Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Hva skjer i Demokratene?

Kim_Steinar_Kjærner-Strømberg3Det er fullt kaos i Demokratene, men på det ekstraordinære landsmøtet som avholdes i helgen håper man på å få ryddet opp. Det så lenge lovende ut for Demokratene etter landsmøtet i 2015. Med nye vedtekter som ga samtlige medlemmer rett til å møte på landsmøtene og en klarere nasjonalkonservativ profil med vekt på kamp mot EØS, Schengen og muslimsk innvandring.

Dessuten hadde man fått en eksklusjonsparagraf ment til å kunne sparke ut nynazistiske eller venstreorienterte innfiltrører, en ny nettside og en forsterket lokallag i Oslo. Så sprakk det så det smalt. Hva skjedde?

Det begynte godt

Målet for det nye styret og spesielt lokallagsleder i Oslo, Ellen Simonsen, som også var partiets politiske nestleder, var å verve kompetente medlemmer. Partiet manglet medlemmer både i bredde og kvalitet. Det trengtes «grasrotmedlemmer» til å delta aktivt i valgkamper og til å prate med naboer og kjente om partiet. Men det manglet også medlemmer med intellektuell ballast, høy utdannelse, stort kunnskapsnivå og god skriveførhet.

Ellen Simonsen begynte på jobben, og klarte å få med seg Kristian Kahrs, fra Trøndelag, en intellektuell verdikonservativ og skrivefør person som var aktiv på debattsiden Verdidebatt, og flink til å følge opp på sosial medier.

Ved kommunevalget fikk Demokratene over 700 stemmer i Oslo. Ikke mange, selvsagt, men betydelig flere enn før. I Vest Agder ble Vidar kleppe gjenvalgt til Kristiansand bystyre og fikk som tidligere med seg ytterlige en representant fra sitt parti. Han ble også gjenvalgt som medlem av fylkestinget. Det dukket dessuten opp en ny stjerne, Makvan Kasheikal, en kjent person fra Kristiansands næringsliv.

Sammen stod også Kristian Kahrs, som ble utnevnt om informasjonsansvarlig for partiet, og Ellen Simonsen, på for å verve nye medlemmer med litt tyngre politisk eller næringslivsbakgrunn. De fikk med seg Erik Gifford og næringslivsmannen Kim Steinar Kjærner-Strømberg, som kunne fortelle om en solid karriere i anerkjente amerikanske firma.

En av de som så at det gikk fremover med Demokratene var Max Hermansen, kjent som talsmann for en gruppe som arrangerte demonstrasjoner mot islamiseringen av Norge, Pegida, noe som førte til at ha mistet jobben sin som lærer. Han meldte seg inn i partiet. Alt gikk med andre ord rette veien. Sakte men sikte fikk partiet tilsig av intellektuelle, skriverføre personer med næringslivsbakgrunn. Partiet var i ferd med å få tyngde.

Men det nærmet seg landsmøte.

Mens partilederen i 2015, Terje Svendsen, nærmest måtte presses til å ta vervet etter at tre partiledere på rad hadde gitt opp og gått av som ledere før valgperioden, var partiet plutselig blitt attraktivt. Det meldte seg raskt fire interessenter til vervet som ny partileder, Eilert Sannes fra Oslo, Max Hermansen, Kristian Kahrs og Kim Steinar Strømberg.

Og ganske raskt begynte også flere av kandidatene å motarbeide hverandre med tvilsomme metoder. Max Hermansen spilte åpent og ærlig og gikk ut i avisen for å forkynne sin interesse for å bli valgt til Demokratenes leder. Kristian Kahrs foreslo straks at Max Hermansen skulle ekskluderes, og fikk Arbeidsutvalget til å vedta å suspendere Max Hermansen slik at han ikke kunne møte på landsmøtet. Det ble gjort av de tre medlemmene i sentralstyret selv om partiet ikke har noen suspensjonsparagraf.

Deretter begynte Kim Steinar Strømbergs tilhengere i Oslo å røre på seg. De foreslo å ekskludere den andre potensielle Oslo-kandidaten, Eilert Sannes, med en rimelig sær begrunnelse. Han hadde forsøkt å samle underskrifter  på Facebook for å starte et nytt parti for mange år siden, og gitt opp. Dessuten var han visstnok plagsom på møtene.

Kim Steinar Strømberg hadde nå fått støtte av Ellen Simonsen, og var valgt som ny leder i Oslo. De fryktet at Max Hermansen, dersom han ikke ble ekskludert før landsmøtet, ville bli en konkurrent, og fryktet at han ville mobilisere nye medlemmer fra miljøet rundt Stopp Islamiseringen av Norge og Pegida.

Vedtektene til Demokratene sa klart at «samtlige personer som har vært medlemmer i mer enn tre måneder og har betalt medlemsavgiften har møte-og stemmerett på landsmøtet». En så liberal regel fryktet de ville gjøre det mulig for Max Hermansen å mobilisere sine tilhengere. De kunne jo ikke stenges ute på fylkesårsmøtene, som tidligere da det ble valgt delegater. Dessuten ville det gjøre det mulig for Max Hermansen å møte opp på landsmøtet og å presentere seg.

Forfalsket vedtektene

Løsningen lå i å forfalske vedtektene. Ellen Simonsen som var ansvarlig for å drifte nettsiden gikk derfor inn på siden og endret teksten i vedtektene til at bare «deligater som var valgt på fylkesårsmøtene kan delta på landsmøtet». En ren dokumentforfalskning, som undertegnede oppdaget raskt. Ellen Simonsen avslørte seg som den skyldige fordi hun i flere kommentarer på Internett hadde den samme sjeldne skivefeilen. Hun innrømmet at det var blitt en feil i teksten, og skyldte på hackere, som om noen skulle ha grunn til å hacke seg inn på Demokratenes nettside kun for å endre en formulering i vedtektene. Ikke en veldig troverdig forklaring.

Partilederen, Terje Svendsen, lovet da han ble kontaktet av Frie Ytringers redaktør, at medlemmene ville bli informert om at de hadde rett til å delta på landsmøtet gjennom partiets hjemmeside. Det skjedde ikke. I stedet ble det lagt ut en artikkel der det ble presisert at ikke alle medlemmene hadde rett til å delta på landsmøtet. Det hadde kun valgte delegater på fylkesårsmøtene. Taktikken var endret. Nå ble det innrømmet hva som stod i de vedtatte vedtektene, men de ble omfortolket. «Samtlige personer som har betalt medlemsavgift» ble tolket som «bare de som har deltatt på fylkesårsmøtene og blitt valgt som delegater».  Og hele Arbeidsutvalget stod bak omskrivningen av partivedtektene.

Netthets

På Frie Ytringer skrev Frie Ytringers redaktør en artikkel som roste Demokratene for de demokratiske vedtektene. Det førte til voldsomme protester i kommentarfeltet fra tilhengerne til Kim Steinar Strømberg, eller kanskje sågar fra lederkandidaten selv eller hans kone. For en sjekk foretatt av Kristian Kahrs dokumenterte med hundre prosent sikkerhet at flere av kommentarene under artikkelen på Frie Ytringer var skrevet fra den samme IP-adressen som de emailene Kristian Kahrs hadde mottatt de siste månedene fra Kim Steinar Strømberg.

Det ble skrevet anonymt og under nick-navn og innholdet var mildt sagt sterkt. Kommentarene inneholdt rasende hets mot navngitte medlemmer av Demokratene, fortrinnsvis de som mente at partiet var forpliktet av sine vedtekter til å la samtlige medlemmer få møterett på landsmøtet og de som støttet andre lederkandidater.

Blant annet ble det påstått at Max Hermansen og Kristian Kahrs hadde foreldre som var nazister og at de nå selv går i foreldrenes fotspor. Medlemmer som måtte dukke opp på landsmøtet uten å være delegert av sine fylkeslag ville bli møtt med fysisk bortvisning, og de kunne sende reiseregningene sine til Simonsen.

Før landsmøtet var det møter i sentralstyret og landsstyret. Begge steder ble eksklusjonsforslagene mot Max Hermansen og Eilert Sannes avvist. Og da landsmøtet startet ble det vedtatt at Max Hermansen, som ikke var utsending for sitt fylkeslag Oslo, likevel kunne møte. landsmøtets flertall slo med andre ord fast at vedtektene ga samtlige medlemmer møterett. Egentlig var da hele landsmøtet ugyldig, for medlemmene var jo ikke informert om at de hadde møterett. Tvert imot var det lagt ut en artikkel på hjemmesiden som slo fast at det ikke var tilfelle. Landsmøtet var med andre ord ikke korrekt innkalt. langt derifra.

Merkelig vedtektsforslag

Landsmøtet avviste også et forlag til vedtektsendring som sa at personer som var medlemmer av organisasjoner med «samme aksjonsformer» som Stopp Islamiseringen Av Norge, naziorganisasjonen Vigrid, Pegida eller den venstreorienterte SOS Rasisme, ikke kunne være medlemmer av Demokratene. Et hårreisende dumt forslag vil vel de fleste mene. Det betød jo at man ikke kunne være medlemmer av organisasjoner som avholder standsaksjoner, deler ut løpesedler eller avholder utendørsmøter. Og dessuten blir SIAN og Pegida her sauset sammen med Norges verste naziorganisasjon.

