Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Mer habil enn Kleppe?

Vidar_kleppe5En afghansk familie har ved hjelp av deres advokat gått til retten for å få omgjort et vedtak i en utlendingsnemnd der Demokratenes nestleder Vidar Kleppe var medlem. De mener Kleppe er inhabil fordi han har gitt uttrykk for sitt restriktive syn på innvandring som partipolitiker. Kleppe er imidlertid ikke helt alene om å ha et helhetssyn på innvandringspolitikk og asylsøkere i bunn for sine vurderinger. Det viser listen over de organisasjonene som foreslår kandidater til nemndene.

Den består hovedsaklig av organisasjoner som jobber for å hjelpe asylsøkere og som offentlig mener at asylsøknadene blir behandlet for stengt. Det gjelder eksempelvis Innvandrernes landsorganisasjon, Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk, Norsk Folkehjelp og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). eneste unntak synes å være Human Rights Service.

Halvparten av medlemmene i utlendingsnemndene blir foreslått av disse organisasjonene:

Amnesty International Norge, Antirasistisk senter (ARS), Caritas Norge, Flyktninghjelpen, Human Rights Service (HRS), Innvandrernes landsorganisasjon (INLO), Just Unity, Kristent interkulturelt arbeid (KIA, LIM – likestilling, integrering, mangfold, Mellomkirkelig råd, Minotenk – minoritetspolitisk tenketank, MiRA – ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk, Norsk Folkehjelp, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Redd Barna, Røde Kors, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), og Stefanusalliansen.

Justis- og beredskapsdepartementet har nå startet prosessen med å oppnevne nye nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for en fireårsperiode fra 1. januar 2017. Departementet har sendt ut invitasjoner til de nevnte organisasjonene. Det tas sikte på å oppnevne om lag 360 nemndmedlemmer, herav 20 såkalte stornemndmedlemmer. Halvparten av nemndmedlemmene skal være foreslått av humanitære organisasjoner. Den andre halvparten skal være foreslått av Justis- og beredskapsdepartementet (v/ fylkesmennene), Utenriksdepartementet og Norges Juristforbund, skriver Justisdepartementet på sin hjemmeside.

11 comments to Mer habil enn Kleppe?

 • Jeg støtter Kleppe

  Vidar Kleppe er en dyktig mann som har utført en glimrende jobb som medlem av UNE.

  • Trond

   Ja, om det er noe godt i Vidar kleppe så spiller det ingen rolle for han blir fort spilt ut på sidelinja slik som Karl i Hagen eller Bastesen i Kyspartiet.

   Det spiller snart ingen rolle hvilket parti man stemmer på eller ikke stemmer på. Alle partiene styres av det multikulturelle dyret som omfavner alt og alle i tolleransens navn. Bare ikke det gode.

  • Trond

   Makvan Kasheikal(ny leder) fra Iran er sikkert kamuflert muslim og vet hvordan han skal innfiltrere Demokratane i den retningen som støtter islam på beste måten.

   Då veit vi med sikkerhet at Demokratana støtter det multikulturelle globalist og Jesuitt eller frimurer styret ønsker å omfavne alt og alle i tolleransens navn, men som ønsker å tauslegge det gode i verden.

   «Ondskapen snakker om tolleranse inntil den er dominant. Deretter prøver den å tauslegge det gode».
   -Erkebiskop Charles J. Chaput.-

   Esekiel 13:10;
   «For de har villedet mitt folk og sagt: Fred! Men det er ingen fred»

   Det er altså ingen fred mot GUD(Jesus).

   Då kan vi konstatere enda et parti inn i mengden av globalist partier inntil dyrets og hedningenes fylde.(Romerne 11:25)

   FRP=Demokratane=AP=Høyre=KRF=SP=SV=V=MDG

 • Anonym

  Makvan Kasheikal valgt som ny partileder. Nestledere ble Vidar Kleppe og Elisabeth Rue Strencbo.

