Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Mener Kleppe er inhabil

Vidar_kleppe5Den afghanske familien Nabizade slåss videre mot å måtte forlate Norge, etter at klageinstansen Utlendingsnemnda (UNE) i april vendte tommelen ned. En av de tre medlemmene i nemnda som behandlet klagen var Demokratenes stifter og tidligere leder, Vidar Kleppe. Han er en kjent innvandringsmotstander, og den afghanske familien mener derfor at han var inhabil da han behandlet saken deres, skriver Dagbladet.

Nå har familien Nabizade reist søksmål mot UNE. De mener at beslutning er ugyldig på grunn v Kleppes inhabilitet. «Kleppes upartiskhet anses svekket ut fra en allmenn oppfatning av hans ytterliggående holdninger,» skriver familiens advokat Trygve Tveter i stevningen.

I stevningen siteres Kleppe på blant annet dette, fra Dagbladet 6. mai: «Asylindustrien har vært en storindustri i Norge i mange år». I samme intervju sa han at de som ikke fyller kravene ikke kan få «gresse her i Norge i årevis». I NRK har han tidligere blitt sitert på sterke meninger om ekstreme islamister, skriver avisen.

Familien Nabizade er en av 29 familier som fikk ny behandling etter den såkalte asylbarnavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig folkeparti. Dagbladet har tidligere skrevet at bare fire av disse fikk bli. Nå reagerer familien på at klagesaken deres ble behandlet av en med Kleppes holdninger, skriver Dagbladet. «Det er et klart brudd på den tilliten familien har hatt til det norske rettssystem», skriver Trygve Tveter i stevningen.

Han mener Kleppe er uegnet til å delta i behandlingen, når de «som det ekstreme tankegodset er rettet mot, er part i saken».

Fra Utlendingsnemndas kommunikasjonssjef Bjørn Lyster har Dagbladet fått følgende kommentar til stevningen: UNE er ikke enig i påstanden om at et av våre nemndmedlemmer skal ha vært inhabil i saken. Ut over det har vi ingen kommentar.

Selv mener Kleppe det er uproblematisk at han er nemndmedlem i UNE, som er klageinstans for asylsøkere som har fått avslag i Utlendingsdirektoratet. Han synes likevel det er greit å få prøvd saken for retten.

«Jeg har blitt utnevnt og oppnevt av Justisdepartementet på deres kvote, og er funnet verdig til å sitte der», sier Kleppe til Dagbladet. Han påpeker at hans uttalelse om ekstreme islamister som halshogger folk og steiner homofile, ikke var rettet mot familien Nabizade.

«Jeg har aldri sagt at disse personene er ekstreme islamister, som jeg har advart mot. Det er tatt ut av enhver sammenheng», sier Vidar Kleppe til Dagbladet.

I Dagbladet 6. mai fortalte Kleppe at en av ti hadde fått medhold i de asylsakene hvor han selv hadde deltatt som nemndmedlem. I en senere sak skrev Dagbladet at gjennomsnittet i tilsvarende saker er en av to.

På Dagbladets spørsmål om hvorfor den nemnden på tre medlemmer der Kleppe er med har hatt lavere innviligelsesprosent enn gjennomsnittet, svarer Kleppe:

«Det er vel fordi jeg har vært mer enig med den lange og grundige saksbehandlingen som er basert på lange avhør og faktiske forhold om enkeltsaker.»

Til Dagbladet sier Vidar Kleppe dette om familien Nabizades stevning mot UNE: «Det er en demonisering av meg. De prøver å få omkamp om en sak som er tapt, og som har gått gjennom alle instanser.»

4 comments to Mener Kleppe er inhabil

 • Irene

  Vidar Kleppe gjør en god jobb i UNE.

 • Jan Hårstad

  Grensene nå. En skal nå være klar over at Sverige fra 1 juni av har igangsatt en juridisk storrengjøring på hvem som er en krigsasylant og hvem som er økonomisk asylant.
  Det dreier seg om 4500 i første runde som vil bli avvist status som asylant,dvs vedkommende vil bli fratatt bolig og månedlige bidrag som er gode.
  Som alle forventer nå: dette går mot «katastrofkaos» som en kommentator kaller det. En vil motsette seg utkasting,en vil gå «under jorda» og slå seg på kriminalitet,etc Dette kan Norge ikke gjøre noe med,men vi (DVs Staten) bør være forberedt på at mange vil prøve å ta seg inn i Norge.
  Spørsmålet om forsterket grensepoliti vil komme opp igjen og det fort og. Hvorfor er det ingen partier som slår på trommene i denne saken?

 • Turenkunstner

  Extraordinaert landsmote i Demokratene ser jeg.

  Positivt.

Legg inn en kommentar