Søk

Siste kommentarer

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Britene kan frigjøre Europa

Geert_Wilders4«Storbritannia kan «frigjøre Europa» for andre gang i et århundre ved å stemme for Brexit (løsrivelse fra EU) under den britiske folkeavstemningen 23. juni. Det kan utløse en «patriotisk vår» over kontinentet,» mener lederen for det nederlandske Frihetspartiet, Geert Wilders. «Nok en gang kan Storbritannia hjelpe med å frigjøre Europa fra et totalitært monster, denne gang kalt «Brussel», sier han til The Sunday Telegraph.

Den britiske avisen har intervjuet Wilders på hans kontor i Haag og bemerker at han har et oljemaleri av Winston Churchill og en Telegraph-forsiden av Margaret Thatcher hengende på veggen.

«Hvis folk ser at et land kan forlate EU uten at lysene gå ut, at det ikke er en krig, og at landet ikke ikke går konkurs, men blomstrer enda mer enn før, dersom Storbritannia beviser denne teorien, vil det ha en enorm effekt,» sier han.

Wilders er sikker på at en folkeavstemning vil gi et flertall for utmeldelse fra EU også i Nederland dersom Storbritannia først bryter med EU, og han mener at den britiske statsministeren,
David Cameron, driver en «dum» kampanjen ved å forsøke å skremme britene til å bli værende i EU. «Jeg håper at mange mennesker som mr. Cameron vil fortsette å si de mest dumme ting. Det hjelper mye, «sier han. «Folk er ikke dumme».

Det er dessuten ikke bare Nederland som kan komme til å følge i Storbritannias fotspor, mener Wilders. I Italia viser en meningsmåling at 48 prosent av befolkningen sier de ønsket å forlate EU. Og i land som Ungarn, Polen, Slovakia og Tsjekkia er det også en voksende skepsis til EU.

«Østeuropeerne har allerede opplevd hvordan det er å leve under totalitarisme, de vet hva Moskvas regler betydde. Ingen vet det bedre enn polakkene, tsjekkerne slovakene og ungarerne. Så de vet når de ser et annet totalitært monster selv om det denne gangen er kledd opp litt annerledes. Denne gangen heter det Brussel i stedet for Moskva,» sier Wilders til den britiske avisen. Han lover at hans parti vil presse på for en rask folkeavstemning om Nederlands forhold til EU.

8 comments to Britene kan frigjøre Europa

 • JV

  ”Frihet lover de, men de er selv slaver av det moralske forfallet. Det en ligger under for, er en også slave av”. ( 2. Peter 2:19)

  ”Forbannet er den som setter sin lit til et menneske, et menneskebarn, i hvem det ikke finnes frelse”. (Salme 146:3, Jesaja 2:22, Salme 40:4 , Jeremia 7:5-7)

  Dette er blant Skaperens ord i Bibelen til alle som formaster seg til å utlove frihet, gull og grønne skoger overfor sine medskapninger.

  Det er fullt forståelig at menneskene gjør opprør mot despotiske regimer. Dessverre har det vist seg at alle disse revolusjonene siden den franske i 1789 har endt med forferdelse. Det er ikke uten grunn at nevnte opprør ga opphav til et av verdens mest kjente sitater:
  ”Revolusjonen spiser sine barn”.

  Bibelen sier om endetiden i Matteus 24:21: ” For da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli.

  Sanne kristne vil derfor ikke inngi seg på å forsøke å redde denne verden som Gud Jehova har bestemt at skal ødelegges. Mange av jødene ville også ha Jesus som konge for å fri dem fra det romerske åket. Men han avslo. Hans tid var ikke inne.

  Først må denne verdens ondskap bli fullmoden slik at det for all fremtid dannes en juridisk presedens for Hans inngripen. Denne inngripen ligger rett foran oss. Den frafalne menneskeheten har forsøkt seg på alle mulige styreformer i sin higen etter makt. Jehovas tjenere er evige vitner til at dette ikke ga dem noe varig fred og lykke.

  En kvinne startet opprøret mot Jehova i Edens have. Og mon det blir en fremtredende kvinne som vil stå opp mot Ham i avslutningen? Det vet vi ikke ennå. Men å lese Bibelens 2000 år gamle synoptiske evangelieberetninger om endetiden er nå som en blåkopi av dagens mediebilde av grusomhetene.

  ”Gud skal ødelegge de som ødelegger jorden”, sier bokji. Det er først i vår tid at det er blitt mulig å ødelegge jorden. Vi lever derfor i historiske tider, og om ikke lenge vil nasjonenes ledere via FN gå til det oppsiktsvekkende skrittet å forby all offentlig religionsutøvelse.

  Fra dette skjer vil hele åpenbaringens klimaks rulle ut og konfrontere skapningen med Skaperen. Det store stridsspørsmålet vil da bli avgjort. Er det Gud eller mennesker som har rett til å styre planeten. Sanne kristne er ikke i tvil om svaret.

  Salme 2 forteller oss om utfallet av striden:

  «2Hvorfor er folkeslag i opprør?
  Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves?

  2 Jordens konger reiser seg,
  fyrstene slår seg sammen
  mot Herren og mot hans salvede.

  3 «La oss slite i stykker lenkene
  og kaste reipene deres av oss!»

  4 Han som troner i himmelen, ler.
  Herren spotter dem.

  5 Så taler han til dem i sin vrede,
  i sin harme slår han dem med redsel:

 • Tusenkunstner

  Det er synd aa si det. Men britene kommer nok til aa feige ut. Det blir ett knapt flertall for aa fortsette som medlemmer i EU-kartellet. Ondskapens akse.

 • Anonym

  Man kan frigjøre seg fra onde systemer som kommunisme, nazisme, islam, multikulturalisme og den perverse «universelle» menneskerettighetsideologien. Men det hjelper fint lite om det ikke gjøres noe med den skaden disse menneske- og nasjonsfiendtlige ideologiene har påført Europas nasjoner. Uansett er det imidlertid bare spørsmål om tid før det første landet går i oppløsning på grunn av demografisk endring; etnisk, kulturell og religiøs heterogenisering. Grenser er som kjent ikke tilfeldige streker på et kart.

 • Visombygdelandet

  Jeg begynner aa lure paa om Eu/EOES er oekonomisk negativt for de europeiske landene.

  Litt subsidier her og der, behoever ikke aa vaere saa ille, bare det ikke blir for mye av det.

  Stabilitet innenfor euopeisk industri er vesentlig.
  Men subsidier maa ikke bli en sovepute for bedriftene heller.

  Landbruk, distrikter, fiskerier og bosetning i distriktene kan trenge offentlig stoette.

Legg inn en kommentar