  Demokratenes mål er «helt klart» å komme på vippen ved i stortingsvalget i 2017. Da skal vi ikke stå med lua i handa når det gjelder å ivareta det norske folks sine interesser. Fra dag én skal vi kjempe for velgerne, ikke glemme velgerne slik dessverre Høyre og FrP regjeringen har gjort ovenfor det norske folk i viktige saker som: En streng og rettferdig innvandringspolitikk, nei til bompenger, trygghet for liv og helse, økning av minstepensjonen, nei til Schengen og EØS-avtalen for å nevne noen av de viktige sakene Demokratene i Norge kjemper for.

  På det særdeles godt besøkte ekstraordinære landsmøtet i Kristiansand med deltagelse fra nord til sør lørdag, ble tidligere partileder Kim Steinar Kjørmer Strømberg, kona hans og partilederens personlig oppnevnte pressetalsmann Erik Gifford ble av landsmøtet enstemmig ekskludert.

  Makvan Kasheikal ble valgt som ny leder med Vidar Kleppe som politisk nestleder og Elisabeth Rue Strangsbo fra Vestfold som organisatorisk nestleder. Her er norges beste valget sentralstyre: Terje Svendsen, Jan Falla, Grete Hansen, Ole Strømnes,Thomas Edvardsen og Terje Larssen.

  • Amund Garfors

   Give me a break! Dette blir bare latterlig. Bedre å legge ned hele partiet enn å spille videre på dette teaterstykket som ligner mest på «Keiseren uten klær»…

 • Anonym

  Støtter Kleppe i denne saken, han er habil.

 • Anonym

  Kleppe er vel den eneste som har utført en god jobb i UNE.

 • Jan Hårstad

  Det er underlig at ikke Demokratene skjønner at det handler ikke om «en streng og rettferdig innvandringspolitikk» i det hele tatt, men om hvordan man skal utvikle en politikk for repatriering av den enorme muslimske infrastrukturen som allerede er en stor maktfaktor i Norge med sine statsstøtte Koranskoler.
  En kan få det inntrykket at folk innen Demokratene ikke har tilgang til internett og ikke har forstått at vårt naboland Sverige er iferd med å bryte sammen,for ikke å snakke om Frankrike.
  Det vil ikke hjelpe Demokratene det aller minste om de er best i Norge på bompenger og kommunesammenslåinger,det er ikke det det handler om.Det er snart uendelig lenge siden Samuel Huntington skrev «Clash of civilizations» og Demokratene ser ikke ut som om de har hørt om problemet. Vesten er i krig med Islam. KRIG.Engang til: KRIG.
  Med dette kommuneaktige provinspregete tankeviset kan ikke Demokratene gjøre annet enn å berede banen for et militant anti-islamsk og anti-globalistisk parti. Beklager entusiaster i Demokratene,men dette er de harde fakta.
  Minst et halvt år før Demokratenes landsmøte skrev jeg utallige meldinger på frie ytringer: hvorfor legger ikke Demokratene fram sin programdiskusjon åpent for det norske folk?
  Åpenbart er det mange som tror at programmet er noe en «komite» skal styre med,men det er et anliggende for nasjonen. Et parti står og faller med programmet.Så langt går det i retning av et slags kommuneparti.Ikke noe som ryster det norske etablissementet i sin globalisme-multikultur.Tvert om.

  • Hadde dette kunnet være noe for Demokratene?
   Dette programmet er utformet av en oppegående person,som er oppriktig bekymret for Norges og den befolkning sine fremtidsutsikter.