Medlemmene fra Hordaland og Oslo, deriblant Kim Steinar Strømberg, stemte for forslaget. Tilsynelatende fortsatt i panikk for Max Hermansen, selv om han reiste hjem fra landsmøtet lørdags kvelden, og trakk sitt lederkandidatur, skuffet over at landsmøtet ikke hadde diskutert politikk i det hele tatt, men kun kranglet om vedtekter.

Strømberg valgt som leder

På landsmøtets andre dag vant Kim Steinar Strømberg over Kristian Kahrs. Han hadde presentert seg som en person med solid næringslivsbakgrunn, og i følge flere medlemmer hadde han også mer privat fortalt om sin innsats i et stort amerikansk selskap og gitt inntrykk av at han var toppøkonom i en av verdens største globale investeringsbanker og meglerhus, Goldman Sachs. I ettertid har det vært vanskelig å få dokumentert denne historien.

At den nye lederen, eller hans kone, som også ble valgt inn i det nye sentralstyret, etter all sannsynlighet hadde skrevet krenkende kommentarer mot sine konkurrenter om lederstillingen i Demokratene anonymt i et kommentarfelt på Internett kom frem på landsmøtet, men først etter at valgene var foretatt. Det samme gjaldt den tvilen som er reist om Kim Steinar Strømberg snakket sant om sin næringslivsfortid. Det førte til uro i ettertid, etter at Morgenbladet hadde skrevet en artikkel om saken, tipset av Kristian Kahrs.

Misnøye etter landsmøtet

Flere fylkesledere og andre som hadde stemt på Strømberg under landsmøtet var misfornøyd etter at disse opplysningene var kommet frem. Men det var også misnøye med at Kristian Kahrs hadde gått til pressen og med at han hadde tatt feil av et bygdelokale i Trøndelag og en hotellbar i Kristiansand og servert serbisk brennevin til noen av gjestene i baren. Han ble foreslått ekskludert av sentralstyret, på et tidspunkt før det ble full splittelse mellom Kim Steinar Strømberg og den nye nestlederen Makvan Kasheikal. Men er enda ikke ekskludert siden saken enda ikke er behandlet av klageorganet som er partiets landsstyre.

Det sprakk etterhvert fullstendig mellom den nyvalgte partilederen og hans Oslolag, med støtte av fylkeslaget i Hordaland, og det meste av resten av partiet, inkludert mange som hadde stemt på ham under landsmøtet. Det skyldtes de opplysningene som var kommet frem i artikkelen i Morgenbladet, og kanskje også fremferdren til en av hans støttespiller fra Oslo, Erik Gifford.

Under landsmøtet markert han seg med en merkbar uhøflig oppførsel, blant annet ved å kalle Frie Ytringers redaktør for en sleip ål. Etter landsmøtet ble han utpekt av den nye partilederen til hans personlige kommunikasjonsrådgiver.

Giffords udannede oppførsel og skriverier i sosiale medier med angrep på partifeller fikk flere fylkeslag til å fremme forslag om at han skulle ekskluderes. Men ingen klarte å få kontakt med partilederen for å få ham til å innkalle til et møte der forslaget kunne bli tatt opp. Etter en lengre tids tålmodig venting på at partilederen skulle gi tegn fra seg ga nestleder Makvan Kasheikal opp og innkalte til et sentralstyremøte. Alle ble innkalt, og et flertall møtte opp, slik at møtet var beslutningsdyktig. Der ble det vedtatt å sette igang eksklusjonsprosess mot Erik Gifford.

Fullt eksklusjonskaos

Da sprakk det for alvor. Forfalskning av vedtekter, anonyme angrep på partifeller, og feilaktige opplysninger om egen fortid, ble lite å kritisere mot det som skjedde nå.

Oslolaget svarte på informasjonen om eksklusjonsvarselet mot Erik Gifford på følgende måte: Samme kvelden de ble informert, like etter møtet i sentralstyret, som Kim Steinar Strømberg ikke hadde møtt opp på, sendte de ut en pressemelding til Fædrelandsvennen. Den ble mottatt av redaksjonen sent på kvelden/tidlig på natten. Der stod det at fylkesstyrene i Oslo og Hordaland hadde foreslått å ekskludere Makvan Kasheikal, partiets nestleder, for illojalitet og fordi han arbeidet for å fremme seg selv foran partiet.

Hadde det vært mulig å samle to fylkesstyret sent på natten for å gjøre et slikt hastevedtak? Selvsagt ikke. En senere undersøkelse viste at flere medlemmer av fylkesstyret i Hordaland som ble spurt, svarte at de ikke hadde vært på noe møte. Sannsynligvis ringte Oslofolkene til lederen i Hordaland, og tok beslutningen sammen med ham.

Å fremme eksklusjonsforlag med tullete begrunnelser er selvsagt lovlig i et demokratisk parti. Men man sender jo vanligvis ikke ut pressemeldinger om interne saker av den typen, og slettes ikke til en lokalavis der man visste at et oppslag om dette forslaget kunne skade lokallaget. Kasheikal var nylig innvalgt som leder for Kontrollutvalget i Kristiansand kommune, og som første varamedlem til bystyret. Han fikk mye hederlig omtale da han nylig dro igang en kampanje mot de nye planene om bomring rundt byen. Han er kjent som en populær person og seriøs næringsdrivende. Det virket åpenbart at pressemelding ble sendt ut for å skape negative oppslag i Fædrelandsvennen for Demokratene i Vest Agder og Kristiansand, den eneste delen av landet der partiet står sterkt.

Pressemeldingen vakte sjokk i mange fylkeslag. Resultatet ble at Makvan Kasheikal innkalte til et landsstyremøte i Kristiansand. Der møtte ni av 11 fylkeslag og flertallet av sentralstyrets medlemmer. Det ble vedtatt å foreslå å ekskludere partilederen og hans kone, samt å innkalle til nytt landsmøte. Flere av fylkeslagene hadde krevd et slikt møte, og hadde etter vedtektene krav på at det ble gjennomført. Dette møtet holdes nå til helgen.

Men imellomtiden våknet Kim Steinar Strømberg. Han avholdt et landsstyremøte i Bergen, der hans kritikere ikke møtte opp. Flere fylkeslag hadde på forhånd kritisert møtesteder, siden de måtte betale reiseutgifter av egen pung, og nylig hadde hatt utgifter til møtet i Kristiansand, og fordi Kim Steinar Strømberg hadde gitt klar beskjed til sin tidligere nestleder om at han ikke fikk slippe inn og delta på møtet fordi han ble regnet som ekskludert. Det til tross for at ingen så langt hadde behandlet Oslolagets eksklusjonsforslag.

Makvan ville ikke risikere fysiske problemer ved møtelokalet og lot være å reise til Bergen. Landsstyret var etter vanlig kutyme ikke vedtaksdyktig siden alt for få medlemmer var til stede. De tilstedeværende, 2 fylkesledere av 11 og 3-4 sentralstyremedlemmer, vedtok at det ekstraordinære landsmøtet ikke skulle avvikles. Og ikke minst: Å ekskludere et hopetall av navngitte medlemmer fra Kristiansand, det eneste stedet i landet der Demokratene har fungert effektivt.

Der står saken nå: To grupperinger hevder i praksis at de styrer partiet. Erik Gifford, som har vært medlem av Demokratene i under ett år, sier som talsperson for Kim Steinar Strømberg at Vidar Kleppe, stifteren av Demokratene og mangeårige tidligere leder, forsøker å kuppe partiet, og kaller medlemmene av fylkeslaget i Vest Agder for kuppmakere.

Så får vi se hva som skjer på det ekstraordinære landsmøtet: Med stor sikkerhet vil det ekskludere Kim Steinar Strømberg og hans kone,og velge ny ledelse. Blant de som diskuteres som medlemmer av det nye styret er både Makvan Kasheikal, Vidar Keppe og Max Hermansen.

107 comments to Hva skjer i Demokratene?

 • Akershus

  Takk for en god redegjørelse. Det var omtrent slik jeg trodde det var, men greit å få det bekreftet. At medlemmer som har vært medlem under 1 år, beskylder Vidar Kleppe for å kuppe hans eget parti er grenseløst frekt. Det avslører i grunn at de selv ønsker å kuppe partiet.

  Du skriver ikke noe om Kristian Kahrs ambisjoner. Han må være vel en av formannskandidatene?

 • Jan Hårstad

  Det kan virke som ymse etterretningstjenester har gjort en god jobb innad i Demokratene.
  Det må være en alvorlig feilslutning i virkelighetsoppfatningen til mange i Demokratene som finner på å velge en kar fra Goldman Sachs til partiformann. Årets største spøk.
  De som ønsker seg Europa islamisert er jo verdens finansoligarki. Islamiseringen er et våpen i deres hender for å knuse nasjonalstater og bygge en «borderless world» (John Kerry) Militant islam har vært det foretrukne krigsvåpen for Nato helt fra Afghanistan 1979 til Syria i dag 2016.
  Islamiseringen er befordret av globalkapitalistene,det er de som styrer mot The New world order.»Islam is a religion of Peace».
  I en krigssituasjon må man stille spørsmålet om hvem er fiender og hvem er venner. Åpenbart har mange innen Demokratene ikke skjønt at det er verdens globalistoligarki som er den sentrale hovedfiende såfremt man skal stoppe islamisering og krig mot Russland.
  Skulle det dukke det opp flere personer med bakgrunn i Goldman Sachs,City Bank,eller Council of Foreign Relation,må de nektes adgang. Disse er jo globalismens arkitekter for Europas islamisering.
  Den norske regjeringen styrer islamiseringen av Norge og de er verdens mest loyale partner for globalisering. (John Kerry på NRK tv)
  En må rette det politiske skytset den rette veien,en hovedbetingelse for framgang.Ellers blir Demokratene kun et bompengeparti.

