Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Vil ha folkeavstemning om EØS-avtalen

Vidar_KleppeTorsdag stemte britene for løsrivelse fra EU. Nå gjentar Demokratene i Norge kravet om folkeavstemning om EØS-avtalen. Før sist stortingsvalg sendte partiet brev til partiene på Stortinget og ba dem ta initiativet til en folkeavstemning om EØS-avtalen samtidig med stortingsvalget, men fikk ikke positivt svar fra noen.

«Etter den britiske folkeavstemningen bør også norske politikere vise et demokratisk sinnelag og ta initiativet til en folkeavstemning,» mener Demokratenes nestleder Vidar Kleppe.

Kleppe viser til at det tidligere har vært to folkeavstemninger om norsk EU-medlemsskap der resultatet ble negativt, og at det EU-samarbeidet som da var aktuelt var svært nær den EØS-avtalen som Norge i dag har med EU. og som aldri har vært lagt ut til folkeavsteming.

«EØS-avtalen innbefatter blant annet et fritt arbeidsmarked. Det var nettopp dette frie arbeidsmarkedet, som har ført til en stor innvandring til Storbritannia fra land i de østlige delene av Europa som fikk mange briter til å stemme for britisk utmeldelse av EU,» sier Kleppe som stemte i mot EØS-avtalen som stortingsrepresentant.

«Senterpartiet må arbeide enda mer kraftfullt for å si opp EØS- avtalen og erstatte den med en handelsavtale,» sier SPs stortingsrepresentant  Per Olaf Lundteigen til TV2. Kleppe minner om at Senterpartiet var med i en regjering i åtte år uten å ta opp denne saken, og at partiet ikke svarte positivt på Demokratenes brev om en folkeavstemning om EØS-avtalen.

Demokratenes politiske nestleder sier at han i tillegg til en folkeavstemning om EØS-avtalen også kan tenke seg en folkeavstemning om Schengen-avtalen

20 comments to Vil ha folkeavstemning om EØS-avtalen

 • Tusenkunstner

  Derfor fortjener Demokratene alle stemmer de kan få til neste år.

 • Tusenkunstner

  Den EØS avtalen vi har i dag var den EU avtalen vi sa nei til i 94, og vel så det.

 • Høyreekstrem?

  Dersom vi hadde hatt et virkelig uavhengig Høyesterett ville EØS-avtalen blitt opphevet med loven i hånd. Men slik situasjonen er med samrøret mellom statsmaktene kreves det nok et referendum for å få avtalen opphevet.

  • Anonym

   «Dersom vi hadde hatt et virkelig uavhengig Høyesterett ville EØS-avtalen blitt opphevet med loven i hånd.»

   Det samme mener mange jurister. Utvilsomt var vedtaket på Stortinget brudd på grunnloven. Men det var i tillegg et moralsk svik. Det ble vedtatt en avtale som faktisk var verre enn den folket hadde sagt nei til.

 • Anonym

  Norge trenger en politiker som Vidar Kleppe.

 • Runo

  Norge sa nei til EU, Brundtland meldte oss inn uansett
  Det å pisse på folket og grunnloven , på en slik måte ,burde fått rettslige konsekvenser

 • erzo

  bra kommentar «Runo»
  og jeg syns Erna Solberg bør begynne å gå litt stillere i dørene
  med sin arroganse over for ett flertall mot norsk eu medlemskap

  ved valget i 2017:
  ett partie som gjelder for meg

  SENTERPARTIET
  gjerne med Per Olav Lundteigen
  som statsministerkandidat
  han er Norges «Boris Johnson»

  slik jeg ser det.