   Oppfordring #1 (til deg kjære leser): bidra til å forbedre programmet ila. år 2016
   Oppfordring #2: del dine forbedringsforslag og det politiske programmet på Facebook
   Oppfordring #3: bidra til at det blir opprettet et nytt politisk parti i Norge for å delta og sette dagsordenen i Stortingsvalget i år 2017 (eller til at programmet tas opp i det eksisterende partiet Demokratene sitt politiske program).
   Merknad: Programmet i denne versjonen fokuserer på livskraftige tiltak(lovendringer) for det norske folk, i liten grad argumentasjonen bak disse tiltakene/endringene.
   Overordnet er endringene/programmet drevet av kjærligheten til det opprinnelige norske folk og behovet for å sikre framtidens livsgrunnlag for disse rettmessige arverene til Norge. (ikke hat-drevede endringer slik våre politiske motstandere med en gang vil hyle).
   Politisk program del A: Nasjonal selvråderett:
   -Grunnloven fra 1814 sin paragraf om å nekte adgang til riket modifiseres til å inkludere arabere, negre og muslimer.
   -Norge meldes ut av Schengen avtalen og EØS avtalen.
   vg. no/nyheter/meninger/myten-om-eoes-avtalen/a/10105398
   Grensene stenges, grensekontroll på alle overganger. Visumplikt innføres til Norge.
   -Retten til asyl fjernes. Utmeldelse av FN vurderes som alternativ.
   -Forfordelingen av etnisk fremmedkulturelle til stillinger i staten og kommunene lovforbys.
   Politikken snus 180 grader til dette:
   -Forfordelingen av etnisk norske til stillinger i staten og kommunene lovpålegges.
   Av sikkerhets begrunnelser vurderes det å forby muslimer ansettelse i staten og kommunene.
   Av sikkerhets-/lojalitets- begrunnelser forbys muslimer og ikke-norske statsborgere og de som ikke har 2 norske foreldre og 4 nordiske besteforeldre, politiske verv lokalt og nasjonalt, i kommunestyrer og på Stortinget.
   Alle som ikke er norske statsborgere må søke visum og arbeidstillatelse.
   Så lenge arbeidsledighetstallet blant nordmenn i hele Norge overstiger 10 000 mennesker,
   Så gis det normalt ikke arbeidstillatelser til fremmedstatlige/fremmedkulturelle.
   (arbeidsledigheten blant våre unge nordmenn/jenter vil utraderes, dette er å vise omsorg for vårt folk).
   -Direkte demokrati søkes innført (ref. Sveits).
   -Pressestøtten fjernes generelt.
   Støtte til nasjonsoppbyggende media, musikk og filmer innføres som et alternativ. (ref. Polen)
   NRK nedlegges.
   -Benyttelse av skattepenger til nasjonsundergravende virksomhet fjernes (derfor nedlegges NRK=ARK).
   -Benyttelse av penger fra utlandet til nasjonsundergravende virksomhet fjernes,
   Fremmede makter agenter lov, ref. Russland.
   I størrelsesorden 100 milliarder kroner per år kan disse innsparingene ovenfor spare staten/skattebetalerne for.
   Politisk program del B: Økonomiske forpliktelser for staten og skattebetalerne:
   Ref. BNP til Norge som er ca. nr 27 på listen over verdens nasjoner, og Norge er ikke med i G20 landene= de rike nasjoner i verden. Nordmenn må innse at det blir en kamp om ressursene og vi må prioritere rått, rasjonelt og effektivt for å sikre framtiden til våre etterkommere og eldre. De som vil frarøve vårt folk makten, pengene, kvinnene og landet sprer løgner om at Norge er verdens rikeste land med store moralske forpliktelser ovenfor andre folkeslag.
   -U-hjelp betalt av staten/skattebetalerne fjernes ca. 40 milliarder ca. 1% av BNP per år spares
   Kun U-hjelp betalt «privat» tillates. Slike betalinger gir ikke skattefradrag for hverken privatpersoner eller private firmaer. U-hjelpen tillates kun betalt til staten og styrt av staten, ikke av private firmaer. Midlene benyttes i flyktningenes nærområder.
   -Utbetalinger til «flyktningeindustrien» i Norge forbys fra skattebetalernes midler, statens midler.