  • Christen Krogvig

   Dette er tøv. Kim Steinar er ingen globalist. Han er patriot som oss andre. Dette med ansettelse i Godlman Sachs er for øvrig noe denne banken selv bestrider. Hvilken bakgrunn han egentlig har vites ikke. Men skulle det dukke opp en kompetent person med bakgrunn fra Goldman eller andre banker bør vedkommende ønskes velkommen hvis han eller hun deler partiets ideologi.

  • Jo Jan Hårstad, du konkluderer helt riktig her. Som aktiv med i Demokratene fra 2002 til 2012, og der jeg fortsatt er passiv medlem, så fant jeg etter ei stund ut at dette partiet seilte under falskt flagg. Jeg ble bare me og mer frustrert og forvirret, for det så ut for meg at det var en indre ånd i partiet som jobbet for at Demokratene aldri skulle komme lenger enn til en politisk klubb av noen halvgamle gubber som kun hadde en agenda, og det var å sloss innbyrdes og aldri bli enig om noe som helst. 95 prosent av tiden gikk med til konflikter og 5 prosent til politikk.
   Selvfølgelig plantes det til stadighet folk i dette partiet som ihvertfall ikke jobber mot at Norge skal islamiseres og rives i stykker. Og derfor valgte de denne mannen fra Oslo som etter hva jeg forstår jobber for globalistene, Bilderbergerne og Illuminati. Vi var en del folk i begynnelsen som trodde at Demokratene skulle bli et alternativ til FrP som nå viser seg som et globalistparti og det disse liberalistene som Carl I. Hagen advarte mot har overtatt partiet og lagt seg i samme seng som Høyre, der de også står for den samme politikk som AP når det kommer til islamiseringen og ødeleggelsen av Norge. Glem Sylvi Listhaug, for hun er kun en de bruket for alt hun er verdt for at folk skal tro at innvandringen av muslimer skal ta en slutt. Noe det aldri vil sålenge disse landssvikerne bestemmer i Stortinget. Mitt absolutt siste håp er Partiet De Kristne! For de har tatt et oppgjør med islsmiseringen av Norge, der jeg håper folk innafor KrF har oppdaget dette nye partiet, og tar overgang dit. Og gjerne også grasrota i FrP som ønsker å stoppe islamiseringen av landet vårt.

   • Cockservative

    Har du noen gang kommet over deres Organisasjonshåndbok? Der står det svart på hvitt at det skal være en flat struktur i partiet. Det betyr at ingen sterk leder skal kreve noe og få orden på ting. De har lagt opp til dette rotet selv. Så endelig får vi en kompetent og sterk leder inn i partiet. Hva skjer? Alle steiler utenom de som vil holde seg innen for lovverket og drive seriøs politikk.

   • Christen Krogvig

    Dette er tøv, Amund. Det var mange destruktive krefter i Demokratene. Men det er lite som tyder på at de var planet. En annen ting er at Vidar ikke maktet å sparke dem ut. Men den påtroppende lederen er hardere i klypene. Så får vi se om han lykkes.

    Lederen fra Oslo jobber heller ikke for globalistene. Han er nasjonalist. Dog har det vært mye oppstyr rundt ham, men det er en annen sak.

 • Anonym

  (…)

  « Ellen Simonsen som var ansvarlig for å drifte nettsiden gikk derfor inn på siden og endret teksten i vedtektene til at bare «deligater som var valgt på fylkesårsmøtene kan delta på landsmøtet». En ren dokumentforfalskning, som undertegnede oppdaget raskt.» (min uthev.)

  Det er snakk om lovstridig endring av vedtektene. Hvorvidt Ellen Simonsen har gjort det på egen hånd eller hatt styret i ryggen, vil tiden vise. Uansett inngir ikke en slik opptreden tillit, som er politikeres viktigste kapital.

  • Christen Krogvig

   Erik Gifford brukte mye tid på landsmøtet til å skjelle ut SIAN. I ettertid fikk han så vidt jeg vet adminrettigheter for både Demokratenes FB-side og nettsiden.

   Og hvordan gikk dette? Det var helt dødt på Demokratenes nettside etter landsmøtet. Antallet lesere må ha falt som en stein. (Før møtet hadde for øvrig SIAN bedre rangering enn Demokratene på Alexa.)

   Når det gjaldt Demokratenes FB side så økte antallet likere fra 6. mai til 13. juni fra 2976 til 3048. Dvs. 72 nye likere.

   På SIANs FB-side økte antallet likere fra 9953 til 12402 i samme periode, en økning på 2449 likere. SIAN fikk mao. 34 ganger så mange nye likere som Demokratene i den perioden Gifford drev Demokratenes FB-side.

   Tomme tønner ramler mest!

   • Anonym

    «Erik Gifford brukte mye tid på landsmøtet til å skjelle ut SIAN.»

    Hvorfor har Erik Gifford så mye mot SIAN? Jeg kjenner ikke til Demokratene program eller indre liv, hva SIAN står for ligger i navnet, men jeg trodde at Demokratene også var sterkt imot islam som ideologi. Stemmer ikke det?

    15:02

  • Cockservative

   I juni 2015 fikk en ny person tilgang til Demokratenes webside som Ellen Simonsen hadde hatt ansvar for. Planen var at websiden skulle ha et diskusjonsforum. Dette var vanskelig for oss å få til så vi gav tilgang til noen som kunne gjøre dette.

   En dag hadde noen kludret med Jan Simonsens innlegg og lagt til nederst“ Jeg er en pervers… osv

   Dette ble skrevet på siden, men ble ikke publisert. Stod som kladd. Det ble fjernet veldig fort, hjelperne ble kastet ut og passord byttet.

   I denne sammenhengen kan det være mulig at noen har lagt til i §11 i vedtektene. «Fylkeslagene velger sine delegater til landsmøtet». Som ikke stod der før.

   Dette skapte sinne i Vest-Agder fordi de ville ha en åpen partikongress (alle som var medlemmer i partiet kunne komme) i stedet for valgte delegater fra fylkesllagene. Egentlig så reddet vel denne personen partiet for å holde seg innenfor norsk lov (parlamentarismen), men som Simonsen og Kleppe ville bryte.

   • Konservativ: Makan til vrøvl. Et politisk parti bestemmer selv sine vedtekter. Demokratenes vedtekter som sier at samtlige medlemmer kan møte på landsmøtene ble enstemmig vedtatt på deres landsmøte i 2015. Å forvente at et parti følger sine vedtekter er ikke i strid med norsk lov. Det finnes ingen norsk lov som sier at et parti ikke kan ha en ordning som tillater samtlige medlemmer å delta på et landsmøte. Å gå inn på nettsiden der vedtektene er utlagt og for engen regning endre teksten, er selvsagt både udemokratisk, svindelaktig og helt på grensen av å være et lovbrudd.

    • Erik Gifford

     Simonsen,
     Jeg husker godt hvordan du og Vidar Kleppe forsvarte vedtektene som ble vedtatt på LM i april.
     Nå har Kleppe fjernet disse fra partiets hjemmeside og erstattet de med tidligere vedtekter.
     Jeg møtte Vidar Kleppe til en direktesendt radio debatt på NRK Sørlandet nå sist tirsdag. Der gjorde jeg lytterne oppmerksom på at Kleppe nå var i ferd med å forfalske vedtektene for å rettferdiggjøre et ulovlig kuppforsøk.
     Så Simonsen, støtter du den forfalskingen av vedtektene som Vidar Kleppe har gjort?

     • Erik Gifford: Jeg er ikke medlem av Demokratene og vil ikke blande meg inn i interne forhold der. Men jeg husker jo godt hvordan du febrilsk argumenterte mot å legge de vedtatte vedtektene til grunn for innkallingen til Demokratenes landsmøte tidligere i år. Da jeg var medlem av sentralstyret og dermed meningsberettiget.Nå har du tydeligvis endret mening. Forøvrig er ikke en saklig uenighet om hvilke vedtekter som skal gjelde for et parti det samme som å forfalske vedtektene. Derimot er det en alvorlig forfalskning å gå inn på vedtekter som er utlagt på Internett og endre teksten. Det er en svindel, og grenser til kriminalitet. Det ble godt dokumentert utført av et sentralt medlem av ditt lokallag, og jeg har ikke sett du har protestert mot det.

      • Erik Gifford

       Simonsen,
       Du unnlater å svare på spørsmålet.
       Vedtektene du og Kleppe forsvarte meget varmt på LM ble vedtatt på LM i 2015 og bekreftet på vært LM i 2016 etter en debatt som varte i mer enn 2 timer.
       Jeg gjentar da spørsmålet. Er disse vedtektene fortsatt gyldige i dag, eller er det ok at Vidar Kleppe bytter ut disse vedtektene med noen andre.

       • Dr Bjørn Tore Avslører, spesialist i psykiatri

        Herr Gifford

        Du skriver at Simonsen unnlater å svare, men hva med deg selv? Svarer du på de spørsmål som blir stilt deg? Feks av meg?

       • Erik: Jeg er ikke medlem av Demokratene så det blir galt av meg å ta stilling til interne spørsmål nå. Jeg sa hva jeg mente da jeg var medlem, og det siterer du meg jo på.