 • Anonym

  Norske aviser har begynt å rydde opp etter seg. Særlig Dagsavisen. Men også abcnyheter.no

  Her er et knippe artikler du får ‘404’ på om du tester linken til de opprinnelige artiklene:

  1) Juridisk brannfakkel fra jus-forsker om overføring av makt til EU:

  – Stortinget undergraver den norske Grunnloven
  – Stortinget avgir stadig suverenitet til EU uten å følge Grunnlovens §93, slik Grunnloven fastsetter, dokumenterer forsker Eirik Holmøyvik. Justisdepartementets politiske ledelse bekrefter at det er tilfellet.

  2) – Norge avstår masse suverenitet

  EØS-avtalen medfører massiv avståelse av norsk suverenitet hver eneste dag.

  3) Utreder alternativer til EØS:

  – Det er fullt mulig å klare oss uten EØS-avtalen
  – Norsk næringsliv vil ikke tape på oppsigelse av EØS-avtalen. Ubegrunnede dommedagsprofetier koster norsk økonomi og demokrati stadig mer.

  4) Rapport om toll uten EØS:

  – Norsk fiskeeksport trenger ikke EØS-avtalen
  Norsk fiskeeksport har ingen ting å tape på at Norge sier opp EØS-avtalen. Det konkluderer Tromsø-forsker Peter Ørebech med i ny studie.

  5) EØS-tilhenger i Arbeiderpartiet:

  – EØS er ikke rasjonelt begrunnet
  – Begrunnelsen for EØS-avtalen er ikke rasjonell, men Nei til EU må ikke gå imot EØS, advarer styremedlem Jo Stein Moen.

  Alle artiklene finnes i http://web.archive.org/, så hvorfor de slettes er underlig. Den gang Norge var et normalt demokrati, kalte man avståelse av suverenitet (brudd på grunnloven) for landssvik. I dag omtales det som internasjonale avtaler vi er forpliktet av, universelle menneskerettigheter og annet tøv.

  Etniske europeere fordrives fra område etter område i sine egne land. Det faller godt innefor definisjonen for folkemord. Konvensjonen er nøytral i den forstand at det holder at den opprinnelige befolkningen blir borte. Om de drepes eller blir borte på en annen måte er uvesentlig. Folkevalgte som mener det faller inn under det normale politiske handlingsrommet å avvikle sine egne befolkninger og land, stiller i samme klassen som nazistene. Som sagt er det resultatet som teller.

  • Anonym

   Jeg er sikker på at flere av de som stemte for EØS-avtalen regelrett ble lurt av arkitektene bak avtalen, samt ekstreme unionister. Det kriminelle element i avtalen er at den utvider seg selv og dermed avstår Norge fortløpende selvstendighet uten forutgående demokratisk og juridisk behandling.

   EØS-avtalen gjør i realiteten Norge til en vasallstat. Dette er selvsagt ulovlig og et grovt overgrep på befolkningen. At avtalen har tilhengere, også i Storting og regjering, er helt uten betydning i denne sammenheng.

 • Anonym

  @21:35

  Jeg tror ikke alle som stemte for EØS-avtalen forstod hva de gjorde, men det unnskylder ikke handlingen. Som kjent forplikter det å sette underskriften sin på et dokument.

  GHB visste at det trolig ville bli nei til EU i folkeavstemningen, og hadde tatt høyde for det gjennom å påbegynne planleggingen av en avtale som lå så tett opp til en EU-avtale det lot seg gjøre uten at befolkningen måtte spørres på nytt. JGS var arkitekten bak EØS-avtalen.

  Rått makt- og myndighetsmisbruk gjord at NHO kom til at avtalen var nødvendig for næringslivet. Det var ikke sant. Konsernet jeg arbeidet i fikk utredet avtalen, både juridisk og økonomisk. Konklusjonen var entydig. Handelsavtalen kunne videreføres. Det var slett ikke noe behov for en EØS-avtale. Jeg vet at også andre norske (og internasjonale) bedrifter foretok sine egne utredninger. Ingen av dem konkluderte på annen måte enn det vi gjorde. Når du leser de få artiklene jeg viser til, tyder alt på at EØS-avtalen var helt unødvendig.