   Dette inkluderer forbud mot (fri) advokathjelp til flyktninger. NOAS, innvandrerorganisasjoner mister all støtte.
   -CO2-avgifter fjernes. Regnskogfond utbetalinger forbys fra skattebetalernes midler, statens midler. Private kan betale, dette gir ikke skattefradrag.
   CO2 klimaavtaler aksepteres ikke da temperatursvingningene er innenfor de historiske svingninger som vaart folk har opplevd i Norge, og noen få grader økning er positivt for Norge.
   -Fengselsvesenet: alle rom får etasjesenger i stedet for vanlige senger. Kapasiteten dobles nærmest gratis, kostnadene per innsatt halveres nærmest.
   -Sosiale ytelser (arbeidsledighetstrygd, barnetrygd, sosialhjelp) fjernes for alle som ikke er norske statsborgere.
   -Tigging forbys i hele Norge. Utenlandske tiggere deporteres og nektes innreise/visum på livstid.
   -Tilbakekalling av statsborgerskap: alle som etter år 1970 har fått norsk statsborgerskap gjennomgås, de fratas statsborgerskapet som ikke har en naturlig tilknytning til det norske folk, nasjonen Norge, frihets-/demokrativennlig religion og vår kultur.
   Assistert repatriering for alle som ikke har norsk statsborgerskap. De som da blir statsløse kjøpes statsborgerskap i U-land og sendes dit, de andre sendes til sitt opprinnelige hjemland.
   Eller til U-land som vi kjøper midlertidig oppholdstillatelse for dem i.
   -Statsstøtte for alle religioner fjernes unntatt for de 2 religioner med 1000 år lang historisk tilknytning til Norge: Kristendommen og Pagan naturreligionen til Vikingene og deres forfedre.
   Politisk program del C: Livskraftige satsninger og regelendringer for det noske folk og gjeldende i nasjonen Norge.
   -Adopsjon fra utlandet forbys.
   -Adopsjon av barn født/unnfanget fra 2 norske foreldre med minst 4 nordiske besteforeldre, støttes med kr 100 000 per barn, 150 000 kr for tvillinger, penger som går til moren etter fødsel av friskt barn.
   -Abort: alle norske jenter som søker informasjon om å få abort, må igjennom kursing om livets rett og deres mulighet for å adoptere til norske foreldre og få 100 000 kr for dette.
   Alternativt utføres abort med kostnad for moren på 1 månedslønn.
   -Eggdonasjon: fra alle norske jenter med 2 norske foreldre med minst 4 nordiske besteforeldre, tillates eggdonasjon uten vilkår for videresalg til eggbanker.
   Videresalg av embroyoer (befruktede egg) tillates så lenge faren (sæddonoren) er norsk og har 2 norske foreldre med minst 4 nordiske besteforeldre.
   Blonde/nordiske egg er mangelvare i Norge og på verdensmarkedet og er der høyt priset.
   Norske jenter som verver norsk egg donor har skattefri inntekt av dette på 100 000 kr per år.
   Den eneste u-hjelpen med statsstøtte/skattebetalernes penger er: prevensjon, aborter, steriliseringer.
   -Alle norske jenter (som er ustraffede) har tillatelse til å bære på offentlig sted kniv (inkludert springkniv, stilett, dolk) og pepperspray til selvforsvar.
   -Alle norske jenter fra 16 års alder (som er ustraffede og edru) og som har gjennomgått godkjent opplæring, har tillatelse til å bære på offentlig sted pistol/revolver til selvforsvar.
   -All kulturstøtte fjernes unntatt for den som fremmer og bevisstgjør kultur med røtter i Norge, som fremmer nasjonal stolthet, selvbevissthet og robuste politiske løsninger for nasjonen Norge. Eksempelvis til slik rock og filmer med slikt innhold.
   -Alle nybygg pålegges det å legge fiber til (ref. Sør-Korea)
   -For å begrense nasjonens tap til «svenskehandelen», så opprettes det lavavgiftssoner alle steder langs grensa der det er svenske handelssentre.
   -Koranen forbys å inneha og lese i Norge både på papir og nett da dette er terrorforberedende og demokratiundergravende og frihetsberøvende handlinger.