        • Erik Gifford

         Da er konklusjonen klar.
         Du vil ikke ta avstand fra at Kleppe nå bytter ut de vedtektene du og han omtalte som «partiets grunnlov» på LM i Kristiansand i april.
         Jeg takker for en ryddig avklaring.

        • Erik Gifford

         Akkurat i denne saken kan Max Hermansen, Christen Krogvik og Kristian Kahrs også bli kalt fram som vitner.
         De var til stede under debatten. De satt bare et par meter fra der jeg satt.

         • Dr Bjørn Tore Avslører, spesialist i psykiatri

          Herr Gifford.

          Det ser ut som du lider av Kim Steinar syndromet. Dvs at du gjemmer deg eller later som ikke noe når du får direkte spørsmål fra media eller medlemmer.

          La meg gjenta mitt spørsmål:

          Eksisterer deres gode venn Fredrik Williamsen i det virkelige livet. Feks det livet jeg lever i ? Har du noen ganger møtt denne kapasiteten? Snakket med han? Hvordan kommuniserer du med dine gode venn, statsviteren, Fredrik Williamsen? Har du en mail adresse til han? Jeg vil gjerne at ha han til å vitne til fordel for Kim Steinar, slik at Kim Steinar går fri for anklagelsen om at han også er Fredrik Williamsen. Håper du kan hjelpe meg med å frifinne Kim Steinar ?

          • Erik Gifford

           Du er tydeligvis en ihuga amatørpyskolog som tar deg selv meget høytidelig. Du har sikkert kunnskaper innen det feltet som jeg ikke har.
           Når det gjelder personvern har du øyensynlig noe mindre innsikt.
           Jeg ønsker ikke å snakke om folk jeg muligens kjenner i en offentlig debatt som ikke engang er relatert til det som diskuteres. Det er en rettighet jeg har som Jan Simonsen sikkert kan bekrefte dersom han skulle få lyst til det.
           Jan Simonsen vil da også samtidig kunne bekrefte at det er lov å uttale seg anonymt på denne bloggen. Ethvert forsøk på å identifisere den anonyme ville da være i strid med personvernet og da er det jo meningsløst av Simonsen å påstå at en kan skrive anonymt på hans blogg.
           Tenk om noen skulle bryte ditt personvern for å se hvem som skjuler seg bak din fabrikkerte doktorgrad?
           Var det så noget mer?

     • Dr Bjørn Tore Avslører, spesialist i psykiatri

      Herr Gifford

      Siden dere hele tiden snakker om forfalskning.

      I går bekreftet frk Deligat at den kjente norske statsviteren Fredrik Williamsen eksisterer. Du har tidligere omtalt denne statsviteren som din venn, står du på dette? Eksisterer denne Fredrik Williamsen ?

      • Erik Gifford

       Jeg vet ikke hvem frøken Delikat er.
       Jeg er heller ikke ansvarlig for hva dama måtte si og mene.
       jeg er kun ansvarlig for det jeg selv skriver.
       Hvorfor skal det være nødvendig å forklare slike banale selvfølgeligheter for noen.

       • Doctor rerum politicarum, Pedar Ass, med hovedfag i politiske løgner,

        Herr Erik Gifford!

        Før landsmøtet var jeg i diskusjon med Fredrik Williamsen i et kommentarfelt her på FY. Da hevdet min kollega, Doctor rerum politicarum, Fredrik Williamsen, at Fredrik Williamsen var hans ekte navn.

        Noe jeg selvsagt betvilte da ingen ved mitt fakultet kjenner til dette navnet.

        Doctor rerum politicarum, Fredrik Williamsen hevdet sågar at jeg ikke hadde gjort tilstrekkelig undersøkelser i min streben etter å finne sannheten om han virkelig eksisterte (og hvorvidt han hadde falsk profil på facebook), dersom jeg ikke forstod at han at er en ekte person, en ekte statsviter.

        Men nå hevder De altså at Fredrik Williamsen har ført meg bak lyset. At Fredrik Williamsen er et pseudonym. Men da blir det vel litt som min kollega Dr Bjørn Tore Avslører, spesialist i psykiatri, hevder: Fredrik Williamsen ikke eksisterer i det virkelige livet, men kun i hodene til noen medlemmer av Demokratene i Oslo? Korriger meg gjerne om jeg tar feil.

        Men hvordan kan det ha seg at Doctor rerum politicarum, Fredrik Williamsen, skrev med ulike titler og nick fra samme IP-adresse som Kim Steinar Kjærner-Strømberg benytter?

        Bor denne Doctor rerum politicarum, Fredrik Williamsen, hjemme hos Kim Steinar Kjærner-Strømberg? Og selvsagt trenger De ikke gå inn på personlige detaljer hvorvidt han sover i samme seng som Herr og fru Kjærner-Strømberg, men det hadde vært interessant om De deler samme adresse og ip-adresse.

     • Christen Krogvig

      Jeg har hørt at årsaken til at de gamle vedtektene er lagt ut er at det er de gamle som er registrert i Brønnøysund. Men det er klart at det er de sist vedtatte vedtektene som gjelder. Finnes det noen landsmøteprotokoll der det fremgår at vedtektene er endret?

      For meg er det umulig å ta stilling til hvilke vedtekter som gjelder så lenge jeg ikke har landsmøteprotokollene.

      Hvis du mener at det ikke er vedtektene som ligger i Brønnøysund som gjelder må du kunne fremvise en nyere landsmøteprotokoll der det fremgår at vedtektene er endret.

      • Erik Gifford

       Vedtektene som ligger i Brønnøysund er de som ble utarbeidet av Jan Simonsen og vedtatt på LM i 2015. Disse vedtektene ble sendt inn av Terje Svendsen sammen med registrering av styret som ble valgt i 2015. Det er de samme vedtektene vi debatterte og bekreftet på LM 2016. Disse vedtektene er også stemplet med rødt stempel av Publicus Notarius i Brønnøysund.
       De vedtektene Kleppe har publisert på Demokratene.no er ikke de samme.

       • Erik: Vidar Kleppe er verken web-master eller styremedlem i Demokratene. Så han har vel ikke publisert noe som helst noen steder?

        • Erik Gifford

         Det er mitt inntrykk at Vidar Kleppe styrer det som foregår.
         Det er han som møtte meg til radiodebatt på NRK Sørlandet sist tirsdag.
         Jeg har utfordret Terje Svendsen, Makvan Kasheikal og Thomas Edvardsen til en slik debatt siden de satt i styret, men det har de tydeligvis ikke turt.
         Det er nok Vidar Kleppe som styrer dette.

      • @Christen Krogvig
       Til din underretning så finnes det en protokoll fra landsmøtet i 2015. Den kan du få tilsendt fra meg. I tillegg finnes det et referat fra dette landsmøtet skrevet av Thomas Edvardsen. Dette kan du også få tilsendt av meg. Alt som PDF lagret.

       • Christen Krogvig

        Sendt meg protokollen på snurre.sprett@hotmail.de

        Takk-

        Christen Krogvig

       • Christen Krogvig

        Takk for protokollen, Olaf. Vi er hvert fall enige om at det skal være orden i sysakene.

        I protokollen punkt 5. leser jeg at det ble vedtatt at vedtektene «skal justeres».
        I punkt 6 leser jeg «forslag om simpelt flertall for eksklusjonsparagraf. Vedtatt.»

        Det virker som om landsmøtet behandlet vedtektene når man ser på protokollen. Men det som står i protokollen alene er det ikke mulig å forholde seg til.

        Det står ikke hvilke punkter i vedtektene som skal endres. Ny ordlyd fremkommer heller ikke.

        Jeg var sekretær for SIAN da vi justerte vedtektene. Da sørget jeg for at hele det nye settet med vedtekter ble gjengitt i protokollen. Der nest måtte de som skulle undertegne protokollen sette sine initialer på alle sidene i protokollen.

        Vedtektene for Demokratene fremkommer ikke av den tilsendte protokollen.

