Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Barnevernet dekker seg bak taushetsplikt

Finn_Abrahamsen«Det største problemet med barnevernsaker er at de som arbeider med disse sakene har en slags taushetsplikt som skjermer dem selv når de gjør feil.» Det sier privatetterforsker Finn Abrahamsen til Kapital. Han var i sin tid en av Norges mest anerkjente politietterforskere og jobbet i voldsavsnittet i Oslo-politiet frem til han ble pensjonert i 2007.

Blant privatetterforskere og advokater som som tilbyr tjenester til privatpersoner, er det flere som forteller at etterspørselen etter bistand har økt spesielt kraftig innen barnevernsaker, skriver Kapital. «Det har vært en eksplosjon på dette området», forteller Finn Abrahamsen til bladet.

«I flere saker har vi avdekket at det har foregått ting som ikke tåler dagens lys. Flere av sakene jeg har vært involvert i har endt med at barnet har blitt tilbakeført til foreldrene, at kostnadene har blitt dekket og at de har fått en oppreisning,» sier han til Kapital.

En annen privatetterforsker Jan-Arnt Skjolde, forteller også til Kapital at han har mange kunder, hovedsaklig foreldre, som har negative opplevelser med barnevernet. Han forteller at barnevernet i enkelte tilfeller er lite villige til å se på saker på nytt, selv om det fremkommer dokumentasjon som viser at de kan ha gjort en feil. Skjolde sier til Kapital at han mener svakheter ved barnevernet er en klar trussel mot rettsikkerheten for mange.

«Barnevernet er ofte lite villige til å se på saker på nytt og dekker seg bak taushetsplikt. Barnevernet bruker de sakkyndiges rapport som dokumentasjon og legger disse til grunn for sine vedtak. Men ofte er ikke disse rapportene 100 prosent korrekte. Det er ofte svært mangefull dokumentasjon. Jeg har for eksempel hatt kunder som har dokumentert forhold som ikke er hensynstatt i de sakkyndiges rapporter og som setter saken i et helt annet lys. , men i etterkant har ikke barnevernet villet ta hensyn til den nye informasjonen, » sier han.

15 comments to Barnevernet dekker seg bak taushetsplikt

 •  
  Taushetsplikten som POLITIKERNE sier hindrer dem i å «gå inn i enkeltsaker» er den verste hemskoen, og den er helt fiktiv. Her har vi en frittalende artikkel fra Troms som setter tingne på plass:

  «Norge, verdens beste diktatur?»
  http://www.folkebladet.no/meninger/ordetfritt/2016/06/18/Norge-verdens-beste-diktatur-12908798.ece

  Jeg synes det er tilnærmet årets beste artikkeltittel.

  Jeg sammenlignet også selv politikernes ansvarsfraskrivelser med våre banksjefers i forbindelse med Panama-dokumentene:
  http://www.mhskanland.net/page47/page334/page334.html

    

  • Anonym

   Politikere kan løfte frem enkeltsaker på prinsipielt grunnlag. For eksempel for å få til regelendringer. Men politikere kan aldri gripe inn i forvaltningens saksbehandling. Rollen som overkikador stanser etter at lover er vedtatt. Det ville blitt det reneste anarki om den enkelte politiker hadde rett til å blande seg inn i forvaltningens enkeltvedtak.

   Enkeltvedtak kan påklages til overordnet myndighet, og bringes inn for domstol når det er endelig avgjort i forvaltningen.

   • Ingen lov nekter politikerne i å blande seg inn. Systemet vårt er basert på en tredeling: Storting, Regjering og domstoler.

    Regjering og domstoler har anledning til å blande seg inn i byråkratiets handlinger. Dette har ingen ting med anarki å gjøre.

    • Anonym

     For noe tøv Holta. Det du skriver er så dumt så jeg gidder ikke en gang forsøke å forklare deg hvorfor hverken Storting eller politikere kan blande seg inn i forvaltningens saksbehandling. Saker kan bringes inn for domstoler som jeg skrev.

     •   
      Domstoler og fylkesnevnd er ikke-fungerende i barnevernssaker, det er derfor situasjonen er så ille som den er. Det er ikke nødvendig å forklare Arild Holta noe om akkurat det.