   Islam er ikke en religion, Koranen er en manual for maktovertakelse av vårt demokrati/land, av et totalitært regime/styringssett som bryter med alle menneskerettigheter, spesielt for jenter.
   -Imamer og mullaer utvises fra Norge, de er nasjonsundergravende uønskede elementer.
   -Surrogati i Norge tillates mot betaling, forutsatt at embroyo (det befruktede egget) har biologiske foreldre der begge disse foreldrene har norske foreldre og at de har 4 norske foreldre og 8 nordiske besteforeldre.
   Barnet som da fødes i Norge får norsk statsborgerskap. Foreldreretten kan bli til den ene eller begge de biologiske foreldrene. Den ene forelderen kan kjøpes ut.
   Barnet kan adopteres bort til norske foreldre ektepar.
   Retten til familiegjenforening fjernes.
   Arbeidstillatelse for utenlandske statsborgere innvilges tidsbegrenset kun der det er stor mangel på høy kompetanse eller der det er opprettet spesielle lavavgifts produksjons soner uten minstelønn, eksempel for fiskemat bearbeiding eller elektronikkproduksjon.
   Formål med politikken:
   Livskraftig utvikling for det norske folk, kjærlighet fred og befolkningsvekst for det norske folk i Norge.
   Våre motstandere er sosialister, kommunister, globalister, internasjonalister, innvandrere og islamister.
   Vi og vår politikk er rasjonelt designet for å sikre eksistensen/livsgrunnlaget/sin overlevelse for det norske folk på beste måte til evig tid.
   Våre motstandere vil løgnaktig påstå at dette er toppen av ondskap, dette er omvendt rasjonalitet og det er deres taktikk som er maktbegjærlig, manipulatorisk og ondsinnet mot vårt folk.
   Vår politikk er rasjonell og basert på den ultimate kjærlighet og omsorg for Norges rettmessige arvere, de opprinnelige/egentlige nordmenn.
   Kun kontrollen, makten med vår jord Norge og politikken i Norge, sikrer eksistensen til vårt folk. Politikken vår er «raserealistisk» ikke rasistisk.
   Våre motstandere aksepterer ikke, anerkjenner ikke, definerer ikke det norske folk som et folk som er bevaringsverdig.
   Blonde, blåøyde høysinnede, vennlige mennesker er de rettmessige arverne til landet/Norden som de har befolket i ca 10 000 år og som har formet dem genetisk.
   De er Norges egentlige urbefolkning.
   -Samene mister sine særrettigheter og sitt folkestyre, sin doble stemmerett.
   Samene er ikke Norges urbefolkning, det er en maktovertakende løgn som spres.
   -Rasisme lovene fjernes pga. misbruk kun mot hvite mennesker i en maktovertakende kamp/strategi. All forfordeling av fremmedkulturelle forbys.
   Forfordeling av etnisk norske tillates, bl.a. til stillinger i stas og kommune.
   -Au-pair og surrogati:
   Dagens au pair ordning fjernes. En ny au pair ordning opprettes med følgende regler:
   12 måneders oppholdstillatelse i Norge sikres for den jente som med norsk «bemidlet» forelder signerer kontrakt på å frambære/føde 1 til 3 embroyoer/befruktede egg i Norge uten foreldre rett for au pair jenta. Dette er lovlig forutsatt at embroyo består av egg/sæd fra 2 norske statsborgere og at embroyo har 4 norske besteforeldre og 8 nordiske oldeforeldre.
   Au pair ordningen kan ifra Norge forlenges med 14 måneders varighet av gangen per nytt slikt svangerskap. Etter 14 svangerskap kan au pair damen få arbeidstillatelse i Norge til å drive au pair formidlingsbyrå fra sitt hjemland, med årlig fornyelse så lenge antall au pair svangerskap formidlet overstiger 100 per år.
   -Dødsstraff innføres i Norge i fredstid, eksempelvis for skade påført det norske folk og nasjonen Norge. Eksempel på dødsstraff: utenlandsk statsborger voldtar norsk tenårings jente.
   Dette pga.: 1: norske tenåringsjenter er de viktigste for det norske folk sin framtidige vekst/overlevelse.