        • @Christen Krogvig
         Jeg reagerte også på punkt 5 i denne protokollen der det står at det var enighet om å justere vedtektene. Det står ingen plass i denne protokollen hva denne justeringen gjelder. Det burde det selvsagt stått. Når det er sagt, så ble denne protokollen sendt inn til Brønnøysund som vedlegg til melding om endring. Som vedlegg ble også de nye vedtektene lagt med, og behørig journalført i mars 2015. At Brønnøysund har journalført disse vedtektene i mars 2015 hersker det ingen tvil om ettersom det på oppfordring fra partileder er sendt en bekreftet kopi av disse vedtektene fra notarius publicus i Brønnøysund hvor hver enkeltside er behørig stemplet som rett kopi. At protokollen ikke inneholder hva disse vedtektene går ut på, har i prinsippet ingen betydning ettersom de fulgte med som vedlegg til melding om endring til Brønnøysund. Både protokoll og vedlegg er godkjent i Brønnøysund. Ellers hadde endringene ikke blitt godtatt. Ellers er det å si at protokollen fra landsmøtet i 2015 etter forlangende av fylkeslaget i Hordaland, ble framlagt og deretter enstemmig godtatt på landsmøtet i 2016. Når Vidar Kleppe påstår at det ikke siden stiftelsen av Demokratene i Norge i 2010 er sendt inn nye vedtekter til Brønnøysund er dette en direkte løgn for å avholde et landsstyremøte i Kristiansand basert på gamle vedtekter der det står at over halvparten av fylkeslagene kan kreve et ekstra landsstyremøte. I vedtektene vedtatt på landsmøtet i 2015 er dette ikke lenger mulig. Der er det bare sentralstyret som kan innkalle til ekstra landsstyremøte. Og et slikt forslag i sentralstyret ville ikke fått flertall. Derfor måtte det jukses med vedtektene. Toppen på kransekaka var at det ble innkalt til et ekstraordinært landsmøte den 18. juni der vedtektene fra 2015 ble benyttet. Og i disse vedtektene har alle medlemmer som har vært medlem i minst tre måneder, og har betalt sin medlemsavgift, rett til å møte med full stemmerett. Med andre ord, så var plutselig vedtektene fra 2015 med et trylleslag igjen partiets vedtekter selv om Vidar Kleppe erklærte disse for ugyldige i forbindelse med landsstyremøtet åtte dager før det ekstraordinære landsmøtet. Det er ingen tvil om at landsstyremøtet i Kristiansand må erklæres ugyldig. Det ble avholdt på falsk grunnlag. Når det gjelder det ekstraordinære landsmøtet den 18. juni ble Elisabeth Rue Strencbo valgt som organisatorisk nestleder. Før dette møtet var hun ikke medlem i partiet. Hvis hun på dette møtet fikk stemmerett, må alle vedtak der hun avla stemme erklæres ugyldig ettersom hun ikke hadde vært medlem i minst tre måneder. Det samme hadde vært tilfelle hvis de gamle utgåtte vedtektene også hadde blitt benyttet. I følge disse vedtektene er det fylkeslagene som velger delegater til et landsmøte, og sender delegatliste til sentralstyret i god tid før landsmøtestart. I og med at Elisabeth Rue Strencbo ikke var medlem, kunne hun derfor ikke velges som delegat eller varadelegat. Ei heller som observatør. Uansett hvilke vedtekter som ble lagt til grunn for dette ekstraordinære landsmøtet, så er det helt klart at Elisabeth Rue Strencbo verken hadde møterett eller stemmerett på dette møtet.

         • Christen Krogvig

          @ Roaldkvam. Det at vedtektene i følge deg er sendt inn som vedlegg til protokollen betyr ikke nødvendigvis at de er gyldige. Hvis vedkommende som postlegger protokollen vedlegger andre vedtekter enn de som møtet faktisk vedtok, er de ikke gyldige. Det er derfor viktig at de vedtatt vedtektene signeres av de som er valgt til å signere protokollen.

          Denne usikkerheten rundt vedtektene er for øvrig ikke ledd i et strategisk spill. Jeg er overbevist om at den nyvalgte lederen vil forsøke å finne ut av hva som ble vedtatt, og at han vil sørge for at de gjeldene vedtektene bli publisert på partiets nettside dersom det lar seg gjøre med sikkerhet å bringe på det rene hvordan ordlyden på disse skal være.

          Dersom det ikke lar seg bringe på det rene, er det naturlig at vedtektene fra 2010 blir stående inntil et nytt landsmøte kan behandle saken på nytt.

          • Anne Lise

           TIL CHRISTEN FRA ANNE LISE

           Christen, hvorfor denne kverulering fra din side? Har du glemt at det var du som gikk god for Kim Steinar i Demokratene i Oslo? Jeg har husker til og med at du argumenterte med at han var en anerkjent økonom og jøde. Men dersom du googler Kim Steinar så ser du at han driver på med slektsforskning og at han aldri har vært jøde. Hvordan kunne du bedra oss alle i Demokratene på denne måten? Dine løgner er groteske. Jeg tror aldri Kim Steinar har hevdet at han er jøde. Det er noe du har diktet opp.

 • Joker

  Skal nå Max Hermansen underkaste seg en asylsøker og muslim?
  Erfaring fra Næringslivet skriver Jan Simonsen. Taxi og Tolketjenester står det på proff.no.

  Enda mer latterlig er at man nå forkaster de vedtektene som man kjempet som gal for å bevare, partiets grunnlov sa Jan Simonsen. Nå har Notarius Publicus stemplede vedtekter blitt fjernet, med kommentar om at det er kun 2010 som har blitt sendt inn.

  Dette er en del av «firmakulturen» som eksisterer i Vest-Agder. Rot med regnskaper, økonomiske forbrytelser som er under etterforskning, og mer snadder.

  Fyren som samarbeider med politiet og PLN han skal ut. De som drømmer om «business as usual» prøver nå å kuppe partiet.

  Tror de går på en «smell».

  • Joker: Det er ikke akkurat troverdig å påstå at de som kjempet for at vedtektene skulle holdes nå plutselig vil overprøve vedtektene som ble vedtatt i 2015 på Demokratenes landsmøte. Det er selvsagt disse som gjelder. Det er partienes landsmøter som vedtar vedtekter, og de er ment for å følges. Noen paragrafer kan selvsagt tolkes praktisk dersom de er formulert for firkantet. Men ikke en så klar og viktig bestemmelse som den som forteller hvem som har møterett på landsmøtet. Jeg leste da også, selvsagt, en innkallelse til Demokratenes landsmøte på partiets nettside der det ble vektlagt at samtlige medlemmer har møterett. Derom er det ikke noen som helst tvil. Det er ikke troverdig når du skriver at de som kjempet for å unngå vedtektsbrudd på landsmøtet til Demokratene tidligere i år, nå vil gå vekk fra disse vedtektene og ønsker å forholde seg til gamle vedtekter fra 2010. Det tror jeg deg absolutt ikke på.
   Det økonomiske rotet og mistanken om underslag ligger mange år tilbake og undersøkes heldigvis av politiet. Det er ikke en sak som berører dagens parti og ledelse, uansett hvem som måtte sitte i den. Det var i sin tid en person ansatt som gratisarbeidende for partiet. Han hadde vie fullmakter. Det er mistanke om at han har brukt partimidler til private formål. Slik kan skje, og skjer, i alle partier og alle frivillige organisasjoner. Her er det med andre ord mistanke om at Demokratene har blitt frastjålet penger. Demokratene er offeret her, ganske uforskyldt. Og det er ikke en sak som dagens ledelse er i stand til å nøste opp i.

   • Joker

    Simonsen,

    Du får lese deg opp. De har forkastet vedtektene for 2015 og hevder at kun vedtektene for 2010 er gjeldene.

    Dette til tross for at br.reg mottok disse vedtektene fra Partiets ledelse 26.03.2015

    Status: G
    Saksbehandl.dato: 26.03.2015
    Saksnr: 2015/306247

    Her i fra demokratene.no
    Kjære partifeller

    «Her er vedtektene som i dag er gjeldene for Demokratene i Norge, noe denne bestillingen og utskriften fra Brønnøysundregistrene viser. Demokratene i Norge har aldri siden stiftelsesmøtet den 8.mai i 2010, sendt inn andre vedtekter til Brønnøysundregistrene enn disse som nå er gjeldene for partiet.»

    http://www.demokratene.no/organisasjon/vedtekter/

    Dette kupp. Det vet du. Det vet de aller fleste.

    Det er din venn Kleppe som stod fram og hevdet i Fædrelandsvennen i juli 2011. Intet straffbart har funnet sted.

    Nå er partiet etterforsket for disse årene med din venn i ledelsen. Gir ikke det flau smak i munnen?

    • Joker: Det siste først. Kleppe uttalte seg selvsagt slik fordi han ikke hadde bevis for at det hadde vært noe underslag. Heller ikke i dag er det bevist, men det er en berettiget mistanke. Det er da ikke flaut å la være å komme med anklager mot en medarbeider uten å ha tilstrekkelig med dokumentasjon for å gjøre det.
     Når det gjelder denne vedtektsdebatten vil jeg, som ikke er medlem av Demokratene lengre, ikke blande meg inn i den. De interne forholdene kjenner jeg ikke i detalj. Men generelt er et klart at et partis vedtekter avgjøres av partiets landsmøte, og landsmøtevedtak gjelder selvsagt uavhengig av om noen har sendt det videre til et offentlig register. Slik er det for alle partier.

     • Joker

      Vidar var klar over dette.

      Les artikkelen.

      Vedtektene som gjelder for 2016 er 2015 vedtektene. Det vet du som var tilstede på LM og det vet alle.

      Her spiller man høyt og farlig.

    • Christen Krogvig

     Joker hevder at vedtektene ble endret i 2015. Finnes det noen landsmøteprotokoll som bekrefter dette?

     • Christen: Jeg var tilstede under landsmøtet i 2015, og var møteleder, så jeg kan bekrefte at det ble vedtatt endringer av vedtektene der. Akkurat det er det nok ingen som betviler. Striden syns å stå om de ble innsendt til Brønnøysundregisteret, og om det var nødvendig for at de skulle begynne å virke. Det har jeg en klar mening om, men det er ikke riktig av meg å delta i den debatten så lenge jeg ikke engang er medlem av partiet.

     • Erik Gifford

      Ja, det finnes det protokoll om.
      Du var selv til stede på LM nå i 2016 hvor vi debatterte denne protokollen samt varianter produsert av Thomas Edvardsen. Denne debatten tok over to timer.
      Protokollen ble printet ut og delt ut til alle delegatene. Du var en av dem.

      • Christen Krogvig

       Jeg husker debatten. Men leste aldri protokollen. Ved landsmøtet fikk jeg ikke saksdokumenter på forhånd.