      Nei da, lokale politikere som styrer kommunene har arbeidsgiveransvar for barnevernet der, og det betyr ikke ansvar for å forsvare og beskytte de ansatte uansett, det betyr også ansvar for hva de gjør.

      Det er også full anledning for stortingspolitikere til å ta opp enkeltsaker, og det har vært gjort flere ganger, og dertil har barnevernet vært tatt opp med . De betydeligste var muligens da John Alvheim tok opp helt konkrete detaljer så vel som overordnede spørsmål i Adele Johansens sak i Stortinget. Norge var blitt dømt i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men Oslo kommune gikk allikevel på og tvangs-adopterte bort hennes datter.
        

      • Anonym

       Marianne Skånland

       «Det er også full anledning for stortingspolitikere til å ta opp enkeltsaker, …»

       Les høyt det jeg skrev

       «Politikere kan løfte frem enkeltsaker på prinsipielt grunnlag.» Videre:

       «Men politikere kan aldri gripe inn i forvaltningens saksbehandling.»

     •   
      Om politikere og andre som fraskriver seg ansvar:
      Muligens kan noen andre enn den anonyme belærer ovenfor ha en viss interesse av episoden angående «Panama-dokumentene», jf avsnittet «Myndighetene våre vil altså ikke ..» her:
      http://www.mhskanland.net/page47/page334/page334.html
       

 • Jasper

  «Domstoler og fylkesnevnd er ikke-fungerende i barnevernssaker, det er derfor situasjonen er så ille som den er.»

  That is a very major issue! Courts are the place where Barnevernet’s practices could be brought to the light of the day.

  •   
   Yes, exactly. In practice they practically always just endorse whatever the CPS wants. Several judges have expressed that they do not possess «child science expertise» so therefore they trust the «experts».

   Added to this, Norway believes its judicial system and everything connected to it is so wonderful in every way. We see the results. No wonder everybody responsible (like the politicians) have a need to define away their responsibility, at the same time seeing to it that the ones they have delegated the responsibility to, are not held accountable either. And the courts wash their hands. Holy Moses!
     

   • Jasper

    Well, they do not need to be child science experts.

    They need to be juridical experts what to do with contradictions inside whatever expert opinions and among such opinions and among expert opinion and witness testimony and how to resolve such testimonies — by letting hot questions to be asked by and to all sides and asking such questions themselves.

    And they also need to respect Child Welfare Act and hear the children before making a decision relating to them.

    • Jasper

     An expert in the child protection case is nothing but a forensic expert. All the rules about whatever forensic expert and whatever opinion by the expert applies to such experts.

     Controversies are to be resolved the same way as it was whatever forensic expert opinion.

     Forensic expert opinion is always an indirect evidence, while witness testimonz is a direct evidence.

     Have Norwegian judges not attended the faculty of law of whatever university???

     •   
      Yes, it is all indicative of the standard of both expertise and law here. It is all very well to say how things ought to be organised, and that such-and-such should be brought before a court, for contradictions, incompetence, breaches of rights and law to ble cleared up. But in practice you can only rely on legal procedure if the practice and the basic understanding underlying the legislation are sound.

      I am not at all against a searchlight being directed to our legal system or establishment. Quite the contrary, I have several times said that the most guilty of all in this CPS mess are our lawyers and jurists of various descriptions (cf the section «The bankruptcy of the legal system» here:
      http://www.mhskanland.net/page10/page134/page134.html). But Norway is not in this mess because people do not know how to use the legal system efficiently and/or need instruction in what to do. We are in this mess because when it comes to CPS cases, the legal system and all the people who implement it are off the track also. One can not rely on the courts for sensible decisions.
        

      • Jasper

       So the first step should be to get the courts back on track, as soon as possible.
       Once the courts are back on track, they will correct Barnevernet’s decisions.

       For example a violation of Article 13 of ECHR due to very slow decision at court against an emergency care order could be a nice tool to wake up judges.

 • Jasper

  Interesting artivle on Michalakova case by Thomas Zdechovsky:
  http://www.eubusiness.com/Members/zdechovsky/michalakova

Legg inn en kommentar