   2: Denne beskrevne handlingen er normalt rasistisk voldskriminalitet utrettet med det hatefulle formål, politisk og religiøst begrunnet, å skade og endre det norske folk og det norske frie samfunnet. Slike handlinger foretas normalt av arabiske og negroide menn med muslimsk bakgrunn.
   -Leger kan ikke beordres til abort i Norge på norske jenter med friske fostre.
   De må søke på offentlig stilling som abortlege med publisering på internett av deres søknad.
   Statistikk over deres aborter publiseres på internett.
   Aborter på genetisk defekte fostre og på fostre til narkomane, utlendinger registreres ikke på internett og alle leger kan beordres til dette arbeidet i Norge.
   Leger kan beordres til aborter i U-land som del av U-hjelp.
   Vi elsker og tar ansvar for de norske liv, de norske barn og eldre.
   Politikken vår er preget av ansvarlighet, kjærlighet og konsekvens av handlinger. Generelt er det i Afrika og Midtøsten det motsatte som skjer.
   Kun norske statsborgere kan eie, trene, bruke våpen i Norge. Dette gjelder også medlemskap i pistolklubber, skytterlag, jegerprøve, jakt, trening i militæret og politiet.
   -Asylsøkere interneres i sikre leire inntil de kan deporteres. «Ureturnerbare» sendes til U-land som vi betaler for å ta i mot dem.
   Vårt politiske program gir folket kostnadseffektive, rasjonelle, varige og langsiktige bærekraftige løsninger for å sikre norske borgere sine livsgrunnlag og trygge framtid.
   Våre motstanderes løsninger er dyre, naive, kortsiktige og beviselig feilaktige strategisk og taktisk for å nå de gode/våre mål.
   «Fremmede folk»: de politisk korrekte hjernevaskede er nyttige verktøy for disse som vil frata nordmenn sin selvråderett, penger, makt, landet.
   -Kampen om ressurser: Nordmenn må innse at det blir en stadig tøffere kamp om ressursene: arbeidsplasser, boliger, oljepengene, makten over politikken/godene og landet.
   De politisk korrekte vil forfordele våre ressurser til de fremmede, til innvandrerne, asylsøkerne, de vil frarøve dine barn, barnebarn og eldre retten til landets ressurser.
   I tillegg sier de at dette er den eneste lovlige vei. Dette er ekstremistisk og historisk unormalt.
   Vi som vil forfordele de rettmessige arverne i likhet med all historisk legitim praksis og alle store nasjoners evige praksis (eksempelvis Kina), vi stemples som unormale, ekstremistiske , farlige, nasjonsfiendtlige, i PST sitt søkelys/i deres overvåkningssystemer, rasistiske, nasjonalistiske NAZI.
   Rasjonelt er dette åpenbart løgnaktige påstander, retorikk designet for å legitimere maktovertakelsen deres, som snart det norske folk må gjennomskue.
   De politisk korrektes tabuer gir dem skylapper for effektive løsninger.
   De politisk korrekte vil bruke dine skattepenger på arabiske, negroide, muslimske menn og krever at disse integreres inn i dine jobb og inn i dine døtres skjeder.
   Dette er etter vår mening ikke bærekraftig for det norske samfunnet, det norske folket sin overlevelse. Lojalitet til egen rase, folk, blod, ætt er overordentlig viktig for å kunne designe og arbeide for livskraftige løsninger for Norge.
   Innvandrernes lojalitet til egen rase og deres maktbegjær forklarer deres islamistiske radikalisering. De benytter islam som et legitimeringsmiddel.
   Radikaliseringen har intet med nordmenn sin skyld å gjøre, hverken i nåtid eller fortid (korstogene og slavehandelen).
   Muslimenes mytologi om Muhammed, Koranen og Allah er basert på løgner, ref. boken:
   Arven etter sataniske vers: den politiske kampen om ytringsfrihet og religion. (referanser derfra kommer lenger ned).
   De sosialistiske politisk korrektes narrativer, tåkelegging og omskriving av problemene og deres løsninger, graver vårt folk sin grav.
   -Agent for fremmede makter, ny lov som søkes innført i Norge: (ref. Russland):