  • Christen Krogvig

   Det med Taxi-virksomhet samsvarer med hva Makavan selv har forklart. Det som ville være ille var om det var et stort avvik mellom det mannen selv forteller og det som lar seg etterprøve.

   En drosje-eier med mange biler omsetter nok for ganske store beløp hvert år. Det å ha bakgrunn som politisk flyktning er ikke galt så lenge vedkommende er reell politisk flyktning og ikke en svindler (slik de fleste såkalte flyktninger er).

   Alt tyder imidlertid på at Makvans familie er kurdiske politikere snarere enn lykkejegere.

 • Jan Hårstad

  Goldman Sachs er en finansiell isbryter for den the New world order som allerede har rukket å legge Hellas og latin-amerikanske land øde. Hvis Krogvig fortsetter å ønske folk fra global banking velkommen til Demokratene,blir partiet automatisk et bompengeparti.
  Det betyr at man overhodet ikke skjønner samspillet mellom New World order og deres redskap: Islam. De fleste islamske stater er nå på vei inn i både EU og Nato.
  Jeg pleier å holde foredrag om dette hvis noen vil ha dette utdypet,men virkelighetsvegringen er påfallende.Lykke til med årsmøtet.

  • Cockservative

   Det der bør du undersøke nærmere Hårstad. I 2012 vedtok Goldman Sachs å ikke gi støtte til NGOs lenger. Merrill Lynch fortsetter med det.

  • Christen Krogvig

   Goldman Sachs styre er nok en politisk aktør som det kan være grunn til å advare mot. Den enkelte ansatte har ikke nødvendigvis standspunkter som sammenfaller med styreflertallets.

 • Høyreekstrem?

  Jeg blir bare skuffet over denne interne maktkampen.

 • Erik Gifford

  Jan Simonsen.
  Her er det litt spennende lesing for dere fra Partilovnevnda. PLN
  http://www.partilovnemnda.no/Vedtak/20151/?id=5294&epslanguage=no
  https://www.facebook.com/olaf.roalkvam.9?fref=ts

 • Ja Ezro, John Mandelid var en hedersmann! Hadde partiet at flere av hans støpning, så garanterer jeg at Demokratene for lengst ville hatt like mange representanter på Stortinget som Sverigedemokratene har i Riksdagen.
  Dessverre gikk denne hedersmannen bort. Og med han forsvant også all lyst fra min side til å fortsette i Demokratene, med den tragiske kulturen som nå hersker der.

 • Jan Hårstad

  Cockservative mener at jeg er på villspor når det gjelder Goldman Sachs.Det kan godt være, men det er ikke et viktig poeng. Det folk inni den anti-jihadistiske bevegelsen har tungt for å forstå er at HELE den anglo-amerikanske finansverden/industri fra 1991 av, har igangsatt prosessen New World order med islam som en brekkstang for å knekke nasjonalstater og nasjonale kulturer. Innsleppet av horder til Europa er planlagt av globalistenes tenketanker og organisasjoner for lenge siden. George Soros og allierte.
  Noen av de sentrale islamiseringsstatene i verden,Kuwait og Qatar blant annet,skal bli Natomedlemmer. Algerie,Tunis,Tyrkia og Marokko er kandidatmedlemmer til EU.
  Som Amund G. helt riktig påpeker: FRP har gått 100% over til globalistenes side og bruker Listhaug som en avledningsmanøvre.
  Faktisk er det et akutt behov for et anti-globaliserings og anti-islamiseringsparti i Norge nå.Akutt.
  Men første forutsetning for at noe sånt skal lykkes er at man våger å se fakta i hvitøyet og ikke drømmer seg tilbake til pre-1990 epoke. Den verden finnes ikke lenger og kommer aldri tilbake. Vi lever under globalistenes diktatur som er et annet ord for finansoligarkenes totale herredømme.

  • Cockservative

   Hårstad: Jeg er med på at vi lever under globalistenes diktatur. Soros og hans støtte til NGOS er et eksempel. Det er kvalmt å se på. Er også med på at disse Bilderberger møtene ikke bare er «vanlige møter». Det jeg mener er at selv om noen har vært innenfor disse systemene betyr ikke det at de støtter hoved agendaen. Det er det på toppen som turer frem. Jeg er også fullstendig enig i din Listhaug analyse. Pushe to gullkorn som Listhaug og CTG for å roe befolkningen, men de er i globalistenes lomme. Det kan vi tolke ut i fra at de ikke er på anti-EU scenen.

   • L.

    Cock, jeg har en viss mistanke om hvem du er.

    Men hvor har dere gjort av den kjente statsviteren Fredrik Williamsen ? Nå må han komme på banen. Vi trenger litt faglig tyngde her.

    • Cockservative

     De med faglig tygnde vil ikke snakke om globalismen. Ingen vits i å innkalle de.

     • deligat

      Cocken

      Seriøst, dere har vel ikke tenkt å blåse liv i statsviteren igjen, nå som Bongoen har dukket opp i samme form og ordlag?

      • Cockservative

       Da er vel det bare positivt, hvis det er den samme mannen. Målet er å få fikset det synkende skipet. For det synker om ingen tar tak.

       • deligat

        Så Fredrik Williamsen eksisterer?

        Har Morgeblandet tatt feil når det har hevdet at dette er en oppdiktet person?

      • invistor

       @deligat

       som akademisk økonom med 2 ph d i økonometri fra Harvard og Columbia, og tidligere styreformann i Bænk åv Amerika, rådgiver for det amerikanske finans departementet, kan jeg tilby faglig økonomisk bistand og veiledning til partiets økonomiutvalg.

       invistor

  • Amund Garfors

   Takk for disse befriende og sanne ord Hårstad! Nei, det er ingen tvil om at skal vi redde landet vårt fra globalistenes lange og farlige fangarmer, der de har klart å korrumpere omtrent alle de politiske partiene her i landet, så må noe gjøres straks! Diktaturet kommer nå i en form som nesten setter Orwells bok 1984 i skyggen? Men hva skal vi gjøre da Hårstad? Ser ikke ut som disse folka innafor Demokratene heller har forstått bæra av hva som er på gang, der de bare driver på med det samme spillet med krangel om hvem som skal lede partiet, vedtekter, paragrafer og intriger. Jeg blir bare helt stum. Føler meg som passasjer ombord på et lignende skip som TITANIC, der jeg ganske klart kan skimte et kollosalt «isfjell» i kurslinja, og som vil bli dette landets endeligt.

   Og nå er det siste håp vi hadde, der FrP har sviktet til de grader. Og der Sylvi Listhaug var på kveldens Dagsrevy og smilte og fortalte at nå var denne dama Libe Rieber-Mohn med meget lang fartstid i AP, blitt ansatt som direktør og sjef for dette integreringsministeriet IMDi!! Ja da er det meste sagt og løpet kjørt for dette landet som aldri kommer til å stoppe denne livsfarlige islamiseringen før IS-terroristene er på plass i alle landets byer og kommuner. Vi går nok stygge tider i møte. Believe me!

   • Christen Krogvig

    Sylvi må smiske for å få gjort noe med innvandringen. Jeg hadde mest tro på Sp dog. Siv og Sylvi burde sagt ja til alle Sps ønsker i bytte mot full stopp i muslimsk masseinnvandring.

 • La oss nå få ting på plass der de hører hjemme. Landsstyremøtet i Kristiansand ble innkalt etter vedtektene for stiftelsen i 2010. Hvorfor? Fordi disse vedtektene gir minst halvparten av fylkeslagene adgang til å kreve et ekstra landsstyremøte. Denne muligheten har de ikke etter de vedtekter som enstemmig ble vedtatt på landsmøtet i 2015. Der er det kun sentralstyret som kan innkalle til ekstra landsstyremøte. Vidar Kleppe gikk så langt at han nærmest for åpen scene proklamerte at vedtektene vedtatt i 2015 ikke var gyldige fordi disse var klusset med av Ellen Simonsen. Ved å innkalle til dette møtet i Kristiansand den 10. juni på basis av gamle utgåtte vedtekter, må dette møtet erklæres for ugyldig. En annen ting som enhver bør merke seg at møtet i Kristiansand ble avholdt 1 dag før det lovlig innkalte sentralstyremøtet og landsstyremøtet i Bergen. Hele hensikten var å suspendere partilederen og hans kone samt Ellen Simonsen for dermed å forhindre møtet i Bergen. Sentralstyremøtet i Bergen var beslutningsdyktig ettersom det møtte to faste fra Oslo og to faste fra Hordaland. Sentralstyret består av 7 faste medlemmer. Så fire er mer enn 50 %. I tillegg møtte det 2 varamedlemmer som i dette tilfellet hadde full stemmerett ettersom tre faste medlemmer fra Kristiansand ikke møtte fram i Bergen. Protokollen fra dette sentralstyremøtet var underskrevet av alle seks frammøtte. Dette er bekreftet av Atle Stien som møtte som fast sentralstyremedlem. Når det gjelder det påfølgende landsstyremøtet, er det etter vedtektene av 2015 ingen bestemmelse om at det kreves minst 50 % frammøte for å være beslutningsdyktige. Konklusjon: Møtet i Kristiansand var ugyldig, Møtene i Bergen som var innkalt etter vedtektene av 2015 er gyldig. Det er å si at både Terje Svendsen og Makvan Kasheikal stemte for å avholde dette møtet i Bergen som medlemmer av arbeidsutvalget(AU) som ledes av partileder. At disse to og Thomas Edvardsen ikke møtte fram kan de bare takke seg selv for. I ettertid ser vi jo at de hadde andre planer.

