Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Vil privatisere NSB, kirketjenester, bibliotek, NRK og NAV

togFredrik Juel Hagen er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdomsorganisasjon, FPU. I en artikkel på ungdomspartiets nettside tar han til orde for en omfattende privatisering for å kutte statens utgifter, men også for å sikre folk et bedre tjenestetilbud. Han lister opp fem selskaper/tjenester han mener kan privatiseres på relativt kort sikt: kirketjenester, bibliotek, NRK, NAV og NSB.

Om kirketjenestene skriver FPU-eren: «Kirketjenester som
dåp, bryllup og begravelser er ikke gratis. Det er oss skattebetalere som betaler for det. Norske tro- og livssynsorganisasjoner får opp mot 1000 kr i offentlig støtte hvert år per medlem. Samtidig er deltagelsen i de fleste trossamfunn synkende. Det er bred enighet både i folket og Stortinget om separasjonen av kirke og stat. Nå er det kanskje på tide å skille finansieringsansvaret også. Undersøkelser viser og at trossamfunn med større andel brukerbetaling også har større deltagelse. Det kaller jeg vinn-vinn.

Om bibliotkene: «Tanken om at biblioteket skal bringe kunnskap til folket er for lengst utgått. Utlån av fysiske bøker faller stabilt, noe bibliotekene har kompensert for ved å låne ut filmer, dataspill, til og med akebrett og sykler enkelte steder. De bøkene som lånes mest av er stort sett Jo Nesbø og annet som du ellers ville finne på salgstoppen i en bokhandel. Når bibliotekene konkurrerer med boksalget er det bare rett og rimelig at de som benytter seg av tilbudet også står for finansieringen av det.

Om NRK: «Norsk Rikskringkastning er at av landets største mediehus. Takket være en gullkantet lisensordning er de berettiget inntekter for godt over fem milliarder kroner årlig. Samtidig er det heleid av den norske stat og svarer til Stortinget. Dette har gjort at selskapet gjennom tidene har vært ledet av mange avdankede polikere, stort sett fra Arbeiderpartiet. Det sier seg selv at dette ikke er en god oppskrift på en fri og uavhengig presse. Når TV-eiere i tillegg blir tvunget til å betale for det med Stortingets velsignelse er det ikke rart mange blir forbannet. Privatisering vil frigjøre NRK fra politisk styring og folket fra lisenstvang.

Om privatisering av NAV: «Det er ingen hemmelighet at NAV er flinkere til å få folk på trygd enn å få folk i arbeid. Det er kanskje ingen private som ønsker å påta seg ansvaret med å gi sosiale ytelser, men arbeidsformidling er uten tvil noe private får til bedre enn det NAV klarer. Bemanningsbyråene har en betydelig høyere suksessrate for å få folk i arbeid enn NAV. De har bedre incentiver, mer kompetanse og ikke minst et profittmotiv. Mitt forslag er ikke å privatisere hele NAV, men å overlate arbeidet med å få folk i jobb til profesjonelle.»

Om NSB: «De siste ukene har blant annet partiet Rødt drevet kampanje mot det de omtaler som “privatisering av jernbanen”. Når regjeringen jobber for å konkurranseutsette jernbanestrekninger er kampanjen deres i beste fall misvisende. Likevel skal man ikke se bort ifra at privatisering av NSB en god idé. Dersom man med tiden får fri konkurranse på norske jernbanestreknigner er det ikke lenger behov for at staten skal sitte med eierskap NSB. Etter årevis med kaos og fadeser har det gang på gang blitt bevist at offentlig eierskap ikke har fungert. I Japan, der jernbanen har vært privat siden 80-tallet, er den gjennomsnittlige forsinkelsen på 20 sekunder. Jeg tror neppe noen trenger å minnes om at påliteligheten i Norge er noe dårligere.»

4 comments to Vil privatisere NSB, kirketjenester, bibliotek, NRK og NAV

 • Jan Hårstad

  Hvordan skal FPR få det til å gå opp i valgkampretorikken at de er et parti for Folk Flest mens de samtidig hakker opp hele Norge til fordel for utenlandske investorer og globalister?
  NSB-saken er ikke et økonomisk spørsmål alene. Det er et spørsmål av militær strategisk viktighet. FRP syns jo det er stas med alle krigsforberedelsene mot Russland og har ikke tenkt over at når krigen kommer til Norge, må vi ha en norsk jernbane til å frakte krigsflyktninger og materiell. Under krig kan vi ikke ha en situasjon hvor Japan eier en del av Jernbanen,Tyskland en annen og Kina en tredje.
  I mine øyne framstår det EU og Nato-frelste FPR som i særklasse landets mest stupide parti. Nå må fotfolket i FRP begynne å forstå at de blir rundspilt av vanvittige maktsjuke globalister som konsekvent snakker med to tunger.
  Det er en hastesak såfremt du ikke ønsker Norge ødelagt av et dusteforbund.

 • Goggen

  Gratulere med dagen Donald Trump.

 • «Spam-kongen» dømt til to års fengsel

  https://www.nrk.no/urix/_spam-kongen_-domt-til-to-ars-fengsel-1.12998996

  erzo sin overmann eller rettere sagt overspam

 • Knut Enebakk

  Dette er dårskapens forslag i privatiseringshysteriet til FrP. Alt egner seg ikke til privat drift. NSB, kirketjenester, bibliotek, NRK og NAV må drives i offentlig regi.

Legg inn en kommentar