   De organisasjoner/personer som jobber i Norge og som er finansiert fra utlandet og/eller motarbeider norske stat/ norske statsborgere, kan defineres som «agent for fremmede makter».
   Eksempelvis kan dette være moskeer / Islamske trossamfunn finansiert av Saudi Arabia eller organisasjoner/personer som jobber for at Norge skal ta i mot flere innvandrere.
   Inndragning av eiendommer, penger og fengselsstraff kan benyttes/pådømmes i tillegg til landsforvisning.
   -Agent for fremmede makter: typiske handlinger som ønskes definert inn i denne loven:
   (som kan straffes med bøter, beslag av eiendommer, fengselsstraff, fradømming av statsborgerskap, landsforvisning):
   Å støtte Sharia lover innføring i hvilket som helst land også i framtiden.
   Det vil bli straffbart å støtte Sharia i Muslimske stater og å støtte dødsstraff for frafall fra Islam og å støtte å straffe de som tegner Muhammed.
   Støtte (moralsk, muntlig, skriftlig, økonomisk) til motarbeiding/nedbygging av demokratiet, den norske nasjonalstaten inkludert selvråderetten og grensekontroll og ytringsfrihet til norske statsborgere, blir straffbart
   Truing av ytringsfriheten blir straffbart.
   Men ytringsfriheten i vårt framtidige demokrati omfatter ikke spredning av ideologi/religion/politikk som legger til rette for totalitært regime der 3-deling av makt fjernes og der det hjernevaskes og trues med «hellige»/ukrenkelige» lover nedskrevet basert på påståtte overleveringer i drømme fra engelen Gabriel. Dette er hva Muhammed på 600-tallet påstår Koranen er basert på og hva alle muslimer tror på og sier er ukrenkelige sannheter i vårt moderne samfunn!!!
   Muhammed = Mahound og fikk diktert Koranens innhold fra erkeengelen Gabriel. Muhammed ville ut fra dagens blitt erklært sinnssyk alternativt en maktbegjærlig bedrager, løgner for egen vinning og for å utbre sitt folk sin makt over hele den kjente verdenen.
   De som praktiserer dette (ekte Islam) i dagens norske samfunn vil miste sitt statsborgerskap og retten til å ha sine barn i Norge, de må flytte fra Norge.
   Sharia lover forbys spesifikt i den nye versjonen vår av Grunnloven.
   Omskjæring av jenter fører til tap av statsborgerskap for foreldrene.
   Motarbeiding av Nato og allierte er agent virksomhet for fremmed makt.
   Allah defineres som fremmed makt, så lenge Allah/Islam omhandler mer enn bare personlig frihet. Islam forutsetter i praksis at 3-delingen av makten fravikes, det er en totalitær ideologi, ikke en religion.
   -Pengeinnsamling i Norge kan kun skje igjennom statlige godkjente organisasjoner.
   -U-hjelp til muslimske områder forbys pga. terrorfare finansiering.
   -Migrasjon/innvandring/flyktninger fra muslimske land til Norge forbys pga. terrorfaren og agenter for fremmed makt loven.
   -Agent for fremmede makter omfatter:
   den som bedriver undergraving av nasjonen Norge og det opprinnelige norske folket sine interesser og rettigheter og deres selvråderett over nasjonen Norge.
   Den som undergraver demokratiet, som mot folkets vilje framtvinger fundamentale samfunnsendringer, som påfører/bidrar til senkning av det nasjonale trygghetsnivået og statsborgerenes trygghet og eiendomsrett, kan dømmes under denne loven.
   Hvem kvalifiserer til dette:
   Mange journalister f.eks. i NRK, kommunister, globalister, internasjonalister, innvandringspositive organisasjoner som NOAS, de fleste muslimske organisasjoner og moskeer i Norge, Ubaydulla Hussein/Profetens Ummah, de som påtvang det norske folk Schengen avtalen, bør stilles for retten.
   De ansvarlige for nedbyggingen av totalforsvaret og Heimevernet og forsøk på avvæpning av nordmenn.
   De som legger til rette for migrasjon til Norge når nordmenn går arbeidsledige.