  • Erik Gifford

   Roalkvam,
   Det er flere grunner til at møtet er ulovlig.
   I følge vedtektene skal alle medlemmene av partiet få innkallelse med dagsorden og sakspapirer 3 uker før årsmøtet.
   Jeg har tatt noen stikkprøver, og ingen av dem jeg har spurt har fått en slik innkallelse.
   Dette er ikke så underlig. Det hadde heller vært et mirakel om de hadde fått en slik innkallelse.
   Det er nemlig umulig for kuppmakerne å sende ut noe innkallelse eller informasjon til medlemmene fordi de ikke har medlemsregisteret.
   Det er det bare vi som har.
   Derfor, dersom møtet blir avholdt, vil vi bringe dette inn for Partilovnevnda om nødvendig. De vil da underkjenne kuppmakerne, og deltakerne vil da risikere å bli ekskludert.
   Når en ser på alt det økonomiske rotet som er blitt begått av tidligere ledere, er det noe underlig at Max Hermansen og Christen Krogvig virkelig vil gi slike kuppmakere legitimitet ved å gi dem støtte. Det kan være negativt for de organisasjonene de leder når de møter pressen senere.
   Her er for øvrig siste nytt om en som ble forslått til styreverv av Kleppe under LM i april. Er han forslått til noe styreverv av kuppmakerne også?
   http://www.fvn.no/kultur/Arild-Buli-fikk-redusert-straff-2581970.html

   • Bongo i Kongo

    Utrolig.

    Kleppe vil ha inn i styret?! Straffedømt? Seriøst?

    Ja, folk med kreative regnskapsløsninger er vel velkommen i Vest Agder. Buli er nestleder i Vest Agder Fylkeslag.

    Endelig har man i Demokratene en person med CV.

    • Bongo hetsmaker: Det er et grunnleggende prinsipp i vår rettsstat at en person som har sonet sin straff har lagt denne saken bak seg og skal tilbake til samfunnet. Men jeg ser at du mener han bør ha en slags livstidsstraff for å ha hatt uorden i økonomien i sitt tidligere firma. Denne personen må selvsagt vurderes ut fra sine samlede kvalifikasjoner. Han ble da også valgt som varamedlem til Demokratenes styre til tross for at hans tidligere problemer var godt kjente fra mediene. Han fikk den tilliten han fortjente.

   • Erik Gifford

    Her er kandidaturet til Max Hermansen presentert gjennom Fædrelandsvennen.

    http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/Kan-fa-konkurranse-av-Max-Hermansen-3025407.html

    • Bongo i Kongo

     Hærlig!

     Dette er jo det beste som kan skje.
     1. Makvan underlagt Max

     2. Max underlagt Makvan

     I denne flokken har vi muslimer, pegidafolk, sianfolk, kommunister, lettere brune og folk som vil at Norge skal knelegge seg for serbere og russere.

     HAHAHAHA…Hvorfor bryter de heller ikke ut og kaller Bongo i Nøtta partiet?

     • Bongo: Saklig? Hvordan vet du om noen av disse usedvanlig dyktige personene er muslim? (Ikke at jeg mener det hadde vært noe problem, men når du skriver at en person er muslim bør du vel kanskje kunne vise til en dokumentasjon for det). Og hvor er kommunistene? Og hvorfor mener du det er «brunt» å være imot at NATO bombet Serbia? Hva er forøvrig galt med å ville bekjempe islamiseringen av Norge gjennom organisasjoner som SIAN eller Pegida?

   • @Erik Gifford
    Bare en liten rettelse:
    Partilovnemnda blander seg ikke opp i valg av styre uansett om et møte er ulovlig. Deres oppgave er å påse at partiloven følges. Og det står intet i partiloven om styrevalg i et politisk parti. Derimot kan Brønnøysundregistrene v/juridisk avdeling vurdere om det har foregått noe ulovlig, og eventuelt stenge midlertidig for registrering av et «ulovlig» styrevalg hvis det ikke ryddes opp. I så fall må en slik anmodning fremsettes skriftlig til juridisk avdeling i Brønnøysund.

   • Christen Krogvig

    Til Gifford.
    Hvis du mener at vedtektene fra 2015 gjelder, må du fremlegge en protokoll fra et landsmøte som har vedtatt dem. Kan du det?

    Der nest er det korrekt at det ikke finnes noen eksplisitt hjemmel for at fylkeslederne kan innkalle til landstyremøte i vedtektene fra 2015. (Om disse i det hele tatt er vedtatt.)
    Men folkene i Kristiansand hevder at leder har nektet å sammenkalle sentralstyret for å diskutere situasjonen som oppsto etter avsløringene i Morgenbladet.

    Hvis styreleder nekter å innkalle til et møte med dette viktige punktet på agendaen, må øvrige organer i partiet treffe nødvendige tiltak. Hvordan man skulle håndtere en situasjon der styreleder nekter å imøtekomme krav om at sentralstyret sammenkalles for å drøfte en for partiet avgjørende sak, er ikke regulert i vedtektene. Men styreleder kan ikke ha noen rett til å nekte partiets sentralstyre å behandle viktige saker. At noen som vil rydde opp sammenkaller Landsstyret i en slik situasjon er legitimt om enn ikke regulert i vedtektene.

    • Christen: Det er ingen som har bestridt at det ble vedtatt nye vedtekter på landsmøtet i 2015. Uenigheten er vel heller om Brønnøysundregisteret har mottatt dem og om det er nødvendig for at de skal være gjeldende. Men vedtatt ble de. Jeg var selv ordstyrer, og ingen som var til stede vil benekte det.

    • Christen Krogvig
     Hvis ikke Gifford kan fremlegge en protokoll fra landsmøtet i 2015 så kan jeg det. Bare be om å få den tilsendt fra meg.

 • Anonym

  En person, Kim Steinar Kjærner-Strømberg, som har så mye rart i bagasjen og farer med så mange åpenbare løgner, har ingen ting i politikk å gjøre. Hans politiske engasjement bør begrenses til å avgi stemme ved valg.

  Jeg leste alle artiklene i Morgenbladet om Demokratene, og synes Simen Sætres omtale av Kim Steinar Kjærner-Strømberg var grei og nøytral. Formidling av fakta, rett og slett. Han kunne tatt «formannen» mye hardere. Det ville jeg gjort.

  «Deligaten», «Fredrik Williamsen» mfl gjør partiet til latter.

 • Jan Hårstad

  Sun Zi som levde 400 år før Kristus skrev i Krigføringens Kunst at såfremt man ikke har foretatt inngående studier av fienden,har man tapt på forhånd.
  Det andre viktige momentet er å definere hvem som er fiende og hvem som er venn. Om man ikke kommer opp med en nøyaktig og presis definisjon av fienden og hvem som er venn,har man også tapt på forhånd.
  Det eneste bidrag i en slik undersøkelse ble gjort av en av disse utallige «Anonyme» på Frie Ytringer som skrev godt om hva masseinnvandringen ville koste Norge og Sverige m.fl.
  Nå har vi omleggingen av det norske forsvaret til en komponent i USAs globaliseringskriger som krever et snarlig svar fra Demokratenes program og ledelse.
  Det vi kan gjøre,Amund G, i den nåværende fasen er å drive med gammeldags folkeopplysning på alle de blogger og aviser hvor dette er mulig. På et visst tidspunkt er det å håpe at allmen folkeopplysning gjør seg gjeldene som en kvalitet i partibygging.
  Men vi må bare innse at i forhold til våre naboland,ligger vi som sinker i dødens spor – for å bruke et bilde fra travsporten.

 • Joker

  Det er en dyp logisk brist i vest-Agder fraksjonen som sitter med mindretallet i Sentralstyre.

  I henhold til deres siste utspill, nemlig at vedtektene fra 2015, som dannet grunnlaget for innkallingen av LM 2016 (16-17 april), ikke er gyldige i og med at de nå mener at det er stiftelsevedtektene fra 2010 som gjelder, betyr det at Landsmøtet avholdt på hotel Ernst ikke var gyldig.

  Det interessante med denne påstanden er at de ikke på Landsmøtet første del, avviste innkallelsen til LM i april.

  Dette er en logisk brist, noe som gjør dete til ett kupp av partiet. Vest-Agder fraksjonen klarte nemlig ikke å kontrollere virksomheten ved at de mistet flertallet. Derfor er det nå innkalt til ett «ulovlig» Ekstraordinært Landsmøte, som ikke er inkalt i henhold til Vedtektene fra 2015 og videreført i i 2016.

  Sekundært:
  Landstyretmøtet som var i 10.06 bestod av inaktive lag der hverken protokoller eller regnskaper er tilgjengelig.
  Ett eksempel er Vest Agder fylkeslag. Når jeg går inn på Br.reg står en Grete Cecilie Hansen oppført som leder. Det har hun gjort siden 2012 (det har ikke vært innsendt protokoller fra 2012 til 2016), mens man på Demokratene.no står det Makvan Kasheikal.

  I Vestfold fylkeslag står Elisabeth Rue Strencbo som leder. Hun er også leder i ett annet politisk parti. Norgesdemorkatene i Vestfold, samme gjelder Monica Rue. Hun er nestleder i Norgesdemokratene i vestfold, og nå deltaker på Landstyremøte den 10.06.

