Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Bedre regler for sommerjobber for fattige

Erlend_Wiborg.Denne sommeren kan barn av foreldre som mottar sosialhjelp endelig jobbe i trygg forvissning om at deres innsats ikke vil gå utover familien, skriver frp.no. Tidligere var det nemlig slik at familier risikerte kutt i sosialhjelpen om barna i familien tjente penger. En lovendring tidligere i år gjør i følge frp.no at man nå skal skjerme barns inntekt i vurderingen av søknader om sosialhjelp.

«Det er spesielt nå om sommeren at mange barn og unge tar seg arbeid, og mange får sin første opplevelse av å tjene sine egne penger. Det var rett og slett urimelig at barns arbeidsinnsats risikerte å belaste familien», sier FrPs arbeids- og sosialpolitiske talsmann Erlend Wiborg til frp.no.

«Satt på spissen, med de gamle reglene, så lærte barn og unge at det ikke nytter, at det ikke er noe poeng i å tjene egne penger,» sier han, og fortsetter: «De unge må gis all mulighet til å oppleve at det lønner seg å jobbe og tjene sine egne penger. Dette er ekstra viktig da vi vet at mange av de som blir fattige i fremtiden og avhengige av sosiale ytelser, er de som har vokst opp i fattige familier».

Wiborg mener at en måte å bryte ut av denne onde sirkelen, er selv å se hvordan egen inntekt lønner seg. Ett av de sterkeste virkemidler for å hindre at fattigdom går i arv, er nettopp å la de unge beholde sin egen inntekt, uten at dette skal gi negative konsekvenser for familien.

«Målet til oss politikere må være å bekjempe, og ikke minst forebygge fattigdom. Å ikke straffe fattige familier med redusert stønad når barna gjør en jobb, er en liten, men viktig del av det arbeidet», sier Wiborg.

7 comments to Bedre regler for sommerjobber for fattige

 • Tusenkunstner

  Barn har godt av å lære seg å arbeide. Send 15-16 åringer ut på sjøen i utenriksfart igjen slik som i gamle dager. Det var en kombinasjon av arbeidstrening og opplevelser. De fleste av de som reiste ut som tenåringer på 50 og 60 tallet er i dag godt voksne, og de ser tilbake på sjølivet i tenårene med glede og takknemlighet.

  Poenget mitt er at man bør ikke kategorisk se på «barnearbeid» som negativt. En rekke kulturer i verden har ett helt annet syn på «barnearbeid» en det som er synet i sosialdemokratiet Norge, der barn er overbeskyttet og materielt bortskjemte.

 • erzo

  med respekt å melde «Tusenkunstner»
  er du helt på bærtur?
  Hvilken norsk reder ansetter 15-16 åringer i våre dager på sine skip?

  Det er jo utlendinger som har overtatt offisersrsrollen etthvert..
  også i tillegg til at vanlige mannskaper er utlendinger.

  For øvrig bare som ett apropos til trådens tema:
  Regjeringen vil frata feriepenger for arbeidsløse.

  Disse folka sparkeer alltid nedover og smisker oppover
  jfr 700 millioner til Clinton stiftelsen(siste 7-8 årene)

  blir KVALM

  er du ufrivillig arbeidsløs så GUD hjelpe deg!
  For regjeringen gjør alt de kan for snakke ned de som går på
  «gratis lunch» (implisitt omtalt som snylterne blant oss)

  • Tusenkunstner

   Mitt innlegg gjelder hvordan det bør være. Ikke hvordan det er nå til dags. Og poenget er at barn og unge har godt av å lære seg å jobbe. I gamle dager lærte tusenvis av norske tenåringer seg det på sjøen.

 • erzo

  hvorfor blir man sosialhjelpsmottager? i ytterste konsekvens?

  ikke umulig scenario:
  man mister jobben(på ett sted hvor man er sosialt etablert med hus med familie nettverk)

  så kommer man inn under nav systemet:
  får beskjed om at skal du «være registrert» i våre «filer» fremover…(les framtidig støtte)
  så må du være villig til å flytte på deg..

  så bryter man sammen psykiske(i værste fall)
  og derefter er ikke veien til sosialkontoret særlig lang.

  Det er «fri flyt» tankegangens hesligste utslag
  at noen mennesker skal forlange at andre mennesker skal rykke opp sine røtter bare fordi staten skal spare penger.

  fordi i forkant en eller annen «grunder» eller «investor»
  har «finregnet» på at profitten ikke stemmer med den opprinnelige kalkulasjon

 • erzo

  moderne kapitalisme er ett satanisk globalt edderkoppspinn
  som er mye verre enn kommunismen på sitt værste

 • erzo

  Jan Simonsen tålte ikke utsagnet om at kapitalismen
  ble rendyrket på tempelplassen

  men at Jesus fra Nazareth
  refset denne åndsmakt(Mammon)
  med pisk
  fordi Han var seg bevisst
  at Han hadde møtt
  fristeren på fjellet i ørkenen

  «alt dette du ser (allverdens riker og deres herlighet)
  vil jeg gi deg
  for det er meg overgitt og jeg gir det til dem jeg vil

  bare du faller på kne og tilber meg.

  Kristus:
  Bort fra meg Satan
  Herren Din Gud skal du tilbe
  og bare Ham skal du tjene

  nå synes jeg Simonsen bør kunne gi en motkommentar på mine poenger
  enn bare å slette
  synes det!!
  erzo

Legg inn en kommentar