Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Skadelig masseinnvandring

Klaus-150x150I slutten av mai deltok Tsjekkias tidligere president, Václav Klaus, på et geopolitisk symposium på universitetet i Tel Aviv. Der ga den kjente EU-kritiske og innvandringskritiske tidligere tsjekkiske politikeren uttrykk for at masseinnvandringen av muslimer til EU også berørte Israel negativt, og kom med sterk kritikk av EU, en organisasjon han mener ikke er tilstrekkelig demokratisk.

«Tsjekkia er en del av en bestemt og svært tvilsom konstruksjon, kalles EU,» sa han, og fortsatte:

«Ikke mange utenlandske observatører og forskere ser på det alvorlig nok. De fleste av dem ser bare hva EUs propaganda vil at de skal se. Vi mangler en ekte vitenskapelig analyse.

Mesteparten av verden mener tilsynelatende at EU er et fredsskapende fellesskap av nasjoner; en sammenhengende enhet monokultur basert på tradisjonelle europeiske verdier og atferdsmønstre; en enhet som sentraliserer bare en liten del av beslutningsprosessen, bare ting som ikke kan gjøres effektivt på nivå med de enkelte land, et konglomerat av land der alle er like, en familie hvor de svakere medlemmene er betydelig hjulpet av sterkere, en institusjon hvor motstanden mot offisielle synspunkter er tillatt og mulig, og en institusjon hvor det er en ekte, demokratisk valgt og implementert utenrikspolitikk, etc., etc. Ingenting kan være lengre fra sannheten enn dette bildet.

Et lite, ex-kommunistisk ,og på grunn av det, svakere, sentraleuropeisk land, ønsket etter kommunismens fall å gå tilbake – som det ble symbolsk kalt – til Europa. Jeg prøvde å forklare mine medborgere i begynnelsen at å igjen bli et normalt europeisk land, var noe annet enn å gå inn i EU. Ingen hørte.

Det har mange implikasjoner. Jeg vil diskutere bare ett av dem, knyttet til temaet, nemlig umuligheten for at en slik enhet skal være en meningsfull, troverdig, konsekvent og forutsigbar geopolitisk spiller. Den har ikke en stemme. Den har ikke tilstrekkelig troverdighet.

Ikke alle folk i EU-landene stoler på politikere og byråkrater i Brussel. De representerer ikke alle sine synspunkter. De er ikke demokratisk valgt. EUs utenrikspolitikk er ikke en sum av synspunkter og standpunkter i enkelte medlemsland og deres borgere. Det er en «politikk» for de øverste politikere i EU-ledende land og EUs byråkrater, frakoblet fra sine opprinnelige land og nasjoner.

EU har selvsagt sin utenriksminister, sin kommissær for «utenriks- og sikkerhetspolitikk», men de fleste europeere har aldri hørt navnet hennes. Federica Mogherini, en helt uerfaren italiensk dame, taler for Europa. Den britiske kommentator Daniel Johnson sa det nylig svært tydelig: «det er vanskelig å peke på en enkelt kamp hun har vunnet (eller enda kjempet) på vegne av de 500 millionene europeere som hun er ment å representere.» Det er imidlertid ikke bare et personlig problem. Hun har ikke et reelt mandat.

La meg nevne flere nyere EU-utenrikspolitiske standpunkter som jeg vurderer som svært problematiske:

– Anti-russisk retorikk og politikk som ikke er noe annet enn å akseptere det amerikanske presset og forsøk på å gjennoppta en ny kald krig. Den er støttet av kortsynte politikere og offentlige intellektuelle i Vest-Europa og av enkelte øst-europeiske land, nære naboer til Russland. Mange vanlige europeere føler det ikke på den måten. En fersk meningsmåling i Tsjekkia viste at bare 15% av tsjekkere er redd for Russland;

– Det offisielle EUs støtte til massetilsig av innvandrere fra Midtøsten og Nord-Afrika er ikke akseptert av folk i Europa;

– Forsøk fra enkelte EU-politikere til å utvide EU-medlemskapet ved å gjøre innrømmelser til Ukraina og Tyrkia, og til slutt ta dem raskt inn i EU, deles ikke av vanlige folk i Europa heller. EU pleide å være en svært selektiv eliteklubb med svært strenge vilkår for innreise og mange folk ønsker ikke å endre det av hensyn til kortsiktige politiske interesser;

– EU prøver å ha en balansert tilnærming til Midtøsten, noe jeg finner fornuftig og riktig. Men å flytte fra en side til en annen uten en helhetlig langsiktig plan er ikke en politikk, men ren opportunisme.

Jeg nevnte den nåværende innvandringsbølgen. Det virker ved første øyekast som om strømmen av innvandrere til Europa ikke har noen direkte betydning for Israel. Jeg er ikke sikker på om det er riktig. Den nåværende innvandringsbølgen destabiliserer Europa på mange måter og frigjør ulike ekstremistiske krefter. En av de synlige konsekvenser – i noen land, spesielt i Frankrike – er den økende antisemittismen og en bevegelse av en ikke-ubetydelig mengde europeiske jøder tilbake til Israel.

2 comments to Skadelig masseinnvandring

Legg inn en kommentar