   De kan fradømmes retten til å drive politikk også sitt statsborgerskap.
   De som lager lover for å forfordele etnisk fremmedkulturelle til stillinger i stat og kommune.
   Vi arbeider for at denne loven skal få tilbakevirkende kraft, i god tradisjon med rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig i Norge.
   Frafall av borgerrettigheter, midler for disse nasjonsundergravende elementene kan også pådømmes.
   De politisk korrektes løsninger for liksom å begrense innvandringen og terror spesielt fra muslimer, går i praksis mest ut over norske skattebetalere og statsborgere sin frihet og økonomi.
   Referanse fra boken:
   «Arven etter sataniske vers: den politiske kampen om ytringsfrihet og religion.»
   Av Ann-Magrit Austenå
   Side 13: Jyllands Postens lederartikkel: «Trusler fra mørket»
   Muslimer med «monumental selvhøytidelighet».
   «sykelig overfølsomhet».
   Side 16: Hvorfor reagerte muslimer mot Salman Rushdies sataniske vers?
   1: Dogmet om den absolutte sannhet i Islam, at Koranen er en direkte gjengivelse av Guds/Allahs budskap til Muhammed.
   Budskapet fikk Muhammed overlevert gjennom resitasjon fra erkeengelen Gabriel.
   Referanse: Torben Hansen i Information, 24.2.1989
   2: Mahound = Muhammed, spott av profeten.
   3: «Guds sendebud» Muhammed fikk i transelignende tilstand, drømmesyn = LØGN
   Budskapet i Koranene overlevert (fra «erkeengelen» Gabriel). Muhammed var løgner, stormannsgal eventuelt psykotisk, sinnssyk.
   I tillegg var han pervers og tyrann, ref. Arfan Hirsi i filmen «Submission»
   Muhammedanske innvandrere (muslimer):
   Det er viktig å utøve religionskritikk mot disse og deres konformisme, da de i årtier i Norge under dekke av et politisk korrekt offentlig meningstyranni har fått spre sine løgner og overta makt/penger fra det norske folk.
   Deres middelalderske islamske kulturtradisjoner og Sharia lovgivning/idealer er samfunnsskadelig for nasjonen Norge og det opprinnelige Norske folk:
   Imamer mener at kvinner må tildekke seg helt fordi de er satans verk mot mannen.
   Side 138: Muslimers drøm/ mål om en islamsk stat, en nasjon av troende islamister, en umma, er hevet over nasjonalstaters suverenitet, hvor Sharia, den islamske loven, skal legges til grunn for alt politisk, sosialt og kulturelt liv.
   Et verdensomspennende kalifat, hvor islamske ledere i kraft av sin religion kunne utøve myndighet ovenfor ikke-islamske staters interne forhold.
   Muslimenes fordekte kamp for etablering av islamsk lov i Norge (Vesten), et voldelig og autoritært regime er deres mål.
   De argumenterer med at deres kultur og religion ikke blir respektert.
   Side 149: (angående terror): den islamske sivilisasjonen har falt til skrøpelighetens kløft.
   De er djevelske og kriminelle muslimske terrorister.
   Side 170: Dato 1.3.2006, Manifest ved Ayaan Hirsi Ali og Salman Rushdie m.fl.:
   Verden står ovenfor en ny, totalitær, global trussel. Islamismen er en reaksjonær ideologi som dreper likhet, frihet og sekularitet.
   Side 186: Demokratiet og rettstaten kriger mot fundamentalistiske islamske shariaregimer og islamske ekstremister.
   Side 187: konflikten mellom radikal, politisk Islam og Vesten.
   Kulturkrig mellom vest og sør.
   Eneste mulighet til forsvar er å nekte muslimer adgang til riket.
   Kulturkamp mellom islam og vestlige verdier.
   Islam: kvinner er menns eiendom og har ikke rett til selvstendige liv.
   Lojalitetsproblem for muslimske, arabiske, afrikanske innvandrere til Norge.

 • Tusenkunstner

  Det er svært hyggelig at Vidar Kleppe er tilbake i ledelsen hos Demokratene. Det sikrer seriøsitet, grundighet og saklighet politisk. Og det sikrer ro og harmoni i organisasjonen.

  Til Jan Simonsen. Hva med å melde seg inn igjen?

Legg inn en kommentar