vestlige samfunn og ”river isen ut av hendene på vestlige,innfødte devolusjonerte voksne fireåringer” som er ute av stand til å yte motstand. Dette må trolig være det mest oppsiktsvekkende antropologiske eksperimentet verden har sett. Romerrikets fall blir bare blåbær.

  • Anonym

   Romerriket varte i flere hundre år. Årsak: Enighet om å forsvare rikets grenser og holde barbarene ute.

   EU har til sammenligning pågått i noen få år og nærmer seg et sammenbrudd. Årsak: Uenighet om unionens grensepolitikk og en innvandringspolitikk hinsides selv det idiotiske.

   Dersom unionen hadde ført en streng grense og innvandringspolitikk kunne faktisk EU hatt en sjanse. Slik det er nå fungerer EU som rep og fallem for den innfødte befolkning. Europa er på full fart mot å bli afrikanisert. Ødeleggerne kaller det for «nødvendig global utjevning for å redde verden fra en miljøkatastrofe».

 • Sidekick

  Ja hadde det bare vært «spissformuleringer». Men i skrivende stund sendes enda flere «redningsskip» ned fra Norge til Middelhavet slik at hundretusenvis av nye analfabeter kan strømme til Snertingdal og Nordagutu og berike våre lokale vennligsinnede stammer med:

  Kjønnslemlestelse

  Æresdrap

  Tvangsgifte

  Steining

  Sharia

  Håndsavhugging

  Pisking

  Syrebad

  Kasting av mennesker fra hustak

  Brenning av mennesker i jernbur

  Total kvinneundertrykkelse

  Tortur av homoseksuelle

  Slutt på ytringsfrihet

  Utryddelse av minoriteter

  Pedofili

  For ikke å snakke om enden på visa:

  Grusomme blodbad og borgerkrig.

  Europa hadde samme oppmarsj for over sytti år siden. Dette har INGEN lært NOE av. Nå er det ikke lenge før det finansielle pyramidespillet imploderer på «Dårenes skip» – Europa. EU-diktatorene jobber nå intenst med å frata borgerne alle våpen i de vestlige land fordi de frykter opprøret når dagen opprinner.

  Dette er ikke spissformuleringer. Dette er faktabeskrivelser hentet fra nyhetsmediene og satt sammen til den spisse formulaen som ”noen” har satt i gang for å få verdensherredømme.

 • JV

  Endetidens ende for å være presis. Men det tror ikke en retardert vestlig befolkning som tror at kompleksitet oppstår av seg selv i et Big Bang i det tomme rom uten en ledet anstrengelse – stikk i strid med alle naturlover.

  Som å mene at Ibsens samlede verker kom til på grunn av en eksplosjon i et boktrykkeri. De færreste har hørt om de store talls lov – sannsynlighetsberegning. De mener å tro at eksempelvis øyet kom til av seg selv som en lysømfindtlig flekk forbedret av seg selv over millioner av år mens tidlig-mennesket virret rundt i tåkeheimen og ventet på linsen og netthinnen. Uten å bli et lett bytte for predatorene. Stikk den!

  I fysikktimene lærer de om loven om massens og energiens bevarelse = energi kan ikke ødelegges. Altså : intet kan bli til ingenting. Eksempelvis blir ikke vedkubbens energi borte når den brenner. Den bare konverterer til avfallsvarme, men fortsatt som uødelagt energi. Men når ingenting kan bli til ingenting burde man vel forstå at det heller ikke kan bli til AV ingenting. Ergo må energien ha et opphav.

  Plutselig skjønner vi at fordi ”Gud er lys”, er Han energiens kilde. Han har skjenket litt av sin evigvarende energi til de jordiske sfærer. Dessuten vet vi at i lysets hastighet står tiden stille. (Jevnfør Einstein) Ergo er ikke Gud bundet av tid. Derfor er det selvmotsigende å spørre hvor Gud kom fra. Han har alltid vært der – ubundet av tid.

  Fordi Guds initiering av deler av sin egen energis ”big bang” også genererte bunden energi – masse – som vi er en bestanddel av, så oppstod et nytt fenomen. Massen kan nemlig ikke oppnå lyshastigheten eller mer. Derved oppstod begrepet tid – massen reiser saktere enn lyshastigheten. Og der er vi.

  Resten av den rene energien forsvant raskere utover i rommet og unnslapp eksplosjonen som ren energi – i lysets hastighet. Den kan observeres som den såkalte rødforskyvningen. Dette viser at universet ekspanderer.

  Men slikt lærer ikke lenger en tilbakestående befolkning. Og universitets-professorene vil ikke legge seg ut med den gudløse ateismen og miste arbeidsplassene sine.

 • Anonym

  Selvsagt må innfødt religion og kultur generelt vike plass for den innvandrende religion og kultur når denne vokser. Alt annet vil være i strid med normale demokratiske prinsipper og menneskerettigheter.

  For de stakkars som måtte tro noe annet, så er dette helt normalt. Det er også forutsigbart fordi kolonisering i allerede bebodde land har foregått til alle tider. På toppen av det hele har den mer intelligente og realitetsorienterte delen av befolkningen advart mot nykoloniseringen lenge nå, og blitt brennmerket som rasister og brunt grums.

  Skal man snu denne utviklingen kreves det en ny politiskelite som er villig til å suspendere demokratiske utopier og suicidalske menneskeretter. Denne nye eliten er på vei opp, både i US og EU, men mye tyder på at den etablerte elite ikke vil gi fra seg dominansen uten kamp. Vi vil få en periode med hemmelig politi, sensur og politisk forfølgelse. KGB og STASI-metoder ligger på bordet.

  Men som alltid før vil det etablerte maktapparat til slutt tape. Det kan skje frivillig, men det kan også ende i borgerkrig. Vi ser allerede tendenser i USA der eliten kaster inn «demonstranter» mot opponenten Donald Trump. Hva blir deres neste utspill når de forstår at deres tid som priviligerte er over?

Legg inn en kommentar