  Ellers er jeg helt enig med deg i at kriminalitet skal behandles som kriminalitet, enten lovbryterne sitter på Stortinget eller holder til andre steder. For meg synes det som om enkelte mener at alt som hat støtte i det politiske miljøet er lovlig. Det stemmer slett ikke.

  25. juni 2016 at 20:34

 • sosial nasjonalist

  håper at Europa skal frigjøre seg
  fra tankegodset til Gro Harlem Brundtland og
  Erna Solberg

  ett fritt Norge
  ett fritt Storbritannia
  ett fritt Frankrike
  ett Tyskland fritt fra dominans ambisjoner
  m.v.

  kort sagt:
  ett Europa i harmonie med seg selv
  bygget av suverene nasjonalstater

  legger ved noe:

  https://youtu.be/mJLdY_75yQ4

 • freikorps westphalen

  det skal de ha tyskerne

  de har søte drilljenter og gode på korpsmusikk

 • Anonym

  selvsagt er tyskerne willkommen
  i det jeg håper kan bli starten på et nytt Europa

  men de bør kvitte seg med denne idiotiske forestilling om at de er slags skjebneutvalgt herrefolk til å «lede»
  (les dominere)
  oss andre
  forfeilet anskuelse

  man har sett konsekvensen av slik megalomanie(stormannsgalskap)
  for 70/80 år siden.

 • Jan Hårstad

  Ifølge Dagbladet har Norge gjort noen EU-avtaler som ikke kan stoppe en tyrkisk innvandring til Norge. Nå må Demokratene få ut fingeren så fort som overhodet mulig.
  Dessuten er det en myte dette at Listhaug bremser/stopper innvandring radikalt. Den fortsetter i høyt tempo med over 10 000 allerede i år.

 • Jan Hårstad

  Test for Demokratene. Nyhetene forteller i dag at en 52 åring fra Sandnes har fått en straffebot for å ha skrevet»landssvikere og islamistknotter må fjernes fra jordens overflate.»
  Dette skal ha skjedd på Merete Hodnes blog og boten skal visstnok være 15 000.
  Nå får vi se hva Demokratene er laget av. Jeg stiller opp med 1000 kroner til dekning av boten såfremt det dukker opp organisert protest med kontonummer.
  Enhver må forstå at såfremt makten kan ture fram uhindret på dette viset,står enhver utøver av norsk ytringsfrihet i stor fare.
  Men Demokratene altså!

  • Anonym

   Det er helt sikkert ikke ordet «landssviker» som har ført til boten, men at «(…) islamistknotter må fjernes fra jordens overflate.»

   Den som har skrevet dette kan dog ta det helt med ro. Uttalelsen kommer ikke i nærhet av det høyesterett tok stilling i den såkalte Sjølie-saken fra 2002. Den (saken) endte som kjent med frifinnelse.

 • Jan Hårstad

  Ikke sov så mye. Sjølie saken fra 2002 har da overhodet ingen presidens i 2016,vi befinner oss i en helt annen verden.
  FNs «Counter-terrorism Commitee» skal fra april 2017 igangsette «global internettsensur» rettet mot ukorrekte og hatefulle synspunkter.
  Dette har man kommet godt i gang med i Tyskland hvor hundrevis av innleide nå sitter og sjekker hatespeach på nette.
  Vi skal mot en verdensomfattende elektronisk overvåkningsstat med Vepsen,Researchkollektivet og den nyopprettete statsorganisasjonen (Tore Bjørgo) mot ekstremisme, som har definisjonsmakten til å bøtlegge og kriminalisere folk.
  Wake up to realities. La oss støtte Sandnesmannen. Og hvor bliver Demokratene av?

  • Anonym

   Nå faller du ut konspirasjoner Hårstad. En høyesterettsdom er en endelig avgjørelse om hvordan loven skal forstås. Et prejudikat. Det plikter underliggende rettsinstanser å følge.

   12:33

Legg inn en kommentar