  Innkallelsene, møtedeltagere med mer, det er flere av disse lagene som er inaktive, fullstendig ugyldig.

  At man med juks, bedrag og rot skal kaste flertallet i Sentralstyre er ikke annet enn kupp forsøk.

  Med andre ord. Landstyre

  • Christen Krogvig

   Påstanden om at vedtektene ikke var endret siden 2010 dukket opp etter landsmøtet da Makvan kontaktet Enhetsregisteret.

 • Joker

  Det eneste godkjente innkalte landstyremøte var i Bergen, Enstemmig innkalt av ett samlet Sentralstyre. De som ikke møtte opp, tilhørte lag som er inaktive, lag med ledere som bryter vedtektene.

  Disse møtte opp på Kr.Sand sitt kontor. Derfor er disse utbrytere av Demokratene. Intet mer eller mindre.

  De burde heller stifte eget parti.

  • Christen Krogvig

   Finnes en innkalling til et møte i Bergen der avsløringene i Morgenbladet er ført opp på agendaen?
   Jeg har fått meg fortalt at styreleder neket å sammenkalle til et møte der denne saken ble ført opp på agendaen.
   Da må andre krefter i partiet ta et initiativ.

 • Dette er Jan S. og mitt forslag til ny formålsparagraf for Demokratene i Norge. Det ble oversendt Jan Falla som organisatorisk nestleder i god tid før landsmøtet for to måneder siden. Av en eller annen grunn ble det ikke behandlet på landsmøtet, og er nok dessverre ikke en del av det ekstraordinære landsmøtet i dag.

  Forslag 1: Demokratene i Norges formål er å fremme og utvikle våre norske og vestlige verdier basert på humanismen, vår kristne kulturarv, liberalismen og FNs Menneskerettighetserklæring av 1948. Dette gjelder særlig likeverd, demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet, næringsfrihet, organisasjonsfrihet og rettssamfunn.
  Forslag 2: Demokratene i Norges viktigste oppgaver er å arbeide for direktedemokrati lignende det de har i Sveits, og å stoppe påvirkningen fra islam i Norge.

  Begrunnelsen for forslaget ligger ute på bloggen min:
  http://maxblogg.blogg.no/1459335465_demokratene_forslag_t.html

  Mottar gjerne kommentarer til dette forslaget.

 • Joker

  Hvem er Kristian Kahrs?
  Hvor er Kristian Kahrs sin CV?

  Har han jobb? Har han egen bolig? Er han gift? Har han barn? Er han som de andre her «velykket» foretningsmann?

  Hvorfor snakker man om lederens CV? Søkte han jobb i partiet Demokratene? Eller ble han valgt?

  Christen Krogvig: Tror du partileder med flertallet av Sentralstyrets medlemmer tilstede i Bergen nektet flertallet inkludert 2 vara som rykket opp i mangel av Vest Agder fraksjonen kontrollerte alle?

  Jeg vil se CV til samtlige. Jeg fikk aldri levert CV fra Partileder før valget. Han presenterte seg i løpet av 10 minutter. Den andre snakket om å drukne og dø med Demokratene.

  Hvor er Kristian Kahrs sin CV?

  • Christen Krogvig

   Kristian Kahrs kan nok legge frem CV.

   Meg bekjent har han aldri hevdet noe om egen bakgrunn som han ikke har kunnet dokumentere.

   Når det gjelder partilederen så har han fremsatt en rekke påstander om egen bakgrunn som i følge Morgenbladet ikke blir bekreftet av påståtte arbeidsgivere….

   Lederen har også overlatt talsmanns funksjonen til en person som ikke er valgt. Det å uttale seg til pressen er en svært viktig del av en partiledes naturlige arbeidsoppgaver. Hvis partilederen ikke uttaler seg til pressen fungerer ikke lenger vedkommende som forutsatt. Da bør det velges en ny leder som kan og vil gi intervjuer.

 • Joker

  Det er sentralstyrets mindretall som kupper partiet: De forkaster vedtektene fra 2015 som ble besluttet videreført i 2016.

  Med den logikken forkaster de også LM vedtak og valg i april 2016.

  Derfor er de utbrytere.

 • Joker

  For all del. Hvis Kim Steinar Kjærner-Strømberg kan tvinge 5 deltakere på ett sentralstyremøte i Bergen, om hva som er dagsorden, så høres det så utrolig ut at det bør dokumenteres.

  Finnes det en protokoll der det står at Partileder tvang styremedlemmene til å godta dagsorden?

 • Ryfylke

  Som nyutdannet jurist vil jeg kun si at det lovlige valgte styret i Demokratene har sterk sak (LM april 2016.)

  Partilovnemnda forholder seg også til det dette styret i sin avkorting av partistøtte for 2016 for mangel av innsendte godkjente revisorregnskap.

  De bør sende en klage til Partilovnemda, basere seg på §8 partiregisteret om hvem som er det lovlige valgte sentralstyre og leder.

  • Christen Krogvig

   Er du i slekt med Fredrik Wiliamsen, Ryfylke?
   Ekte jurister oppgir navn slik at det er mulig å kontrollere at de har juridikum….

   • Anonym

    Du har rett i det Christen. Eller mer presist: Fredrik Williamsen og Ryfylke er en og samme person. Og siden språket er juristens viktigste arbeidsredskap, kan vi uten videre slå fast at Ryfylke/Williamsen ikke er jurist.

   • Anonym

    jeg er i slekt med meg selv
    det må da være innlysende

 • Ryfylke

  Kort begrunnet:

  Det «illegitime styret» av i dag, har ikke fulgt partiets vedtekter som ble sendt inn i Mars 2015. De har heller ikke fulgt den foretningsmessige orden ved innkallelse, og brutt med vedtektene fra mars 2015. De har lagt ut i åpenhet at det ikke er sendt inn vedtekter etter 2010, tiltross for at det er registrert 26.03 2015.

  Dette er brudd på foretningsmessige orden ved innkallelser til årsmøte (Les her: Landsmøte). Når disse nå vil registrere seg på br.reg, vil jeg anbefale at det legitime styret (LM april 2016) klager inn vedtaket som er gjort i enhetsregisteret. De bør uansett klage inn på preliminær forhold.

  Her kan det bli kraftige reaksjoner.

 • Anonym

  Så hva skal de stikkende Vepsene som er inne på denne tråden finne på nå? Samle seg til et nytt møte, lage ny strategi? Finne den omtalte statsviteren som skal få sin korsfestelse i mini aviser? De får bare håpe at ikke Breitbart.com, avdeling Oslo, etableres innen utgangen av året. Det kan nemlig snart være innen rekkevidde ettersom oppslutningen om de etablerte medier synker og synker og synker. Her er det et marked og de som skjønner business se dette. Da får de som vil «rive ned» en hardere jobb med sin opinions bygging. Et internasjonalt mediahus blir vanskeligere å trakasere, selv for de som stikker og tror de er konge på haugen i sin egen hatfulle verden.

 • Erik Gifford

  Komikvelden i Kristiansand er over og lederen ble, – for en overraskelse, – VIIIIDAR KLEPPE!!!!!
  En som ikke var medlem av partiet ble også valgt inn i styret, Elisabeth Rue ett eller annet. Hun var det eneste styremedlemmet som ikke var fra Vest Agder. Etter vedtektene kan hun ikke bli medlem av Demokratene fordi hun er medlem av et annet parti. Men da er det sikkert ok å bli styremedlem.
  «Landsmøtet» ble avholdt i kontoret til Demokratene i Vest Agder. Der er det sikkert plass til 20 personer dersom alle står
  Stay tuned folks!!
  You ain’t seen nothin’ yet.

  • @Erik Gifford
   Vidar Kleppe ble ikke leder. Det var det Makvan Kasheikal som ble. Vidar Kleppe ble valgt som politisk nestleder og Elisabeth Rue Strencbo som organisatorisk nestleder. Terje Larsen ble valgt til sekretær. Etter det jeg har hørt, er Elisabeth Rue Strencbo den eneste i styret som ikke er fra Kristiansand.

  • Det er helt greit at det ble Kleppe.

   • Makan til partileder

    Men Kurt Guldvik, du som i motsetning til Jan Simonsen alltid setter nordmenns interesser først, til at de såkalte Demokratene nå har fått en partileder som ikke er norsk?

 • Informasjon om det ekstraordinær landsmøte for Demokratene i Norge lørdag den 18. juni kl.14:00
  13. juni 2016 15. juni 2016Demokratene informerer
  Vi vil herved som et tilleg til den tidligere inkallingen til ekstraordinær landsmøte, Ønsker dere alle hjertelig velkommen til det ekstraordinære landsmøte.lørdag den 18.juni i Kristiansand klokken 14:00. Oppmøte på partiets hovedkontor i kristian 4des gate 85. vel møtt!
  Dagsorden er som tidligere utsendt:
  1. Godkjenne delegater, dagsorden og inkallingen.
  2. Valg av 2 referenter.
  3. Valg av tellekorps.
  4. Valg av protokollunderskrivere.
  5. Behandling av eksklusjonsforeslaget på Kim Steinar kjærner Strømberg.
  6. Behandling av eksklusjonsforeslaget på Liv beathe Kjærner strømberg.
  7. Valg av nytt sentralstyre.
  Dette viser at eksklusjonen av Erik Gifford ikke er gyldig ettersom det ikke sto oppført som sak.

Legg inn en kommentar